گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عايق هايي که در ساختمان ترانسفورماتورها به کار برده مي شوند عبارتند از:
۱-عايق هاي گازي: هوا، ازت، هگزافلوئور گوگرد (SF6).
۲- عايق هاي مايع: روغن، آسکارل.
۳- عايق هاي به حالت گرد: منيزي، ماسه کوارتز.
۴- عايق هاي به حالت جامد: لعاب، فيبرهاي پنبه اي يا شيشه اي خشک شده يا اشباع شده.
– کاغذ يا مقواي الکتروتکنيکي (پرسبان، پرسبورد، کرافتبورد، ترانسفورمربورد).
– عايق هاي طبقه طبقه يا مطلق که با مايۀ ورقه هاي کاغذ يا ورقه هاي کاغذ يا ورقه هاي مقوا روي هم گذارده شده و در رزين عجين شده اند.
– چوبهاي خشک يا اشباع شده، چوبهاي بانکيزه.
– ورني، رزين، صمغ يا سقز يا قطران يا سقز چوب يا روغن، آسفالت.
– پرپيلن، سنگ صابون (يکنوع سيليکات منيزيم)، سنگ سياه، شيشه.
– عايق هاي قالبي ريخته شده با مايه آرد چوب عجين شده به وسيله رزين (صمغ يا سقز) با ترکيبات شيميايي.
روغن هاي معدني سبک به کار برده شده در ترانسفورماتورها از طريق تقطير نفت به دست مي آيد و عايق اساسي و اصلي ترانسفورماتورهاي غوطه ور را که براي تمام قدرتها و ولتاژهاي مختلف ساخته مي شوند تشکيل مي دهد.
 سختي دي الکتريک روغن به طور تجارتي به وسيله اندازه ولتاژ جرقه زدن يک جرقه زننده دائم در يک محفظه اي از عايق ارزيابي مي گردد.
سختي دي الکتريک روغن با اندازه رطوبت شديد کاهش مي يابد همين طور به طور قابل ملاحظه اي با آلودگي هاي مدار معلق در آن از قبيل گرد و غبار و پس مانده و ريزه هاي کاغذ يا مقوا کاهش و تغيير مي نمايد.
لذا به دلايل فوق بسيار قابل اهميت است که روغن خشک و صاف گردد (براي جلوگيري از ورود رطوبت روغن از ماده اي به نام سيليکاژل استفاده مي شود) خصوصاً در مورد ترانفسورماتورهاي فشار قوي مخصوص و غوطه ور در روغن بايد گازهاي موجود در آن کاملاً حذف و از بين برده شود.
تا فرکانس Hz500 ولتاژ اعمال شده عملاً اثري روي سختي دي الکتريک روغن نمي گذارد.

آسکارل
آسکارلها کربورهاي هيدروژن کلر هستند که در تجارب به نام پيرالن معروفند. اين دي الکتريک مايع، مشخصات قابل قياس با دي الکتريکهاي روغن معدني از خود نشان مي دهد و به اضافه مزيت غيراشتعال بودن را نيز دارا هستند. پيرالن در برابر حرارت پايدار و اکسيده نمي شود. اما بسيار قابليت مورد تهاجم قرار گرفتن اجسام ديگر را دارد. بدين جهت بايد با عايق هايي که خاصيت گرايش به آن را دارند به طوري استفاده شود که مورد تهاجم قرار نگيرد مثلاً ۶ پنبه، کاغذ، مقواي الکترونيکي و بعضي از لعابها و ورنيها مناسبند.
پيرالن داراي چگالي بسيار بزرگتر نسبت به آب است لذا بايد از وجوب آب اجتناب نمود. زيرا آب به علت کوچکي چگالي در سطح بالا و در مجاورت اتصالاتي که غرق در آن هستند جمع شده و موجبات اتصال کوتاه را فراهم مي سازد.
پيرالن محسوساً گرانتر از روغن است بدين جهت آن را به کار نمي برند مگر براي مواقعي که امکان آتش سوزي و يا خسارتي ترانسفورماتور را تهديد مي کند. مثلاً در مورد دستگاههايي که در مراکز شهرها و مکان هاي عمومي در ساختمان هاي بزرگ، در کارخانه ها، در مسيرهاي زيرزمين و غيره نصب مي شوند.
ورني اشباع شده براي پر کردن تقاطع بين حلقه ها و بين لايه ها، بوبين هايي که داراي حلقه هاي زياد در هر لايه مي باشند استفاده مي شود و تا اندازه اي چسبندگي به سيم پيچي مي دهد ولي پس از آماده کردن سيم پيچي که در هوا قرار گرفته مي شود از جذب رطوبت جلوگيري به عمل مي آورد.

