گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جهاد اقتصادی ابعاد مختلفی را در سطح جامعه پوشش می دهدو مختص به قشر و یاجای بخصوصی  نیست هر جاکه با هزینه و درآمدسر و کار داشته باشددرحوزهء قلمرواش قراردارد.مانند نظام بانک داری،صنعت، کشاورزی،..وبطور کلی جامعهء انسانی این جهاد اقتصادی اسلامی  می تواند الگوی باشد در مقابل نظام های سرمایه داری ،اگر به طور هدفمنددر نظام سرمایه داری ما ارائه و اجرا گردد. مدیریت در زمان،منابع، وطرح های اقتصادی و پروژ ه ها، وبهره وری از امکانات  موجود،ایجاد اشتغال… همه در این جهاد سهم بسزایی دارند. جهاد اقتصادی فردی:امروزه با فعال شدن یارانه ها در سطح کشور ، برای اقشار کم درآمد جنب و جوشی در سبد خرید این اقشار ایجاد کرده،هرچند که این نوع درآمد به  یک سری عوامل بستگی دارد
وقتی تعداد افراد یک خانوار بیشتر باشد به طبع  درآمد نیز بیشتر است، پس هزینه نیز  گرایش به صعود دارد،اگر نفرات  خانوار در حال تحصیل باشند باز تاثیر ی بر این صندوق در آمد می گذارد، اگر استان محل زندگی خانوار از نوع محرومیت باشد از یک وجهه دیگر بر این درآمد تاثیر می گذارد.روستایی وشهری بودن خانوار نیز تاثیر مخصوص خود را به جا می گذارد ،زیرا یک خانوار شهری فقط مصرف کننده است ولی  هنوز روستاهایی وجود دار تولید  که کننده هستند.                                             
پس می توان نتیجه گرفت با این شرایط متفاوت باید برنامه ریزی متفاوتی نیز برای صندوق درآمد یارانه ها انجام داد که هر خانواری با توجه به امکانات و سطح فرهنگی خود باید این مدیریت و 
برنامه ریزی را انجام دهد.که در راس آن جلوگیری از اسراف در هزینه هاست واینجا ست که باید از هزینه های بی دلیل کم وبه درآمدهابیفزاییم.
جهاد اقتصادی خانواده: 
ازآنجاییکه خانواده کوچکترین جزء جامعه می باشد تمامی مواردی که در اقتصاد فردی گفته شد در اقتصاد خانواده صدق می کند،و هر فردی با نقش خود دراین صحنه تاثیر ژرفی می تواند ایجاد کند.
پس می توان تا اینجا نتیجه گرفت که در جها د اقتصادی  ما می توانیم تاثیر گذار باشیم،از فرد، فرد جامعه تا یک خانواده منسجم ودر ست  درهمین نقطه است که  می توان نوک پرگار را قرار داد ودایره 
ایی ایجاد کرد که محیط آن تشکیل  یک جامعه  واحد  در اهداف را تشکیل می دهد.
جهاد اقتصادی  جامعه:                                          
در این قسمت با محیط گسترده تر ی روبرو هستیم چرا که علاوه بر فرد،وخانواده با   محیط های کاری متفاوت از جمله سازمانها ، شرکتها،اداره جات مختلف (آن هم در بخش های دولتی و خصوصی  ویا در قالب تعاونی ها)روبرو هستیم.
اما  این جامعه ئ گسترده از  جزئی ترین شکل خود که همان خانواده است تشکیل شده،پس شکل 
دهنده این جامعه همان رفتار و کردارهای  خود ما می باشد که در آن انعکاس می یابد.
هرگاه ما بتوانیم افکار و انرژی مثبت را به درون  جامعه تزریق کنیم اول منفعت اش نصیب خود و خانواده ء ما وسپس درمرحله بعد به جامعه منتقل می شود.
شاید سوالی در ذهن ایجاد شود که بین اینها چه ارتباطی با اقتصاد وجود دارد.
همانطور که بین فرد ، خانواده  و جامعه  ارتباط  تنگاتنگی   برقرار است،  این  افکار  و    ذهنیت و آداب  رفتاری   ما  خود  به  خود  بر  اقتصاد  تاثیر  می  گذارد.
افکار مثبت همان اقتصاد سالم اسلامی می باشد.وامروزه که کشور در حال رشد و شکوفایی می باشد،ودر زمینه های مختلف توان خود را را به سطوح بالا می رساند که بتواند حرفی در جهان  برای گفتن داشته باشد.اینجا جای اقتصاد اسلامی  دین ما خالی است که با ید  همراه با دیگر پیشرفت ها گامی به سوی تغییرات  بردارد.
تا بتوانیم الگوی اقتصاد اسلامی را به تمامی جهان صادر کنیم.
امروزه با تحولات سریع درجهان و بخصوص کشورهای اسلامی  چه در منطقه وچه خارج از منطقه   که اتفاق می افتد، و موج سوم بیداری اسلامی در حال شکل گرفتن است باید بتوانیم از این زمان بهره وری نماییم و مفهوم انقلاب قرآنی را در تمام زمینه ها صادر کنیم.
که اقتصاد اسلامی یکی از ارکان اساسی می باشد،چرا که تمامی نظامهای اقتصادی  فاسدغیر اسلامی به بن  بست رسیده اند.
فرهنگ سازی:
 هرچند که به اندازه کافی فرهنگ سازی شده ،ولی چه بهتر که  با ارائه آموزش همگانی و برقراری سمینارهای مختلف در سطح کشور  ویا از طریق  برنامه سازی رسانه های جمعی این تفکر  را به سمت اجرایی کردن سوق بدهیم. دیگر خودمان را  آگاهانه  به خواب نزنیم و فرصت را غنیمت بشماریم و برای کشورهای اسلامی جهان پشتوانه محکمی باشیم. لفظ جهاد اقتصادی را از قالب شعار خارج کنید وبه سمت   اجرایی آن  جهاد گونه گام برداریم.
                                                                                                                                                           
