گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 212 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق استكبار جهاني  و سفسطه «دمكراسي-خرید اینترنتی تحقیق  استكبار جهاني  و سفسطه «دمكراسي-دانلود رایگان تحقیق  استكبار جهاني  و سفسطه «دمكراسي-دانلود رایگان مقاله  استكبار جهاني  و سفسطه «دمكراسي-تحقیق  استكبار جهاني  و سفسطه «دمكراسي
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروز دمكراسي به عنوان مردم سالاري ، در خود جوامع غرب رو به انحطاط است و در سطح بين المللي ، دمكراسي و برابري در مقابل قانون وجود ندارد .«نظام جهاني و رابطۀ بين اللملي » با همۀ سازمانهاي خودكه از پايان جنگ جهاني دوم به وجود آمده،به طور كلي يك سيستم«پدر سالاري» به معني ديكتاتوري و زورگوئي آن است و نه يك سيستم دمكراسي به معني مشاركت ،آزادي و مردم سالاري.
در چند هفتۀ اخيردرآمريكا ، كتابي به قلم پطروس غالي ديپلمات مصري و دبير كل سابق سازمان ملل درمورد روابط آمريكا با اين سازمان بين اللملي منتشر شده است . محتواي اين كتاب  بيشتر در مورد حمايت اوليۀ آمريكا از انتخاب اين ديوان سالار مصري به بزرگترين منصب سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ و سپس مخالفت واشنگتن براي انتخاب مجدد او در سال ۱۹۹۶ به اين سمت است  توضيح اينكه « غالي»، تحصيلات خود را در دانشگاههاي مصر و پاريس به اتمام رسانده و سالها درامور سياسي ، اقتصادي و حقوقي آن كشور فعاليت داشته است . «غالي»از طرف واشنگتن و قاهره و بنا به توصيۀ حسني مبارك رييس جمهور مصر و موافقت جرج بوش رييس جمهور وقت آمريكا ، نامزد دبير كل اين سازمان بزرگ بين المللي شد .
غالي كه يك ديپلمات دوستدارآمريكاست ، در شرايطي به دبير كلي اين سازمان جهاني انتخاب مي شود كه احساسات ضدآمريكايي وضد غربي بر اثر جنگ خليج فارس شعله ور شده و آمريكايي ها اميدوارند كه با انتصاب او در اين سمت ، با يك تير چند نشان بزنند.غالي گرچه مسلمان نيست اما انتخاب او ، وجهۀ بيشتري به مصركه متفق اصلي آمريكا در خاورميانه است مي دهد .
سازمان ملل تحت دبيركلي غالي،كاملاًدر سلطۀ آمريكايي ها بود و اشغال كشورهاي هائيتي ، پاناما  و سومالي ، توسط آمريكا وكشتار و نسل كشي مسلمانان در چچن  و بوسني – هرزگوين زير پنجۀ صربها وكِرِواتها، در دورۀ اول دبيركلي اوصورت گرفت.واشنگتن عليرغم استفادۀ نامشروع از سازمان ملل از پرداخت بدهي هاي خود به اين سازمان جهاني خودداري مي كندوكنـگرۀ آمريكا كه مسئـول تنظيم بودجۀ آمريكاست ازتصويـب لوايح مربوط به پرداخت اين بـدهي ها سرپيـچي مي كند.
