گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 169 views
  • بدون نظر
پرداختن به موضوع كارگاه هاي چوب براي دانشجويان رشته صنايع دستي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. ليكن با توجه به اهميت زياد آن تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بيشتري به اين امر مهم ملزوم داشته كه اهم توجه به فضاهاي لازم و استانداردها مي باشد با اين اوصاف، اين دلايل باعث شدند تا نگارنده، با بررسي استانداردهاي موجود در كارگاه ها، كارگاهي با فضاي ايده آل را معرفي نمايد.
چوب يكي از اصلي ترين و قديمي ترين مصالح بوده است. انسان نخستين طريقه شكل دادن به چوب را براي ساخت و تهيه ابزار مختلف فرا گرفت. ابزار و وسايل چوبي نخستين و حتي ساختمان ها و تزئينات چوبي ادوار ماقبل تاريخ، نشانگر اهميت چنان ماده اي است كه قبل از فلز و همزمان با سنگ در اختيار بشر درآمده و از آن در راه‌هاي مختلفي مثل تهيه ابزار و مايحتاج زندگي، سلاح، ساختمان و … استفاده كرده است. فرانك لويد رايت پس از طراحي خانه داروين در شيكاگو در مورد مصالح به كار رفته در طراحي اين ساختمان (كه عمدتاً چوب است) مي گويد:«چوب صميمانه ترين و اساسي ترين مصالح است. انسان عاشق پيوند با آن است، دوست دارد آنرا لمس كند و ديدن آن را خوش مي دارد». چوب طبيعي پيچيده دارد. مثلاً چوب درخت بالزا، كه قابليت شكل پذيري زيادي دارد، جزو چوب هاي سخت محسوب مي شود. اما چوب درخت شوكران كه درساخت ستون هاي خانه كار برد دارد، از انواع چوب هاي نرم به شمار مي آيد. از طرفي ديگر درختان بلوط همگي داراي چوب سخت مي باشند. چوب به رغم ظاهر جامد و محكمش، زنده است و لايه هاي دروني آن رشد مي كنند. چوب ها با درجه اهميتي كه در صنعت و هنر دارند، بايد مورد توجه و نگهداري هاي ويژه قرار گيرند. در نگهداري چوب ها، توجه به نكاتي چون حفاظت در برابر آفتاب، باران و آفات و همچنين كنترل ميزان رطوبت هوا، اهميت بسياري دارد.
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۷۷ فرمت : ورد با قابلیت ویرایش
چوب یكی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح بوده است انسان نخستین طریقه شكل دادن به چوب را برای ساخت و تهیه ابزار مختلف فرا گرفت ابزار و وسایل چوبی نخستین و حتی ساختمان ها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ، نشانگر اهمیت چنان ماده ای است كه قبل از فلز و همزمان با سنگ در اختیار بشر درآمده و از آن در راه‌های مختلفی مثل تهیه ابزار و مایحتاج زندگی، سلاح،

پرداختن به موضوع كارگاه های چوب برای دانشجویان رشته صنایع دستی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لیكن با توجه به اهمیت زیاد آن تاكنون مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بیشتری به این امر مهم ملزوم داشته كه اهم توجه به فضاهای لازم و استانداردها می باشد با این اوصاف، این دلایل باعث شدند تا نگارنده، با بررسی استانداردهای موجود در كارگاه ها، كارگاهی با فضای ایده آل را معرفی نماید.

در پایان از تمام عزیزانی كه در گردآوری مطالب رساله، همچنین كارهای عملی از هیچ تلاش و كوششی دریغ نكردند، سپاسگزاری می نمایم.

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی فنی در رشته صنایع دستی

مقدمه:

پرداختن به موضوع كارگاه های چوب برای دانشجویان رشته صنایع دستی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لیكن با توجه به اهمیت زیاد آن تاكنون مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بیشتری به این امر مهم ملزوم داشته كه اهم توجه به فضاهای لازم و استانداردها می باشد با این اوصاف، این دلایل باعث شدند تا نگارنده، با بررسی استانداردهای موجود در كارگاه ها، كارگاهی با فضای ایده آل را معرفی نماید.

در پایان از تمام عزیزانی كه در گردآوری مطالب رساله، همچنین كارهای عملی از هیچ تلاش و كوششی دریغ نكردند، سپاسگزاری می نمایم.

«فهرست مطالب»

عنوان

صفحه

مقدمه

۱

فصل اول: شناخت ملزومات كارگاه

۲

    1. شناخت چوب

۳

    2. شناخت ابزار

۵

    3. شناخت مواد

۱۶

فصل دوم: شناخت رشته های آموزشی و میزان فضای لازم

۱۸

    1. معرق

۱۹

        الف) شناخت

۱۹

        ب) ابزار و مواد

۱۹

        ج) فضای لازم

۱۹

    2.  منبت

۲۱

        الف) شناخت

۲۱

        ب) ابزار و مواد

۲۱

        ج) فضای لازم

۲۱

    3. مشبك

۲۳

        الف) شناخت

۲۳

        ب) ابزار و مواد

۲۳

        ج) فضای لازم

۲۳

فصل سوم: ویژگی های كارگاه

۲۴

    1. مشخصات كارگاه

۲۵

        الف) وسعت كارگاه

۲۵

        ب) روشنایی و تهویه

۲۶

        ج) تأسیسات كارگاهی

۲۸

        د) طراحی فضای ساختمانی كارگاه

۳۰

    2. بررسی ضوابط و استانداردهای اجزاء كارگاه

۳۱

        الف) توضیحات

۳۱

        ب) مراحل تهیه سرانه فضاها

۳۲

        ج) احكام فضایابی

۳۵

فصل چهارم: ارائه طرح

۳۶

    1. ارائه آلترناتیو و بررسی محاسن و معایب

۳۷

    2. ارائه طرح بهینه و بررسی محاسن

۵۷

نتیجه گیری

۶۰

فهرست منابع و مأخذ متن

۶۲

فهرست منابع تصاویر

۶۴

گزارش كار عملی

۶۵

فهرست منابع تصاویر كارعملی

۷۲


عتیقه زیرخاکی گنج