در بخش های متفاوتی ما گامهای موثری برداشته ایم«قدرت دفاعی و نظامی،هوا و فضا،پزشکی…» اما هنوز در بخش کشاورزی  حرکت و مدیریتی «لاک پشتی» داریم،و باید در این زمینه با ایجاد یک برنامه ریزی و ایجاد گروهای پژوهشی در سطح کشور در خصوص مطالعه و درک نقاط قوت و ضعف ،وصد البته نه بطور فصلی و کوتاه مدت بلکه در یک برنامه کامل و بلند مدت که با حمایت دولت باشد گامهای موثری برداشته شود،که علاوه بر نیازهای داخلی جزء صادر کننده های برتر باشیم.
                                                                     
 
 
                               
نگاهی به کلام معلم شهید  استاد مطهری
خلاصه و کلاسه مطلب اینکه : اسلام طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است اما نه به عنوان اینکه اقتصاد خود هدف است ، یا تنها هدف است ، بلکه به عنوان اینکه هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی‏ مستقل اقتصادی میسر نیست ، اما اسلام اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات‏ اجتماعی می‏داند ، لهذا به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه نمی‏زند . اسلام طرفدار این نظریه که سرچشمه درآمد ، تقاضاها و تمایلات است نیست‏ ، بلکه معتقد است باید تمایلات با مصالح عالی و همه جانبه بشریت تطبیق‏ بکند
دو نوع رابطه 
روابط اقتصادی دو نوع است : روابط تکوینی و طبیعی ، و روابط اعتباری و قانونی ( و به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم : اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای ) . روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی‏ که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می‏آید ، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بهاء در اقتصاد آزاد و مبادله‏ای : تورم پول ، افزایش و کاهش قیمتها ، بیکاری ، بحران اقتصادی‏ ، سود ، ضرر ، مزد ، مالیات ، و امثال اینها ، اما روابط اعتباری و قراردادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیتهای شخصی یا اشتراکی
علم اقتصاد 
مطابق آنچه قبلا گفتیم ، ما دو نوع روابط اقتصادی داریم : روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی . از لحاظ روابط طبیعی ، علم اقتصاد ، علم به‏ قوانین طبیعت است آنچنان که هست ، یعنی یک علم نظری است ، ( ۱ ) و اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است ، و البته‏ کمتر هم مورد اختلافخواهد بود ، ولی از لحاظ روابط اعتباری ، علم اقتصاد ، علم به روابط است آنچنان که باید باشد . از نظر دوم است که مسئله‏ عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می‏آید ، و به‏ اصطلاح جنبه اخلاقی دارد . معمولا در کتب ، میان این دو قسمت تفکیک‏ نمی‏شود و همین جهت منشأ اشتباهات زیادی می‏گردد . علم اقتصاد به معنی‏ اول ، اصول و مبادئی دارد . هیچیک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به‏ معنی دوم ، تأثیری در اول ندارد ، مگر آنگاه که به مرحله عمل و واقعیت‏ عینی بیاید ، زیرا مطلقا امور اعتباری از آن جهت که اعتباری هستند ، در امور عینی و واقعی تأثیر ندارند مگر بعد از آن که به مرحله عمل درآیند . 
ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است . در کتاب ” اصول علم اقتصاد ” نوشین ص ۵ می‏گوید : 
پاورقی : 
. ۱ از این نظر نیز دو جنبه دارد ، از یک جنبه ، یک علم ساده توصیفی‏ است که فقط روابط علی و معلولی را توضیح می‏دهد ، و از جنبه دیگر ، فن‏ است که پیشنهادکننده ، است که بهترین روش اقتصادی از نظر خود ثروت ( نه از نظر اخلاق و حقوق و عدالت ) چیست . اختلاف مکاتب سوداگران و فیزیوکراتها و مردان مکتب کلاسیک از این نظر است . اما اختلاف نظر سرمایه داری و سوسیالیسم بیشتر از جنبه اخلاق و عدالت است . مسئله‏ 
رقابت که آیا خوب است یابد ، از جنبه فنی اقتصاد است .
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روند جهانی شدن، فرصت ها و چالش های مختلفی را برای كشورها ایجاد كرده و قواعد جدیدی را در نظام بین المللی به وجود آورده است. سطح توسعه كشورها تأثیر مستقیمی بر نحوه مشاركت و میزان بهره مندی آنها از این روند دارد و نتایج حاصله نیز اهداف توسعه ای كشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد
از همین روست كه محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است هرچه تعامل و حضور بنگاه های اقتصادی كشور با اقتصاد جهانی غیرقابل انفكاك تر شود، اقتصاد ایران غیرقابل تحریم تر می شود.این بدان معنی است كه هر چه درجه درهم تنیدگی اقتصادی بنگاه ها با اقتصاد جهانی بالاتر رود، امنیت اقتصادی كشور با امنیت اقتصادی جهان گره می خورد.او تأكید دارد كه با رسیدن به چنین مرحله ای احتمال و توان این كه برخی كشورها با تصمیم گیری های سیاسی بخواهند برنامه حذف اقتصاد ایران از عرصه جهانی را طراحی كنند، كمتر می شود.
روند جهانی شدن، فرصت ها و چالش های مختلفی را برای كشورها ایجاد كرده و قواعد جدیدی را در نظام بین المللی به وجود آورده است. سطح توسعه كشورها تأثیر مستقیمی بر نحوه مشاركت و میزان بهره مندی آنها از این روند دارد و نتایج حاصله نیز اهداف توسعه ای كشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
از همین روست كه محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است هرچه تعامل و حضور بنگاه های اقتصادی كشور با اقتصاد جهانی غیرقابل انفكاك تر شود، اقتصاد ایران غیرقابل تحریم تر می شود.این بدان معنی است كه هر چه درجه درهم تنیدگی اقتصادی بنگاه ها با اقتصاد جهانی بالاتر رود، امنیت اقتصادی كشور با امنیت اقتصادی جهان گره می خورد.او تأكید دارد كه با رسیدن به چنین مرحله ای احتمال و توان این كه برخی كشورها با تصمیم گیری های سیاسی بخواهند برنامه حذف اقتصاد ایران از عرصه جهانی را طراحی كنند، كمتر می شود.
● جهانی شدن بنگاه ها
سازمان جهانی تجارت یكی از نهادهای مؤثر در روند جهانی شدن است و از طریق موافقتنامه های متعدد در زمینه تجارت كالا، خدمات و مالكیت معنوی، سیاست های تجاری اعضا را هماهنگ می كند.آغاز روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از یك سو از نظر وضعیت اقتصاد كشور و از سوی دیگر از نظر وضعیت رقبا و سایر اعضای سازمان جهانی تجارت و تبعات ویژه و خاصی كه می تواند به اقتصاد كشور تحمیل كند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از همین رو فراهم كردن زمینه های مساعد برای گسترش رقابت، كاهش هزینه های تولید و تولید كالا و خدماتی با كیفیت بالا و قابل رقابت با كالا و خدمات مشابه سایر كشورها به گونه ای كه دستیابی كشور به پیامدهای مثبت عضویت را تسریع كرده و تبعات و آثار منفی آن را به حداقل برساند. نیازمند این است كه زیرساخت های لازم از هم اكنون فراهم شود.
مركز ملی مطالعات جهانی شدن كه چند سال قبل با هدف تدوین راهبرد جامع ملی در قبال فرایند جهانی شدن و تدوین و ارائه پیش نویس سیاست های كلی نظام در قبال جهانی شدن در ابعاد فرهنگی اقتصادی و سیاسی تشكیل شد، از ابتدای امسال با هدف مشاركت دادن استانداری ها، دانشگاه ها و مراكز علمی و پژوهشی، بخش های صنعتی، بازرگانی، معدنی، كشاورزی و اتاق های بازرگانی در ارائه تحلیل های علمی از مزیت های رقابتی و الزامات پیش رو یك سلسله همایش های استانی را برنامه ریزی كرد كه دومین همایش از آن با عنوان «جهانی شدن بنگاه های اقتصادی ایران» روز پنجشنبه در بندرعباس برگزار شد.محمد نهاوندیان، رئیس مركز ملی مطالعات جهانی شدن در این همایش در توضیح ضرورت در پیش گرفتن رویكرد جهانی شدن در بنگاه های اقتصادی گفت كه بنگاه های اقتصادی می توانند با تعامل درهم تنیده با اقتصاد جهانی، از این روابط به عنوان یك سوپاپ اطمینان در مقابل تحریم های احتمالی كشور استفاده كنند.
● نگاه بخشی، پاشنه آشیل جهانی شدن
نهاوندیان معتقد است بسیاری از خسارت هایی كه اقتصاد كشور در گذشته متحمل شده است، ناشی از نگاه بخشی نگر و نه نگاه ملی بوده است.به دلیل وجود چنین نگاه حمایتی دولتی از یك بخش بخصوص حمایت های تعرفه ای، سایر بخش ها را تحت تأثیر قرار داده است.دستاورد این رویكرد این بوده كه به گفته رئیس مركز مطالعات جهانی شدن، سیاستگذاران اقتصادی كشور همواره با این سؤال رو به رو بوده اند كه به عنوان مثال آیا باید واردات پارچه را تسهیل كنند و یا تولید پنبه را، كارخانجات نساجی را مورد حمایت قرار دهند یا واردات پوشاك را.«بنگاه ها باید توجه كنند در حضور اقتصاد ملی در عرضه اقتصاد جهانی نگاهشان یك نگاه ملی باشد نه نگاه بخشی.» گفتنی است دومین همایش جهانی شدن بنگاه های اقتصادی كه به میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس برگزار شد، برخلاف همایش اول در مشهد، به دلیل برخی ناهماهنگی ها، با دشواری هایی برای مدعوین همراه بود.