 ولي طبق اظهارات غالي در اين كتاب ، در آستانۀ انتخاب مجدد به دبير كلي سازمان ملل، او مرتكب يك اشتباه بزرگ مي شود،گناهي كه ازطرف آمريكا به عنوان سرايدار سازمان ملل در نيويورك ، قابل عفو نبود . در ژانويۀ ۱۹۹۶، غالي در يك سخراني در دانشگاه آْكسفورد ازضرورت استقلال بيشتر اين گونه سازمانهاي بين المللي از فشار قـدرتهاي بزرگ صحبت مي كند و از اينكه در غيبت چنيـن استقلال سازماني و تصميم گيري ، مشروعيت سازمان ملل مورد تهديد قـرار مي گيرد سخن مي گويد . طبق نوشته هاي غالي در اين كتاب ، چند هفتۀ بعد سايروس ونس وزير خارجۀ پيشين آمريكا و همراهش ديويد هامبورگ رييس بنياد كارنگي در ملاقاتي كه با غالي دارند يادداشتي رابراي او قرائت مي كند .دراين يادداشت كوتاه نوشته شده است : «دولت آمريكا تصميم گرفته است كه با انتخاب مجدد شما ( به دبيـر كلي سازمان ملل) مخالفت كند» غالـي ازونـس مي پرسد ، علت مخالفت واشنگتن چيست ؟ ونس جواب مي دهد كه به دستور وارن كريستوفر وزير خارجۀ وقت آمريكا و كاخ سفيد ، اجازه ندارد در اين باره صحبت كند .
مطابق اساسنامۀ سازمان ملل،آمريكا درانتخاب دبيركل اين سازمان جهاني حق وتو داردو واشنگتن تنهارأي مخالف عليه انتخاب مجددغالي را به صندوق مي اندازد و بدين ترتيب رياست سازمان ملل ازغالي به كوفي عنان كه مورد اعتماد آمريكايي هاست ،سپرده مي شود.قبل از آنكه دبير كل جديد سازمان ملل رسماً انتخاب شود،مطبوعات آمريكا با نوشتن سرمقاله هاي متعدد از او خداحافظي مي كنند  و جيمز روبين سخنگوي وزارت خارجۀ آمريكا اظهار مي دارد « سازمان ملل فقط كاري را مي تواند انجام دهد كه آمريكا اجازۀ آن را صادر كرده باشد .
كتاب غالي سندجالبي ازاستكبار جهاني ونمونۀ بارزي ازديكتاتوري و ماهيت « ضد دمكراسي»نظام جهاني و روابط بين دولتهاست . اين نظام استكباري حتي به پرورش يافته هاي خود نيز رحـم نمي كند وهمان طوري كه غالي درخاتمۀ كتاب خودذكر مي كند «آمريكا در همه جا از دمكراسي صحبت ميكند ولي در سازمانهاي بين المللي آن را رد مي كند » تعجب آورنيست كه در سراسر منشور و اسانامۀ سازمان ملل لغتي به نام دمكراسي وجود ندارد .
 مع الوصف اين روزها غرب و دررأس آن آمريكا ازدمكراتيزم كردن سايرملل صحبت و بر پايۀ آن برنامه ريزي مي كند و هواداران و فريفتگان دمكراسي غربي نيز در سطح ملي مي توانند در اين مورد سينه چاك كرده و ادبيات سياسي نظامهاي غربي را بدون تحليل و بررسي انتقادي ترجمه كرده و به عنوان آخرين سخنان روز به مردم ارائه كنند .
در چنين شرايط جهاني ، مانبايد استقلال فكري و صيانت عقلاني خود را از دست بدهيم بلكه بايد با تكيه به آرمانهاي اسلامي خود ، به سوي يك مردم سالاري اصيل حركت كنيم .قـرآن كريـم مي فرمايد كه اختلاف و تفرقه يكي از عذابهاي الهي است كه اجتناب از آن تكليف هر ملت و امت اسلامي است.در آيۀ شريفۀ ۱۰۳ سورۀ مبارك آل عمران آمده است« جملگي به رشتۀ دين خداچنگ زده ، به راههاي متفرق ( مدعيان دين ساز ) نرويد و بياد آريد اين نعمت بزرگ خدارا كه همه به لطف خدا برادر ديني يكديگر شديد ، در صورتي كه در پرتگاه آتش بوديد وخدا شما را نجات داد . باري بدين مرتبه وضوح و بدين پايۀ كمال خداوند آياتش را براي راهنمايي شما بيان مي كند باشد كه به مقام سعادت هدايت شويد . 

