گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق کامل درمورد انواع مواد مخدر و اثرات روانی و جسمی آنها که شامل 20 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، به شرح زیر است : اعتیاد به مواد مخدر و مصرف آن خطرناكترين پديده جامعه امروزي بحساب مي آيد كه جز نابودی، تباهی، پشیمانی، بیماری و مرگ چيزي بدنبال نخواهد داشت. نـتـيـجـه و عاقبت افرادي كه به مصرف مواد مخدر مبادرت مي ورزنـد بـايد درس عبـرتـي براي دیگر افراد جامعه بخصوص جوانان باشـد تا بخاطر شادي ها، خوشـي هـا و اثـرات كـاذب زود گذر و تحت تاثير دوستان ناباب ،هرگز حتي فكر مصرف آنها را نيز بـه خـود راه نـدهنـد. در اين تحقیق پژوهشی براي آشنايي بيشتـر شما با انواع مواد مخدر و اثرات سوئشان مطالــبي گرداوری نموده ایم كــه اميد مي رود با بحث روي آنها افقي روشـن براي پيشـگيـري و رهايي قطعي در فرا سوي ديدگاه همه افراد شكل گيرد....... فهرست اثرات مواد مخدر روان گردان ها STIMULANT (محركها): DEPRESSAN (سركوبگرها): HALLUCINOGENS (توهم زاها): NARCOTICS (خدركننده ها): انواع گياهان روانگردان OPIUM POPPY (خشخاش) داروهاي استخراجي: CANNABIS SATIVA ( شاهدانه) داروهاي استخراجي: COCA از آن كوكائين استخراج ميشود حشيش (CANNABIS) ماري جوآنا (MARIJUANA) هروئين (HEROIN) كوكائين (COCAIN) ال اس دي (LSD) اكستاسي (ECSTASY) كتامين (KETAMIN) متادون (METHADONE) آمفتامين (AMPHETAMINES) قارچ ها (MAGIC MUSHROOMS جي اچ بي (GHB) حلالها (INHALANTS) استروئيدها (STEROIDS) سركوب گرها پي سي پي (PCP) اكسي كنتين (OXYCONTIN) ترياك (OPIUM) عوامل زمینه ساز اعتیاد ۱/ عوامل اجتماعی: ۲/ عوامل بین فردی: ۳/ عوامل فردی: 4/ عوامل اجتماعی: ناتوانی جنسی ( در آقایان): بيماری: عدم توجه و کنترل والدين: ۵ - نقص قوانين: ۶- نبود امکانات و شيوه های تفريحی: ۷ - حرام بودن مشروبات الکلی: ۸ - فقر ۹ - اختلالات روحی و پايين بودن اميد به آينده: ۱۰- ژنتيک يا خانواده: عوارض مصرف مواد مخدر بر سلامت فرد، خانواده و جامعه 1) عوارض اعتياد بر سلامت جسمي و رواني فرد 2) عوارض خانوادگي 3) بي كفايتي در سرپرستي خانواده 4) عوارض اقتصادي 5) عوارض اجتماعي روش های ترك اعتیاد و درمان بیماران معتاد به مواد مخدر 1 . روش كم كردن تدریجی ماده مخدر : 2- روش استفاده از داروهای ترك اعتیاد به طور سرپایی: 3. روش استفاده از داروهای ترك اعتیاد با بستری شدن در بیمارستان 4 . روش سم زدایی یا U.R.O.D : و.................

دانلود تحقیق با عنوان انواع مواد مخدر و اثرات روانی و جسمی آنها که شامل ۲۰ صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، به شرح زیر است :

