گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 82 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره…. مورد توجه قرار مي گيرد. 
موضوعي که در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت «بررسي موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهايي براي افزايش صادرات آنها مي باشد» کشور ما سرزمين پهناوريست که از شرايط آب و هوايي بسياري متنوعي برخوردار است. همين شرايط آب و هوايي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي فراهم آورده است. بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير کشورهاي دنيا است. 
مرکبات نيز به دليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ويژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر اين نکته ضروري است که توليد فعلي مرکبات کشور در توليد اين محصولات مي توان با افزايش سطح زير کشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بوده پس با توجه به ظرفيت موجود صاردات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي ارز وارد سيستم اقتصادي کشور کرد و با توجه به اينکه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غيرنفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تخصص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد. در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي و تبيين مواننع موثر بر افزايش صادرات مرکبات مي پردازد و تلاش بر اين است که مولفه ي مهمي نظيرتسهيلات و نگهداري انبار سيستم بسته بندي، سيستم حمل و نقل و انجام بازاريابي به طور صحيح و ميزان اهميت و تاثير هر يک از اين چها مولفه در افزايش صادرات مرکبات مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد. 
۳-۱ اهميت موضوع
صادرات فعاليتي بسيار پيچيده و داراي ظرافت هاي خاصي خويش است. توسعه صادرات امري آسان نيست. براي فروش بيشتر کالا به خريداران شرايط و عمل مساعد بسيار لازم است نه فقط جلب رضايت مصرف کننده خارجي نسبت به کيفيت قيمت، شرايط عرضه، بازار رساني و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به اين نکته ضروري است که کشور با رقباي سرسخت قدرتمند در اين زمينه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسي تحقيق مستمر پيرامون عوامل موثر در افزايش صادرات توسعه صادرات غيرنفتي ممکن نيست بسياري از کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه دنيا مبالغ هنگفتي را به انجام پژوهشهاي علمي به تخصيص مي دهند. 
در راه صادرات محصولات کشاورزي و از جمله مرکبات که ظرفيت بالايي براي توليد و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسياري پيش روي ماست. توليد فعلي مرکبات کشور سالانه بيش از سه ميليون و هفتصد هزار تن است و بررسي انجام شده نشان مي دهد که از اين مقدار ۷۰۰ هزار تن حدود ۲۰% آن قابليت صدور دارد. اما ميزان فعلي صادرات اين محصول در حدود ۷۰ هزار تن در سال است يعني در حدود ۱۰% از ظرفيت صادراتي موجود که اين رقم بسيار ناچيزي است فراوان مشاهده شده است که کشور عين که توليد بسيار ناچيزي نسبت به کشور ما دراد چندين برابر ما صادرات مرکبات درند. 
۴-۱ هدف از انتخاب موضوع
مرکبات يکي از انواع محصولات کشاورزي است که در سال اخير جزء اقلام صادراتي کشور قرار گرفته است با توجه به اينکه ظرفيت صادراتي اين محصول بسيار بيشتر از حجم فعلي صادرات فعلي صادرات آن است اين تحقيق به دنبال اين است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسايي و معرفي نمايد. 

