گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر
گونه اهلي كرم ابريشم كه پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقريباً در چهار هزار و ششصد سال پيش به طور اتفاقي توسط ملكه چين ( سي لينگ شي ) در هنگام قدم زدن در جنگلي با پيدا كردن پيله اي از روي درخت توت و تنيدن تارهاي آن به دور انگشت خود كشف و بدين ترتيب رازي از طبيعت آشكار گرديد.
در حقيقت اين پديده اتفاقي به تدريج پايه گذار صنعت پرورش و تهيه ابريشم در جهان شده و بعدها اين شاهزاده خانم در تاريخ به الهه ابريشم ، ملقب گرديد. تا مدتها پس از كشف ابريشم راز تهيه آن در انحصار چين بود امپراطوران چين در طي قرون متمادي همواره سعي كردند تا اسرار تهيه آن را از جهانيان پنهان دارند، حتي حكومت چين براي كساني كه مي خواستند راز تهيه ابريشم را به خارج از كشور انتقال دهند مجازات مرگ تعيين كرده بودند . با وجود اين سختگيريها تا نيم قرن ، چين تنها كشور توليد كننده ابريشم در جهان بود.
استقبال وسيع و همه جانبه مردم دنيا از ابريشم و سود آوري تجارت اين كالا آن چنان مورد توجه واقع گرديد كه براي تجارت آن جاده اي ساخته شد كه يازده هزار كيلومتر طول داشت و شهر هسيان چين را به رم شرقي متصل مي كرد. اين جاده از تركستان ـ سمرقند گذشته و به مرزهاي ايران مي رسيد و پس از عبور از طوس ، دامغان ، گرگان و ري به قزوين و از آنجا به شعباتي متصل مي شد كه شاخه اي از آن به تركيه و بعد به اروپا متصل مي گشت . در ضمن براي اينكه كاروان هاي حامل ابريشم به سلامت مسير تا اروپا را طي نمايند مرتباً بين ايران و چين نمايندگاني در رفت و آمد بودند.
در تمام اين مدت سختگيري هاي امپراطوران چين ، به منظور حفظ انحصار تهيه ابريشم زيادتر مي شد و هر روز مقررات سخت تري وضع مي كردند با وجود چنين سياست وحشت و استتاري ، نوشته اند به سال ۴۱۹ ميلادي شاهزاده خانم ديگري از چين كه به ازدواج فرمانرواي كشور تركستان در آمده بود ، براي نشان دادن درجه محبت و فداكاري خود با استقبال از مرگ چندين عدد تخم نوغان را در لابلاي موهاي خود پنهان و به عنوان هديه اي در تركستان تقديم همسرش كرد.
و بدين ترتيب تهيه ابريشم از انحصار چين خارج گرديد .
در حال حاضر با گذشت قرن ها هنوز چين بزرگترين توليد كننده ابريشم در جهان است.

فصل اول
پيشگفتار
تاريخچه كرم ابريشم ۱
وضعيت ابريشم در ايران ۲
چگونگي پرورش كرم ابريشم در ايران ۴
برخي مشكلات صنعت ابريشم در ايران ۵
مراكز تهيه و توزيع ، توليد تخم نوغان تا مرحله ابريشم در ايران ۷
فصل دوم
توتستان ۶
كلياتي راجع به درخت توت و توتستان ۶
روشهاي تولد نهال توت ۸
بذر كاري ۸
پيوند زني ۹
خوابانيدن شاخه ۱۰
قلم چوب نرم ۱۱
قلم چوب سخت ۱۳
خزانه نهال ۱۳
انتخاب نهالهاي توت و روش انتقال آن ۱۴
ايجاد توتستان ۱۶
وضعيت هواشناسي ۱۷
بررسي خاكشناسي ۱۹
روش پيداكردن بيماريهاي پوسيدگي و ريشه ۲۰
انتخاب نهال توت ۲۰
فاصله درختان ۲۱
كاشت ۲۱
روشهاي داشت ، هرس و برداشت ۲۲
روش بهره برداري از توتستان ويژه كرم جوان ۲۳
نحوه برداشت از توتستان براي كرم بالغ ۲۶
نگهداري توتستان ۲۷
فصل سوم
بررسي كرم ابريشم از نظر جانورشناسي و سير تكامل آن ۲۸
لارو ۲۸
مراحل رشد ۳۰
اندامهاي دروني كرم ابريشم ۳۱
اعضاي گوارشي ۳۱
دستگاه گردش خون ۳۱
دستگاه دفع كرم ابريشم ۳۲
دستگاه تنفس ۳۳
دستگاه عصبي ۳۳
دستگاه توليد مثل ۳۴
غده هاي ابريشم ۳۵
فصل چهارم
كرم ابريشم
تخم كرم ابريشم ۳۷
تعيين جنس ۳۷
توليد تخم ۳۹
نگهداري و به كاربردن تخم كرم ابريشم ۴۱
تفريخ مصنوعي تخم كرم ابريشم ۴۲
روش اجرايي تفريخ تخم ۴۴

