گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۷    کد محصول : ۱۲۷۴۱    حجم فایل : ۷۸۶ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپلین و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

عنوان پایان نامه: تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپلین و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: پیشینه تحقیقات
۱-۱) تحقیقات انجام شده قبلی بر روی تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی بتن
۱-۱-۱) مطالعه تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن
۱-۱-۲) مطالعه تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی میزان تغییرات ابعادی بتن
۱-۱-۳) مطالعه تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی ترک هایی که در بستن ریزیها در سطح رخ می دهد
۱-۱-۴) مطالعه نحوه تأثیر الیاف پلی پروپیلن با هر نوع سطح مقطع بر روی ترک های ایجاد شده در بتن
۱-۱-۵) مطالعه نحوه تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاوم سازی بتن توانمند در هنگام حریق
۱-۲) تحقیقات انجام شده قبلی بر روی تأثیر استفاده از انواع پارچه در بتن
۱-۲-۱) مطالعه تأثیر استفاده از پارچه حلقوی تاری در بتن و بررسی مقاومت خمشی بتن
۱-۲-۲) مطالعه تأثیر استفاده از پارچه های سه بعدی فضادار در بتن و بررسی خصوصیات ایجائ شده در بتن

فصل دوم: تجربیات
۲-۱) مواد اولیه مصرفی
۲-۲) وزن مواد مصرفی برای ساخت بتن
۲-۲-۱) وزن مواد تشکیل شده بتن برای آزمایش مقاومت فشاری
۲-۲-۲) وزن مواد تشکیل دهنده بتن برای آزمایش مقاومت خمشی
۲-۳) وزن الیاف پلی پروپیلن مصرفی برای ساخت نمونه ها
۲-۳-۱) وزن الیاف مصرفی برای ساخت نمونه تست فشاری
۲-۳-۲) وزن الیاف مصرفی برای ساخت نمونه تست خمشی
۲-۴) وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه ها
۲-۴-۱) وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه تست فشاری
۲-۴-۲) وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه تست خمشی
۲-۵) نحوه انجام آزمایشات و لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده
۲-۶) نتایج مقاومت فشاری
۲-۶-۱) نتایج مقاومت فشاری بتن ساده
۲-۶-۲) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۱۹ میلیمتر
۲-۶-۳) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۱۲ میلیمتر
۲-۶-۴) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۶ میلیمتر
۲-۶-۵) نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با پارچه های فضادار
۲-۷) نتایج مقاومت خمشی
۲-۷-۱) نتایج مقاوت خمشی بتن ساده
۲-۷-۲) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۱۹ میلیمتر
۲-۷-۳) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۱۲ میلیمتر
۲-۷-۴) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۶ میلیمتر
۲-۷-۵) نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با پارچه های فضادار

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۳-۱) نتایج مقاومت فشاری
۳-۱-۱) نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف ۱۹ میلیمتر
۳-۱-۲) نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف ۱۲ و ۶ میلیمتر
۳-۱-۳) نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با پارچه فضادار
۳-۱-۴) مقایسه مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار
۳-۲) نتایج مقاومت خمشی
۳-۲-۱) نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف ۱۹ میلیمتر
۳-۲-۲) نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف ۱۲ و ۶ میلیمتر
۳-۲-۳) نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با پارچه فضادار
۳-۲-۴) مقایسه مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار
۳-۳) بررسی نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار (SPSS(v14
۳-۴) نتیجه گیری
۳-۵) پیشنهادات

ضمائم

پیوست ۱) نمودارهای نمونه های آزمایشی
پیوست ۲) جداول آماری حاصل از نرم افزار آماری SPSS

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج