گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر

دابه                     

       … وهنگامی که عذاب آن نازل شود جنبنده ای را از زمین برای آن خارج می کنیم ومی گوییم مردم به آیات ما یقین ندارند.                                                                                

                                                                                                             (نمل.۸۲)

        هیچ جنبنده وپرنده ای در زمین نیست که بوسیله بال های خود پرواز کند مگر اینکه ملت هایی همانند شما می باشند.                                                                                

                                                                                                            (انعام.۳۸)

       هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه رزق و روزی او بر خدا خواهدبود.              

                                                                                                              (هود.۶)                                                                                                                                                                                                                        

      … و اگر خدا مردم را در دنیا به علت ظلم شان مواخذه و مجازات نماید، هیچ جنبنده ای را بر روی زمین نخواهد گذارد ولی اجل آنان را تا یک زمان معلومی به تاخیر می اندازد…

                                                                                                           (النحل.۶۱)

     … و خدا می باشد که هر جنبنده ای را از آب آفریده است                                    

                                                                                                              (نور.۴۵)

     … و چه بسا جنبنده گانی که نمی توانند رزق و روزی خود را حمل نمایند.خداست که به ایشان و شما رزق و روزی می دهد.                                                                             

                                                                                                                  (عنکبوت.۶۰)         


عتیقه زیرخاکی گنج