اعتیاد به مواد مخدر و مصرف آن خطرناكترين پديده جامعه امروزي بحساب مي آيد كه جز نابودی، تباهی، پشیمانی، بیماری و مرگ چيزي بدنبال نخواهد داشت. نـتـيـجـه و عاقبت افرادي كه به مصرف مواد مخدر مبادرت مي ورزنـد بـايد درس عبـرتـي براي دیگر افراد جامعه بخصوص جوانان باشـد تا بخاطر شادي ها، خوشـي هـا و اثـرات كـاذب زود گذر و تحت تاثير دوستان ناباب ،هرگز حتي فكر مصرف آنها را نيز بـه خـود راه نـدهنـد. در اين تحقیق پژوهشی براي آشنايي بيشتـر شما با انواع مواد مخدر و اثرات سوئشان مطالــبي گرداوری نموده ایم كــه اميد مي رود با بحث روي آنها افقي روشـن براي پيشـگيـري و رهايي قطعي در فرا سوي ديدگاه همه افراد شكل گيرد…….
فهرست
اثرات مواد مخدر
روان گردان ها
STIMULANT (محركها): 
DEPRESSAN (سركوبگرها): 
HALLUCINOGENS (توهم زاها): 
NARCOTICS (خدركننده ها): 
انواع گياهان روانگردان
OPIUM POPPY  (خشخاش) داروهاي استخراجي: 
CANNABIS SATIVA ( شاهدانه) داروهاي استخراجي: 
 COCA  از آن كوكائين استخراج ميشود
حشيش (CANNABIS)
ماري جوآنا (MARIJUANA)
هروئين (HEROIN)
كوكائين (COCAIN)
ال اس دي (LSD)
اكستاسي (ECSTASY)
كتامين (KETAMIN)
متادون (METHADONE)
آمفتامين (AMPHETAMINES)
قارچ ها (MAGIC MUSHROOMS
جي اچ بي (GHB)
حلالها (INHALANTS)
استروئيدها (STEROIDS)
سركوب  گرها
پي سي پي (PCP)
اكسي كنتين (OXYCONTIN)
ترياك (OPIUM)
عوامل زمینه ساز اعتیاد 
۱/ عوامل اجتماعی: 
۲/ عوامل بین فردی: 
۳/ عوامل فردی: 
۴/ عوامل اجتماعی:
 ناتوانی جنسی ( در آقایان):
بيماری:
عدم توجه و کنترل والدين:
۵ – نقص قوانين:
۶-  نبود امکانات و شيوه های تفريحی:
۷ – حرام بودن مشروبات الکلی:
۸ – فقر
۹ – اختلالات روحی و پايين بودن اميد به آينده:
۱۰- ژنتيک يا خانواده:
عوارض مصرف مواد مخدر بر سلامت فرد، خانواده و جامعه
۱) عوارض اعتياد بر سلامت جسمي و رواني فرد
۲) عوارض خانوادگي
۳) بي كفايتي در سرپرستي خانواده        
۴) عوارض اقتصادي
۵) عوارض اجتماعي
روش های ترك اعتیاد و درمان بیماران معتاد به مواد مخدر
۱ . روش كم كردن تدریجی ماده مخدر   :
۲- روش استفاده از داروهای ترك اعتیاد به طور سرپایی:
۳٫ روش استفاده از داروهای ترك اعتیاد با بستری شدن در بیمارستان
۴ . روش سم زدایی یا U.R.O.D :
و……………..

  • بازدید : 176 views
  • بدون نظر

اعتياد به مواد مخدر، به عنوان نابساماني اجتماعي، پديده اي است كه بدان ‹‹ بلاي هستي سوز›› نام نهاده اند؛ زيرا ويرانگري هاي حاصل از آن زمينه ساز سقوط بسياري ازارزش ها وهنجارهاي فرهنگي واخلاقي مي گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره مي اندازدهرسال اين بلاي خانمان برانداز، قربانيان بي شماري را به آغوش سرد خاك مي نشاند.

اعتياد به مواد مخدر تقريباً پديده نوظهوري است كه ازعمر آن شايد بيش از۱۵۰ سال نمي گذردالبته مصرف ماده مخدر وحتي خوگري ونيز استعمالنفنني بدان، تاريخي طولاني داردليكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثير فراوان بر جنبه هاي متفاوت زندگي اجتماعي انسان ها، توجه بسياريرا بخود جلب كرده استتحقيقات تاريخي ومردم شناختي نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بودونوجوانان وجوانان به آن روي نمي آوردندمصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادي ومذهبي منحصراً توسط گروه هاي خاصي درشرايطمعيني صورت مي گرفتاما بعدها هنگامي كه مرفين، هروئين، كوكائين وبازار آمد، مواردي از اعتياد جوانان نيزمشاهده شد دردهه 1960 تعدادمعتادان به اين پديده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعي را درمقايسه وسيع به خود جلب نمي كرد؛ اما دراوايل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهاندرميان جوانان ونوجوانان شايع شد وبه صورت مسأله اي جهاني وابعاد همه گير آن بصورت يك موج از قاره اي به قاره ديگر گستــرش يافت.


عتیقه زیرخاکی گنج