۲۴/۰۴/۱۳۷۸
بردگی فرهنگی و اقتصادی، هدف نخبگان غرب
یکی ازمدیران ارشد مؤسسۀ بین المللی مطالعات استراتژیک لندن ، در مقاله ای که اخیراً در مجلۀ آمریکایی «نیوزویک» منتشر کرده است و  خلاصۀ آن نیزبه صورت خبر، چندی پیش در مططبوعات چاپ شد ، به صراحت توصیه می کند ، برای اینکه غرب دشمنانش را شبیه خود کند  استراتژی دوگانه مهاروآلوده سازی فرهنگی و اقتصادی آنها ، باید دستور کاردولتمردان و سردمداران غرب باشد . مدت بیش از نیم قرن ، مطالعات «مهارکردن» نظامها یکی ازاهداف اصلی تأسیس چنین مؤسسه هایی در اروپا و آمریکا بوده و توجه به پژوهش و جمع آوری اطلاعات در مورد استراتژی نظامی ، سیاسی و اقتصادی غرب ، به این گونه سازمانها مشروعیت علمی داده است . رشتۀ مطالعات روابط بین الملل و رشد آن در غرب ودانشگاههای امروزی را نمی توان ازفعلیت نخبگان غرب در این سازمانها جدا کرد . نفوذ این گونه مؤسسات در تبیین مفاهیم و تعاریف بین المللی درشرق و به خصوص کشورهای اسلامی و دربین دولتمردان و بـه اصـطلاح « روشنفکران» دانشگاهی،خود یکی از استراتژیهای « آلوده سازی» غرب بوده است . به تقلید از غرب ، مراکز، دفترها و سازمانهایی به همین نام در کشورهای غیر غربی احداث و تأسیس شده است ، بدون اینکه چنین سازمانهایی درک کامل و قدرت کافی و مستقل از استرتژی غرب داشته باشند . بدتر آن که عقدۀ حقارت و مرعوب شدن به غرب ، باعث شده است که عملکرد و الگوی نشست های چنین مراکزی در شرق و ممالک اسلامی همیشه همراه با مهمانان ، سخنرانیها و نظریه پردازان مؤسسه هایی از لندن ، نیویورک ، ژنو و پاریس باشد. ولی آنچه دربارۀ مقالۀ مدیر مؤسسۀ بین المللی استراتژیک لندن جالب است ، اعتراف او نه دربارۀ « مهارکردن» کشورهای مستقل بلکه در « آلوده کردن » اقتصاد و فرهنگ آنهاست .آلوده کردن مؤسسات و افراد ، سیاست استعماری ثابت غرب در دویست سال اخیر بوده است ولی آنچه امروز تازگی دارد این است که این آلوده کردن ، عمودی و یک بعدی نیست بلکه همۀ جوانب یک جامعه را در بر می گیرد . از طرفی حرمت سکوت در بارۀ آلودگی ، جای خود را به اعلام قصد و نظر در مطبوعات داده است .این بار دیگر منتقدین سیاست غرب نیستند که از هجوم فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی غرب در کشورهای شرقی مناطق اسلامی سخن می گویند و استراتژی و نقشه های سازمانهای آمریکا و اروپا را زیر ذره بین امتحان و اکتشاف می دهند . بلکه این سخنگویان و برنامه ریزان خود غرب هستند که این بار آشکارا دستهای خود را باز کرده اند و مقاصد و اهداف خود را به وضوح بیان می کنند. تنها ساده لوحان و فریفتگان ظواهر غرب ، این مسأله را شعار دانسته و همچنان به فریب خود ادامه می دهند . 
منظور غرب ازآلوده کردن کشورهای مستقل و نظامهایی که درمقابل آمریکا و اروپا مقاومت می کنند چیست ؟
استراتژی آلوده کردن ، استراتژی تغییر کلی محیط زیست اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و علمی و هنری یک جامعه است . توسعۀ وسایل ارتباطی و اطلاعاتی در نیم قرن اخیر ، استراتژی آلوده کردن را آسان تر کرده است .قدرتهای استعماری در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، با وسایل تکنولوژی ارتباطی و ترابری ابتدائی فقط قشر به خصوصی از جامعه مثل نخبگان ،تحصیل کرده ها، کارمندان اداری و دیوان سالاری را برای آلودگی هدف قرار می دادند ولی دردنیای به اصطلاح «جهان شمولی » و مافوق صنعتی که به اشتباه به « دهکدۀ جهانی» معروف شده ، تقریباً تمام طبقات و نفوس یک کشور و جامعه مورد هجوم و آلودگی قرار می گیرند . 
