گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صمیمت، صمیمیت در خانواده امری لازم و ضروری است زیرا هم مهمی در کاهش خشونت در خانواده دارد بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز به این دلیل است که صمیمیت بین طرفین وجود ندارد. صمیمیت هنگامی افزایش می یابد که افراد مهانواده درامور زندگی با یکدیگر مشارکت داشته باشند. همچنین اعتماد و اطمینان در مشارکت بین افضای خانواده باعث صمیمیت می شود. 
۲- تامل و سکوت، یکی از بهترین راههای کنترل خشونت در خانواده کنترل رفتار خویشتن در مواقعی است که یکی از اعضای خانواده به تحریک دیگری بپردازد. بهترین شکرد در این هنگام آن است که دیگران سکونت اختیار کنند تا آن فرد هم آرامش پیدا کند سپس در یک فرصت مناسب با هم به بحث و بررسی بپردازند
تخلیه یعنی اینکه به طور مستقیم جواب خشونت را ندهیم. تحقیقات جدید نشان میدهد که پرخاشگری حلاکی و حتی فیزیکی علاوه بر اینکه خشم را کاهش نمی دهد بلکه باعث افزایش آن نیز می شود. 
۴- مدل پرخاشگری غیر پرخاشگرانه (قدم زدن و…) تحقیقات نشان داده که افرادی عادی که پرخاشگری خود بدون رفتار پرخاشگرانه بروز دادند بعد از این کار سطح کمتری از پرخاشگری را داشته اند ولی به طور کل این روش هم زیاد موثر نیست. 
۵- تنبیه، درطول تاریخ یکی از وسایل اجتماعی برای کم کردن میزان خشونت تنیه بوده است کهتوسط آن جلوی تجاوز خشونت و دیگر رفتارهای پرخاشگرانه را می گرفتند ولی در حال حاضر علما معتقدند که تنبیه به طور موقت جلوی خشونت حاضر را می گیرد و برعکس در طولانی مدت به طور مستقیم باعث تقویت آن می شود درحال حاضر تنبیه بدنی از طرف سازمان بهداشت جهانی ممنوع شده است. 
۶- صحبت کردن در مورد مشکل، بهترین روش برای کاهش پرخاشگری صحبت کردن در مورد آن است این تکنیک به طور عملی به دو صورت عملی است ولی اینکه در لحظه ای که پرخاشگری به حد اعلای خود می رسد یکی از طرفین سکوت اختیار کند و سعی کند قائله را ختم کند ولی بعد از اینکه طرفین آرام شدند و مدتی نیز گذشت با خونسردی مطالب را با یکدیگر در میان می گذارند و آن را حل و فصل می کنند.
راه حل هایی دیگر برای  جلوگیری از عصبانیت:
۱-       پاک کردن صورت مسأله
۲-       نگاه کردن به آیینه
۳-       قدم زدن
۴-       فکر عواقب کار بودن 
۵-       ایمان 
۶-       دین (مثال مالک اشتر)
۷-       شنا 
۸-       خارج شدن از محلی که باعث عصبانیت شده
۹-       اعتماد به نفس

درمان پرخاشگری:برای درمان پرخاشگری گام اول شناخت و ریشه یابی علت یا علل پرخاشگری است با شناخت این عوامل می توان همکاری های لازم را برای کاستن از میزان و شدت پرخاشگری ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد مهر و محبت و دلجویی آموزش تنهایی فکرکردن صبرو متانت نشان دادن در مواقع پرخاشگری تشویق جهت استحمام وروش گرفتن اجرای عدالت در منزل برآورده کردن نیازهای کودکان و نوجوانان مساعد ساختن جو آزادی های کنترل شده جلوگیری از توهین و ناسزا گفتن به آنها ویا مقابله به مثل نکردن با آنها جلوگیری از تهدید و ترساندن الگوهای خوب را به آنها نشان دادن رهنمودهایی در مورد سازش و جوشش با دیگران تشویق به بازیهای گروهی و رعایت بتراکت و قوانین در زندگی با دیگران عادت دادن به آنا به گذشت یاد دادن انتقاد صحیح به آنها جهت تخلیه و سبک شدن و آرامش یافتن و درپایان چنانچه رعایت عوامل فوق تاثیری نداشت می توان از عوامل دیگری مانند توبیخ اخطار تحکم علامت مقابله به مثل تنبیه و قهرو… استفاده نمود.
  • بازدید : 178 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