۱-۲- مشخصات اساسي دي الکتريک ها
دي الکتريک ها داراي ۳ مشخصه مي باشند:
۱- سختي دي الکتريک
۲- تلفات دي الکتريک
۳- ثباث در عايقهاي مايع يا گازي
يک عايق در يک ميدان الکتريکي متناوب قرار گرفته است منبعي از تلفات مي باشد. اين تلفات به طبيعت و جنس عايق و ميدان الکتريکي و فرکانس درجه حرارت بستگي دارند.
ثابت دي الکتريک يک عايق عبارتست از:
نسبت ظرفيت خازني که با اين عايق به عنوان دي الکتريک ساخته شده باشد به خازني که به جاي عايق مزبور خلاء جايگزين شود.
۱-۳- ترانسفورماتورهاي خشک
در ترانسفورماتورهاي کوچک با قدرت تا KU.A 10 و تا ولتاژ KU15 درجه حرارت دو بار کامل به ندرت از حد مجاز زيادتر مي شود بنابراين گرماي ترانسفورماتور به هواي پيرامون آن منتقل مي شود و نيازي به وسيله خاص براي خنک شدن ندارد. اين ترانسفورماتورها را ترانسفورماتورهاي خشک گويند. براي سيم پيچي هاي فشار ضعيف تا ۷۵۰ ولت، ولتاژ کار يا سرويس که به شکل شبکه اي در ۲ يا چندين قشر به طور سري به هم ساخته شده اند، بين قشرها عايق بندي به وسيله يک لايه يا دو لايه يا پوشش از پارچه آغشته به ورني يا کاغذ مقاوم از نظر مکانيکي و به ضخامت mm 2/0 که از لبه يا حاشيه ها بيرون زده يا پايين آمده، اجرا و عملي مي شود.
براي سيم پيچي هاي فشار قوي ساخته شده با بوبين هاي از سيم گرد با چندين حلقه دو لايه مي توان بين لايه ها ولتاژي در فاصله ۱۲۰ تا ۲۴۰ ولت را هنگام آزمايش با ولتاژ القا شده پذيرفت بين لايه ها يک لفاف آغشته به ورني يا کاغذ به ضخامت mm2/0 جاسازي مي نمايند و در بوبين هاي انتهايي بين لايه اي را مضاعف مي کنند.

ايزولاتورها (تراورسه ها) براي ترانسفورماتورهاي خشک 
باس بارها: اقتصادي ترين خروجيها باس بارها هستند و در فشار ضعيف روي ترانسفورماتورهايي که در محيط بسته يا داخل نصب مي شوند و بدون باک ذخيره روغن هستند مورد استفاده قرار مي گيرند.
هاديها عبارتند از: يک يا دو مفتول ۴ گوش که بين قطعاتي که از چوبهاي آيش داده شده فشرده و محکم بسته شده اند.

ظرف ترانسفورماتورهاي خشک
به طور کلي ظرف ترانسفورماتورها از ورقه هاي فولادي از جنس مناسب ساخته شده است و طوري هستند که امکان جوش الکتريکي را با شرايط عالي ميسر مي سازند.
ظرفها به فرم بيضي يا مستطيلي هستند و فرم انتخابي به طريقي با قسمتهاي فعال بايد انطباق داشته باشد تا از آنجا به وزن ها و اندازه هاي کوچکتر ممکن دست يافت.
ابعاد داخلي ظرف بر مبناي ابعاد قسمتهاي فعال از قبيل: مدار مغناطيس، سيم پيچ ها، تعويض کننده هايي انشعاب و اتصالات با حمالهايشان تعيين مي گردد.
ضمناَ بايد فواصل لازم ميان ايزولاتورها و خطاهاي مجاز ساختماني و محل بازي، براي جا گذاردن و يا جاسازي قسمتهاي فعال در داخل ظرف در نظر گرفت.
خنک کنندگي ترانسفورماتورهاي خشک
به طور کلي در مسئله خنک کنندگي دو عامل نقش اساسي دارد:
۱- مصرف کردن خنک کننده اي با قدرت انتقال گرماي بيشتر از هوا مثل آب، هيدروژن و هليم.
۲- خنک کردن مستقيم هاديها به جاي خنک کردن غير مستقيم سطوح خارجي موتور.
در ترانسفورماتورهاي خشک، سيال خنک کننده هوا مي باشد و تازه و تعويض کردن سيال به صورت: ۱- طبيعي با علامت اختصاري (SN) و ۲- اجباري با علامت اختصاري (SU) مي باشد.