از جمله اهداف مهم دولت همسو با توسعه اقتصادی کشور، رشد اشتغالزایی، افزایش تولید و بهبود هر چه بیشتر وضعیت کشاورزی است که در این راستا بانک صادرات ایران آمادگی کامل برای اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت را دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، آقای دکتر حمید برهانی مدیرعامل این بانک در گردهمایی مدیران و مسئولان شعب منتخب بانک صادرات استان تهران ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان ساخت: بانک صادرات ایران از گسترش بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و کارآفرین حمایت می‌کند و در این راه از کلیه ظرفیتهای خود بهره خواهد گرفت.
براساس این گزارش مدیرعامل بانک صادرات ایران از اشتغالزایی و افزایش تولید بعنوان مسئولیتهای اجتماعی و حرفه‌ای این بانک نام برد و تأکید کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از کلیه ظرفیتها، فرصتهای جدید شغلی را در اختیار جوانان بیکار و جویندگان کار قرار دهیم.
دکتر برهانی از تکریم ارباب رجوع و احترام به مشتریان بعنوان شعار و اصول محوری بانک صادرت نام برد و افزود: بانک صادرات قصد دارد از طریق ارایه خدمات نوین و توسعه کمی و کیفی این خدمات رضایت هر چه بیشتر هموطنان گرامی را جلب نماید.
وی در پایان سخنانش یادآور شد: مهمترین سرمایه‌های بانک صادرات اعتماد بسیار زیاد مردم به این بانک، تلاش و دلسوزی بی‌دریغ کارکنان و مشارکت همه جانبه این بانک در آبادانی میهن اسلامی است.
گفتنی است در این گردهمایی آقای قدرت ا… شریفی عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران نیز ضمن تشریح برنامه‌ریزیهای انجام شده، پرداخت هرچه بیشتر تسهیلات به بخشهای مولد و اشتغالزا را مورد تأکید قرار داد.

