گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 96 views
 • بدون نظر

قیمت : ۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۹    کد محصول : ۱۷۵۲۲    حجم فایل : ۱۶۶ کیلوبایت   

مقدمه	1 گفتار اول: رویکردهای بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه دیدگی	3 الف) رویکردها و تحولات بزه دیده شناسی	3 1ـ بزه دیده شناسی اولیه (علمی)	3 1ـ1) ریشه‌های فلسفی و اخلاقی بزه دیده شناسی	3 2ـ1) ریشه حقوقی و جرم شناختی بزه دیده شناسی	4 2) بزه دیده شناسی ثانویه (ایدئولوژیک- سیاسی)	6 ب) تحلیل فرآیند بزه دیدگی	8 1ـ نظریه انتخاب عقلانی	8 2ـ نظریه فعالیت روزمره	9 3ـ نظریه شیوه زندگی	10 گفتار دوم: آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان	11 الف) بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی	12 1ـ استعداد بزه دیدگی تحت تأثیر شرایط ویژه	12 2ـ استعدادهای عمومی یا بزه دیدگان مادرزادی	14 ب) بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی	14 1ـ بزه دیدگی بواسطه نقش بزه دیده (ویژگیهای بالفعل)	15 2ـ بزه دیدگی بواسطه ویژگی بزه دیده (ویژگی‌های بالقوه)	15 منابع	17  مقدمه انسان بزهکار اثر دکتر سزار لمبروزو- تحول عمیقی در نحوه نگرش به بزه دیده را سبب شد، چرا که زمینه ساز نگرش علمی به جرم بوده و در حدود ده سال بعد زمینه تولد رشته جرم شناسی را فراهم کرد. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی، برخی جرم شناسان در مقام حل معمای جرم و برای علت شناسی بزهکاری محور مطالعات خود را بر کنشگر دیگر فرآیند بزهکاری، یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا جایگاه و نقش وی را در تکوین جرم برآورد کنند. این مطالعات و تحقیقات جرم شناسان سبب شد رشته جدیدی بنام «بزه دیده شناسی علمی» (اولیه) ایجاد گردد. براساس یافته‌های این رشته جدید، بزه دیده مستقیم جرم که تا پیش از این مستحق حمایت و معمولا بی تقصیر تلقی می‌شد و شایسته و نیازمند هرگونه مساعدتی بود، می‌توانست به عنوان عامل موثری در وقوع جرم و الهام بخش اندیشه مجرمانه باشد؛ و از همه مهم تر می‌تواند در جریان ارتکاب جرم و درحالی که خود مقدم در ارتکاب بزه بوده، به لحاظ عدم توانایی جسمانی یا یک اتفاق خارج از اراده خود، به جای آنکه مجرم شود، قربانی جرم واقع گردد. براین اساس، زوج کیفری نباید همواره به صورت سیاه و سفید قضاوت شوند. همیشه اینگونه نیست که یکی بی گناه و دیگری گناهکار باشد، بلکه ممکن است شیری یا خاکستری رنگ بوده و در واقع بزه دیده هم در وقوع جرم به نوعی نقش داشته باشد. پس بدون تردید بررسی علمی و ملاحظه عنصر مؤثری چون قربانی جرم به منزله شخصیت کلیدی در فرآیند منجر به اعمال مجرمانه یا فرآیندهای برخواسته از آن تحول عمیقی در علت شناسی جنایی است. در همین راستا این فصل ابتدا به بررسی فرآیند بزه دیدگی و وجوه مختلف بزه دیدگان پرداخته و آنگاه مؤلفه‌های موثر در انتخاب بزه دیدگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین مطالب این فصل در دو بحث زیر ارائه می‌گردد: مبحث اول: تحلیل فرآیند بزه دیدگی و آشنایی با گونه‌های بزه دیدگان مبحث دوم: بررسی مؤلفه‌های موثر در انتخاب بزه دیدگان مبحث اول: تحلیل فرآیند بزه دیدگی و آشنایی با گونه‌های بزه دیدگان در گذشته، مجرم تقریباً به طور انحصاری تمامی توجه پژوهشگران در قلمرو جرم شناسی را به خود معطوف ساخته بود، به طوری که تلاش‌های فراوانی در جهت پی بردن به خصوصیت ها، ناهنجاری ها، اختلالات روانی، نواقص شخصیتی و عوامل روانی دیگر که بتواند رفتار مجرمانه را تبیین نماید، انجام می‌گرفت. از طرفی چون گروه‌های طرفدار قربانیان، آنها را افرادی بی گناه می‌دانستند، مخالف بررسی عملی نقشی بودند که قربانیان ممکن است در ایجاد جرائم داشته باشند. در هر حال، تلاش برای درک جرم بدون در نظر گرفتن تمام جنبه‌های آن – از جمله ویژگیها و رفتار قربانی – همچون تلاشی خواهد بود برای تکمیل پازلی که همه قطعات آن را در اختیار نداریم. تکامل سریع جرم شناسی و قلمرو گسترده آن، افق تازه ای در تحقیقات جرم شناسی گشود به طوری که در دهه 1940، توجه دانشمندان به رابطه میان بزه دیده و بزهکار جلب می‌شود، هر چند پایه گذاران رشته جرم شناسی از حیاتی بودن آن آگاه بودند. هانس فون هنتیگ، بنیامین مندلسون و هانری هنبرگر جملگی بر اهمیت بررسی روابط میان مجرم و بزه دیده به منظور درک بهتر خاستگاه و آثار جرم تاکید کردند. از زمان انتشار نتایج این مطالعات پیشگام، دانشمندان زیادی بررسی‌های خود را بر این جنبه از مسئله جرم متمرکز کردند، به گونه ای که جرم شناسی بزه دیده شناسی که اساس آن بر مطالعه بزه دیدگان استوار است، جدیدترین شاخه از جرم شناسی نظری است که موضوع آن بررسی ویژگی ها و عملکرد بزه دیده، و روابط وی با مباشر عمل مجرمانه و نقش او در ارتکاب جرم می‌باشد. به عبارتی دیگر بزه دیده، به عنوان یکی از کنشگران اصلی یا فراموش شده جرم بتدریج وارد پژوهش ها و مطالعات جرم شناسان و حقوقدانان کیفری شد و شایسته همان توجهاتی تلقی گردید که از دیر باز در علوم جنایی، در ابعاد حقوقی و تجربی آن، برای بزهکار در نظر گرفته می‌شد و این رهیافت که بزه دیده می‌تواند در قبل، در طول و بعد از ارتکاب جرم نقش داشته باشد، به نوعی طرز تلقی سنتی برای مبارزه جامعه علیه جرم با تاکید بر مجازات برای مجرم را اصلاح نمود. به همین منظور در این مبحث ابتدا رویکردهای بزه دیده شناسی و فرآیند بزه دیدگی تبیین خواهد شد. سپس به بیان گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان پرداخته خواهد شد. براین اساس مطالب این مبحث در دو گفتار زیر ارائه می‌گردد: گفتار اول: رویکرد‌های بزه دیده شناسی و تحلیل فرایند بزه دیدگی گفتار دوم: آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان

آنچه را که در کتاب بزه دیده و انواع آن در سیاست جنایی ایران خواهید خواند:

فهرست

مقدمه. ۱

گفتار اول: رویکردهای بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه دیدگی.. ۳

