گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

اوقات فراغت به معناى زمان استراحت، آسايش، آرامش و زمان آزاد مىباشد كه هر فردى به ميل خود از آن
استفاده مىنمايد.استفاده بهينه از ايام فراغت نقش بسزايى در بهداشت روانى افراد جامعه خواهد داشت.
اوقات فراغت به معناى زمان استراحت، آسايش، آرامش و زمان آزاد مىباشد كه هر فردى به ميل خود از آن
استفاده مىنمايد.استفاده بهينه از ايام فراغت نقش بسزايى در بهداشت روانى افراد جامعه خواهد داشت. با توجه
به جوان بودن جامعه كنونى ما و رشد روزافزون انواع انحرافات ، لازم است كه به مسئله مهم اوقات فراغت
توجه ويژهاى نمود تا بتوان با پر نمودن اوقات فراغت در جهت مطلوب و رشد ارزشهاى اجتماعى و اسلامى،
از انحرافاتى كه نسل جوان را تهديد مىكند، به نحو مطلوبى جلوگيرى به عمل آورد.امروزه قشر جوان جامعه
كه بيشتر تحت تأثير تهاجم فرهنگى قرار دارد بايد مورد توجه قرار گيرد تا از رواج تفريحات انحرافى در اين
قشر بتوان پيشگيرى به عمل آورد.


عتیقه زیرخاکی گنج