گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۳۲
فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش
هدف از این تحقیق شناسایی  و بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام های اطلاعات مدیریت از دید مدیران  می باشد تا با شناسایی موانع و مشکلات  در مرحله های مختلف نظام اطلاعات مدیریتی در کارخانه نیشکر هفت تپه پیاده سازی گردد این موانع در قالب متغیرهای چندی مورد بررسی قرار گرفت و پرسشنامه هایی که برای این منظور طرح گردیدد و اطلاعات بدست امده بوسیله  نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
چكيده

هدف اين پژوهش، بررسي و شناسايي موانع و مشكلات استقرار نظام هاي اطلاعاتي مديريت از ديدگاه مدیران است. بر اين اساس، تلاش شده است با شناسايي موانع در مراحل مختلف استقرار نظام اطلاعاتي مديريت درکارخانه نیشکرهفت تپه راهكارهاي مناسب ارائه و زمينه براي استقرار اين ابزار مديريتي فراهم شود. اين موانع در قالب چهار متغير كمبود ميزان آشنايي مديران با نظام اطلاعاتي مديريت، كمبود نيروي انساني متخصص، پايين بودن سطح آموزش و اطلاعات كاركنان،و مقاومت كاركنان در مقابل تغيير بررسي شده و ارتباط اين متغيرها با استقرار نظا م هاي اطلاعاتي مديريت از ديدگاه مدیران مورد آزمون قرار گرفته است.بدین منظور از پرسشنامه هایی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است وازنرم افزارspss برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.

كه نتايجي به شرح ذيل حاصل گرديد:

  • بين كمبود آشنايي مديران با نظام اطلاعاتي مديريت و استقرار آن رابطه معنادا ري وجود دارد
  • ببن كمبود نيروي انساني متخصص براي پشتيباني اجرايي MIS و استقرار آن رابطه معنادا ري وجود دارد.
  • بين كمبود سطح آموزش و اطلاعات كاركنان و استقرار MISرابطه معناداري وجود دارد
  • بين مقاومت كاركنان در مقابل تغيير و استقرار MIS رابطه معناداري وجود دارد

استفاده از آزمون ها اين نتيجه حاصل شد كه بين جنس، سابقة كار، سن، سطح تحصيلات، رشته تحصيلي و ميزان اطلاع مديران ازMIS در درکارخانه نیشکرهفت تپه با استقرار آن رابطة معنا داري وجود ندارد.

 

كليد واژه ها: نظام هاي اطلاعاتي مديريت، داده ها، اطلاعات، موانع استقرار نظام هاي اطلاعاتي مديريت

 

  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

دیدگاه سنتى مدیریت بر این باور بود که مدیریت یک ذوق است و هر که این ذوق را داشته باشد، مدیر خوبى است و عده اى مدیریت را یک استعداد مى دانند، که بعضى افراد از آن بالقوه یا بالفعل برخوردار هستند و عده اى هم براین باورند که مدیریت یک نوع هنر است و هر که از این هنر برخوردار باشد مى تواند مدیرى موفق باشد. اما امروزه ثابت شده که مدیریت، علاوه بر مطالبى که ذکر شد یک توانمندى علمى همراه با فرایندنگرى و فراگرداندیشى است. مدیریت علمى باید متکى به علوم و به ویژه علم مدیریت باشد. متاسفانه در طول ۵۰ سال گذشته که علم مدیریت پیشرفت چشمگیرى داشته است در کشور ما همان مدیریت سنتى اعمال شده است و…وبلاگ دانش مدیریت با نزدیک به ۳۶هزار بازدیدکننده از بهمن ماه ۸۲ بر روى سرویس دهنده بلاگ اسکاى شروع به فعالیت کرده و آهسته و پیوسته تاکنون مسیر خویش را ادامه داده است. بحث هاى علمى پیرامون مباحث مرتبط با مدیریت، معرفى گواهینامه هاى معتبر جهانى و … یادداشت هایى است که در این وبلاگ تاکنون درج شده است. نویسنده وبلاگ در مورد نقش تعیین هدف براى رسیدن به موفقیت مى نویسد: «یکى از شاخص هاى قضاوت و شناخت انسان ها، بررسى اهداف و خواسته هاى آنان است. اهداف نمادهایى هستند که بیانگر مرتبه و درجه تکامل افراد است. لذت بخش ترین تجربه بشر در زندگى، دستیابى به اهداف مورد توجه وى و در نهایت کسب موفقیت در زمان معین است. دستیابى به موفقیت حتى در مورد اهداف به ظاهر کوچک مانند کسب سود مورد انتظار، طراحى و تولید محصولات جدید و یا حتى از بین بردن یک روش نادرست، باعث ایجاد رضایت خاطر، اعتماد به نفس و بالندگى در انسان مى شود. آنچه در این میان از اهمیت بسیارى برخوردار است تعیین هدف است. براى رسیدن به موفقیت باید اهداف را از پیش تعیین کرد، در غیر این صورت آنچه به دست مى آوریم فقط یک حادثه است و نه تنها قابل تکرار نیست بلکه اعتماد و رضایت خاطرى هم نمى آفریند.» یکى از مسائل مهمى که در سالیان اخیر بحث هاى زیادى را به دنبال داشته است بحث جذب سرمایه گذارى خارجى بوده که نویسنده وبلاگ دانش مدیریت سعى کرده است در مقاله اى تاریخچه اى از جذب سرمایه گذارى خارجى از گذشته تا به حال و مشکلات و موانعى که در این راه در کشورمان وجود داشته و دارد و همچنین راهکار هایى که براى پیشرفت در زمینه جذب سرمایه گذارى خارجى وجود دارد را مورد بررسى قرار دهد. وجود وبلاگ هایى از این دست مى تواند براى گذر جامعه از مدیریت سنتى به مدیریت علمى و جایگزینى ضابطه به جاى رابطه در تعیین مدیران جامعه مفید و تاثیرگذار باشد…


عتیقه زیرخاکی گنج