گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
در مرتبه اول بايد توضيحی برای وقوع و انتشار اعتصابها پيدا کنيم. هر کس که اعتصابهايی را، چه از تجربيات شخصی خود و چه از گزارشات ديگران، و يا روزنامه‌ها، بخاطر بياورد فورا متوجه ميشود که هر جا که کارخانه بزرگ برپا شده و بر شماره شان افزوده ميشود اعتصاب اتفاق ميافتد و بسط مييابد. بندرت ممکن است که حتی يک کارخانه بزرگ از ميان کارخانه‌هايی که صدها (و در برخی موارد هزارها) کارگر دارند پيدا کرد که در آن اعتصاب اتفاق نيفتاده باشد

. زمانی که تعداد کارخانه‌های بزرگ در روسيه معدود بودند تعداد اعتصابها هم کم بود. ولی از زمانی که کارخانه‌های بزرگ چه در محلات صنعتی قديم و چه در شهرها و دهات جديد شروع به زياد شدن کردند، تعداد اعتصابها هم زيادتر شده است.

به چه دليلی توليد کارخانه‌های عمده هميشه منجر به اعتصاب ميشود؟ به اين دليل که سرمايه‌داری ناچار بايد به مبارزه کارگران بر عليه کارفرمايان منجر شود و وقتی توليد به صورت عمده است اين مبارزه ناچار صورت اعتصاب بخود ميگيرد. اين را توضيح ميدهيم.

سرمايه‌داری نام آن نظامی است که در آن زمين، کارخانه‌ها، وسائل و غيره… متعلق به تعداد کمی از ملاکين و سرمايه‌داران است، در حالی که توده مردم يا اصلا از هستی ساقط هستند يا مايملک بسيار کمی دارند و مجورند خود را به صورت کارگر کرايه بدهند


*برای خواندن ادامه مطلب باید محصول را خریداری کنید *

  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با وجود اينكه اعتصابات توجه اقتصاددانان را براي سالهاي زيادي به خود جلب كرده، تجزيه و تحليل اقتصاد خرد مذاكرات دسته جمعي هنوز در مراحل ابتدايي خودش است. اخيراً فقدان اطلاعات در مورد قرارداد مذارات و اعتصابات مشكل اساسي بود. هرچند محققان در عرض ده سال گذشته يك سري از مجموعه بزرگي از داده هاي كوچك جمع كرده اند كه تركيبي از اطلاعات در مورد انقضاي قرارداد، پرداخت حقوق و وقفه هاي كاري مي باشد. امروزه يك مجموعه با اهميتي از روابط كمي كاري بين تعداد و مدت اعتصاب، پرداخت حقوق ، توليد و شرايط بازار كار و جنبه هاي ديگر محيط مذاكره وجود دارد.
اين مقاله يك ارزيابي ويژه اثر نوشتاري جديد اقتصاد خرد را روي مذاكرات جمعي ارائه مي كند. در واقع يك فهرست مفصلي از يافته ها را ارائه مي كند. برخي مطالب برجسته ي (I) كه توجه تحليل گران تجربي را به خود جلب كرده شامل چرخه ي فعاليت غير حساس اقتصادي و رابطه ي حقوق با نتايج اعتصاب مي شود. بنابراين من اميدوارم تا نمايش اطلاعات تلاش دسته جمعي كه در اين كار جديد قرار دارد به طور قابل ملاحظه اي مؤثر واقع شود. در كمتر از يك دهه، تحمل و وسعت دانش در مورد مذاكرات جمعي و اعتصابات به طور شگرفي بهبود يافته است.