فصل دوم – ادبيات موضوع
 
۲-۱ ساير مطالعات انجام شده 
تحقيقات و سمينارهاي انجام شده و مقالات ارائه شده اغلب در ارتباط با کاشت و توليد مرکبات بوده و به امر صادرات و بازاريابي مرکبات کمتر پرداخته شده است. از مواردي که در آن به امر صادرات توجه شده است به يک گزارش تحقيق ارائه شده تحت عنوان نگاهي به بازارهاي فروش ميوه و تره بار صادراتي در کشورهاي آن سوي خليج فارس که ارائه شده است. همچنين در ۱۵ شهريور ۱۳۷۸ سميناري تحت عنوان بازاريابي و توسعه صادرات مرکبات ايران در دانشگاه مازندران برگزار شد که در اين سمينار علاوه بر جنبه هاي کشاورزي مرکبات به امر صادرات و بازاريابي آن نيز پرداخته شده است. اما جامع ترين تحقيقي که تاکنون در ارتباط با تجارت مرکبات انجام شده در کتابي تحت عنوان بازار جهاني مرکبات و کيوي در سال ۷۵ منتشر شده است. بخش اعظم اين کتاب به صادرات و واردات مرکبات اختصاص يافته و به طور مفصل در مورد تجارت مرکبات بحث شده است. و همايش شناخت استعداد هاي بازرگاني اقتصادي استان مازندران که در تاريخ ۱۲/۲/۷۶ برگزار شد مقاله اي در ارتباط با بررسي مزيت نسبي مرکبات استان مازندران جهت صدور به کشورهاي آسياي مرکزي ارائه شده است. 
۲-۲ تاريخچه مرکبات 
منشأ مرکبات در اصل نواحي حاره و معتدله بود. و اين گياه توسط مردم چين از مدتها قبل شناخته و کشت شده است. چين مبدا اوليه پرتقال به صورت وحشي و شمال هندوستان مبدا اصلي انواع نارنگي و ليمو شمرده مي شود. پيدايش بذر برخي از مرکبات نظير نارنج و بالنگ در بين النهرين زمان کاشت آنها به هزاره چهارم قبل از ميلاد منتسب مي کند. 
در ايران در حدود ۳۰۰ سال قبل از ميلاد در مناطق گرمسيري استان خوزستان خصوصاً در شوش و شوشتر کشت شده است در همين سالها يعني در حدود ۳۰۰ سال قبل از ميلاد مورخي به نام تئوفراتوس يک نوع از مرکبات به نام Citrurs Media را در اروپا ديده و از آن نام برده است. چندين قرن بعد اعراب پرتقال و ليموترش و نارنج را به آفريقا و اسپانيا و چند کشور همجوار برده اند و در قرن شانزدهم ميلادي پرتقال به اروپا معرفي و کشت شد . در سال ۱۴۹۲ کريستف کلمب در دومين سفر خود بذور مرکبات (پرتقال – ليمو – نارنج – نارنگي) را به آمريکا برده و در محلي که اکنون هائيتي ناميده مي شود کشت نمود. در سال ۱۵۹۰ مرکبات در برزيل کاشته شد و به اين ترتيب مرکبات در دنياي امروز توسعه يافته است.
در ايران مرکبات موجي وجود نداشته و اعراب با فتوحاتي که نموده اند بزرگترين عامل انتشار مرکبات بودند و هنگام حمله به ايران مرکبات را نيز به ايران آوردند. پس از اعراب پرتقالي ها انواع مرکبات را به ايران آورده و در مناطق جنوبي کشور کشت نموده و تدريجاً در شمال نيز کاشته شده است. در اين اواخر از کشورهاي ترکيه، لبنان، آمريکا ارقام تجارتي آن وارد کشور شد و در نواحي شمال کشت شده است. 
مرکبات از خانواده  Puta ceose است که بيش از هزار گونه آن تاکنون شناخته شده است. در قرن ۱۸ با بروز بيماري پوسيدگي طوقه در ايتاليا پيوند مرکبات به روي نارنج و ساير پايه هاي مقاوم به بيماري قارچي کموز مرسوم گرديد که به تدريج با بروز اين بيماري در ساير کشورهاي مرکبات خيز دنيا اين شيوه رايج يافت از جمله در ايران که در سال ۱۲۹۸ با از بين رفتن اولين گروه درختان پرتقال، عمل پيوند مرکبات نيز آغاز شده است. در سال ۱۳۰۹ ارقام اصلاح شده و تجاري مرکبات وارد کشور شد و در شمال ايران مخصوصاً رامسر کاشته شده که عبارت بودند از پرتقال تامسون، ناول، 
* فتحي – جيبه بازار جهاني مرکبات – انوري – فاطمه مرکبات شمال ايران
* ملک آرا – عباس کلياتي درباره مرکبات – نشريه فني 
خوني، بروهن، شاموطي، والنيا و نارنگي هاي انشو، گلمانتين، پرتقال تامسون، ناول از بين رفت و از آن تاريخ به بعد اين سه رقم به عنوان ارقام انتخابي و اصلي در شمال کشور مورد ازدياد قرار گرفت که البته بعدها دو رقم ديگر نارنگي ايشي کوا، سوجي ياما نيز در برنامه ازدياد قرار داده شده اند.  
۲-۳ مشخصات کلي مرکبات
۲-۳-۱- موقعيت مرکبات در کشور
مرکبات از محصولات کشاورزي است که توسط سازمان بين المللي جزء محصولات غذايي با قيمت بالا تقسيم بندي شده و کشش قيمتي تقاضاي آنها معمولاً بالاست. روند تجارت اين محصولات فزاينده است. دلايل اين امر تغيير الگوي تغذيه در نتيجه بالا رفتن درآمد سرانه، رشد شهرنشيني و درک اهميت سلامتي، تغيير الگوي تغذيه همراه با پيشرفت تکنولوژي در صنايع غذايي و نيز محدود شدن عوامل بازدارنده تجارت که با انجام مذاکرات دوراروگوئه و تشکيل سازمان تجارت جهاني شدت بيشتري گرفته است. 
۲-۳-۲ انواع مرکبات کشت شده در ايران و ويژگيهاي آنها
انواع واريته هاي پرتقال که در ايران کاشته مي شود عبارت از: 
پرتقال محلي – تامسون – ناول – والنيا – شاموطي، يافا، پرتقال خوني، واشنگتن ناول، مارس که در شمال بيش از نود درصد مرکبات کاشته شده را انواع محلي سياه ورزي، تامسون ناول، واشنگتن ناول تشکيل مي شود. 
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای-دانلود رایگان تحقیق خرید ودانلود پایان نامه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای-دانلود رایگان پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای
این فایل در ۱۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بررسي آمار صادرات و واردات در سال ۱۲۶۸ ه ش نشان مي‌دهد كه محصولات كشاورزي و دامي عمده ترين بخش محصولات صادراتي ايران در يك قرن پيش بوده است. در آن زمان ابريشم، برنج، پنبه، توتون و تنباكو از اقلام عمده صادراتي كشور بوده‌اند 

