امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 94 views
  • بدون نظر
چكيده
یکی از مشغله های اصلی بشریت در تمام دوران ، توانا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و سپردن میراث فرهنگی بوده است . قسمت اعظم این وظیفه ، در ابتدا توسط خانواده انجام می شد . 
كليد واژه
افت تحصیلی ،  دانش آموزان يادگيري


عتیقه زیرخاکی گنج