۱- زمينه نظري (پيشينه نظري) 
مطالعات اقتصاد خرد روي اعتصابات و مذاكرات متأثر شده از طريق سه مجموعه نظرات: مدل George Johnson , Orely Ashenfelter (1969) فرضيه ” هزينه مشترك” مطرح شده بوسيله John Kennan (1980) و George Neumann , Melvyn Reder (1980) و مدل هاي اطلاعات نامتقارن توسعه داده شده بوسيله Beth Hayes (1984) ، Sanford Morton (1983)، Ichiro Takahashi , Joel sobel (1983) و Jean Tirole , Drew Fudenberge(1983). اهميت مقاله ي Johnson , Ashenfelter دو بعدي است. در مورد جنبه ي نظري اين (مقاله) به طور صريح به فقدان اطلاعات در بين اعضاي اتحاديه هاي كارگري متوجه مي كند. در اين خصوص، اين (مقاله) روي زمينه ي كاري براي مدل هاي اطلاعات نامتقارن تك بعدي اوليه قرار مي دهد. در مورد جنبه ي تجربي (اين نظريه)، Ashenfelter-Johnson در ابتدا براي تجزيه و تحليل رگرسيون سيستماتيك تلاش مي كردند و آنها يك فرضيه ي فوق العاده ماندگار احتمال اعتصاب با تغييرات حقوق واقعي سابق را ارائه كردند.
فرضيه هزينه مشترك بيان مي كند كه هرچه مكانيسم ايجاد مذاكره و احتمال يك اعتصاب و مدت مورد انتظار يك وقفه كاري پايين تر اشد هزينه مشترك اعتصاب براي شركت و كاركنان آن بيشتر است. اين فرضيه ي ساده يك ديدگاه جالب در مورد اثر چرخه ي تجارت بر روي اعتصابات ارائه مي كند. بهبود وضعيت هاي دوره اي در بازار توليد از طريق كاهش مذاكرات اعتصاب هزينه مشترك يك اعتصاب را افزايش مي دهد، و بهبود وضعيتهاي دوره اي در بازار كار خارجي از طريق افزايش ميزان مذاكره هزينه ي فرصت يك وقفه ي كاري را كاهش مي دهد. به دنبال اين ديدگاه، بسياري از تحقيقات جديد فعاليت اعتصاب تلاش كرده تا همه سطح تقاضاي توليد شركت و هم شرايط بازار كار محلي را كنترل كند.
مدلهاي اطلاعات نامتقارن تك بعدي، عناصر هر دو مدل Ashenfelter-Johnson‌ و فرضيه هزينه مشترك را تركيب مي كنند. طبق فرمول معمولي اين مدلها، برخي اجزاء سودآور براي اعضاي اتحاديه غيرقابل مشاهده است. يك اعتصاب به عنوان مكانيزمي درنظر گرفته شده است كه به كارگران اجازه مي دهد تا حقوق بالاتري را از كارفرمايان سودآورتر به زور بگيرند. (۱۹۸۶،Kennan). شيب رو به پايين جدول زماني توافق Ashenfelter,Johnson‌ به عنوان يك مفهوم ذهني مستقيم توافق انگيزه نتيجه گرفته شده است. با اين حال، برخلاف Ashenfelter,Johnson اطلاعات مفيد نشان داده شده بوسيله يك اعتصاب جور ديگر قابل مشاهده نيست. مفهوم ضمني فرضيه هزينه مشترك باقي مي ماند، زيرا افزايش هزينه مشترك يك اعتصاب احتمال اينكه مكانيزم يك اعتصاب انتخاب شده است را كاهش مي دهد و به طور مشابه كاهش احتمال و مدت مورد انتظار يك اعتصاب اين را مي دهد كه مكانيزم اعتصاب انتخاب شده است.
۲- وقوع اعتصاب
واقعيت در جداول درباره مذاكره بخش خصوصي در آمريكاي شمالي اين است كه ۱۰ تا ۱۵ درصد قرارداد مذاكرات با درگير كردن شمار نسبتاً زيادي از كارگران منجر به توقف كار مي شود. دو تحقيق در آمريكا با پوشش خبري صنعتي وسيع (‍Cynthia,Gram 1987؛ Sheena Mc Connell1987(‌ ميانگين احتمال اعتصاب در ميان قرارداد مذاكرات با ۱۰۰۰ كارگر يا بيشتر ۱۳درصد تخمين زده اند. يك تحقيق كانادايي بوسيله Morely Ganderson (1986) پوشش داد قرارداد مذاكرات را با ۲۰۰ كارگر يا بيشتر كه ميزان مذاكرات با تقريباً ۱۳درصد ارزيابي كرد. وقوع اعتصاب در صنايع توليدي اندكي بيشتر است و همچنين اساساً در طول صنايع توليدي مشخص شده به طور مختصر متفاوت است.