فصل پنجم
پرورش كرم ابريشم
مشخصات كرم ابريشم ۴۵
فصل پرورش ۴۹
آماده سازي پرورش ۴۹
انتخاب واريته كرم ابريشم ۵۰
ضد عفوني ۵۰
آغاز پرورش ۵۲
پرورش كرم جوان ۵۳
پرورش كرم بالغ ۵۶
پيله رفتن لارو ۵۷
برداشت پيله و حمل آن ۶۱
خشك كردن پيله ۶۳
فصل ششم
بيماري هاي كرم ابريشم
بيماريهاي هاي قارچي ۶۷
بيماريهاي فلاشري ۷۰
بيماريهاي پيرين ۷۱
آفات كرم ابريشم ۷۲
منابع ۷۴

  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
با سلام خدمت شما دوستان. گونه اهلي كرم ابريشم كه پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده در حقيقت اين پديده اتفاقي به تدريج پايه گذار صنعت پرورش و تهيه ابريشم در جهان شده است. استقبال وسيع و همه جانبه مردم دنيا از ابريشم و سود آوري تجارت اين كالا آن چنان مورد توجه واقع گرديد كه امروزه یکی از منابع مهم برای رسیدن ثروت به شمار می آید.

 فهـرست مطالب

فصل اول                                                                                                                                                 تاريخچه كرم ابريشم   

وضعيت ابريشم در ايران     

چگونگي پرورش كرم ابريشم در ايران    

برخي مشكلات صنعت ابريشم در ايران    

مراكز تهيه و توزيع ، توليد تخم نوغان تا مرحله ابريشم در ايران   

فصل دوم

توتستان    

كلياتي راجع به درخت توت و توتستان   

روشهاي تولد نهال توت    

بذر كاري

پيوند زني    

خوابانيدن شاخه    

قلم چوب نرم    

قلم چوب سخت   

خزانه نهال    

انتخاب نهالهاي توت و روش انتقال آن   

ايجاد توتستان  

وضعيت هواشناسي   

بررسي خاكشناسي    

روش پيداكردن بيماريهاي پوسيدگي و ريشه    

انتخاب نهال توت    

فاصله درختان    

كاشت    

روشهاي داشت ، هرس و برداشت   

روش بهره برداري از توتستان ويژه كرم جوان   

نحوه برداشت از توتستان براي كرم بالغ  

نگهداري توتستان    

فصل سوم

بررسي كرم ابريشم از نظر جانورشناسي و سير تكامل آن   

لارو   

مراحل رشد   

اندامهاي دروني كرم ابريشم   

اعضاي گوارشي    

دستگاه گردش خون   

دستگاه دفع كرم ابريشم  

دستگاه تنفس   

دستگاه عصبي   

دستگاه توليد مثل  

غده هاي ابريشم   

فصل چهارم

كرم ابريشم

 تخم كرم ابريشم 

تعيين جنس    

توليد تخم     

نگهداري و به كاربردن تخم كرم ابريشم  

تفريخ مصنوعي تخم كرم ابريشم  

روش اجرايي تفريخ تخم 

  فصل پنجم

 پرورش كرم ابريشم

مشخصات كرم ابريشم   

فصل پرورش   

آماده سازي پرورش   

انتخاب واريته كرم ابريشم   

ضد عفوني   

آغاز پرورش    

پرورش كرم جوان   

پرورش كرم بالغ   

پيله رفتن لارو 

برداشت پيله و حمل آن 

خشك كردن پيله     

فصل ششم

بيماري هاي كرم ابريشم

بيماريهاي هاي قارچي    

بيماريهاي فلاشري   

بيماريهاي پيرين   

آفات كرم ابريشم    

 

 


عتیقه زیرخاکی گنج