بيان مسئله:

قديمي ترين اطلاعي كه از فيروزه در دست داريم به ۳۴۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح مربوط است و نوشته‌اند كه فراعنه مصر اين سنگ زيبا را از معادن شبه جزيره سينا استخراج كرده و در زينت آلات خود بكار مي‌بردند و بدين گونه شايد استخراج فيروزه قديمي ترين استخراج كانهاي صخره اي در ستاريخ باشد ولي از همان زمانهاي باستان بهترين و مطلوبترين فيروزه در معادن ايران بدست مي‌آمده كه از زمانهاي بسيار قديم آن را استخراج و صادر مي‌كرده‌اند و چون اين سنگ بهادار از راه تركيه به اروپا وارد و شناخته گرديده است بدان سبب اروپاييان آن را، تركواز (Turquoise) يعني تركي مي‌نامند.

نام نيشابور با نام فيروزه همزاد است و در مقام تعريف، نيشابور را شهر فيروزه‌هاي درشت، شهري با سنگهاي فيروزه و … مي‌گويند. بشهادت گوهر شناسان دور و نزديك، فيروزه نيشابور در روي زمين مقام اول را دارد. اين سنگ گرانبها و پر ارزش كه زينت بخش گنجينه‌هاي گرانبهاي ثروتمندان جهان و خزاين ممالك مي‌باشد همواره توجه جهانيان را به خود جلب كرده است.

از كتيبه كاخ داريوش در شوش معلوم مي‌گردد كه در آن تاريخ فيروزه «اخشائين» ناميده مي‌شده و از خوارزم براي زينت آلات كاخ وارد شده بود. نمونه‌هايي كه در اثر كاوشهاي باستان شناسي بدست آمده نشان مي‌دهد كه فيروزه در هزاره دوم قبل از ميلاد در ايران بعنوان سنگ زينتي مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. در دوره ساسانيان از فيروزه غير از انگشتر و گوشواره و غيره ظروفي براي دربار سلاطين تهيه مي‌شده است.