همان طور كه از آثار نوشتاري جديد وقف شده براي توضيح شمار زيادي از اعتصابات در يك سال انتظار مي رود، تفاوت قابل ملاحظه اي سال به سال در متوسط احتمال مذاكرات وجود دارد. اين ميزان هم در ايلات متحده آمريكا و هم كانادا از ۱۰درصد تا به بالاي ۳۵درصد در دهه ۱۹۷۰ نوسان داشته است. يك توضيح منطقي براي تغيير مجموعه زماني در فعاليت اعتصاب رضايت چرخه اعتصاب است. حقيقتاً، اين يكي از فرضيه هاي بررسي شده به طور خيلي وسيع در آثار نوشتاري جديد است.
مدرك قاعده مندي وجود دارد كه بيكاري بيشتر احتمال اعتصابات را كاهش مي دهد. شايد مدرك قوي تري از تحقيق Susan Vroman (1989)، كه قرارداد مذاكرات ۲۵۰ جفت مذاكره را در طول دوره ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۲ دنبال مي كند. ارزيابي هاي او يك كاهش نقطه اي ۲ تا ۳ درصدي در احتمال اعتصابات به ازاي هر يك درصد افزايش نقطه اي در ميزان بيكاري مردان در سن جواني را نشان مي دهد. تخمين هاي مشابه گزارش شده بوسيله ي Gunderson و خود من (۱۹۹۰) با استفاده از داده هاي كانادايي، در حاليكه تا حدودي تخمين هاي كمتر (اما حتي با اهميت آماري منفي) از تحقيق Mcconnel(1987) بيرون آمده است. اگرچه دقيقاً قابل مقايسه نيست، ارزيابي هاي Joseph Traey (1986) يك اثر منفي كمي بيشتر را پيشنهاد مي كند.
توافق خيلي كم در طول مطالعات روي اثر شرايط سطح تقاضاي صنعت وجود دارد. Traey(1986) تقاضا را بوسيله انحراف كار صنعتي از مسيرش اندازه گيري كرد. ارزيابي هاي او پيشنهاد كرد كه كار صنعتي بيشتر احتمال اعتصابات را كاهش مي دهد. اگرچه، تجزيه و تحليل Traey , John Abowd از خصوصيات خيلي مشابه يك اثر مخالف را پيشنهاد مي كند. Mecconnell(1987) متوسط احتمال اعتصاب صنعتي را به طور ماهانه روي يك شاخص قيمت واقعي فروش صنعتي به عقب برمي گرداند نتايج او نشان مي دهد كه يك افزايش در قيمت نسبي خروجي صنعتي منجر به كاهش در احتمال يك اعتصاب مي شود. اين متضاد است با يافته هاي صنايع توليدي كانادايي در مقالي ي من (۱۹۹۰) كه يك رابطه ي مثبت بين شاخص قيمتن ارزش افزوده صنعتي و احتمال مذاكرات پيشنهاد مي كند.
شاهد مخالف روي اثرات سطح تقاضاي صنعتي، نياز براي اختياط در تفسير بيشتر اثرات قاعده مند بر روي بيكاري را پيشنهاد مي كند. مورد اخير اغلب پذيرفته شده است به عنوان مدرك بر طرفداري از فرضيه ي هزينه ي مشترك روي فرض اينكه بيكاري بيشتر بدست آوردن فرصتهاي اعتصاب كردن كارگران را كاهش مي دهد. اما فرضيه هزينه مشترك همچنين يك ارتباط را بين ميزان مذاكرات و وضع شركت يا تقاضاي محصول ويژه صنعتي پيش بيني مي كند. يك فرضيه انتخابي اين است كه شرايط بازار كار خارجي روي توانايي اتحاديه اثر مي گذارد تا از خدمات كاري امتناع كند. خلاصه ي مدلهاي مذاكره كردن براي تهديد شكنندگان و مخالفان اعتصاب درون اتحاديه موجود است. با وجود اينكه كنترل اتحاديه روي عرضه ي كار محدود شده است. (ببينيد مقاله  اخير Gramm , John Schnell1989). اگر توانايي اتحاديه در نگهداري يك خط پيش قراول(اعتصاب) موثر، در يك بازار كاري تحت فشار كاهش يافته باشد، يك اثر متوسط بيماري بيشتر، روي ميزان مذاكرات جداي از هر اثر توسط هزينه مشترك اعتصاب ها مورد انتظار خواهد بود.