اعجاز کار گروهی در بنگاه های اقتصادی

تعیین اهداف مهمترین کاری است که باید پس از تشکیل گروه انجام شود. داشتن گروهی که از انگیزه قوی برخوردار است اما هر یک از اعضای آن هدف های متفاوتی را دنبال می کنند هیچ فایده یی ندارد.

● شناخت اهداف گروه 
تعیین اهداف مهمترین کاری است که باید پس از تشکیل گروه انجام شود. داشتن گروهی که از انگیزه قوی برخوردار است اما هر یک از اعضای آن هدف های متفاوتی را دنبال می کنند هیچ فایده یی ندارد. ممکن است پس از تشکیل گروه و در طول فعالیت آن، به تدریج اهداف گروهی تغییر کنند. مثلاً زمانی که محصول جدیدی وارد بازار می شود معمولاً اولین اولویت کاری گروه تمرکز بر فعالیت های تحقیقاتی در مورد رقبا است و چنانچه هدف جلب رضایت مشتری باشد مهمترین هدف پیدا کردن راهی برای بالابردن استاندارد خدمات است. بسته به شرایط موجود و کاری گروه های کار اهداف مناسب را تعیین و در اولویت قرار می دهند و ملزم به پیدا کردن راه های مناسب جهت دستیابی به آنها می گردند
● اهمیت گروه 

گروه ها حداقل به دو دلیل حائز اهمیت هستند. اول اینکه نتیجه کاری که با تعدادی مشخص به صورت گروهی انجام می شود، از کاری که همین تعداد به صورت انفرادی انجام می دهند، بهتر خواهد بود. وقتی که گروه در جهت انجام دادن کاری تلاش می کند، استعداد نهایی و تشریک مساعی میان خود را به وجود آورده و موجب استفاده کردن از تجربیات یکدیگر از طریق فعل و انفعالی که میان آنها به وجود می آید خواهد شد. 
در شرایط مناسب اعضای گروه یکدیگر را در جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر و در نتیجه حل مشکل کمک می کنند و در شرایط غیرمناسب عملکرد گروه به مراتب بدتر از عملکرد همان تعداد به طور انفرادی خواهد بود. دوم اینکه کار گروهی برای به وجود آوردن رضایت خاطر کارکنان جهت رفع نیازهای داخلی و ارتباطی وسیله کارسازی است. کار گروهی باعث رضایت خاطر فردی اعضا از طریق ارتباط شان با حل مشکل خواهد شد و همچنین احساس وابستگی به موسسه و اهداف آن خواهند کرد. این احساس وابستگی باعث تلاش بیشتر کارکنان شده و پیشبرد اهداف را در پی خواهد داشت