از مطالب فوق بخوبي مي‌توان به مرغوبيت فيروزه نيشابور و قدمت استخراج و تراش آن و ديرينه بودن هنر ساخت زيور آلات فيروزه اي در ايران پي برد بطوريكه فيروزه نيشابور حتي به كشورهاي اروپايي هم صادر مي‌شده است. اما علي رغم اين پيشينه افتخار آميز، متأسفانه در حال حاضر فيروزه تراشي و صادرات فيروزه از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و بر اساس مصاحبه‌هاي انجام شده با فيروزه تراشان و صادركنندگان مصنوعات فيروزه اي، هم اكنون بخش قابل ملاحظه اي از فيروزه‌هاي تراشيده شده در بازار داخلي را فيروزه‌هاي شيميايي و يا فيروزه‌هاي آمريكايي كه بصورت قاچاق وارد كشور مي‌گردد، تشكيل مي‌دهد. با وجود چنين مسأله نگران كننده اي تاكنون تحقيق علمي براي پاسخگويي به سؤالات زير انجام نشده است:

۱)                وضعيت فعلي مديريت بازار فيروزه صادراتي استان خراسان چگونه است؟

۲)                راهكارهاي مناسب جهت افزايش صادرات مصنوعات فيروزه اي كدامند؟

اميد است كه اين تحقيق بتواند از طريق پاسخگويي به سؤالات فوق در جهت آشنايي بيشتر با صنعت فيروزه استان خراسان و رفع موانع و مشكلات آن مفيد واقع شده، نقش كوچكي در تحقق آرمان ملي اقتصاد بدون نفت ايفا نمايد.

۳- ضرورت انجام تحقيق

با توجه به اينكه فيروزه تراشي يكي از صنايع دستي مهم استان خراسان محسوب مي‌شود و براي پي بردن به ضرورت انجام اين تحقيق، شايسته است كه به اختصار اهميت صنايع دستي را از ابعاد مختلف بررسي نماييم:

۱)            اشتغال زايي: اشتغال زايي صنايع دستي با توجه به تعداد قابل توجه شاغلين در رشته‌هاي گوناگون صنايع دستي و سنتي از مهمترين عوامل مؤثر توسعه اقتصادي به حساب مي‌آيد.

۲)            ارزش افزوده: توليدات صنايع دستي، از ابعاد مختلف بخصوص در رابطه با صادرات كشور از ويژگي خاصي در زمينه‌هاي اقتصادي ارز آفريني و توليد درآمد ملي برخوردار است. ارزش افزوده اينگونه توليدات موجب توصيه اكيد در زمينه توسعه و گسترش آن مي‌گردد.

۳)            عدم وابستگي صنايع دستي: صنايع دستي بدلي عدم وابستگي به مواد اوليه خارجي و اتكا به توليدات داخلي، از ويژگي بارزي برخوردار است و اين امر در اكثر رشته‌هاي آن بوضوح ديده مي‌شود. البته در بعضي موارد نادر، به ميزان ناچيزي از مواد اوليه خارجي وابسته مي‌گردد. در مجموع توسعه و گسترش صنايع دستي گام مفيدي در خود كفايي نسبي كشور به حساب مي‌آيد.

۴)            مظاهر فرهنگي صنايع دستي: اصالتهاي فرهنگي صنايع دستي، مبين ارزشها و هويت سنتي جامعه بوده و اشاعه اينگونه صنايع در گسترش و تعميم هويت فرهنگي جامعه بسيار با اهميت مي‌باشد.

علاوه بر موارد فوق مي‌توان گفت كه امروزه استخراج و فرآوري سنگهاي قيمتي، بخش مهمي از اقتصاد كشورهايي مانند: برزيل، كلمبيا، افريقاي جنوبي، استراليا، برمه، سريلانكا، تايلند، چين، هند، كشورهاي اروپايي، آمريكا و بسياري از ديگر كشورها را تشكيل مي‌دهد. بصورتيكه حذف اين صنعت براي تعدادي از اين كشورها حكم حذف صنعت نفت براي ايران را دارد.

