گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 85 views
  • بدون نظر
تحقیق پژوهشی در اعتیاد

تعداد صفحات: ۶۱

فرمت فایل: doc
فهرست

عنوان                                          صفحه

فصل اول: كليات تحقيق                         1

مقدمه                                        2 

بيان مسئله                                   5

تعريف دانش آموز يش دانشگاهي                        6

اهميت و ضرورت تحقيق                             7

اهداف تحقيق                                     9

فرضيه هاي تحقيق                                 9

تعيين متغيرها                                   10

تعاريف عملياتي مفاهيم                              10  

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق                     12

تاريخچه مواد مخدر                               13

تاريخچه ترياك و مواد مخدر در ايران                    16

تاريخچه مصرف  هروئين در ايران                         18

قوانين ايران درباره اعتياد                            18

تاريخچه كنترل بين المللي مواد مخدر                    19

تاريخچه عملي تحقيق                              20

فصل سوم: روش تحقيق                              22

نوع تحقيق                                    23

ابزار اندازي گيري                               23

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها                      24

جدول ها و نمودارها                                 25

فرضيه ها                                     42

فصل پنجم: نتيجه گيري                            47

خلاصه تحقيق                                   48

ارائه پيشنهادات                                 49

محدوديت هاي تحقيق                            49

محدوديتهايي كه در كنترل محقق است                      50

ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان              51

منابع و مآخذ                                    52

خلاصه تحقيق

تحقيقي كه شرح آن ازنظرتان گذشت درمورد راهكارهاي كاهش اعتياد دردانش آموزان              پيش دانشگاهي شهر جاجرم است. ما دراين تحقيق سعي كرديم با ارائه تاريخچه مصرف مواد مخدر درايران، چين، ژاپن وهمچنين تاريخچه مصرف هروئين درايران به معرفي بيشتر اين پديده اجتماعي بپردازيم.

همچنين دراين تحقيق ازديدگاه صاحبنظران چون فريمان، چاپن، كلمن سود جستيم.

فرضيه هاي اين تحقيق درزمينه هاي اجتماعي مثل ناسازگاري والدين- اقتصادي مثل درآمد بالا يا كم خانواده يا فقر خانواده فرهنگي مثل آگاهي والدين از نيازها مثل و خواسته هاي هاي فرزندان- دادن آگاهي لازم به فرزندان بود.

در ارائه به تجزيه و تحليل سؤالاتي كه با توجه به فرضيه هاي تحقيق طرح شده بود به صورت موردي و تك به تك  پرداختيم. محدوديت هاي عملي اين تحقيق را برشمرديم كه در نظير تأثير  عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقصادي و مذهبي بر روي اين پديده بود كه ارائه آمار را مشكل مي كند.

در پايان با ارائه پينهادات و راهكارهايي سعي در ارائه راهكارهايي جهت كاهش اعتياد داشتيم.             به اميد آنكه اين تحقيق قدمي در كاهش اين آسيب و معضل اجتماعي برداريم.


ارائه پيشنهادات

با توجه به پژوهش انجام شده و آماري كه در اين تحقيق بدست آمده است پيشنهادات زير ارائه مي گردد.

۱- پركردن صحيح اوقات فراغت جوانان و پيشگيري از ولگردي و بلاتكليفي آنها.

۲- پيشگيري از ابتلاي والدين به اعتياد يا در صورت معتاد بودن آنها درمان اعتياد آنها.

۳- كمك به بهبود وضعيت مادي و اقتصادي خانواده و پيشگيري از فقر خانواده.

۴- دادن آگاهي هاي لازم به والدين از نيازها و خواسته هاي فرزندانشان وبهادادن به فرزندان خود.

۵- توجه بيشتر والدين به فرزندانشان و عدم بي توجهي آنها به فرزندانشان.

۶- عدم ناسازگاري والدين و ايجاد رابطه اي دوستانه و محبت آميز با يكديگر.

۷- پايبندي خانواده به اصول مذهبي و رعايت اصول ديني و اخلاقي اسلامي از سوي والدين.

۸- پيشگيري از معاشرت فرزندانمان با دوستان ناباب.

۹- كنترل متعادل و معقول فرزندانمان و عدم سختگيري بيش از حد يا دادن آزادي مطلق به فرزندانمان.

۱۰- حمايت بيشتر از فرزندانمان.

محدوديت هاي تحقيق

به دليل برداشت افراد جامعه از اعتياد و از آنجا كه اعتياد به عنوان يك معضل وآسيب اجتماعي منظور مي گردد و بيشترين ناهنجاري ها و بزهكاري ها جامعه از اين آسيب نشأت مي گيرند لذا بخش آمارو ارقام آن امكان پذير نمي باشد. و با توجه به عدم توانايي در كنترل عواملي ناخواسته  با مشكلات توأم است. همانگونه كه در اين پژوهش مشاهده شد مسائل مختلفي نظير مسائل اقتصادي، خانوادگي، فرهنگي و اجتماعي در بروز پديده اعتياد مؤثرند و اين مسائل به طور جدي در هم تداخل نموده به طوري كه تفكيك آنها يكديگر در عمل غير ممكن است.

محدوديتهايي كه كنترل محقق است

۱- محدود كردن دامنه تحقيق به سطح شهر

۲- محدود كردن تحقيق به توطيع محدودي از سؤالات بين افراد

۳- محدود كردن تعداد سؤالاتعتیقه زیرخاکی گنج