همانطور که نویسنده مقاله در نیوزویک می گوید :« ایجاد طبقه متوسط غیر سیاسی که علاقه ای به فداکاری برای ایدئولوژی رادیکال ندارد ، از راههای اصلی آلوده سازی جوامع است … باید کشورهای اسلامی را با ترویج سکس و آیت الله هارا با فرهنگ والت دیسنی در سرزمین هایشان به محاصره در آورد. » امروز مهار کردن کافی نیست بلکه آلوده سازی مهمتر است . شبکه ها و تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ، مفاهیم و واژه های ساخت غرب که سالهاست به صورت توصیفی و نه تحلیلی و انتقادی در افکار و نظریات و دیدگاه های دیوان سالاران ، مدیران ، دولتمردان  و گروه زیادی از روشنفکران شرق و ممالک اسلامی جا انداخته شده ، زمینه را برای این آلودگی آماده کرده است . 
استراتژی «آلوده کردن» ، قدم مهمی در بردگی فرهنگی و اقتصادی عصر ما شده است . مطالعات و تجربیات چهل سالۀ من در رشتۀ روابط بین الملل دردانشگاههای غرب ، این نظریه را تأیید می کند و بررسی اسناد تاریخی تسلط غرب بر شرق در صد سال گذشته ، دلایل ارزشمندی را آشکار می سازد .در اواخر قرن نوزدهم ، دولت انگلیس یکی از کارشناسان سیاست خارجی لندن را به نام دکتر ویلیام هانتر مأمور کرد تا گزارش جامعی در بارۀ طرق مؤثرسلطه و حکومت برشبه قارۀ هندوستان تهیه کند . نتیجه مطالعات دکتر هانتر کتابی بود که در سال ۱۸۷۱ به نام «مسلمانان هند : آیا آنها علیه ملکه شورش خواهند کرد؟»در انگلستان به چاپ رسید . وی پس از بررسی زندگی و فرهنگ مسلمانان ،در آخرین فصل کتاب خود این پیشنهادات را ارائه داد :«نباید تدریس فقه اسلامی را به عنوان یک رشتۀ اصلی در مدارس قبول کنیم . تدریس فقه اسلامی یعنی توسعه دین اسلام در دنیا و این مسأله ، حكومت و دولت غير اسلامي (مسيحي) را با مشكل مواجه خواهد كرد ….به جاي آن بايد سعي كنيم كه نسلهاي آينده مسلمانها را از قوانين دوران قرون وسطائي (كه دورۀ طلايي تمدن اسلامي بود)دور نگاه داريم و براي اين منظور بايد آنها را با علوم غرب و آموزش و پرورش انگليسي تربيت و وارد زندگي كنيم .» استراتژي امپراتوري انگليس در آن زمان ، مهاركردن هند نبود زيرا كه هند تقريباً يك قرن جلوتر مهار شده و به تصريف لندن درآمده بود ولي آلودگي مسلمانان براي انگلستان در دستور روز بود و جهت حفظ منافع استعماري ، ضروري به نظر مي رسيد.
