گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


در جلسه اول به آشنایی IC 89S51 و محیط  برنامه پروگرامر و چگونگی برنامه نویسی و چک کردن IC ،campile  کردن و write کردن برنامه روی میکرو آشنا شدیم .
همچنین چگونگی  مدار راه انداز IC  ، تغذیه IC ومدار reset   ICرا شناختیم.
در این آزمایش به ساخت یک موج مربعی توسط دستورات SETB و CLR پرداختیم.
این برنامه را روی پایه صفر پورت اول (  P1.0) که پایه شماره  1 IC   است ایجاد کردیم.
نمایش حروف و اعداد روی LCD توسط IC8051:

برای نمایش کلمه ” ALI” بر روی LCD، به ترتیب زیر عمل می کنیم: 
در نوشتن برنامه برای از دستورات Cwr یعنی ارسال فرمان و Dwr برای ارسال Data و Lcall Delay به تکرار استفاده می شود. چون در هر صورت برای ارسال دیتا یا فرمان باید روی پایه E یک گذر یک به صفر داشته باشیم. که این عمل توسط دستورات Cwr و Dwr انجام می شود.
پایه چهار LCDکه پایه RS است، اگر یک باشد فرمانی است تا دیتا برای نمایش ارسال گردد و اگر صفر باشد برای ارسال فرمان است. در نوشتن برنامه برای LCD باید ترتیبی خاص را حفظ کنیم، از جمله آنها روشن کردن LCD و کرسر است که با کد #۰EH انجام می شود و همچنین دستور صفحه نمایش پاک که با کد  #1مشخص می شود یا دستور کرسر شیفت به راست که با کد #۶ مشخص می گردد. این دستورات که با کدهای مختلف مشخص شده است و هر یک عمل خاصی را روی LCD به نمایش می گذارند، بسته به ابداعات و خلاقیتهای مختلف، متفاوت است. 
 برای اینکه کلمه “ALI” در وسط LCD به نمایش گذاشته شود، باید کد خانه A که حرف اول کلمه ALI داخل خانه #۳۸H قرار گیرد. پس برنامه امان را با قرار دادن کد #۳۸H داخل رجیسترA شروع می کنیم. برای نمایش حروف و اعداد روی LCD باید به LCD مهلت داد تا بتواند حروف و اعداد را روی خود به نمایش بگذارد، بنابراین پس از هر برنامه یک تاخیر ۵ms باید قرار گیرد که این عمل توسط دستور Lcall Delay انجام می شود
وصل کردن ADCبه میکرو:
ADCبه صورتICبوده که سیگنال آنالوگ را به باینری تبدیل میکند.مثلاًبرای ۰تا۵ ولت به صورت زیر است.        0~00000000=0(0 باینری)             و     5~11111111=255(255باینری)
برای تبدیل میتوان از فرمول روبه رو استفاده کرد:(برای ۵ولت)            N=5/255~20mv
واگر برای یک ولت خواسته باشیم   1=1000mv         1000/20=50 (50باینری)
پس طبق مثال بالا برای یک ولت عدد۵۰ باینری در خروجی ADCنمایان میشود.
IC   ADCیک دیپ ۲۰ پایه بوده که پایه ۲۰آنVCC وپایه۱۰آن زمین است
پایه۲ برای خواندن اطلاعات است پس آن را زمین میکنیم 
پایه ۳برای شروع تبدیل است وبرا شروع باید یک پالس با لبه پایین به آن برسد
پایه شماره ۴ پایه کلاک بوده که بایک مقاومت وخازن به پایه۱۹وصل میشود
پایه شماره ۵ بعد از هر تبدیل پک پالس با لبه پایین تولید میکند که میتوان برای اتوماتیک کردن تبدیل آن را به پایه شماره ۳وصل کنیم
پایه شماره ۶ورودی سیگنال بوده است
پایه شماره۷ منفی سیگنال بوده که به زمین وصل میشود
پایه شماره۸ به زمین وصل میشود
پایه شماره ۹ برای تعیین مقدار ورودی است مثلاً اگر به پایه ۹ ولتاژ۲٫۵ولت را بدهیم میتوانیم به ورودی ولتاژ۵ولت را بدهیو یعنی هر ولتاژی که به پایه ۹ داده شود میتوان ۲برابر آن را به ورودی داد.
پایه های۱۱تا۱۸خروجی ADCهستند.

عتیقه زیرخاکی گنج