الف) رویکردها و تحولات بزه دیده شناسی.. ۳

۱ـ بزه دیده شناسی اولیه (علمی) ۳

۱ـ۱) ریشه‌های فلسفی و اخلاقی بزه دیده شناسی.. ۳

۲ـ۱) ریشه حقوقی و جرم شناختی بزه دیده شناسی.. ۴

۲) بزه دیده شناسی ثانویه (ایدئولوژیک- سیاسی) ۶

ب) تحلیل فرآیند بزه دیدگی.. ۸

۱ـ نظریه انتخاب عقلانی.. ۸

۲ـ نظریه فعالیت روزمره ۹

۳ـ نظریه شیوه زندگی.. ۱۰

گفتار دوم: آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان. ۱۱

الف) بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی.. ۱۲

۱ـ استعداد بزه دیدگی تحت تأثیر شرایط ویژه ۱۲

۲ـ استعدادهای عمومی یا بزه دیدگان مادرزادی.. ۱۴

ب) بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی.. ۱۴

۱ـ بزه دیدگی بواسطه نقش بزه دیده (ویژگیهای بالفعل) ۱۵

۲ـ بزه دیدگی بواسطه ویژگی بزه دیده (ویژگی‌های بالقوه) ۱۵

منابع. ۱۷

 • بازدید : 95 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عقبماندگى هوشى يک بيمارى نيست، بلکه شمارى بيمارىهاى از نظر سببشناختى متفاوت را دربر مىگيرد که در ويژگىهاى زير مشترک هستند:
نقص اعمال هوشي،
نقص تطابق رفتار با نيازهاى زندگى روزانه،
مزمن بودن
وجود از زمان تولد يا آغاز کودکي.
اکنون توافق همگانى بر آن است که بايد هم اعمال هوشى و هم تطابق رفتارى ناقص باشد تا بتوان کسى را دچار عقبماندگى هوشى دانست. و نبايد هيچکس بر پايهٔ تصور و گمان ذهنى دچار عقبماندگى هوشى بهشمار رود. بايد حتىالمقدور اندازهگيرىهاى عينى براى تعيين اعمال هوشى و تطابق رفتارى بهکار گرفته شود، ارزيابى سطح هوش بايد بر پايهٔ اطلاعات در دسترس و از جمله شواهد بالينى (مانند شناخت و ناتوانى مثلاً کلامي)، تطابق رفتارى و يافتههاى روانسنجى باشد 
انواع عقبماندگى هوشى
روانشناسان براى طبقهبندى درجهٔ عقبماندگى هوش مفهوم IQ را بهکار مىگيرند. امتيازهاى IQ بر اين فرضيه قرار دارند که پراکندگى درجهٔ هوش در جامعهٔ کلى از منحنى توزيع نرمال يا توزيع گوس – با ميانگين صد – پيروى مىکند. نيمى از جمعيت امتياز بيش از صد بهدست مىآورند و نيمى ديگر کمتر از صد و سه درصد از کمهوشترين مردم امتيازى برابر هفتاد يا کمتر خواهند داشت. اين دسته را بهطور معمول عقبماندهٔ هوشى بهشمار مىآورند. سازمان بهداشت جهانى طبقهبندى زير را براى تعيين عقبماندگى هوشى بهدست داده است 
عقبماندگى هوشى خفيف IQ بین ۵۰ تا ۷۰
عقبماندگى هوشى شديد IQ بین ۲۰ تا ۳۴
عقبماندگى هوشى متوسط IQ بین ۳۵ تا ۴۹
عقبماندگى هوشى بسيار شديد IQ کمتر از ۲۰
عقبماندگى هوشى بسيار شديد نادر است و بخش بزرگى از اين کودکان بهشدت ناتوان در سراسر زندگى کم يا بيش وابسته باقى مىمانند. بيشتر اوقات عقبماندگى هوشى شامل اختلالات روانى هم هست. عقبماندگى هوشى خفيف بسيار است. بايد تأکيد کرد که طيف IQ پيشنهاد شده نبايد بهصورت انتزاعى و مطلق بهکار گرفته شود. در طول عمر اشخاص سطح IQ ضرورتاً پايدار نمىماند. 
دامنهٔ مشکل
برآورد شده است که نزديک به سه درصد جمعيت جهان عقبماندگى هوشى داشته باشند. در کشورهاى رو به پيشرفت نمىتوان به آسانى رقم عقبماندههاى هوشى تعيين کرد زيرا در سرشمارىها اين افراد بهطور مشخص شمارش نمىشوند.
علل عقبماندگى هوشى 
عقبماندگى هوشى بيشتر اوقات در نتيجهٔ بعضى جراحات يا بيمارىهاى جسمى است. در بسيارى از بيماران هم علت آن ناشناخته است. عوامل سببى شناخته شدهٔ عقبماندگى هوشى عبارتند از:
بيمارىهاى زاگشناختى (ژنتيک)؛ مانند: نشانگان داون، نشانگان کلاينفلتر، فنيل کتونوري، بيمارى تي-ساش، گالاکتوزومي، ميکروسفالي، کمکارى تيروئيد بهصورت مادرزادي، اين بيمارى يک يا چندژن يا ناهنجارى فامتنى (کروموزومي) را در بر مىگيرند. 
عوامل مربوط به دوران بارداري؛ اين عوامل عبارتند از: نقيصههاى لولههاى عصبي، ناسازگارى Rh، برخى عفونتها (مانند سرخجه، سيتومگالوويروس، توکسوپلاسموزيس و سِفليس)، داروها و پرتوتابي. 
عوامل حول زايماني؛ عبارتند از: صدمات وارده، هيپوکسى و فلج مغزي
عوامل پس از زايماني؛ شامل: صدمات وارده به سر، حوادث، آنسفاليتها، عوامل فيزيکى و شيميائى (مانند مسموميت از سرب يا جيوه
عوامل ديگر؛ مانند: سوءتغذيهٔ مادر، سوءتغذيهٔ پروتئين انرژي، کمبود يد (گواتر بومي)، ازدواج همخون و باردارى پس از سن چهل سالگى (ازدواج ديررس) همگى جزء علل شناختهشدهٔ عقبماندگى ذهنى هستند.
پيشگيرى از عقبماندگى هوشى
هدف نهائى از مبارزه با عقبماندگى ذهني، پيشگيرى است. شناخت عوامل سببى اساس پيشگيرى مؤثر را تشکيل داده و بسيارى از اين عوامل را مىتوان شناسائى کرد. اينک ايمنسازى عليه دو علت اصلى خطر (يعنى سرخجه و سرخک) مقدور است. در کشورهاى رو به پيشرفت ممکن است نقش سوء تغذيه و عفونت بسيار بيش از کشورهاى پيشرفتهٔ صنعتى باشد. در جاهائى که گواتر بومى وجود دارد عقبماندگى هوشى فراوانتر است، گواتر بومى را با مصرف نمک يددار مىتوان از بين برد. خدمات مادر و کودک از جمله برنامهٔ تنظيم خانواده ضرورى است و بايد به اندازهٔ کفايت در دسترس باشد. تنظيم خانواده مىتواند نقش خاص و مهمى در تعداد کودکان دختران خيلى جوان يا زنان سالمند داشته باشد. نسبت کمبود وزن به هنگام تولد در نوزادان اينگونه زنان زيادتر است و چنين نوزادانى بيشتر در معرض خطر داشتن نقيصههاى هوشى هستند. کودکانى که پيش از اين با عقبماندگى هوشى بهدنيا آمدهاند هم دشوارىهاى اقتصادى و اجتماعى قابل ملاحظهاى بهوجود مىآورند زيرا برنامههاى بازتوانى و آموزشى و مراقبتهاى درازمدت لازم دارند. از اينرو براى دشوارىهاى سببشناسي، پيشگيرى و چارهجوئى اينگونه کودکان کار ردههائى چند ضرورت مىيابد
علل ذهنى و استعدادى
کمهوشى
براساس تجارب کودکانى که دچار کمهوشى و يا افت ذهنى هستند ممکن است از تنبلى سردرآورند. اين امر در اغلب عقبماندگان ذهنى حضور دارند. آنها برحسب طبيعت کندذهنى متوجه شيطنتهاى اساسى و بنيادين مىشوند. و البته مىدانيم همه کودکان به يک ميزان هوش ندارند عوامل وراثتى و محيطى در اين تفاوت مؤثرند.
اختلال در ادراک
برخى از کودکان دچار تنبلى هستند بدانخاطر که اختلالاتى در ادراک دارند و به تناسب وضع حالشان نمىتوانند رشد و پيشرفتى داشته باشند و حتى ممکن است کار و برنامه خود را رها کنند و طبيعى است که به تنبلى متهم گردند

تنبلى ذهنى
ممکن است فردى از نظر هوش و استعداد در سطح مناسبى باشد ولى بعلت کمکارى و يا عدم بکار انداختن ذهن و يا نازپروردگى و لوسى و واگذارى کار خود به ديگران دچار رکود و در نتيجه تنبلى ذهنى گردد و اينامر در عين حسن نيٌت و صداقت برايشان پديدآيد. مخصوصاً اگر در برابر برنامهاى سنگين قرار گيرند
خستگى ذهن
برخى از کودکان بعلت عدمآشنائى با شيوه کار و تلاش ذهن خود را خسته مىکنند.مثلاً با حفظ مسائل پوچ و بىارزش، با حفظ کردن متن يک کتاب داستانى و يا کار و تلاش بسيار، حلٌ معماها و مسائل سخت خستگى ذهنى دارند و رغبت به کار و تلاش پيدا نمىکنند
ضعف استعدادى
برخى از کودکان درباره مسألهاى خاص و يا زمينهاى مخصوص استعداد ندارند. مثلاً درس رياضى را خوب مىفهمند ولى در ادبيات يا هنر و نقاشى استعداد ندارند و برعکس. و اين کودکان در مقايسه با کل برنامهدرسى با اينکه در يکى دو درس نمره خوب مىآورند متهم به تنبلى مىشوند
ضعف حافظه
و وضع بهمينگونه است درباره کودکانى که دچار ضعف حافظهاند و قدرت حفظشان کافى نيست دروس حفظى را نمىتوانند بخاطر بسپارند در نتيجه راجع به آنها داورى مىشود که تنبل و تنپرورند و البته حافظه آنان به دلايل گوناگونى ممکن است ضعيف باشد

علل اجتماعى
فعاليت غيردرسى
گاهى کودکى را مىيابيد که به عللى فعاليت غيردرسى را بر درسى مقدم وامىدارد. سرگرم کارهاى جنبى و بدان علاقمند است. والدين و مربيان در اين زمينه به او کمتر توجه دارند و اين خود موجب عقبماندگىهاست.
کثرت سرگرمىها
ممکن است شما کودکى را بيابيد که بعلت سرگرمىهاى خارج از مدرسه از درس و تحصيل عقب بماند. برخى از پدران و مادران در تهيه اسباببازى براى فرزندان خويش راه افراط مىپيمايند. کودک به دلگرمى اسباببازى نه در مدرسه توجهى به درس دارد و نه درخانه به آن علاقمند است
معاشران نامناسب
اين هم مشکل بزرگى براى کودکان است که برخى از آنان معاشران خوبى ندارند و با افراد بيکاره و تنپرور همدمند. بخش مهمى از اوقات آنها با چنين دوستانى مىگذرد و جاذبه آنها توان کار و فعاليت را از آنان مىستاند. 
عدم رسيدگى والدين
پدران و مادرانى را مىشناسيم که گرفتار وسرگرم کارند. بعلت فقرها و مصيبتها ناگزيرند بخشى مهم از اوقات شبانهروز خود را دور از خانه و در محل کار و اشتغال بسربرند. امکان و فرصت آن را ندارند که به فرزندان خويش برسند.
 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد خلاقیت در کودکان برررسی نیازها و خصوصیات کودکان ۴ تا ۶ ساله رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این مقاله : 

۱- نياز خود شكوفايي

۲- نيازهاي محب و احساس تعلق

۳- نياز به احترام

 وبسیاری موارد دیگر

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید..