پرورش و تربیت صحیح فرزندان سخت ترین و پر مسئولیت ترین وظیفه هر
پدر و مادري است این امر به آموزش و آگاهی نیاز دارد اگر پدر و مادر در مورد
شناخت فرزندان و نوجوانان آگاهی کافی نداشته باشند چگونه از عهده ي
صحیح چنین وظیفه ي مهمی بر می اید ؟
پرورش قدرت تفکر و » یکی از وظایف خطیر و بسیار مهم پدران و مادران
عزت « اندیشیدن و بالا بردن عزت نفس و اعتماد به نفس در فرزندان می باشد
نفس به مفهوم این است که فرد در هر شرایط براي خود ارزش و اعتبار لازم و
واقعی را قائل است اعتماد به نفس به مفهوم این است که فرد اطینان دارد می
تواند کاري را در رویارویی با مشکل ها به خوبی و شایستگی انجام دهد ب ا
توجه به این که اعتماد به نفس و عزت نفس یادگرفتنی و کسب کردنی است
بنابراین پدر و مادر می توانند به فرزندان خود در شناساندن مجموعه ي از
عامل ها و آگاهی ها و مهارت هایی که منجر به ایجاد اعتماد به نفس و عزت
نفس می شود کمک کنند . ازاین رو پدران و مادرن باید بدانند :
-۱ کسب تجربه : بالارفتن آگاهی ها ، رشد شخصیت ، کسب استقلال و
عزت نفس ، خودباوري و افزایش اعتماد به نفس براي نوجوان بسیار
ضروري است . هویت فردي در نوجوانی شکل می گیرد . اگر پدران و
مادران احساس هاي آنرا تایید کنند و در کنار فرزندانشان قرار گیرند
احساس امنیت ، اعتماد و اعتماد به نفس نوجوان افزایش می یابد و خود
را بیشتر باور می کنند . نوجوانان نیاز دارند با پستی و بلندي هاي
زندگی روبرو شوند ، قدم به قدم ، پا به دنیاي خارج بگذارند تا به
قابلیت هایشان دسترسی پیدا کنند . در این حال نیاز دارند که مورد
حمایت پدر و مادر خویش قرار داشته باشد تا بتواند با جرآت ، جسارات
وارد دنیاي بیرون شوند .
-۲ هویت فردي در نوجوانی شکل می گیرد . اگر پدران و مادران احساس
هاي آنرا تایید کنند و در کنار فرزندانشان قرار گیرند . احساس امنیت ،
اعتماد و اعتماد به نفس نوجوان افزایش می یا بد و خود را بیشتر باور
می کنند . نوجوانان نیاز دارند با پستی و بلندي هاي زندگی روبرو شوند
، قدم به قدم ، پا به دنیاي خارج بگذارند تا به قابلیت هایشان دسترسی
پیدا کنند . در این حال نیاز دارند که مورد حمایت پدر و مادر خویش
قرار داشته باشد تا بتواند با جرآت ، جسارات وارد دنیاي بیرون شوند .
-۳ نوجوانی دوره برزخی است چرا که نوجوان نه کودك است و نه بزرگسال
، نه د رمیان کودکان جاي دارد نه بزرگ سالان ، او را قبول دارند . پدر و
مادر طبق عادت با نوجوانان بصورت کودکانه برخورد می کنند ولی
انتظار دارند آنان مانند بزرگ ترها رفتار کنند . پدران و مادران آگاه به
فرزندان خود کمک می کنند که هویت خود را بشناسد و آن را یکپارچه
کنند تا از سر در گرمی و بی هویتی رها شوند .
-۴ احساس بزرگی و عظمت ، یکی از نیرومند ترین غریزه هاي بشري است
که در دوره نوجوانی به اوج خود می رسد .
بنا براین به پدران و مادران توصیه می شود که :
-۱ به نیازمندي هاي نوجوانان توجه کنند نوجوانان شما نیازهایی دارند که
مهم ترین آن ها عبارتند از:
تایید ، تصدیق و مورد قبول واقع شدن 
قدردانی ، تمجید و مورد تشویق واقع شدن 
با ارزش ، مهم بودن و مورد توجه بودن 
مطرح شدن و مورد احترام قرار گرفتن 
قوي بودن ، مسلط بودن و احساس امنیت داشتن 
مورد عشق ، علاقه و نیاز قرار گرفتن 
آزد و مستقل بودن ، خود را پذیرفتن و اعتماد به نفس داشتن و …..

عتیقه زیرخاکی گنج