توضيح ديگري براي تغيير گرايش به اعتصاب، به نوسانات حقوق و قيمت مرتبط است. Ashenfelter – Johnson دريافتند كه افزايش ناچيز در قيمت و حقوق در ۲ سال گذشته ميزان كل اعتصابات را در يك دوره ۳ ماهه با تغييرات مساوي و متضاد و تغييرات سطح قرارداد را در حقوق واقعي اثبات كرده اند. Ganderson دريافت كه احتمالات اعتصاب به طور منفي با تغيير در ميزان حقوق واقعي در طول زمان انقضاي توافق نامه مرتبط هستند. نتايج در مقاله من در سال ۱۹۹۰ يك نتايج مشابه را پيشنهاد مي كند: دستمزد نسبتاً بالاتر در پايان انقضاي توافق نامه احتال اعتصاب را كاهش مي دهد.
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مشارکت های انتخاباتی-خرید اینترنتی تحقیق مشارکت های انتخاباتی-دانلود رایگان مقاله مشارکت های انتخاباتی-تحقیق مشارکت های انتخاباتی
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است

  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق اعتصاب-خرید اینترنتی تحقیق اعتصاب-دانملود رایگان مقاله اعتصاب-تحقیق اعتصاب
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتصاب به معنی توقف موقت کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان شکایت یا تحمیل یک تقاضا است.در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام می‌گیرد؛ و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد ستیزه اجتماعی شوند
اعتصاب نوع خاصي از سازشهاي کارگري و تظاهري از مبارزه طبقاتي است که بمنظور پيشرفت درباره هدفي صنفي از قبيل ازدياد مزد کارگران و تقليل ساعات کار و بطور کلي براي انجام يافتن امري که متضمن بهبود حال اعتصاب کنندگان باشد، انجام ميگيرد. اعتصاب حس طبقاتي را بيدارو آنرا نمودار ميسازد و از جهت مادي معلوم ميدارد که بين کارفرما و مزدور تصادم و تضاد منافع وجود دارد، و متوجه ميسازد که چيزي خود را بين کار و سرمايه قرار ميدهد که همان موسسات و کارفرمايان هستند. از جهت معنوي نيز اعتصاب تاثير دارد، چه اين احساس را قوت ميدهد که سازش اجتماعي با اربابان و صاحب کاران غيرممکن است و از اينرو همبستگي کارگران را با هم تقويت مينمايد. از اين ملاحظات گذشته اعتصاب يک نوع وسيله انقلابي در مبارزه طبقاتي است که بواسطه آن دستگاه توليد سرمايه داري مختل ميشود و طبقه مزدور بدان وسيله نائل ميشود که پيروزيهاي اجتماعي بچنگ آرد و به اين جهت است که اعتصاب راه را براي انقلاب اجتماعي باز مينمايد. هنگامي که اعتصاب صورت کلي و عمومي پيداکند تاثيرات آن بحداکثر قوت و شدت خود ميرسد. اهميت هم پيماني و اعتصاب که از مظاهر آن است در زمينه اقتصادي بر اثر بستن کارگاهها فراوان است و اثر اجتماعي آن بيشتر است زيرا روح همکاري طبقات جامعه را مختل مي سازد و فرصت ارتکاب جرم عليه اشخاص يا اموال را فراهم ميسازد. با ملاحظه اثرات نامطلوب فوق و آثار ناپسند ديگر در حقوق جديد سعي ميشود بوسايل ديگري روابط کار را اصلاح نمايند و طريقه اعتصاب و بستن کارخانه رو بنقصان ميرود و در مقابل تاسيسات قضايي براي حل و فصل اختلافات بوجه توافق و داوري توسعه مي يابد.