مقدمه:

اگر بزرگسالاني خلاق و با قوة تخيل مي‌خواهيم بايد از سال‌‌هاي اولية زندگي آن‌ها براي اين كار برنامه‌ريزي كنيم. ما كودكان را براي زندگي تربيت مي‌كنيم و هر خصوصيتي را كه در اين سن در آنان تشويق كنيم با آنان مي‌ماند. اگر خلاقيت و قوة تخيل آنان را تشويق نكنيم كودكان به بزرگسالاني خلاق بدل نمي‌شوند.

كار و فعاليت هنري كودكان در ايجاد فرصت‌هايي بمنظور ابراز خلاقيت اهميت حياتي دارد.

در نظر گرفتن تنوع وسايل و امكانات دار اتاق كودك به دليل استفادة طولاني مدت از اهميت بسياري برخوردار است. كودكان به نقاشي و حجم‌سازي بسيار علاقه مندند و دوست دارند وسايلي را كه در اختيار دارند رنگي كنند، مثل نقاشي كردنروي ديوارهاي اتاقشان. گاهي اين مسئله باعث ايجاد اضطراب و نگراني در خانواده‌ها مي‌شود: اما بايد دقت كرد كه كودكان را از انجام اين كار نهي نكنيم و فضاي لازم را براي انجام اين كار براي او فراهم كنيم.
تحقيقات نمايانگر آن است كه هوش و استعداد، خلق و خو و شخصيت، قدرت‌ها و مهارت‌ها در سال‌هاي اول زندگي شكل مي‌گيرد. در مرحلة بعدي، رشد انسان بيشتر در جهت  كمي است تا كيفي. لذا هر قدر محيط زندگاني كودك غني‌تر، سالم‌تر و آگاهانه‌تر باشد، هوش كودك بيشتر و رفتار او متعادل‌تر خواهد بود و در اينجا ضرورت استفاده از فضاي كار و فعاليت مناسب كه كودك را به سمت و سويي مناسب سوق دهد، ضروري به نظر مي‌رسد. 

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

 یکی از مسائل بسیار مهم و در خور توجهی که در فصل تابستان ذهن والدین و مربیان را به خود مشغول می دارد، فرارسیدن اوقات فراغت دانش آموزان است و این که با این زمان طولانی اوقات فراغت دانش آموزان است و این که با این زمان طولانی اوقات فراغت چه باید بکنند و چه تمهیداتی بیندیشند تا کمتر مورد اعتراض فرزندان قرار بگیرند، زیرا عده ای از آنها در این ایام مدام به والدین می گویند : حوصله ما سر می رود ما را جایی ببرید و برای ما مشغولیتی فراهم کنید
 مفهوم فراغت : 
 اصطلاح فراغت معمولاً با ویژگیهایی چون «آزادی از اضطرار» ، «فرصتی برای انتخاب»، «زمانی فراتر از اوقات کار» یا زمان آزاد بعد از انجام وظایف اجتماعی توصیف می شود. پرسش از مفهوم فراغت، پاسخ های متفاوتی می طلبد، عموماً فراغت در معنای متضاد با کار به کار می رود، اما گاهی آنچه برای یک نفر کار محسوب می شود همان فعالیت برای دیگری در حکم فراغت است. آزادی از الزام اگرچه اغلب به عنوان کلید توجه به فراغت محسوب می شود ولی بسیاری از فعالیت های جمعی خانگی، اجتماعی و داوطلبانه که غیر کار محسوب می شوند، به طور قابل ملاحظه ای با الزام همراه هستند. برخی به اوقات فراغت به عنوان فرصتی برای آرامش و استراحت می نگرند، هر چند که بیشتر مردم اوقات فراغتشان را به انجام خدمت، مطالعه، آموزش جدی یا نوشتن یک کتاب اختصاص می دهند. چنان که ملاحظه می شود تعریف مفهوم فراغت به آسانی ممکن نیست اما با تعمق در ادبیات مربوط به آن، می توان سه ویژگی اساسی از فراغت را ارائه داد : 
 الف ) فراغت به مفهوم «مازاد»، زمانی که برنامه و وظایف الزام آوری برای آن درنظر گرفته نمی شود. 
 ب ) فراغت به معنای حالتی از بودن، یک نگرش، شیوه ای از انجام امور. 
 ج ) فراغت در مفهوم کارکردی، فعالیت آزادانه انتخاب شده ای که به شکل گیری شخصیت منجر می شود. 
 وجه مشترک همه این مفاهیم، آزادی از ضرورت و اجبار است. این ویژگی با نگرش اکثر افراد نیز مطابقت دارد. مفهوم فراغت در نزد عموم غالباً با تأکید بر آزادی از الزام همراه است. در این معنا فراغت آن چیزی است که شما مایل به انجام آن هستید نه آن چه مجبور به انجام آن باشید. (بمل و بمل ، ۱۹۹۶). 
آلن بيرو در بحث از اوقات فراغت و معناي آن مي نويسد: فراقت از LEISIR مصدر قديمي مبدل شده به اسم مصدر و از ريشه ي لاتيني LICER به معناي “مجاز بودن” گرفته شده است (دوزات)۲
فراغت در برابر كار قرار مي گيرد ، ليكن تعريف آن بدون توجه به مجموعه حيات اجتماعي، سطح فنون، شيوه ي زندگي، مدل هاي اجتماعي- فرهنگي مسلط ممكن نيست.
همچنين رابطه اي نزديك بين اشكال كلي توليد، سازمان اقتصادي، شيوه هاي توزيع عادلانه ي درآمدها و صورت، مدت و كيفيت گذران اوقات فراغت وجود دارد.
اوقات فراغت فقط زمان آزاد شده از كار نيست، بلكه فعاليتي غير اجباري است ۳ . در فرهنگ عميد نيز درباره ي تعريف و معناي اوقات فراغت در فارسي به معني آسودگي و آسايش و آسودگي از كار و شغل است۴
دوزمايه ۵مي نويسد: گذران اوقات فراغت دربرگيرنده ي مجموعه اي از اشتغالاتي است كه فرد با كمال ميل بدان پردازد، خواه به منظور استراحت، خواه براي ايجاد تنوع، خواه با هدف گسترش اطلاعات و آموزش خويشتن بدون توجه به اهداف مادي و خواه براي مشاركت اجتماعي ارادي و بسط توان آزاد ئ خلاقش، بعد از آنكه از الزامات حرفه اي ، خانوادگي و اجتماعي فارغ گشت۶٫
___________________

ارسطودر باب اهميت آسايش مي نويسد : همچنان كه بارها گفته شده است آسايش هدف كار است۷٫ شايان ذكر است كه آسايش (به يوناني SCHOLE) در اين گفتار به معناي سرگرمي(PAIDIA) نيست، بلكه مراد از آن رهايي ذهن از اشتغالات زندگي مادي است. ذهني كه از آسايش برخوردار باشد بهتر مي تواند فضايل را در خود بپرورد از اين رو معناي آسايش بيكارگي نيز نمي تواند باشد. زيرا ذهن آسوده (به اين معني) پيوسته در حال فعاليت است. شنيدن نواهاي دلنشين موسيقي و اشعار نغز و همدمي با دوستان يكدل و از همه مهمتر تفكر، فعاليت هايي است كه روان آدمي را در حال آسايش به فضائل آراسته مي دارد۸٫
به نظر مي رسد كه فردي خوب مي تواند معناي آسايش را دريابد، كه در موقع پرداختن به كار جدي باشد.
ارسطو نيز مي گويد: براي لذت بردن از آسايش، نخست بايد در پرتو كار حوائج زندگي را برآورد. از اين رو دليري و پايداري براي كار و فلسفه براي آسايش و اعتدال و دادگري براي هر دو ضروري است۹٫
نتيجه ي آن كه هم در طول سال تحصيلي و هم در ايام تابستان، فرزندان ما از اوقات فرغت برخوردارند و مهم آن است كه ما براي اين اوقات به كمك آنها بشتابيم و با همفكري و راهنمايي آنها بتوانيم آنان را به تدوين برنامه اي مناسب براي اوقات فرغت خود ترغيب كنيم، تا اوقات فراغت آنها به گونه اي سازنده، لذت بخش، نشاط آفرينو رضايت آميز سپري گرددو در پرتو گذران مطلوب اين اوقات، آمادگي هاي لازم براي حضور فعال در مدرسه فراهم آيد.

نيازهايي كه از طريق اوقات فراغت تامين مي شود
گذران اوقات فراغت تامين نيازهايي در پي داردكه به احتضار بدان ها اشاره مي كنيم.