جابجايي هوا
در جابجايي مرکز محيط، هوا يا مايع عمل انتقال حرارت بر تماس با جسم گرد را انجام مي دهد. مرکز محيط به طور موضعي گرم شده و قسمتي که حرارت را گرفته افزايش حجم مي باشد و در نتيجه چگالي آن کاهش مي يابد و در سيال بالا مي آيد و با قسمتي معادل از سيال سرد جانشين مي گردد که به نوبه خود گرم مي شود.

ترانسفورماتورهاي خشک با خنک کردن طبيعي
براي اين نوع ترانسفورماتورها عموماً ولتاژ سرويس از KU 5/17 تجاوز نمي کند، براي قدرتهاي کوچک تا KUA10 تقريباَ دستگاهها را مي توانند بدون تشکيلات خنک کنندگي مخصوص بسازند.
براي دستگاههاي با قدرت بالاتر تا KUA200 با عايق هاي کلاس A و قدرتهاي بالاتر براي آنکه خنک کردن طبيعي کفايت نمايد کانال هاي هواي قائم مجاور به سيم پيچي ها قابل اهميت و در حدود ۱۰ تا ۱۵ ميليمتر پيش بيني شود. کانال هاي افقي تأثيري نخواهد داشت.

جابجايي اجباري
در جابجايي طبيعي سرعت جابجا شدن سيال کند است وقتي به طور مصنوعي حرکت سيال را فعال کنند لايه ساکن چسبيده به سطح گرم کاهش مي يابد يا از بين مي رود و موجب کاهش افت درجه حرارت در اين لايه و از آنجا کاهش گرما در سطح مزبور مي شود.

ترانفسورماتورهاي خشک با گردش اجباري هوا
قدرت ترانسفورماتور خشک مي تواند تا چندين هزار کيلو ولت آمپر به وسيله دماندن يا فوت کردن هوا در طول سطوح مدار مغناطيسي و سيم پيچ ها و در درون کانال هاي خنک برده شود.

ترانسفورماتورهاي خشک مسدود شده و نفوذناپذير
دستگاههاي خشک که در داخل ظرفهاي کاملاَ مسدود و غيرقابل نفوذ قرار داده مي شوند، ظرف آنها از گاز ازت يا گاز مناسب ديگر مثل هگزا فلوئور سولفور پر مي کنند و عمل خنک شدن در اثر گردش گاز در داخل ظرف و گردش هوا در خارج آن انجام مي گيرد.

۱-۴- ترانسفورماتورهاي غوطه ور در روغن
امروزه ترانسفورماتورهاي روغني به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين نوع ترانسفورماتورها، قسمتهاي فعال ترانسفورماتور داخل ظرفي پر از روغن قرار مي گيرد.
روغني که در مجاورت سيم پيچ ها و هسته گرم مي شود. شروع به چرخيدن مي کند و عمل جابجايي بين روغن سرد و گرم صورت مي گيرد و عمل خنک کردن قسمتهاي فعال ترانسفورماتور انجام مي شود.

ايزولاتورها يا تراورسه هاي روغني
اين تراورسه ها براي ولتاژهاي سرويس بالاتر از ۳۶ کيلو ولت بکار برده مي شوند و به وسيله مجموع استوانه هاي عايق متحدالمرکز با ضخامت هاي نسبتاً کم تشکيل شده اند که بعضي از آنها مي توانند شامل جوشهاي فلزي براي توزيع مساعد ميدان الکتريکي عملي شده باشند و به وسيله فضاهايي از روغن از هم مجزا گرديده اند.

عتیقه زیرخاکی گنج