ارزش توليد جهاني سنگهاي قيمتي پس از فرآوري در سال ۱۹۹۵ ميلادي به بيش از يكصد ميلياد دلار رسيد. امروزه اهميت بازار جهاني سنگهاي قيمتي به حدي است كه در اكثر كشورهاي جهان متخصصان اين رشته در محافل علمي-دانشگاهي ويژه اي تحت نام جمولوژي (Gemology) يا گوهر شناسي تربيت مي‌شوند. در يك مقايسه اگر ارزش يك نگين زمرد با كيفيت عالي به وزن ۶۰ قيراط (۱۲ گرم) و به ارزش تقريبي يك ميليون دلار را با قيمت ۱۲ گرم طلا به ارزش تقريبي يكصد دلار بسنجيم در مي‌يابيم كه چرا امروزه اكثر سرمايه گذاران كوچك و بزرگ در جهان، خريد سنگهاي قيمتي را به خريد فلزات قيمتي ترجيح مي‌دهند.

اما متأسفانه در كشور ما بهره برداري از معدن فيروزه نيشابور از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي باشد. زيرا مطابق اطلاعات دريافتي از اداره كل معادن و فلزات استان خراسان، ميزان استخراج مجاز ساليانه اين معدن ۳۷۰۰۰ كيلوگرم مي‌باشد ولي در سال ۱۳۷۷ ميزان استخراج،۱۳۵۰۰ كيلوگرم بوده است و بناچار فيروزه تراشان براي تداوم فعاليت خود، به فيروزه‌هاي وارداتي روي آورده‌اند و اگر اين روند به همين صورت ادامه پيدا كند دور از انتظار نخواهد بود كه در آينده اي نه چندان دور دستيابي به فيروزه مرغوب و معروف نيشابور به آرزويي براي فيروزه تراشان و خريداران داخلي و خارجي تبديل شود.

۴- فرضيه‌هاي تحقيق:

۱)                مصنوعات فيروزه اي صادراتي استان خراسان، از قيمت مناسب برخوردار هستند.

۲)                مصنوعات فيروزه اي صادراتي استان خراسان، ازكيفيت مناسب برخوردار هستند.

۳)                مصنوعات فيروزه اي صادراتي استان خراسان، از توزيع مناسب برخوردار هستند.

۴)                مصنوعات فيروزه اي صادراتي استان خراسان، از ترفيع فروش مناسب برخوردار هستند.

۵)                قوانين و مقررات صادراتي كشور، بر صادرات مصنوعات فيروزه اي تأثير مثبت داشته است.

۵- اهداف مورد نظر براي انجام تحقيق

با توجه به اينكه لازمه هر نوع حركت تكاملي در جهت تحقق وضعيت مطلوب، شناخت دقيق وضعيت موجود مي‌باشد و با در نظر گرفتن اينكه يكي از مهمترين اهداف تمام تحقيقات كاربردي، ارائه راهكارهاي مناسب به منظور سياست گذاري‌هاي صحيح مي‌باشد، اهداف اساسي از انجام اين تحقيق را مي‌توان به شرح زير بيان نمود:

۱)                شناخت وضعيت فعلي مديريت بازار فيروزه صادراتي استان خراسان.

۲)                ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزايش صادرات مصنوعات فيروزه اي.

۶- روش تحقيق:

در اين پروژه براي جمع آوري اطلاعات از روش مصاحبه و نيز از منابع كتابخانه اي استفاده شده است.

۱- جامعه آماري:

در اين پژوهش، دو جامعه آماري به شرح زير در نظر گرفته شده است:

۱)                فيروزه تراشان مستقر در بازار امام رضا (ع)

۲)                صادركنندگان فعال مصنوعات فيروزه اي استان خراسان كه داراي كارت بازرگاني مي‌باشند.

