گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

بنا به گزارش مجله فوربس، ۴۰۰ فرد اول پولدار امریکایی بیشتر از ۱۵۰ میلیون نفر آخر، سرمایه دارند. اما در مورد باقیمانده افراد چطور؟ شاید شما در طبقه متوسط قرار داشته باشید. شما بی پول نیستید، ولی پولدار هم نیستید. طبقه متوسط طبق آمار دو دهه اخیر، در حال کوچک شدن هستند. یعنی شما در آینده شباهت کمتری به طبقه متوسط خواهید داشت. شما احتمالا یا بی پول می شوید یا پولدار. در کدام طرف میخواهید باشید؟ اگر میخواهید طرف پولدارها باشید باید مثل یک پولدار فکر کنید. در اینجا ۱۰ تفاوت عمده بین پولدارها و طبقه متوسط را برخواهیم شمرد.


عتیقه زیرخاکی گنج