گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

این فایل در ۹۷ صفحه قابل ویرایش تهیه شده است و شامل ۵ فصل زیر است:

فصل اول کلیات تحقیق شامل مقدمه،بیان مسئله،اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات می باشد،در فصل دوم مروری بر بيشينه پژوهش (تعريف عشق، تعريف عشق، نظريه عشق مثلثي استنبرگ، نظريه هاتفيلد، نظريه رابين و نظريه كاپل آنيوس و… )شده است و در فصل سوم  در روش پژوهش درمانی و…)پرداخته شده است، در فصل سوم در روش اجرای تحقیق  شامل به جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری، ابزار سازی یا ابزار جمع آوری اطلاعات وروش جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و در فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها و در فصل پنجم بحث و نتيجه گيري از تحقیق به عمل آمده است.

 

 

 

چكيده

هدف پژوهش: تهيه يك مقياس استاندارد جهت تعيين سبك عشق افراد متاهل به منظور مشاوره قبل و بعد از ازدواج و خانواده درماني. جامعه آماري و روش نمونه گيري: جامعه آماري همه دانشجويان متاهل دانشگاههاي دولتي و آزاد شهر تهران در سال تحصيلي ۸۷ـ۸۶ انتخاب دانشگاهها هدفمند و انتخاب دانشجويان از طريق نمونه گيري در دسترس انجام شد كه شامل ۲۰۰ دانشجوي مرد و ۲۰۰ دانشجوي زن مي‌باشد. ابزار اندازه گيري: پرسشنامه ۴۵ سوالي سبك عشق استنبرگ مي‌باشد كه شامل سه خرده مقياس ۱۵سوالي است كه به ترتيب خرده مقياس‌هاي صميميت، شهوت و تعهد مي‌باشد. نمره گذاري آن بر اساس طيف ۹ درجه‌اي ليكرت از شديداً مخالف تا شديداً موافق مي‌باشد. طرح پژوهش: به منظور تجزيه و تحليل مواد پرسشنامه از روش‌هاي متداول در آمار توصيفي و محاسبه ضريب اعتبار از طريق آلفاي كرونباخ انجام گرديد. همچنين براي بررسي روايي از تحليل مولفه‌هاي اصلي (PC) و تحليل عاملي با استفاده از چرخش واريماكس استفاده شده است. نتيجه گيري: بعد از تعيين اعتبار هر سه خرده مقياس به طور جداگانه اين نتايج به دست آمد: صميميت ۹۷/۰، شهوت (بعد از حذف سوال ۲۸): ۹۲۹۲/۰، تعهد: ۹۷۲۶/۰ و اعتبار كل پرسشنامه: ۹۸۲۶/۰، نتيجه تحليل عاملي استخراج ۳ عامل مي‌باشد كه اين عامل‌ها تقريبا ۰۴/۷۳ درصد از واريانس كل آزمون را تبيين مي‌كند.

ميانگين نمرات نيز در بين زنان و مردان تفاوت معني دار داشت و در ادامه محاسبات جدول نرمي به تفكيك جنيست (مردان و زنان) تهيه و تنظيم شد.

مقدمه

امروزه در روانشناسی مباحث گوناگونی پیرامون روابط بین فردی[۱] مطرح می شود هرکدام از رویکردهای معاصر می کوشند تا تبیین و توصیف ویژه ای را پیرامون مباحث روابط بین فردی ارائه دهند.با این وجود، برخی از مفاهیم در هاله ای از ابهام قرار دارند و هنوز هم نمی‌توان از آنها به عنوان مباحث واضح و روشن در حیطه روابط بین فردی صحبت به میان آورد، در این میان می توان به عشق، تفاهم، صمیمت، دلبستگی[۲] و تعلق اشاره نمود.(منصوبی فرد، ۱۳۸۲).