۱-نياز به استراحت و رفع خستگي
انسان ها همه ناز به اتراحت و رفع خستگي دارند. پيوستگي در انجام كارها و نبود زمان كافي براي فراغت و استراحت موجب نزول كيفيت كار و نيز پرخاشگري فرد فعال مي گردد ولي بايد به كودكان و نوجوانان آموخت كه زمان استراحت زمان بطالت نيست، بلكه زماني است كه فرد به تمدد اعصاب مي پردازدو حاصل آن افزايش بازده است. بدن و ذهن آدمي پس از مدتي كار، خود به خود نيازمند استراحت استو بطور طبيعي بدان مي پردازد. پس اوقات فراغت مي تواند چنين نيازي را رفع كند.
۲-نياز به تفريح
پس از انجام كار طي ايامي خاص، آدمي نياز دارد تا اوقاتي را صرف تفريح كند. نقل مي كنند كه علي (ع) در روزهاي جمعه به بيرون از شهر مدينه و به فصد تفريح مي رفتند. پس الگوهاي ديني جايگاهي براي تفريحات در زندگاني پربار خود در نظر گرفته بودند.
گاه در ايام فرغت به سفر نيز مي توان رفت و پيامبر (ص) فرموده اند كه “سافروا تصحوا” مسافرت كنيد تا سلامت بمانيد. حتي سفرهاي كوتاه به بيرون شهر در روزهاي جمعه و خوردن ناهار در كنار رودخانه و سبزه زار مي تواند تفريحي دلانگيز محسوب شود. به هر حال بايد ترتيبي اتخاذ نمود كه در ايام سال كودكان و نوجوانان از تفريحات سالم برخوردار بشوند. در مراكز مشاوره يكي از مشكلاتي كه خانم ها و كودكان و نوجوانان آنها مطرح مي كننداين است كه پدر با داشتن امكانات مالي از بردن آنها به سفر و تفريح امتناع مي كن. بايد دانست كه تفريحات موجب انيساط خاطر و سلامت رواني مي گردد.
۳-سرگرمي و ايجاد تنوع
نياز ديگري كه در اوقات فراغت رفع مي شود، نياز كودكان و نوجوانان به سرگرمي و تنوع داشتن است. بخشي از درگيري هاي درون منزل كه ميان كودكان رخ مي دهد به اين دليل است كه آنها بيكارند و وسيله اي براي سرگرمي ندارند. لذا يكيي براي ديگري ادا در مي آوردو او نيز در عوض وي را مي زند. اما وقتي هر دو داراي سرگرمي خاصي باشند، فرصت كمتري براي ايجاد مزاحمت و درگيري با يكديگر دارند.
مسئله ي تنوع نيز امري مهم است و زندگي بدون تنوع خسته كننده مي باشد. پس تنوع در گذران اوقات فرغت باعث ايجاد تنوع در زندگي مي گردد و تنوع مانع پديدآيي افسردگي است.آنچه افسرده ها از آن گله مندند، نداشتن تنوع در زندگي و يكنواخت شدن آن است. پس با راهنمايي فرزندان به انجام فعاليت هاي متنوع، زمينه ي علاقه مندي آنان را به زندگاني فراهم سازيم.

۴-شكوفايي استعدادهاي شخصي
هر يك از فرزندان ما داراي استعدادهايي است. در تعريف استعداد گفته اند كه آن توانايي بالقوه اي است كه اگر دز محيطمساعدي قرار بگيرد به شكوفايي مي انجامد۱۰٫
فردي كه استعداد هايش به نحو مطلوبي به شكوفايي رسيده باشد به تعبير مازلو۱۱ به خود شكوفايي۱۲ دست يافته است.
_____________________

يكي از زمينه هايي كه موجبات رشد استعداد ها را فراهم مي آورد پرداختن به فعاليت هايي است كه فرزند در اوقات فرغت انجام مي دهد و از جمله راهايي كه مي توان از طريق آنها مبادرت به شناخت استعدادهاي كودكان و نوجوانان نمود ملاحظه كردن كارهايي است كه آنها را با علاقه انجام مي دهندو نيز به تكرار آنها مي پردازند۱۳٫ پس در لحظه هاي آزاد كه كودكان و نوجوانان خود مايلند به فعاليتي رو آورند، بهتر مي توان به شناخت استعداد ها و علايق آنها پي بردو تمهيدات و امكانات لازم را براي رشد و بالندگي استعدادهايشان فراهم آورد.

۵-نياز به رشد فرهنگي
امروزه توجه به فرهنگ و تغييرات اجتماعي امري حائز اهميت است و با توجه به توسعه و پيش رفت فناوري اطلاعات مي توان در جهت تامين چنين نيازي اقدامات موثر به عمل آورد.
پس غني كردن اوقات فراغت از طريق تماشاي فيلم هاي فرهنگي مي تواند پاسخگوي نيازهاي مزبور باشد.شايان ذكر است كه بازديد از آثار تاريخي، كه معمولا در اوقات فراغت صورت مي گيرد، زمينه ي آشنايي بيشتر با سوابق ديرينه ي فرهنگي را فراهم مي آورد.
بورديو، جامعه شناسي كه به نهاد آموزش و پرورش توجهي ويژه داشته و به بررسي تاثير مسائل فرهنگي بر آموزش و پرورش و تحولات آن پرداخته است، مي نويسد: عوامل فرهنگي خانواده بر فرآيند ژيش رفت تحصيلي فرزندان موثر است۱۴٫
وي غناي فرهنگي خانواده را موجب پيشرفت تحصيلي بيش تر فرزندان آن دانسته، حاصل تحقيقات او اين است كه خانواده هايي كه فرزندان خود را به تماشاي تئاتر، سينما، گالري هاي نقاشي و كنسرت ها و موزه ها مي برند موجبات پيشرفت فرزندان خود را فراهم مي سازند. او همچنين متذكر مي شود كه وقتي فرزندان از خانواده هايي به مدرسه مي آيند كه از غناي فرهنگي بيش تري برخوردارند با محيط مدرسه سنخيت بيشتري احساس مي كنندو خود را با آن هماهنگ تر مي يابند،مفاهيم و مقاصد معلمان را بهتر درك مي كنند و لذا پيش رفت بيشتري دارند.
او با ذكر مثالي مي نويسد: مثلا در فرانسه كه بر اساس سنت جاري ، معلمان از طبقه ي متوسط جامعه به مدرسه مي آيند در درك مقاصد معلمين خود از توانايي بيش تري برخوردارندو به مدرسه علاقه مندي بيشتري را نشان مي دهند. به عكس وققتي كه انش آموزان از طبقات پايين جامعه وارد مدرسه

_______________________

۱۳- براي كسب اطلاعات بيش تر در خصوص راه هاي شناخت استعدادها مي توانيئ به كتاب “راهنمايي در مدارس امروز” نوشته ي مك دانيل، ترجمه ي دكتر نوابي نژاد مراجعه كنيد.
۱۴- زمينه ي فرهنگ شناسي، صفحه ي ۴۴
 مي شوند، در درك مقاصد معلمان با دشواري بيش تر مواجه مي شوند و در مدرسه احساس غربت بيش تري مي كنند. لذا ترك تحصيل در گروه دوم (فرزندان پايين) بيش از گروه اول(فرزندان متوسط) است. زيرا آنها از سرمايه ي فرهنگي غني برخوردار نيستند۱۵٫

نتيجه اي كه از آرا و نظريات بورديو مي توانيم بدست آوريم اين است كه اگر اوقات فراغت فرزندان از طريق توجه دادن و ترغيب كردن آنها به امور فرهنگي غني شود، ضمن سازنده بودن اين اوقات، مي توان به پيشرفت تحصيلي فرزندان نيز اميدواري بيش تري داشت چرا كه خود اين امر موجب غني سازي فرهنگي خانواده و فرزندان مي گردد.
 