● گروه ها و تیم ها به عنوان بهبود بخشان اجرایی 

یکی از مزایای استفاده از گروه دستیابی به یک نوع همکاری و همیاری است. اعضای یک گروه اگر به صورت تیم کار کنند قادر به تولید محصول بیشتر و بازدهی بالاتر خواهند بود. بسیاری از مسائل ظاهراً حل نشدنی، با مشارکت گروه های ذی نفع در ارائه یک راه حل، از طریق فرآیند منظم حل مساله حل شده اند. این روش، تنها به دلیل جنبه های فنی راه حل نبوده که موثر واقع شده بلکه به دلیل حس تعهد افراد نسبت به راه حلی بوده است که خود آن را ارائه کرده بودند. 
عواملی که در همیاری یک گروه موثرند عبارتند از؛ توانایی اعضای گروه در استفاده از نظرات یکدیگر، تصحیح اشتباهات هم، رفع سریع مشکل به محض پیدایش آن و اطلاع رسانی به موقع برای رسیدن به هدف. در شرکت هال مارک با تشکیل تیم افزایش کیفیت کار و رسیدن به اهداف در نصف زمانی که این گروه به صورت انفرادی کار می کرد به دست آمد، برای اینکه بتوان از هم نیروزایی یک گروه استفاده بهینه کرد مدیران باید مطمئن شوند که دانش و مهارت های اعضای گروه مرتبط با کار گروهی آنها است. 
به عنوان مثال در این شرکت تخصص و مهارت گروه هنرمندان کار نویسندگان را تکمیل می کرد و بالعکس. یکی از رموز موفقیت گروه ها مطابقت دادن اعضای گروه با نوع وظایفی است که برعهده آنها گذاشته می شود. وظیفه گروه مدیریتی نیز این بود که آزادی و استقلال کافی را به کارمندان خود بدهند تا آنها بتوانند به هنگام بروز هرگونه مشکل آن را برطرف سازند. به منظور افزایش این همکاری، مدیران باید به کارکنان خود اختیار عمل دهند تا آنها بتوانند به عنوان مربی، راهنما یا منابع گروه عمل کنند. 
این مساله یکی از اصلی ترین علت های اختیار دادن به کارکنان از جانب مدیران است. توجه داشته باشید که توانایی بالقوه یک گروه کاری خوب محدودیت ندارد. هنگام ارجاع کارهای «غیرممکن» اعضای گروه همزمان با تلاش خود در جهت تبدیل «غیرممکن» به واقعیت اعتماد به نفس یکدیگر را تقویت می کنند
گروه ها، تیم ها و پاسخ دهی به مشتریان
 جوابگویی به متقاضیان همواره کار ساده یی نیست. به عنوان مثال در سازمان های تولید کننده نیازها و علایق متقاضیان برای یک محصول جدید باید با هزینه و امکان پذیری تولید، قوانین امنیتی دولتی، رقابت های بازار و … در تعادل باشد. در سازمان های خدمات درمانی پاسخگویی هر چه سریع تر به بیماران و ارائه با کیفیت درمان ها، نیز باید با تامین نیازهای پزشکان و همچنین تحت کنترل نگه داشتن هزینه های درمانی در تعادل باشد. 
در سلسله مراتب یک سازمان برای برطرف کردن نیازهای مشتریان باید از تخصص و مهارت های مختلف و گوناگونی بهره برد. در بسیاری از موارد کارمندان رده پایین در تماس بیشتر با مشتری ها بوده و نیازهای آنان را بهتر می دانند. البته باید توجه داشت که این کارکنان اطلاعات تکنیکی پایینی دارند و ممکن است با همه مسائل آشنایی نداشته باشند در حالی که کارکنان واحدهای فنی و تحقیق و توسعه از اطلاعات و دانش کافی برخوردارند. با برقرار کردن رابطه کاری بین کارکنان که مستقیماً با مشتریان در ارتباط هستند و متخصصان بخش تحقیق و توسعه و شکل دهی آنها به صورت یک تیم می توان میزان پاسخگویی به مشتریان را بالا برد. 
در این حالت است که مدیران اطمینان خاطر پیدا می کنند که تخصص و اطلاعات لازم جهت تامین نیازهای مشتریان وجود دارد. به همین علت این اصل بسیار اساسی است که در یک کار گروهی باید تمامی تخصص ها و معلومات گروه در بین اعضا پخش و تقسیم شده باشد. مدیران آگاه باید به این نکته توجه کنند که اعضای تیم آنها به چه نوع اطلاعات و تخصص هایی نیاز دارند تا بتوانند نیازهای مصرف کنندگان را برطرف سازند. با آگاهی از این مساله آنها قادر خواهند بود که تیم های موفق و کارا تشکیل دهند

. مفهوم دولت الكترونیك 

دولت الكترونیك استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته می‌باشد.

ـ دولت الكترونیك شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد كه به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح كیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشاركت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌كند.

ـ دولت الكترونیك، یك دولت ارقامی (دیجیتالی) بدون دیوار و یك دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است كه خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشاركت آنان در فعالیتهای سیاسی می‌گردد.

ـ دولت الكترونیك یك شكل پاسخگویی از دولت می‌باشد كه بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شركت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.

ـ دولت الكترونیك استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات كارا و موثر به شهروندان و شركتهای تجاری و تولیدی می‌باشد.
ـ دولت الكترونیك تركیبی از فناوری اطلاعات شبكه تار عنكبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است.

مشتریان دولت الكترونیك را می‌توان به طور كلی به سه دسته تقسیم كرد :
الف : شهروندان 
ب : بنگاههای اقتصادی 
ج : موسسات دولتی 
مشتریان دولت الكترونیك از طریق پایگاههای تار عنكبوتی دولت الكترونیك می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی. سیاسی و اقتصادی شركت نمایند. یكی از اهداف اساسی دولت الكترونیك تحقق بخشیدن به مردم سالاری الكترونیك می‌باشد كه تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل و با مشاركت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی غیررسمی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند بطور كامل با دولت در تعامل باشند.

عتیقه زیرخاکی گنج