در اواخر قرن نوزدهم ، اين استراتژي آلوده كردن مسلمانان در دنياي غرب نيز توسط لندن به مرحلۀ اجرا درآمده بود و معمار و مغز متفكر آن ، لرد كرامر فرماندار و حاكم انگلستان بين سالهاي ۱۸۸۳تا۱۹۰۷ در مصر بود . در كتابي كه او در اوايل قرن بيستم به نام « مصر مدرن » براساس تجربيات خود تأليف كرد ، براي خوانندگان كتاب شكي نگذاشت كه سياست آلودگي فرهنگي به مراتب مهمتر از سياست آلودگي سياسي در استعمار مصر توسط انگلستان بود .در فصل نتيجه گيري ، كرامر سياست انگلستان را چنين تشريح مي كند : « پس از خروج ما (انگليسي ها ) از مصر، بايد سعي شود كه دولت آن كشور با اصول تمدن غرب موافقت داشته باشد …… نسل جديد مصر بايد قبول كنند و يا مجبور شوند (با زور و قدرت ) كه از تمدن حقيقي غرب اطاعت كنند » او در سراسر كتاب از تأسيس يك نظام اسلامي در مصر ترس و واهمه دارد و سياست اصلي كشور خود را جلوگيري از ايجاد چنين حكومتي كه مستقل از غرب باشد مي داند.
در آستانه ورود به قرن بيست و يكم ، اين استراتژي « آلوده كردن » توسط غرب كه قبلاً فقط طبقه و قشر به خصوصي را در نظر داشت ، همگاني و عمومي و جهاني شده است . در سايه زير ساختهاي اطلاعاتي و ارتباطي و با تكيه بر جهان شمولي شدن سرمايه و كار و حركت آنها در فرامرزها و با آگاهي تمام به اينكه دولتمردان و سردمداران اغلب كشورهاي شرق و اسلامي بدون اينكه خود كاملاً متوجه شوند تسليم الگوها و مفاهيم سياسي و اقتصادي و فرهنگي غرب شده اند ، قدرتهاي امروز غرب دايرۀ استراتژي خود را طوري تنظيم كرده اند كه هدف آنها كنترل كامل همۀ طبقات جامعه اعم از كودك و جوان و پير و كارگر و كارمند و بازاري و خانه دار و دانشگاهي است . هدف اصلي ، آلودگي محيط اجتماعي و ارزشهاي حاكم برجهان است . بدون آلوگي ، اين  ارزشها در جوامع سرايت نخواهد كرد .
چگونه مي توان از اين آلودگي جلوگيري كرد ؟قدم اول، شناخت و درك صحيح و جامع از نظامهاي غرب و استراتژي و نقشه هاي اصلي آنهاست و اين موقعي امكان پذير است كه ما آنها را با ديدگاه و ابزار و عاداتي كه به ما ياد داده اند و از آنها ارث برده ايم ننگريم بلكه استقلال فكر، ابتكار و روشهاي جديد سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و مطبوعاتي داشته باشيم . دوم اينكه ، فرهنگ اسلامي و ميهني خود را كاملاً شناخته و بدون مرعوب شدن و خجالت و ترس از ديگران ، الگوهاي مطلوب و سالم براي جامعۀ خود تهيه ببينيم و در مرحلۀ سوم ، به ارزشهاي اسلامي و جامعۀ خود ايمان داشته ، بدانها وفادار بمانيم و تا مي توانيم از قدرت طلبي و طمع به جاه و مقام بپرهيزيم . به خاطر داشته باشيم كه سياست بر مبناي قدرت طلبي و طمع ، دانش بدون آشنايي  و درك صحيح از ارزشهاي اسلامي و اقتصاد در غيبت ايمان و وفاداري مكتبي به معنويات ، نقطه هاي ضعف سياستها و استراتژيهاي قدرتهاي غرب هستند . 

۳/۲/۱۳۷۷
آواي مرگ دكترين «تجارت آزاد»
با جهاني شدن بازارها، تحت سلطۀ شركت هاي غول آسا و نظام بين المللي كنوني به خصوص آمريكا ، اهميت دكترين « تجارت آزاد» بيشتر از حفظ اصول سلامتي و بهداشت افراد و جوامع شده وعدۀ زيادي از مردم دنيا را به مرگ تهديد مي كند. 
