گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

با توجه به مضرات نفت هاي سنگي يدين واس مانندارزش اقتصادي پايي ين وخورندگ بالا درخطـوط لوله، تجهيزات فرآيندي سرچاهي وپالايشگاهها، اختلال درفرآينـد جداسـازي آب از نفـت درنمـك زداهـا وسيستم دفع آب صنعتي، در اين سمينار روشهاي كاهش اسيديته و منشاء آن در نفت خا م در ميدانهاي نفتي مختلف بررسي شده است. اسيد نفتانيك يك تركيب اسيدي مي باشد كه منجر به اثرات خورندگي در پالايشگاههاي نفـت مـي گردد.


عتیقه زیرخاکی گنج