گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

هدف از آزمايش دانه بندي :

تعيين توزيع و يكنواختي دانه هاست .

ريزدانه : خاكي است كه اندازه دانه هاي آن كوچكتر از ۰۷۵/۰ ميليمتر باشد يا اينكه از الك نمره ۲۰۰ رد شده باشد .

درشت دانه :    خاكي كه اندازه دانه هاي آن از ۰۷۵/۰ ميلي متر بزرگتر باشد و يا اينكه روي الك نمره ۲۰۰ بماند خاك درشت دانه مي گويند .

شرح آزمايش :

خاك داراي رطوبت را درون هاون مي ريزيم تا با دماي ۱۰۵ تا ۱۱۰ درجه به مدت ۲۴ ساعت حرارت مي دهيم . تا خاك خشك شده به مقدار ۵۰۰ گرم را با چكش ضربه مي زنيم تا خرد شود . 

الكهاي مورد نظر :

الك ۴و۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و۶۰و ۲۰۰ .

خاك را درون الك مي گذاريم . به مدت ۱۰ دقيقه روي Shaker قرار مي دهيم . درب الكها را مي گذاريم تا خاك ريز درون هوا معلق نشود. ميزان وزن مانده روي الك ها را اندازه مي گيريم .

 

  • بازدید : 71 views
  • بدون نظر

آزمايش سايش مصالح سنگي

وسايل مورد نياز

۱-    دستگاه لوس آنجلس

۲-    مصالح بادامي

۳-                       الك نمره ۱۲

هدف آزمايش :

بدست آوردن ميزان درصد سايش مصالح سنگي…

مي خواهيم مقاومت يك نوع مصالح بادامي را بسنجيم پس ۵۰۰۰ گرم از آن را درون دستگاه لوس آنجلس مي ريزيم . دستگاه را روشن مي كنيم و به مدت ۱۵ دقيقه صبر مي كنيم .

سپس دستگاه را خاموش كرده مصالح را از داخل آن در مي آوريم . و با الك نمره ۱۲ الك مي كنيم .

مصالح باقي مانده بر روي الك را وزن كرده يادداشت مي كنيم …


عتیقه زیرخاکی گنج