اين بحران نامرئي كه نطفه هاي آن يك دهه قبل در آمريكا،در دورۀ رياست جمهوري رونالد ريگان و جرج بوش شكل گرفت و بامذاكرات و مقررات تجارت بين المللي معروف به « گات » يا سازمان تجارت جهاني آبياري شد و قوت پيدا كرد ، اكنون به صورت تسلط و گسترش بازارهاي تنباكو و سيگار و تشويق نسل هاي جوان آسيا ،آفريقا ، آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي به « دودي شدن » تجلي مي كند . سلطه گرايي صنايع تنباكو و سيگار و نفوذ و تهاجم و بازار يابي و تبليغاتي آنها در بين ميليونها چيني،روسي و به خصوص كشورهاي در حال توسعه ، نمونه كوچكي ار تناقضات و تبعيضات نظام اقتصادي جهاني است كه در آن سوداگري و منافع كارتل هاي بزرگ تحت لواي « تجارت آزاد» ، تنها معيار روابط اقتصادي شده است .
سلسله گزارش هايي كه اين هفته در روزنامۀ « واشنگتن پست» منتشر شده، نشان مي دهد كه چگونه مقامات آمريكا از جمله دولت بيل كلينتون،درحالي كه براي بهداشت و سلامت و جلوگيري از ابتلاي مردم آمريكا به سرطان ، در داخل آمريكا مردم را به ترك سيگار دعوت مي كنند ، در سطح بين المللي به گسترش هر چه بيشتر بازارها و آگهي هاي مصرف سيگار شركت هاي آمريكايي پرداخته و صادرات اين كالاي معتاد كننده را بين ميليونها نفوس جهان تشويق مي كنند در حقيقت ، در حالي كه درآمد و منافع شركت هاي بزرگ تنباكو و سيگار آمريكا در سالهاي اخير به علت مبارزات و مقررات ضد سيگار در داخل به شدت كاهش يافته ، ميزان توليد و فروش اين شركت ها و همچنين درآمد و منافع كلي آنها به علت گسترش بازارهاي بين المللي از هميشه بيشتر شده و اكثر بازارهاي دنيا را دست دارند . از نظر آمريكايي ها ، توسعه بازارهاي سيگار و رفع موانع براي مصرف آن در سطح جهاني ، يك مسأله سلامتي و بهداشتي نيست بلكه فعاليت تجارتي و بازار آزاد است .
به همان نسبت كه صنايع سيگارسازي آمريكا بازارهاي جديد جهاني را به دست آورده و حجم كار و منافع خود را افزايش داده اند ، فعاليت اين شركتها و پشتيباني دولت آمريكا از آنها به علت حفظ « منافع ملي » ، امراض و عواقب نامطلوب و مرگ آوري را در سطح جهاني ايجاد كرده است طبق تخمين پرفسور ريچارد پتو از دانشگاه آكسفورد انگلستان، مصرف سيگار در سطح بين المللي  سالانه باعث مرگ سه ميليون نفرمي شود ، او پيش بيني مي كند كه اين رقم در سي سال آينده به ده ميليون نفر خواهد رسيد و پنجاه ميليون از جمعيت كنوني دنيا كه سن آنها ۱۸ سال و پايين تر است ، به علت سرطان ريه و امراض ناشي از كشيدن سيگار تلف خواهند شد .
طبق گزارش « واشنگتن پست » ، كسري تجاري آمريكا در ۱۹۸۴ ، حدود ۱۲۳ ميليارد دلار بود و با گسترش اقتصاد ژاپن و كشورهاي آسياي شرقي مثل كره جنوبي ، سنگاپور ، اندونزي و مالزي ، مقامات آمريكايي سعي داشتند كه اين عدم توازن در صادرات و واردات را با افزايش عوارض واردات اين كشورها جبران كنند . در عين حال ، سالها بود كه سه شركت عظيم تنباكو و سيگار آمريكا به نام فيليپ موريس ، آر.ج.رنالدر و برون اند ويليامز ، با تشكيل يك گروه تجارتي متحد تصميم داشتند در بازراهاي پرجمعيت آسيا نفوذ كنند .

عتیقه زیرخاکی گنج