گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

شناخت سازمانهای دولتی وتفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی
۱- شناخت سازمان دولتي
  وظايف دولت‌ها
  امور اقتصادي
امور سياسي  امور دفاعي
امور آموزشي  امور فرهنگي
  امور اجتماعي

شناخت سازمانهای دولتی وتفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی
۱- شناخت سازمان دولتي
  وظايف دولت‌ها
  امور اقتصادي
امور سياسي  امور دفاعي
امور آموزشي  امور فرهنگي
  امور اجتماعي


عتیقه زیرخاکی گنج