براي اينکه از اختلال امور اجتماعي و اقتصادي بر اثر اعتصاب جلوگيري شود، طريقه توافق و داوري را برقرار کرده اند، و توافق هنگامي است که اختلافات طرفين آشتي پذير باشد وگرنه بداوري شخصي ثالث واگذار ميشود. سودمند بودن طريقه مذکور مورد ترديد نيست زيرا صلح اجتماعي برقرار مي گردد و اختلاف و عدم مساوات بين کارفرما و کارگر تا حدي برطرف ميشود و شرايط کار بجاي اينکه از طرف کارفرما بتنهايي تعيين شود بتوافق با داورها تعيين ميشود.
اختلافات و مناقشات راجع به کار: چون توافق و سازش بين کارفرما و کارگر هميشه ممکن نيست بناچار اختلافاتي بروز ميکند و بطور معمول در اين هنگام اجتماعاتي موقتي تشکيل مي يابد که هدف آنها اکثر اوقات تغيير شرايط کار ميباشد و وسيله رسيدن بمقصد را دست کشيدن از کار قرار ميدهند. هر گاه اين عمل از طرف کارگران باشد بصورت اعتصاب و در صورتي که از طرف کارفرمايان باشد بطريق بستن در کارخانه واقع ميشود. اعتصاب و بستن کارخانه حل اختلاف با زورمي باشد که آنرا بجنگ تشبيه کرده اند. اجتماعاتي که بطريق فوق پيدا ميشوند جمعيت هم پيمان ناميده ميشوند و داراي دو خصوصيت مي باشند:
– اين نوع هم پيماني محيطهاي متضاد کار را در مقابل يکديگر قرار ميدهد، درصورتي که اختلاف و مبارزه کارتل يا تراست با موسساتي که بدينها نپيوسته اند اختلاف بين روساي بنگاهها در زمينه اقتصادي مي باشد.
– جمعيتهاي هم پيمان بواسطه وضع موقتي و نداشتن سازمان حقوقي با اتحاديه تفاوت دارند و پس از اخذ نتيجه يا شکست منحل شده از بين ميروند. اعتصاب ممکن است وسيله سواستفاده و بمنظور پيش بردن مقاصد شخصي قرار گيرد. البته قابل قبول نيست که کارگران خدمات عمومي حق اعتصاب و خواباندن کارها و زندگاني عموم مردم را براي مقاصد خصوصي داشته باشند ولي چون عده آنها بسيار است نميتوان در حالي که ساير کارگران از حق اعتصاب استفاده ميکنند حق مزبور را از کارگران خدمات عمومي بصراحت سلب نمود و بفرض که حق بستن کارخانه را براي کارفرمايان در شرايط خاصي مشروع و محرز بدانيم دليل بر اين نيست که هر گونه اعتصاب از طرف کارگران يا تعطيل کارخانه از طرف کارفرمايان جنبه افراطي نداشته و سواستفاده محسوب نشود حتي در بعضي موارد که اعتصاب قانوني است ممکن است در بکار بردن آن سواستفاده شود بدين صورت صرفاً بمنظورايذاء غير بعمل آمده نه بمنظور حفظ منافع اعتصاب کنندگان . هرگاه اعتصاب بمنظور اخراج کارگري صورت گيرد که عضو اتحاديه نيست بر طبق رويه قضايي سواستفاده محسوب مي شود مگر در صورتي که در قرارداد دسته جمعي کارصاحبکار تعهد کرده باشد جز کارگران عضو اتحاديه را بکار نپذيرد که اگر خلاف تعهد عمل کند کارگران ميتوانند از اعتصاب استفاده نمايند و وي را بدين وسيله مجبور به انجام وظيفه خود نمايند. بعض مصنفان را عقيده بر آن است که اعتصاب عبارت است از گسستن پيمان کار و بنابراين کارگران پيش از دست زدن به اعتصاب بايد مطالب خود را بکارفرما اعلام نمايند و مهلت کافي براي جواب قبول و يا رد تقاضاي خود به او بدهند و در غير اين صورت فسخ قرارداد کار بدون اخطار قبلي بطرف بوده و سواستفاده محسوب ميشود.
مطالبه زيان در موارد اعتصاب ناحق: کارفرمايي که در نتيجه اعتصاب بيجا و ناحق دچارخسارات سنگين ميشود حق مطالبه زيان وارده را دارد چنانکه احکام صادره از دادگاههاي فرانسه در اين اواخر اين مطلب را تاييد ميکند. اما در مورد اشخاص ثالثي که از اعتصاب زيان ديده اند اختلاف است در اينکه حق مطالبه خسارت از محرکين و مسببين اعتصاب دارند يا خير؟ و در اين موارد اگر رابطه عليت مستقيم بين خسارت وارده و اعتصاب بثبوت برسد علي الاصول بايد حق مطالبه خسارت داشته باشد.
جرمهاي ارتکابي در حين اعتصاب : کارگراني که هنگام اعتصاب به آزادي رفقاي کارگر خود لطمه وارد آورند و همچنين کارفرماياني که مانع عمل و آزادي همکاران خود گردند، بموجب قانون کيفري فرانسه مجازات خواهند شد و براي تحقق اين جرم دو شرط مادي و معنوي لازم است : شرط مادي آن است که شدت عمل ، زور، تهديد و اعمال خدعه آميز با اعتصاب يا بستن کارخانه همراه باشد. عامل معنوي وقتي موجود است که تهديد و شدت عمل و اعمال خدعه آميز بمنظور بالا بردن مزد يا لطمه وارد آوردن به آزادي کار باشد.مشخصات اصلي اعتصاب : اعتصاب ممکن است بصورتهاي زير ظاهر گردد: عمومي ، قسمتي ، شغلي ، سياسي ، انقلابي ، ملي ،بين المللي ، قسمتهاي جدا و قسمتهاي متصل بهم ، غيرمنظم يا وحشي و منظم .
اعتصاب عمومي : در يک يا چند رشته از مشاغل بوجود آمده و هدف آن اصلاح شرايط کار است . گاه ممکن است اعتصاب عمومي کامل بوده و بمنظور تغييرات اساسي در اصول اجتماعي از قبيل حذف يا تغيير اساس سرمايه داري باشد و اين نوع اعتصاب بعقيده بعضي سمبل انقلاب کارگري است . در اين اواخر در کشورهائي که تشکيلات متعدد سنديکائي دارند انجام اعتصاب عمومي بمشکلاتي برخورد ميکند. و اين نوع اعتصاب مشخصات اوليه خود را که جنبه انقلابي باشد از دست داده و جنبه سياسي بخود گرفته است . در بعض مواقع اعتصاب در يک عده مشاغل بخصوص انجام مييابد تا بوسيله آن در شرايط کار اصلاحاتي بعمل آيد يا بمنظور مقاومت در مقابل کارفرمايان صورت ميگيرد و اين اعتصابات راشغلي يا قسمتي گويند و بيشتر جنبه تعاون و کمک کارگران با يکديگر در آن رعايت شده و بجهات يادشده شروع شده و خاتمه مييابد. همچنين اعتصاب ممکن است در قسمتهاي جداجدا شروع شده و بعد حفره هاي وسط را پر کرده و بتدريج تمام قسمتهاي يک رشته را بگيرد. و گاه ممکن است اعتصاب بوسيله تشکيلات سنديکائي داخلي اعلام گردد و يا عوامل خارجي آنرا تحريک و تقويت نمايد که در صورت اخير اداره آن براي تشکيلات سنديکائي مشکل ميشود و اين اعتصابها را مي توان اعتصاب غيرمنظم يا وحشي ناميد
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مشارکت های انتخاباتی-خرید اینترنتی تحقیق مشارکت های انتخاباتی-دانلود رایگان مقاله مشارکت های انتخاباتی-تحقیق مشارکت های انتخاباتی
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است


عتیقه زیرخاکی گنج