گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه مدل سازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان 
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۹۴ صفحه
نوع فایل: pdf
چکیده

استفاده از سیال فوق بحرانی در فرآیندهای صنعتی در سالیان اخیر افزایش چشمگیری داشته است و امروزه از دی اکسید کربن فوق بحرانی در فرآیندهای صنعتی استفاده فراوانی می شود که از جمله می توان به استفاده از این سیال در صنایع داروسازی و غذایی اشاره کرد. فرآیند استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان یکی از فرآیندهای مهمی است که امروزه مطرح می شود. در این تحقیق مدلسازی ریاضی استخراج روغن آفتابگردان از هسته آن با استفاده از فرض هسته کوچک شونده (Shrinking core) انجام شده و تاثیر پارامترهای دما، فشار، فلو و سایز هسته بر بازده استخراج مورد بررسی قرار گرفته. پس از بررسی تاثیر، دما در بازه ۳۱۳K تا ۳۵۳K، فشار از ۲۰MPa تا ۶۰MPa، سایز هسته از ۰/۲۳mm تا ۲/۱۸mm و فلو از ۶-۱ cm3/min این نتیجه به دست آمده که شرایط بهینه فشار ۴۰MPa یا بیشتر، دما ۳۵۳K یا بیشتر، فلوی ۴ cm3/min یا بیشتر و سایز هسته ۰/۲۳mm است که بهتر است فرآیند در این شرایط انجام شود.

عتیقه زیرخاکی گنج