۶-شكوفايي فردي و اجتماعي
گذران اوقات فراغت بايد به نحوي باشد كه زمينه هاي لازم براي شكوفايي فردي و اجتماعي را فراهم نمايند. زيرا شكوفا كردن استعدادها از اهم وظايف تعليم و تربيت است و انسان بالنده در تفكر مازلو۱۶ فردي است كه به خود شكوفايي۱۷ رسيده باشد و يكي از عوالي كه به خودشكوفايي فرد كمك مي كند، به تعبيرآلن بيرو، گذراندن اوقات فراغت است.
در حين گذران اوقات فراغت كه فعاليتي آزاد و اختياري است. فرد به دلخواه خود به فعاليتي مي پردازد كه استعداد انجام آن را دارد و به آن فعاليت علاقه مند نيز مي باشد. 
 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بچه با حركات دست و پا كم كم مهارتها را ياد مي گيرد و با مشاهده رفتار و حركات اطرافيان , عادات و آداب آنها را جذب ميكند و با رد يا قبول دنيايي كه براي خود ساخته , آن را تجربه مي كند . پس بيشتر از طريق آزمايش تا خطا , شادي تا غم , تجربه تا تلقين و گفتگو تا هدايت , مسائل را فرا مي گيرد .
در نتيجه كودك بيشتر از طريق عشق ,از راه شكيبايي ,از طريق درك و فهم ,از راه احساس تعلق داشتن به ديگري ,از طريق عملي و از راه احساس موجوديت كردن ,مسائل را مي آموزد .با گذشت هر روز از زنمدگي ,طفل اندكي از آنچه از ديگران مي دانند ,مي انديشند و درك مي كنند ,را فرا مي گيرد 
اگر خوب دقت كنيم مي بينيم بچه ها از نظر استعدادها يي كه دارند با يكديگر متفاوتند .دو كودك را نمي توان پيدا كرد كه از همه لحاظ شبيه هم باشند .مثلاً اگر در كلاس درس سوالاتي از آنان شود هر كدام از اين دانش آموزان به وسيله هوش و استعداد هاي ذاتي كه دارند ,جوابهاي گوناگوني را خواهند داد.
لذا روانشناسان و جامعه شناسان با كمك علم زيست شناسي ,پرونده تحصيلي را جهت هر يك از محصلين اتداع نموده اند كه هر يك از اين پرونده ها ,مي توانند بيانگر خصوصيات و شايستگي هاي فرد فرد دانش آموزان باشد .
امروزه همه تلاش ها كنكا شها و تحقيقات به اين جهت است كه تمام نو نهالان براي تعليم و تربيت بهتر و ترقي و تكامل بايد از همه متمايز و شناخته شوند .
 آگاهي از تفاوتهاي فردي مي تواند ما را در حل بسياري از دشواريها ياري دهد ,وقتي قبول كرديم كه انسانها از نظر تواناييهاي ذاتي و اكتسابي تفاوت دارند ,در پي اين نخواهيم بود كه از همه ,رفتارهاي يكساني را انتظار داشته باشيم .
اگر كلاس بندي هر يك از دانش آموزان در پايه ها و مقاطع تحصيلي به صورت به صورت علمي و شايسته انجام گيرد ,امكان غفراگيري و كسب مهارت ,با توجه به كلاس بندي صحيح و مدون ,وجود خواهد داشت .
دنياي ما درياست           هر كودكي ماهيست 
دنياي بي ماهي                   يك ذره زيبا نيست 
هر ماهي دريا                    رنگي به خود دارد
بعضي سفيد و سرخ           بعضي سياه و زرد 
اين ماهيان با هم              يك رو و يك رنگند
بيگانه با گينه                   بيگانه با جنگد 
آنها نمي خواهند                 دريا شود بي آب 
از غصه مي ميرند           در خشكي و دريا 
حيف است اگر ماهي             باشد زدريا دور 
ماهي گريزان است                از حوض و بنگ و تور 
زيبايي ماهي                     زيبايي درياست 
با آب و آزادي               دنياي ما زيباست 
                                    اسد الله شعباني
تاريخچه تشكيل مدارس در ايران 
در زمانتهاي قديم كه تقريبأ مردم بي سواد بوده و حتي از سواد خواندن قران نيز بي بهره بودند ,در كشور هاي آسيايي و كم كم در ايران و هند ثروتمندان كم كم به فكر تحصيل سواد افتاده و علاقمند وراغب به تحصيل قران و ساير كتب مذهبي گرديدند .ثروتمندان آن زمان ,فرزندذان خود را براي تعليم و قران و ساير فرائض ديني به مكانهايي كه بعدأ به نام مكتب خوانده شد ,مي فرستادند .مكتب خانه هاي اوليه ,عموماً تاريك و بدون نور و روشنايي بوده است ,مردم هم بدون در نظر گرفتن شرايط ,فرزندان پسر خود را به مكتب خانه مي فرستادند .گاهي به مكتب خانه ملاخانه گفته مي شد .ماهانه مبلغي به عنوان شهريه به ملا مي پرداختند و كساني كه پول براي پرداخت شهريه فرزندان خود را نداشتند ,مقداري مايحتاج روزانه از قبيل تخم مرغ ,برنج ,…..را به جاي پول به ملا مي دادند .
بچه ها در اتاقهاي كوچك و تاريك ,روي فرش هاي كهنه و پوسيده اي كه اغلب از جنس حصير ,گليم و جاجيم بود مي نشستند و تعداد آنها در اتاقهاي كوچك گاهي بالغ بر ۵۰ الي ۶۰ نفر مي شد . به مدرس مكتب خانه ,آخوند مي گفتند ,كه بعد ها به او “”آميرزا “لقب دادند . 
عمل خواندن و نوشتن از كنج مساجد و يا تكاياي مذهبي به بعضي از خانه ها رسوخ پيدا كرد , و اين عمل كم كم در شهرهاي كوچك و حتي در قصبات و روستاها انجام مي گرفت . البته اهالي محل از فرستادن دختران خود به اين مكتب خانه ها ابا مي كردند .
در اين ميان زنان قديمي , فقط قرآن را به صورت طوطي وار مي خواندند و از نعمت نوشتن محروم بودند . كم كم بر اثر روابط با كشورهاي همجوار و حتي با اروپا و بر اثر مطالعه كتب روان شناسي و علوم ديگر , مردم اين زمان به اين فكر افتادند كه نشستن بر روي حصير هاي كهنه و فرسوده و يا روي زميني كه رطوبت دارد , فرزندان آنها را به عوارض جسمي از قبيل رماتيسم و بيما ريهاي قلبي مبتلا مي سازد .
بعضي فرنگ رفته هاي آن دوره كه به ايران آمده بودند , و مطالعات اندكي در امر تعليم و تربيت داشتند , كم كم به فكر تاسيس مدارس نيمه رسمي و نيمه ملي در ايران افتادند , 
كه معروفترين آنها مرحوم ميرزا حسن رشديه است . حاج ميرزا حسن رشديه به پسر ميرزا مهدي در سال ۱۲۷۶ در تبريز متولد شد , پدرش از مجتهدين با سواد 
آن عهد بود و فرزند خود را از كودكي با علوم ديني آشنا ساخت . 
ميرزا حسن به سبب حافظه قوي كه داشت در مكتب خانه آن شهر از روزهاي آغازين درس , به جانشيني مدرس بر گزيده شد . تحصيل اوليه او با آموزش كتابهاي جامع عباسي –ابواب الجنان –گلستان –جامع المقدمات –ترسل شروع شد  
به زودي ابو نصر فراهاني جواني رشيد شد و عمامه بر سر گذاشت و بر منبر رفت . پدر او را به بيروت فرستاد . و در سال ۱۲۹۸ هجري قمري در بيروت داخل يكي از مدارس فرانسويان شد و با اصول جديد اروپايي به ادامه تحصيل پرداخت . 
در همين سالها آرزوي ايجاد مدارس به سبك جديد در ايران در دل او پيدا شد . 
وي در جايي مي نويسد : ( در اروپا از هر صد نفر يك نفر با سواد , و در ايران از هر ده هزار نفر يكنفر با سواد است . پس عيب در مكتب خانه ها است . بايد مدارسي به سبك جديد بسازيم . در سال ۱۳۰۰ به شهر اسلامبول رفت و مدارس آنها را بازديد كرد و با روش اداره آنها آشنا شد .و همچنين با سازمان و تشكيلات آنها آشنا شد و سازمان و تشكيلات آنها را پسنديد و تصميم گرفت به ايران بيايد و مدارس شبيه آن مدارس را ايجاد كند . در سر راه به ايران اول به ايروان رفت و در آنجا آشنايي داشت و براي ايرانيان مدرسه اي با اصول جديد تاسيس كرد . 
چهار سال بعد از تاسيس اين مدرسه ناصر الدين قاجار هنگام بازگشت از سفر فرنگ از آن مدرسه بازديد كرد . 
اما ناصر الدين شاه اين مدرسه ( رشديه ) را نپسنديد و دستور تعطيل مدرسه و اعزام رشديه به تبريز كرد . پس از آمدن رشديه به تبريز با شخصيتي به نام ميرزا عبد الرحيم نجار زاده طالبوف كتابي به نام كتاب احمد اولين بار براي كودكان نوشت . كتاب غنه سپهري ( تاريخ اسلام و پيامبر ) و در فيزيك نيز كتاب نوشته است و با كمك و دستياري او در تبريز مدرسه اي به نام مكتب رشديه باز مي كند اما متاسفانه طالبوف به كلات تبعيد مي شود و مكتب به حالت نيمه تعطيل در مي آيد . تا آن كه يكي از سران دولت قاجار معروف به امين الدوله كه مردي خير خواه و دور انديش بود رشديه را به تهران دعوت مي كند و به او كمك مي كند تا مدرسه اش را در سال ۱۳۱۵ قمري در تهران پي ريزي كند و بسياري ازآزاد انديشان تهران نيز به ياري او مي شتابند و گذشته از آنكه محل مناسبي را در اختيارش مي گذارند ( باغ كربلاي عباس علي ) كمكهاي مالي دولتي و غير دولتي نيز به او مي شود و نيز به همت امين الدوله هيئت امناي مدرسه رشديه تشكيل مي شود كه بعد ها به وزارت علوم منتقل مي گردد و هسته اصلي انجمن معارف را تشكيل مي دهد . 
اما متاسفانه بعد از عزل امين الدوله رشديه مورد بي مهري واقع مي شود و در سال ۱۳۱۹ بعد از انحلال مدرسه تهران را به قصد زيارت خانه خدا ترك مي گويد  رشديه در سالهايي كه پس از ميرزا عليخان امين الدوله در تهران زندگي مي كرد در گيرودار سياست نيز افتاد و فعالانه در جامعه حضور يافت و در كنار فعاليتهاي سياسي خود به تاسيس ديگر مدارس دست زد و تا پايان عمر زندگي پر فراز و نشيبي را گذراند . و بارها تبعيد شد و با زندان افتاد و الحق او را مي توان بنيان گذار و يا يكي از بانيان آموزش و پرورش جديد در ايران ناميد .
مرحوم رشديه در سال ۱۳۲۳ شمسي در قم از دنيا رفت . بعد ها مدارسي به افتخار آن مرحوم به نام رشديه در مشهد , قم , اهواز , اردبيل , خوي و نيز در تهران تاسيس شد كه در زمان طاغوت به مدرسه مروي تبديل شد . 
از مدارس تهران قديم كه نامي از آنها در تاريخ مانده مي توان چند مدرسه زير را نام برد : 
۱- مدرسه حكيم باشي كه در ميدان ارك قرار داشت 
۲- مدرسه امامزاده زيد كه در اوايل دوره قاجار تاسيس شده بود . 
۳- مدرسه پا منار در محله پا منار .
۴- مدرسه دار الشفا.
۵- مدرسه امين الدوله در محله چال ميدان .
در كنار اين مدارس , مدارسي نيز وجود داشت كه از سوي خارجيان تاسيس شده بود اين نوع مدارس پيش از تهران در مناطقي مسيحي نشين , در اروميه تاسيس شده بود و در دوره محمد شاه قاجار در تهران دو مدرسه يكي از سوي انگليسي ها بنام كالج تاسيس گرديد . در كنار اين مدارس از سوي انديشمندان و صاحبنظران تعليم و تربيت در تهران مدارسي جهت تدريس علوم جديد به شيوه نوين تاسيس شد كه نخستين آن مدارسي بنام رشديه كه از سوي ميرزا حسن رشديه اول در تبريز و سپس در تهران تاسيس يافت . شيوه تدريس در مدارس رشديه به اين صورت بود كه در كنار صرف و نحو عربي , دانش جديد اروپايي نيز تدريس مي شد و مدارس با نظم و انضباط خاصي اداره مي شد .
تاريخچه كلاس بندي در ايران 
در زمانهاي نه چندان دور , در دوره قاجار كلاس بندي با توجه به سن و قد كودكان صورت مي گرفته , بدون آنكه كيفيت تحصيلي آنه در نظر گرفته شود . 
يعني كلاسها را به دو يا سه قسمت تقسيم مي كردند و دانش آموزان را از لحاظ بزرگي و كوچكي و كوچكي قد و هيكل تقسيم مي نمودند , بدون اينكه استعدادهاي ذاتي آنها در نظر گرفته شود .
كم كم در اثر پيشرفت علم و كشفيات گو نا گون و به وجود آمدن شناسنامه , كه تاريخ تولد و مشخصات هر كس در آن مشخص و معلوم بود , كلاس بندي به صورت الفبايي و يا با توجه به چگونگي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان صورت گرفته است و تا به امروز كه ملاكها , ميزان تحصيلات والدين , شغل والدين , وضعيت اقتصادي , نوع مسكن , خصوصيات علمي و اخلاقي دانش آموز , سلامت جسمي و سلامت رواني و … را مي توان نام برد . 
مساله تحقيق :
بيان مساله : 
در اين تحقيق ما در پي پاسخ اين سوال هستيم كه كلاس بندي بهينه چيست و چه تاثيري در ارتقا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي دارد : 
دبستان خانه شاگرد و معلم و محلي است كه بناي زندگي اطفال در آن پي ريزي مي شود و يادگارهاي گوناگون از دوره پرشور و هيجان طفوليت در خاطره ها به جاي مي گذارد . در همين خانه بزرگ است كه مغز كوچك اطفال شكل اجتماعي 
مي گيرد و به آهنگ با انضباط زندگي آشنا مي شود . 
اگر دبستان را به ساده ترين صورت آن در آوريم , واحد كوچكي از آن باقي مي ماند كه كلاس درس ناميده مي شود . آنجا نيز قاعدتا”” عده اي طفل خرد سال با شخصي به نام معلم گرد هم نشسته اند و مقدمات كتاب زندگي را ورق مي زنند  
طبقه بندي شاگردان در دبستانهاي معمولي از مهمترين وظايف مدير دبستان است . 
در طبقه بندي بايد به رشد جسمي و قدرت فكري و عقلي و رشد ذهني و اجتماعي و سازگاري روحي و اخلاقي كودكان توجه شود , تا اطفال كه بهتر مي توانند با يكديگر كار كنند در يك اتاق قرار گيرند و بين آنان اختلافاتي كه به ناسازگاريها منجر مي شود , بوجود نيايد . 
حال بايد ديد كه : 
اگر كلاس بندي صرفا””بر مبناي تراز علمي صورت گيرد و معدل كل دانش آموزان در سال قبل ملاك باشد , آيا اين كلاس بندي ايده آل است ؟ 
اگر كلاس بندي صرفا بر مبناي تراز اخلاقي صورت گيرد و چگونگي رفتار دانش آموزان با ديگران و سازگاري وي با محيط مدرسه و كلاس مد نظر باشد , و دانش آموزاني كه براي مدرسه ايجاد مشكل مي كنند , در كلاسهاي هم پايه به نسبت تساوي تقسيم شوند , آيا چنين كلاس بندي مي تواند مناسب باشد ؟ 
اگر در كلاس بندي , فقط شرايط سني دانش آموزان در نظر گرفته شود , آيا اين كلاتس بندي بهينه است ؟ 
و يا اگر در كلاس بندي و تقسيم دانش آموزان بين كلاسها , صرفا به ميزان تحصيلات والدين دانش آموز توجه شود , آيا چنين كلاس بندي مي تواند موفق باشد و موجب هم تراز بودن كلاسها شود و رضايت معلمين همپايه را به دنبال داشته باشد . 
براي رسيدن به اين پاسخ , در تهران به مناطق مختلف آموزش و پرورش رفته و از نزديك با نحوه كلاس بندي مدارس آشنا شديم , كه متعاقبا به ذكر آنها خواهيم پرداخت . 
اهميت و ضرورت تحقيق 
دكتر ابراهيمي استاد دانشگاه تهران مي گويد :
((در بعضي از مدارس , بخصوص در امر كلاس بندي پايه اول دبستان , نحوه تقسيم دانش آموزان در بين كلاسها , فقط بر مبتاي تحصيلات والدين صورت مي گيرد و دليلشان اين است كه دانش آموزاني كه پدر و مادر تحصيلكرده باشد , هيچ گونه زحمتي بر دوش معلم ندارد و معلم فقط بايد به دانش آموزاني رسيدگي كند كه داراي پدر و مادر بي سواد يا كم سواد هستند )) 
در بيشتر مدارس ما , كلاس بندي بر اساس معدل كل دانش آموزان صورت مي گيرد , بايد ديد كه آيا اين روش كمي تواند در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر باشد . 
فرضيه هاي تحقيق : 
۱- بين مدارسي كه كلاس بندي دارند , با مدارسي كه كلاس بندي ندارند از نظر آموزشي تفاوت وجود دارد 
۲- سن و جنس دانش آموزان بر روي كلاس بندي آنان تاثير مي گذارد . 
تعريف عملياتي اصطلاحات تحقيق : 
دانش آموز : افرادي كه در يكي از پايه هاي تحصيلي , مشغول كسب علم و دانش هستند 
معدل كل : مجموع نمرات درسي تقسيم بر تعداد دروس 
پيشرفت تحصيلي : رفتن دانش آموز از پايه اي تحصيلي به پايه اي بالاتر و كسب معدل بالاي ۱۵ 
كلاس بندي : تقسيم دانش آموزان در بين كلاسها بر مبناي معدل كسب كرده در سال قبل كه اين معدل كسب شده بايد : 
دانش آموزاني كه معدل سال قبل آنها بالاتر از ۱۸ باشد در يك كلاس 
دانش آموزاني كه معدل سال قبل آنها بين ۱۸ تا ۱۴ باشد در يك كلاس 
دانش آموزاني كه معدل سال قبل آنها كمتر از ۱۴ باشد در يك كلاس 
طرح تحقيق : 
در كشور ما چندين مدرسه وجود دارد كه از نظر كلاس بندي با مشكل مواجه هستند ما بر آنيم تا روش صحيحي براي حل اين مشكل بيابيم .
در ابتدا بايد بدانيم كه كلاس بندي چيست و چه نقشي بر پيشرفت تحصيلي دارد و بين مدارسي كه كلاس بندي دارند با ديگر مدارس چه تفاوتي وجود دارد و وظايف معلمان در اينگونه مدارس چگونه است . 
در اين تحقيق منظور ما از كلاس بندي تقسيم دانش آموزان در بين كلاسها بر اساس معدل سال قبل آنها مي باشد . ما مي خواهيم بدانيم آيا اين روش صحيح است يا خير؟ 
  بهمين دليل به سراغ پايه هاي ابتدايي در چند مدرسه تهران رفته ايم و تحقيق خود را با پرسشنامه و پرونده تحصيلي دانش آموزان شروع كرده ايم . فصل دوم :
پيشينه تحقيق :
لطف آبادي (۱۳۷۴ ) بر روي نقش كلاس بندي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تحقيق كرده است او مي گويد : 
در نحوه كلاس بندي بايد خيلي دقت كرد . چون اولين و مهمترين كار در تحصيل مي باشد نبايد دانش آموزان زرنگ و تنبل را از يكديگر جدا كرد . چون بتعث سر خوردگي در دانش آموزان ضعيف مي شود و اشتياق درس خواندن را از همان ابتدا از آنها مي گيرد و در دانش آموزان قوي باعث بوجود آمدن غرور مي شود و باعث مي شود آنها به خود مغرور شوند و در خواندن درس كاستي نشان دهند . 
بايددر هر كلاس به طور متوسط از هر سه گروه : زرنگ , متوسط و ضعيف دانش آموزان استفاده شود تا شاهد رقابت و پيشرفت تحصيلي آنان باشيم . 
فصل سوم :
روش تحقيق : 
ما در اين تحقيق از روش همبستگي استفاده كرده ايم . 
جامعه آماري : 
تمام مدارس ابتدايي شهر تهران 
نمونه آماري : 
از مدارس ابتدايي شهر تهران كه از منطقه ۲۰و۱۶ آموزش و پرورش را انتخاب كرده ايم و ۱۰۰ نفر از دانش آموزان اين منطقه كه ۵۰ نفر آنها دختر و ۵۰ نفر آنها پسر مي باشند . 
حجم نمونه و روش آمارگيري : 
حجم نمونه ما ۱۰۰ نفر دانش آموز مي باشد و در اين تحقيق از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله استفاده مي كنيم . 
ابزارهاي تحقيق : 
ابزارهاي تحقيق ما در اين تحقيق عبارت اند از : 
پرسشنامه و پرونده تحصيلي دانش آموزان 
روش تجزيه و تحليل : 
در اين تحقيق براي گزارش ويژگي هاي جمعيتي آزمودني ها از شيوه هاي آمار توصيفي استفاده خواهد شد . اما در تحليل نتايج از آمار استنباطي استفاده خواهيم كرد . 
   طرح كلاس بندي دانش آموزان اول دبستان (منطقه ۲۰ طرح)
 در سال تحصيلي ۷۳-۷۲ طرحي از طرف گروههاي آموزشي منطقه ۲۰ , به مدارس تابعه ارسال شده كه در آن نحوه تست كودكان سال اول دبستان , بيان شده است . در اين طرح از آزمون بينه – سيمون استفاده شده كه از سن سه سالگي شروع مي شود و تا ده سالگي ادامه دارد . اين طرح شامل موارد زير است : 
۱- در مورد كودكان سه ساله , شامل :
گفتن نام خانوادگي , بازگو كردن دو عدد , نام بردن اجزاي يك تصوير , 
بازگو كردن جمله شش سيلابي , نشان دادن بيني , چشم و دهان . 
۲- در مورد كودكان چهار ساله , شامل : 
بازگو كردن سه عدد , بيان جنسيت , نام بردن اسم چند شئ , مقايسه طول دو خط 
۳- در مورد كودكان پنج ساله شامل : 
بازگو كردن جملات ده سيلابي , شمردن چهار سكه ساده , مقايسه دو وزن با هم , ترسيم يك مربع از روي مدل , تنظيم تصاوير . 
۴- در مورد كودكان شش ساله , شامل : 
شمردن سيزده سكه , توصيف از نظر كار برد , تشخبص صبح و عصر , ترسيم يك لوزي از روي مدل مقايسه از نظر زيبايي . 
۵- در مورد كودكان هفت ساله , شامل : 
توصيف يك تصوير , شمردن سكه اي كه سه عدد آن مضاعف باشد , تشخيص دست راست و گوش چپ , تشخيص چهار رنگ , اجراي سه دستور .
۶-در مورد كودكان هشت ساله , شامل : 
بازگو كردن پنج عدد, شمردن معكوس از بيست به صفر , تشخيص كمبود تصوير , تاريخ روز , مقايسه دو چيز به طور ذهني . 
۶- در مورد كودكان نه ساله , شامل : 
تشخيص سكه هاي پول , برگرداندن بقيه از پنج تومان , توصيف بدون در نظر گرفتن مصرف , چرا بايد درس خواند , در خانه چه كسي را بيشتر دوست داري , 
نام بردن ماههاي سال . 
۷- در مورد كودكان ده ساله , شامل : 
اگر به جايي كه مي خواهيم برويم دير شد چه كنيم , رديف كردن پنج عدد , ترسيم حفظي دو تصوير , انتقاد جملات احمقانه و سه كلمه در دو جمله جداگانه ( ر.ك به بخش ضمائم ضميمه شماره ۱و۲ ) 
البته براي هر يك از موارد ياد شده , امتيازي در نظر گرفته شده و از طريق مجموع امتيازات كودك , بهره هوشي او محاسبه مي گردد , و بر حسب بهره هوشي بدست آمده در بين كلاسها تقسيم مي شود . 
۱۰۰ ×       = IQ بهره هوش 
البته بر حسب جدول ذيل , مشخص مي شود كه اين دانش آموز از نظر بهره هوشي به چه گروهي تعلق دارد . 
ايزوله       25-0
تربيت پذير ۵۰-۲۵
آ‌موزش پذير   75-50 
مرزي ۹۰-۷۵
متوسط ضعيف ۱۱۰-۹۰ 
خوب ۱۲۰-۱۱۰ 
تيز هوش ۱۴۰-۱۲۰
نابغه ۲۰۰-۱۴۰ 
همان طور كه اشاره شد , طرح فوق فقط مربوط به كلاس بندي دانش آموزان پايه اول بوده و هيچ گونه طرح مدوني در مورد كلاس بندي ساير پايه ها , از طرف اداره , به مدارس تابعه , ارسال نشده است . در ضمن همانطوركه مي دانيم اجراي يك تست به خصوص در مورد يك كودك كاري به غايت حساس است . 
اجراي صحيح يك تست همواره مستلزم تحقق دو شرط اساسي است : 
۱- كودك مورد آزمايش بايد تست را با طيب خاطر انجام دهد و در اجراي آن دقت لازم را بزه كار بندد . 
۲- كودك نبايد از تست يا از اجرا كننده آن بيمناك , وحشت زده يا به نحوي ناراحت باشد . بايد علاقه كودك را عليرغم خود او به آزمايش مورد نظر جلب كرد . 
لذا در ميان صفات مختلف يك تست خوب اين جنبه كه براي كودك سرگرم كننده و جالب باشد نبايد مورد غفلت قرار گيرد . لازم به تذكر است كه آزماينده بايد كودك را با روي خوش بپذيرد , فراموش نكنيم كه مفداري خوردني خواه قبل از اجراي تست براي جلب همكاري كودك به وي داده شود خواه به او وعده دهند كه در صورت موفقيت به وي داده خواهد شد مي تواند مفيد واقع شود . بديهي است كه بايد از هر گونه تذكري در حضور كودك خود داري شود , كودكي كه احساس مي كند در انجام كار معيني شايستگي لازم را از خود نشان نداده است , آرامش رواني را كه براي اجراي موفقيت آميز آزمايشهاي بعدي , ضروريست از كف خواهد داد . 
حضور والدين , برادر يا خواهر بزرگتر يا يكي از معلمان كودك , ممكن است او را به طور قابل ملاحظه اي مشوش نمايد . فراموش نخواهيم كرد كه كودك بخصوص اگر با آزمايشهاي طولاني كه تمايل او به بازي را ارضا نمي كند سر و كار داشته باشد زود خسته مي شود . و در اين صورت بايد جلسه آزمايش را قطع كرد و آنرا در فرصت مناسبي از سر گرفت . تستها بايد حتي الامكان بطور انفرادي اجرا شوند و كودكان آنرا يكي بعد از ديگري بگذرانند . 
چه كسي بايد تستها را اجرا كند ؟ 
آيا بايد براي انجام اين منظور از روانشناس حرفه اي استمداد كرد يا معلمان مي توانند اين وظيفه را به عهده بگيرند . 
قبلا”” به اين نكته اشاره كرديم كه اجراي تست كاري به غايت حساس و دقيق است , اما دليلي وجود ندارد كه يك معلم نتواند براي بعهده گرفتن اين و.ظيفه آماده شود و در  اين باره ورزيدگي كافي كسب نمايد. معذالك بايد در اين مورد تاكيد لازم بعمل آيد كه يك دوره كار آموزي عملي شرط لازم آن است كه بتوان روي نتايج حاصله حساب كرد . 
بايد علاوه بر آن تكنيك تست مورد نظر بطور دقيق براي آزمايش كننده معلوم باشد تا بتواند آنرا با دقت هر چه تمامتر بصورتي كه هنگام ميزان كردن و فرم گيري تست مورد عمل بوده اجرا كند . 
وانگهي بسياري از اين مسائل با نوع تست بستگي دارد . مشكلات اجرايي از تستي تا تست ديگر متفاوت است . در مورد تستهاي بينه – سيمون , كدار معتقد است كه حتي افراد تازه كار مي توانند از اجراي آنها نتايج مفيدي به دست آورند . 
و.لي تحصيل نتايج دقيق از اين تست مستلزم آن است كه شخص مامور اجراي آنها در كار خود بسيار ورزيده باشد . 
بعضي از مولفان از جمله ليپمن معتقدند كه تنها روانشناسان حرفه اي بايد مجاز باشند دانش آموزان را تست كنند . بديهي است كه معلمان بايد براي كسب صلاحيت در اين مورد دوره كار آموزي بخصوص ببينند . ولي آيا كسب چنين تبحري براي همه معلمان مطلوب نيست ؟ پس اگر به منظور جوابگوئي به احتياجات ناشي از اجراي تستها بتوانيم اين هدف پر ارزش را تحقق بخشيم , بطور غير مستقيم به عالم تعليم و تربيت نيز خدمت كرده خواهيم بود . 

