گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

هدف: این ابزار، حدی دا که یک سازمان دارای مشخصه ی ارگانیک یا مکانیک است را مشخص می کند.

۱- این سازمان قوانین و مقررات روشنی دارد، که انتظار دارد هر فرد به طور دقیق از آن پیروی کند.
الف-خیلی زیاد
ب- به میزان قابل ملاحظه
-متوسط
-کم
ه-تقریبا به هیچ میزان

هدف: این ابزار، حدی دا که یک سازمان دارای مشخصه ی ارگانیک یا مکانیک است را مشخص می کند.

۱- این سازمان قوانین و مقررات روشنی دارد، که انتظار دارد هر فرد به طور دقیق از آن پیروی کند.
الف-خیلی زیاد
ب- به میزان قابل ملاحظه
-متوسط
-کم
ه-تقریبا به هیچ میزان
و……

عتیقه زیرخاکی گنج