امروزه می توان در حوزه روانشناسی کاربردی به روانشناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود.در مبحث روان درمانی خانواده نیز که همپوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به بررسی ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با استفاده از فرایند عشق و تفاهم میزان صمیمیت و تعهد زوجین را به یکدیگر افزایش داد.(مینوچین و فیثمن، ترجمه بهاری و فرح سیا، ۱۳۸۱).

روانشناسی اجتماعی تجربی برای مدت زمان طولانی در به کار گیری موضوع عشق به عنوان یکی از موضوعهای مهم و اساسی خود کوتاهی کرده است.مورتی و راتزین[۳] ۱۹۹۶ عقیده دارند که شاید برخی از سردرگمی‌ها در این زمینه به جهت نگرش های دوسوگرایی است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهیت عشق از بعد روانشناختی به عنوان یک مسئله قابل بحث باقیمانده است و تا چندی پیش به عنوان یک زمینه مهم پژوهشی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. (پاتو، ۱۳۸۱).

در زمینه این گونه ابهامات بود که پژوهشهای متعددی پیرامون شناسایی ماهیت و توصیف عشق صورت گرفت.رابین[۴] ۱۹۷۹ به عنوان یک روانشناسی اجتماعی تلاش نمود تا دوست داشتن و عشق را اندازه گیری کند.عشق از دیدگاه او سه جز دلبستگی، توجه و صمیمیت است ارزیابی نظریه رابین علی رغم مخالفت عده ای که معتقدند اندازه گیری عشق غیر ممکن است، مثبت می باشد.

یکی از جذابترین و در عین حال کاملترین نظریه هایی که در حیطه عشق مطرح می‌شود نظریه مثلث عشق[۵] است می توان با جرات عنوان نمود که نظریه مثلث عشق، با نفوذترین و در عین حال کاملترین نظریه در حیطه روانشناسی عشق می باشد.این نظریه بر اساس مطالعات و تحقیقات منظم و دامنه دار آر.جی.استرنبرگ[۶] تدوین شده است که علاوه بر عناصر عشق رویکردی جامع را به انواع عشق ارائه می دهد.

استرنبرگ پس از تحقیقات متعدد، سه عنصر عشق تحت عنوان صمیمیت[۷]، تعهد[۸] و شهوت[۹] را مطرح ساخته که بر اساس تعامل سه عنصر اولیه عشق، به هشت نوع عشق اشاره می نماید هرچند که نظریه استرنبرگ را به عنوان نظریه مثلث عشق رویکرد سه وجهی عشق مطرح می‌کند ولی در برخی از منابع مرتبط با روانشناختی عشق، رویکرد وی را تحت عنوان «رویکرد انواع عشق» مطرح می‌سازند. (عسگریان، ۱۳۸۳).

استرنبرگ از جمله افرادی بود که با استفاده از اصول روان سنجی تلاش نمود تا از طریق روش آماری پیشرفته تحلیل عوامل به شناسایی عناصر سازنده عشق دست یابد. وی از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده نمود و تلاش کرد تا نظریه معتبر خود در حیطه روانشناسی عشق را بررسی کرده و بتواند کامل‌ترین نظریه معاصر را بعنوان مبنای نظری اقدامات تحلیل عامل در نظر گیرد. در حال حاضر تحقیقات منظمی پیرامون نظر استرنبرگ صورت گرفته و جنبشی روان سنجی نیز در پی آن بوده است تا بتواند ابزارهای کاملتری را برای اندازه گیری انواع عشق با رویکرد استرنبرگ ساختار سازی و اعتبار یابی نماید. با این وجود ضروری به نظر می‌رسد تا به عوامل موثر در شکل گیری نظریه استرنبرگ پرداخته پس از بررسی این عوامل بتوان تصویر جامعی از مثلث عشق را ارائه نمود.

 


 

 

[۳] – Morty and Ratzin

[۴] – Rubin

[۵] – Triangular theory of love

[۶] – Robert J.Strenberg

[۷] – Intimacy

[۸] – Commitment

[۹] – Passion


عتیقه زیرخاکی گنج