گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 194 views
  • بدون نظر

دانلود جزوه ی کامل رشته ی مهندسی کامپیوتر با عنوان درس ساختار و زبان ماشين که شامل ۱۴۲ صفحه و بشرح زیر میباشد:

*ویژه ی دانشجویان ممتاز، اساتید محترم و علاقه مندان

نوع فایل: Word

فهرست

مقدمه 
فصل اول 
باس‏‏ها و اجزای داخلی کامپيوتر 
1-1 باس‏ها و عملکردشان 
1-1-1 باس نوع يک 
1-1-2 باس نوع دو 
1-1-3 باس نوع۳ 
1-2 ثبات‏ها 
1-3 واحد محاسبه و منطق(ALU) 
1-4 رجيستر دستورالعمل (IR) 
1-5 واحد کنترل و زمان‏بندی 
فصل دوم 
حافظه‏ها 
2-1 ROM 
2-2 EPROM 
2-3 E2PROM 
2-4 RAM 
2-5 RAM های‏استاتيك و ديناميک 
فصل سوم 
کامپيوتر شريف 
3-1 بلوک دياگرام کامپيوتر شريف 
3-1-1 باس داده (DB) 
3-1-2 واحد محاسبه ومنطق (ALU) 
3-1-3 رجيستر وضعيت 
3-1-4 آکومولاتور (Acc) 
3-1-5 واحد زمان‏بندی و کنترل 
3-1-6 رجيستر دستورالعمل (IR) 
3-1-7 شمارنده برنامه (PC) 
3 -1-8 باس آدرس (AB) 
3-2 دو عمل اصلی CPU 
3-3 عملکرد کامپيوتر شريف و قالب بندي دستورالعملها 
3-4 شاخص‏ها 
فصل چهارم 
ميکرو پروسسور ۸۰۸۵ 
4-1 پايه‏های ۸۰۸۵ 
4-1-1 0AD-7AD 
4-1-2 15A-8A 
4-1-3 Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
4-1-4 READY 
4-1-5 HOLD 
4-1-6 HLDA 
4-1-7 INTR 
4-1-8 INTA 
4-1-9 (7.5, 6.5) RST5.5 
4-1-10 TRAP 
4-1-11 RESET IN 
4-1-12 RESET OUT 
4-1-13 X1,X2 
4-1-14 CLK OUT 
4-1-15 SID 
4-2 شاخص‏ها 
4-3 انواع آدرس‏دهی در ۸۰۸۵ 
4-3-1 روش آدرس‌دهي مستقيم 
4-3-2 روش آدرس‌دهي ثباتي 
4-3-3 روش آدرس‌‌دهي فوري 
4-3-4 روش آدرس‌دهي غير مستقيم 
4-3-5 روش آدرس‌دهي مستتر 
4-4 برنامه‏نويسی در ۸۰۸۵ 
4-4-1 انتقال داده 
4-4-2 گروه دستورهاي محاسباتي 
4-4-3 گروه شامل دستورات منطقي 
4-4-4 گروه دستورات پرش 
4-4-5 گروه دستورات O/I و كنترل ماشين و Stack 
4-5 وقفه ها 
4-6 زمان‏بندی 
4-6-1 سيكل خواندن 
4-6-2 سيکل نوشتن 
4-6-3 زمان‏بندی يک دستورالعمل نمونه 
4-5 IC هاي جانبی ۸۰۸۵ 
4-6-1 IC های ۸۷۵۵ و ۸۳۵۵ 
4-6-2 IC های ۸۱۵۵ و ۸۱۵۶ 
4-6-3 8255 (PPI) 
4-7 اسکن صفحه کليد 
4-8 کنترل موتور پله‌ای 
4-9 برنامة‌ چراغ راهنما 
4-9 ثابت‌ها و آرايه‌ها در زبان اسمبلی 
فصل پنجم 
ميکروکنترلر ۸۰۵۱ 
5-1 بررسی اجمالی پايه‌های ۸۰۵۱ 
5-1-1 درگاه صفر 
5-1-2 درگاه يک 
5-1-3 درگاه دو 
5-1-4 درگاه سه 
5-1-5 PSEN 
5-1-6 ALE 
5-1-7 
5-1-8 RST 
5-1-9 ورودي‌هاي نوسان‌ساز 
5-1-10 اتصالات تغذيه 
5-2 سازمان حافظه 
5-2-1 RAM همه منظوره 
5-2-2 RAM بيت آدرس پذير 
5-2-3 بانک های ثبات 
5-2-4 ثبات‌های کاربرد خاص 
5-3 دستيابی به حافظه کد و داده خارجی 
5-4 روش‌های آدرس دادن 
5-4-1 آدرس‌دهی ثبات 
5-4-2 آدرس دهی مستقيم 
5-4-3 آدرس دهی غير مستقيم 
5-4-4 آدرس دهی فوری 
5-4-5 آدرس دهی نسبی 
5-4-6 آدرس دهی مطلق 
5-4-7 آدرس دهی طولانی 
5-4-8 آدرس دهی انديس دار 
5-5 انواع دستورالعمل‏ها 
5-5-2 دستورالعمل‏های منطقی 
5-5-3-1 RAM داخلی 
5-5-3-2 RAM خارجی 
5-5-3-3 جدول‏های جستجو 
5-5-4 دستورالعملهاي بولي 
5-5-5 دستورالعمل‏های انشعاب برنامه 
5-6 تايمرها 
5-6-1 ثبات حالت تايمر 
5-6-2 ثبات كنترل تايمر 
5-7 شروع به كار، توقف و كنترل تايمرها 
5-8 عمليات درگاه سريال 
5-8-1 حالت ۱ 
5-8-2 حالت ۲ 
5-8-3 حالت ۳ 
5-8 وقفه ها 
5-8-1 سازمان وقفه 
5-8-2 فعال و غير فعال کردن وقفه ها 
5-8-3 تقدم وقفه ها 
5-8-4 اجراي وقفه‌ها 
5-8-5 بيتهاي پرچم وقفه‌ها 
5-8-6 بردارهاي وقفه 
فصل ششم 
ميکروکننده های AVR 
6-1 مقدمه 
6-2 پايه ها و سيگنال ها 
6-3 امكانات موجود در AVR 
6-3-1 CPU 
6-3-2 حافظه ها 
6-3-2-1 حافظه برنامه 
6-3-3 مدارات راه اندازي و كنترل 
6-3-4 واحدهاي جانبي (I/O) 
فصل هفتم 
DMA 
7-1 مفهوم DMA 
7-2 برنامه ريزي تراشه ۸۲۳۷ DMA 
7-3 ثبات هاي كنترل داخلي ۸۲۳۷ 
7-3-1 ثبات فرمان 
7-3-2 ثبات وضعيت 
7-3-3 ثبات مد 
7-3-4 ثبات تك پوشش 
7-3-5 ثبات تمام پوشش 
7-3-6 ثبات موقت/پاك كردن اصلي 
7-3-7 پاك كردن ثبات پوشش


عتیقه زیرخاکی گنج