نحوه كلاس بندي در دبستان پسرانه ايمان (منطقه ۲۰ )
طي گفتگوئي كه با مسئول دبستان ايمان در مورد جگونگي انجام كلاس بندي در اين مدرسه , به عمل آمد , اظهار داشتند : كلاس بندي پايه اول بر اساس طرحي كه از منطقه ارسال شده است , انجام مي گيرد . 
در سالهاي گذشته هيچ گونه طرح مدوني در زمينه كلاس بندي از طرف منطقه به مدارس ارسال نشده بود و مسئول دبستان , به ابتكار خود , در اين زمينه طرحي را به مرحله عمل در آورده اند . 
در سال تحصيلي ۷۲-۷۱ تستي را براي سنجش ميزان هوش دانش آموزان كلاس اول تهيه كرده بودند كه شامل مراحل ذيل بود : 
شمردن مهره ها از يك تا چهارده 
نشاندادن قسمتهاي مختلف بدن ( چشم , گوش , دست , پا و … )
شناخت جهتها ( بالا , پايين , چپ , راست و … )
شناخت بلندي , كوتاهي و تساوي 
شناخت سبكي و سنگيني و تشخيص آنها 
شناخت جلو و عقب 
جدا كردن گردي , سه گوش و چهار گوش 
مشخص كردن رنگها : سفيد , قرمز , آبي و سبز 
خواندن شعر يا سوره هاي قرآن توسط دانش آموز 
مفهوم بيشتري يا كمتري با در اختيار گذاشتن سكه هاي مختلف 
نام بردن اشياء مختلف با استفاده از لوحه ها 
براي هر قسمت امتياز بخصوصي را قائل بودند كه جمع امتيازات ميزان هوش كودك را نشان مي داده است . علاوه بر اين تست , عوامل ديگري هم در امر كلاس بندي دخيل بودند, از جمله : 
تاريخ تولد دانش آموز , تحصيلات پدر , تحصيلات مادر , شغل پدر , شغل مادر , سن پدر , سن مادر , نوع و ميزان در آمد خانواده , در قيد حيات بودن پدر و مادر , چپ دستي يا راست دستي كودك , عدم آشنايي با زبان فارسي , لكنت زبان , معلوليت جسمي و حركتي , نقص عضو , نقص در بسنايي و شنوايي , نقص در چهره , نوع مسكن و تعداد اتاقها ( ر.ك به بخش ضمائم , ضميمه شماره ۳ ) 
در مورد كلاس بندي پايه هاي دوم تا پنجم نيز طرح ديگري را به مرحله اجرا در آورده بودند . در درجه اول , دانش آموزان پايه هاي قبل را كه به كلاس بالاتر ارتقاء يافته بودند , بين كلاسهاي هم پايه به طور مساوي تقسيم مي كردند , تا دانش آموزان يك كلاس مجددا در سال تحصيلي جديد , همه در يك كلاس مشترك قرار نگيرند . 
معيار هاي ديگري كه در نظر مي گرفتند , عبارت بودند از : 
نمره درس رياضي , نمره درس ديكته , جمع نمرات ثلث سوم , انضباط ثلث سوم و ميزان تحصيلات اولياء كه جمعا صد امتياز مي شد و دانش آموزان بر حسب امتيازي كه مي آوردند به طور تساوي و عادلانه در بين كلاسهاي هم پايه تقسيم مي شوند . 
 • بازدید : 237 views
 • بدون نظر