۲- نمونه گيري:

با توجه به اينكه تعداد اعضاي جامعه آماري صادركنندگان مصنوعات فيروزه اي استان خراسان ۸ نفر مي‌باشند، از روش سرشماري براي بررسي تمام اعضاي اين جامعه استفاده گرديد.

براي جامعه آماري فيروزه تراشان، حجم نمونه ۳۰ نفر در نظر گرفته شد كه از طريق روش نمونه گيري تصادفي ساده (قرعه كشي) از ميان اعضاي جامعه آماري مذكور انتخاب شدند.

۳- محدوديت‌ها و مشكلات انجام تحقيق

مهمترين مشكل در انجام اين تحقيق را مي‌توان عدم وجود مناع اطلاعاتي در زمينه بازاريابي و صادرات فيروزه ايران و ساير كشورهاي صادر كننده ذكر نمود.

۴- پيشينه تحقيق

با توجه به بررسي‌هاي انجام گرفته توسط نگارنده، تا كنون تحقيق علمي در زمينه بررسي وضعيت مديريت بازار (۴p) مصنوعات فيروزه اي صادراتي استان خراسان انجام نگرفته است و از بين ساير موضوعات مرتبط با فيروزه، مي‌توان مقالات زير را نام برد:

مقاله خانم مليحه برادران حسيني تحت عنوان «فيروزه و فيروزه تراشي» كه مربوط به سال ۱۳۶۸ بوده و كلياتي در مورد نحوه استخراج و تراش فيروزه را مورد بررسي قرار داده است و در كتابخانه سازمان صنايع دستي خراسان موجود مي‌باشد. علاوه بر مورد فوق، مقاله كوتاهي تحت عنوان «شهرت جهاني فيروزه خراسان بويژه در كشورهاي مسلمان» را مي‌توان نام برد كه توسط آقاي احمد ماهوان در سمينار شناخت استعدادهاي بازرگاني-اقتصادي استان خراسان (۲۸ و ۲۹ دي ماه ۱۳۷۳) ارائه شده است. ساير تحقيقات انجام شده عمدتاً معدن فيروزه نيشابور با از جنبه‌هاي جغرافيايي و زمين شناسي مورد بررسي قرار داده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

پايان نامه تحصيلي مرحوم دكتر مهدي صديقي تحت عنوان «معادن خراسان» در گروه جغرافيايي دانشگاه مشهد (سال تحصيلي ۴۰-۱۳۳۹).

پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي مسعود رباطيان تحت عنوان «پترولوژي كانسار فيروزه نيشابور» در دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال (زمستان ۱۳۷۴).

۵- تعريف واژه‌هاي تخصصي مورد استفاده در تحقيق:

                     مديريت بازار: مديريت بازار يا بازار گرداني عبارتست از اداره كردن بازار از طريق مديريت (محصول، قيمت، توزيع و ترفيع).

                     چهارپي (۴p): منظور از ۴p عناصر آميخته بازاريابي مي‌باشند كه عبارتند از:

محصول (Product)، قيمت (Price)، توزيع (Place)، و ترفيع فروش (Promotion).

                نمايندگي تجارتي: رابطه اي است حقوقي كه بموجب آن نماينده مي‌تواند به نام و به حساب شخص ديگري (اصيل) در انعقاد قراردادي شركت كند كه آثار آن بطور مستقيم دامنگير اصيل مي‌شود.

                حق العملكار: حق العملكار كسي است كه اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل، حق العملي دريافت مي‌دارد.

                مديريت بازاريابي: مديريت بازاريابي عبارت است از تجزيه و تحليل، برنامه ريزي، اجرا و كنترل برنامه‌هايي براي نيل به اهداف سازماني. برنامه‌هايي با هدف ايجاد و حفظ مبادلات نابع با خريداران.

                جايگاه (Position): جايگاه يك كالا، بر طبق صفات برجسته آن از ديدگاه مصرف كنندگان تعريف مي‌شود. بعبارت ديگر جايگاه يك كالا مكاني است كه آن كالا در مقايسه با كالاهاي رقيب در اذهان مصرف كنندگان اشغال مي‌كند.


عتیقه زیرخاکی گنج