مقدمه 1 گفتار اول: رویکردهای بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه دیدگی 3 الف) رویکردها و تحولات بزه دیده شناسی 3 1ـ بزه دیده شناسی اولیه (علمی) 3 1ـ1) ریشه‌های فلسفی و اخلاقی بزه دیده شناسی 3 2ـ1) ریشه حقوقی و جرم شناختی بزه دیده شناسی 4 2) بزه دیده شناسی ثانویه (ایدئولوژیک- سیاسی) 6 ب) تحلیل فرآیند بزه دیدگی 8 1ـ نظریه انتخاب عقلانی 8 2ـ نظریه فعالیت روزمره 9 3ـ نظریه شیوه زندگی 10 گفتار دوم: آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان 11 الف) بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی 12 1ـ استعداد بزه دیدگی تحت تأثیر شرایط ویژه 12 2ـ استعدادهای عمومی یا بزه دیدگان مادرزادی 14 ب) بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی 14 1ـ بزه دیدگی بواسطه نقش بزه دیده (ویژگیهای بالفعل) 15 2ـ بزه دیدگی بواسطه ویژگی بزه دیده (ویژگی‌های بالقوه) 15 منابع 17 مقدمه انسان بزهکار اثر دکتر سزار لمبروزو- تحول عمیقی در نحوه نگرش به بزه دیده را سبب شد، چرا که زمینه ساز نگرش علمی به جرم بوده و در حدود ده سال بعد زمینه تولد رشته جرم شناسی را فراهم کرد. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی، برخی جرم شناسان در مقام حل معمای جرم و برای علت شناسی بزهکاری محور مطالعات خود را بر کنشگر دیگر فرآیند بزهکاری، یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا جایگاه و نقش وی را در تکوین جرم برآورد کنند. این مطالعات و تحقیقات جرم شناسان سبب شد رشته جدیدی بنام «بزه دیده شناسی علمی» (اولیه) ایجاد گردد. براساس یافته‌های این رشته جدید، بزه دیده مستقیم جرم که تا پیش از این مستحق حمایت و معمولا بی تقصیر تلقی می‌شد و شایسته و نیازمند هرگونه مساعدتی بود، می‌توانست به عنوان عامل موثری در وقوع جرم و الهام بخش اندیشه مجرمانه باشد؛ و از همه مهم تر می‌تواند در جریان ارتکاب جرم و درحالی که خود مقدم در ارتکاب بزه بوده، به لحاظ عدم توانایی جسمانی یا یک اتفاق خارج از اراده خود، به جای آنکه مجرم شود، قربانی جرم واقع گردد. براین اساس، زوج کیفری نباید همواره به صورت سیاه و سفید قضاوت شوند. همیشه اینگونه نیست که یکی بی گناه و دیگری گناهکار باشد، بلکه ممکن است شیری یا خاکستری رنگ بوده و در واقع بزه دیده هم در وقوع جرم به نوعی نقش داشته باشد. پس بدون تردید بررسی علمی و ملاحظه عنصر مؤثری چون قربانی جرم به منزله شخصیت کلیدی در فرآیند منجر به اعمال مجرمانه یا فرآیندهای برخواسته از آن تحول عمیقی در علت شناسی جنایی است. در همین راستا این فصل ابتدا به بررسی فرآیند بزه دیدگی و وجوه مختلف بزه دیدگان پرداخته و آنگاه مؤلفه‌های موثر در انتخاب بزه دیدگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین مطالب این فصل در دو بحث زیر ارائه می‌گردد: مبحث اول: تحلیل فرآیند بزه دیدگی و آشنایی با گونه‌های بزه دیدگان مبحث دوم: بررسی مؤلفه‌های موثر در انتخاب بزه دیدگان مبحث اول: تحلیل فرآیند بزه دیدگی و آشنایی با گونه‌های بزه دیدگان در گذشته، مجرم تقریباً به طور انحصاری تمامی توجه پژوهشگران در قلمرو جرم شناسی را به خود معطوف ساخته بود، به طوری که تلاش‌های فراوانی در جهت پی بردن به خصوصیت ها، ناهنجاری ها، اختلالات روانی، نواقص شخصیتی و عوامل روانی دیگر که بتواند رفتار مجرمانه را تبیین نماید، انجام می‌گرفت. از طرفی چون گروه‌های طرفدار قربانیان، آنها را افرادی بی گناه می‌دانستند، مخالف بررسی عملی نقشی بودند که قربانیان ممکن است در ایجاد جرائم داشته باشند. در هر حال، تلاش برای درک جرم بدون در نظر گرفتن تمام جنبه‌های آن – از جمله ویژگیها و رفتار قربانی – همچون تلاشی خواهد بود برای تکمیل پازلی که همه قطعات آن را در اختیار نداریم. تکامل سریع جرم شناسی و قلمرو گسترده آن، افق تازه ای در تحقیقات جرم شناسی گشود به طوری که در دهه 1940، توجه دانشمندان به رابطه میان بزه دیده و بزهکار جلب می‌شود، هر چند پایه گذاران رشته جرم شناسی از حیاتی بودن آن آگاه بودند. هانس فون هنتیگ، بنیامین مندلسون و هانری هنبرگر جملگی بر اهمیت بررسی روابط میان مجرم و بزه دیده به منظور درک بهتر خاستگاه و آثار جرم تاکید کردند. از زمان انتشار نتایج این مطالعات پیشگام، دانشمندان زیادی بررسی‌های خود را بر این جنبه از مسئله جرم متمرکز کردند، به گونه ای که جرم شناسی بزه دیده شناسی که اساس آن بر مطالعه بزه دیدگان استوار است، جدیدترین شاخه از جرم شناسی نظری است که موضوع آن بررسی ویژگی ها و عملکرد بزه دیده، و روابط وی با مباشر عمل مجرمانه و نقش او در ارتکاب جرم می‌باشد. به عبارتی دیگر بزه دیده، به عنوان یکی از کنشگران اصلی یا فراموش شده جرم بتدریج وارد پژوهش ها و مطالعات جرم شناسان و حقوقدانان کیفری شد و شایسته همان توجهاتی تلقی گردید که از دیر باز در علوم جنایی، در ابعاد حقوقی و تجربی آن، برای بزهکار در نظر گرفته می‌شد و این رهیافت که بزه دیده می‌تواند در قبل، در طول و بعد از ارتکاب جرم نقش داشته باشد، به نوعی طرز تلقی سنتی برای مبارزه جامعه علیه جرم با تاکید بر مجازات برای مجرم را اصلاح نمود. به همین منظور در این مبحث ابتدا رویکردهای بزه دیده شناسی و فرآیند بزه دیدگی تبیین خواهد شد. سپس به بیان گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان پرداخته خواهد شد. براین اساس مطالب این مبحث در دو گفتار زیر ارائه می‌گردد: گفتار اول: رویکرد‌های بزه دیده شناسی و تحلیل فرایند بزه دیدگی گفتار دوم: آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان

آنچه را که در کتاب بزه دیده و انواع آن در سیاست جنایی ایران خواهید خواند:

فهرست

مقدمه. ۱

گفتار اول: رویکردهای بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه دیدگی.. ۳

الف) رویکردها و تحولات بزه دیده شناسی.. ۳

۱ـ بزه دیده شناسی اولیه (علمی) ۳

۱ـ۱) ریشه‌های فلسفی و اخلاقی بزه دیده شناسی.. ۳

۲ـ۱) ریشه حقوقی و جرم شناختی بزه دیده شناسی.. ۴

۲) بزه دیده شناسی ثانویه (ایدئولوژیک- سیاسی) ۶

ب) تحلیل فرآیند بزه دیدگی.. ۸

۱ـ نظریه انتخاب عقلانی.. ۸

۲ـ نظریه فعالیت روزمره ۹

۳ـ نظریه شیوه زندگی.. ۱۰

گفتار دوم: آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان. ۱۱

الف) بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی.. ۱۲

۱ـ استعداد بزه دیدگی تحت تأثیر شرایط ویژه ۱۲

۲ـ استعدادهای عمومی یا بزه دیدگان مادرزادی.. ۱۴

ب) بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی.. ۱۴

۱ـ بزه دیدگی بواسطه نقش بزه دیده (ویژگیهای بالفعل) ۱۵

۲ـ بزه دیدگی بواسطه ویژگی بزه دیده (ویژگی‌های بالقوه) ۱۵

منابع. ۱۷


عتیقه زیرخاکی گنج