گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق سازماندهي و طراحي شهري محور تفريحي فرحزاد-خرید اینترنتی تحقیق سازماندهي و طراحي شهري محور تفريحي فرحزاد-دانلود رایگان مقاله سازماندهي و طراحي شهري محور تفريحي فرحزاد-تحقیق سازماندهي و طراحي شهري محور تفريحي فرحزاد
این فایل در ۱۶۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

افزايش امكانات مادي ، كاهش زمان كار روزانه ، افزايش تعطيلات هفتگي و سالانه ، پيدايش سالهايي در دوران جواني كه فرد با فقدان و يا كمي مسئوليت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشي جدي از دوران زندگي ، اين پديده را در جايگاهي قرار داده است 
اوقات فراغت 
اوقات فراعت دلپذيرترين اوقات آدمي است . بخشي از عمر او كه از آن خود اوست . ساعاتي فارغ از كار روزانه و رنج ايام كه مصرف آن چيزي مي كند كه خود مي خواهد ، خود بر مي گزيند و اگر عاملي بيرون از او دخالت نكند ، به رضا  و رغبت دل مي گذراند . اين لحظات براي عالمان دقايق تعمق ، براي هنرمندان زمان پديد آوردن و براي بي فكران و بي هنران ملال آورترين اوقات است . از اينروست كه اين اوقات براي عده اي بارور و شوق انگيز و براي عده اي مفسده انگيزترين اوقات است . زمان عظيمي كه يك سوي آن بارو كردن عمر و زندگي  و سوي  ديگر آن ضايع شدن و هدر رفتن لحظه هاي شيرين و زود گذر است . اوقات فراغت نزديكترين پيوند را با زندگي معنوي و فرهنگ دارد . اوقاتي كه به ميل و اختيار در راه آموختن ، آفريدن ، ساختن ، پژوهش ، تربيت ، مشاركتهاي داوطلبانه اجتماعي ، خدمات رايگان انساني ، گسترش افقهاي فكري و در بسياري از عرصه هاي ديگر زندگي صرف مي شود ، تبعاً ارتباط آن با حيات معنوي و فرهنگي جامع تنگاتنگ است . ( عمران ، ؟ ۱ ، ۳ ) 
تفريح مجموعة اشتغالاتي است كه فرد كاملاً با رضايت خاطر براي استراحت يا كسب انرژي ، توسعة آگاهانه يا فراگيري غير انتفاعي و مشاركت اجتماعي داوطلبانه ، بعد از رهايي از الزامات شغلي ، خانوادگي و اجتماعي به آن مي پردازد ، اوقات فراغت مدت زماني است كه كار شخصي به عهده انسان نبوده و فرد در آن به فعاليتهاي دلخواه خود مي پردازد كه اين موجب پرورش  استعداد ، شكوفايي شخصيت و برآوردن نيازهاي جسمي و روحي و اجتماعي مي گردد . ( شهابي ، ۱۳۶۶ ، ۷ ، ۸ ) 
فراغت مدت زماني است كه فرد به استراحت براي رفع خستگي ، به تفريح براي رفع كسالت و دلتنگي و به فعاليتهاي انتخابي براي رشد و توسعه ظرفيتهاي جسم و روح خود مي پردازد . ( اردلان ، ؟ ، ۳۸ ) 
فراغت زمان فروخته نشده اي كه متعلق به فرد است ، زمانيكه فرد به ميل خود از آن استفاده مي كند ؛ فراغت نوعي رهايي از وظايف اجتماعي است . 
فراغت فضاي توسعه انساني است و به انساني كردن كار منتهي خواهد شد . ( ماركس ) 

نظريات مرتبط با فراغت 
به طور كلي در رابطه با پيدايش فراغت و گرايش انسان به آن سه نظريه عنوان مي شود : 
اولين نظريه مباني تفريح را مذهب مي داند . « دوركيم » و « جين هاريس » را مي توان از طرفداران اين نظريه نام برد . بطور كلي اين نظريه حاكي از اين است كه تفريح بصورت نمايش و رقص و آواز ، از مذهب سرچشمه گرفته و نوعي رفتار اجتماعي است كه در ايجاد وحدت ميان اعضاي يك گروه و يا قبيله نقش بزرگي را ايفا مي كند . 
دومين نظريه ، نظريه غريزي بازي و تفريح است . از طرفداران اين نظريه مي توان « جيمز بالدوين « …. ويليام مك دوگان » و « كارل گروس » را نام برد . گروس در كتاب « بازي و بشر » معتقد است كه بازي انسان مانند بازي حيوانات از يك نياز فطري سرچشمه مي گيرد و وظيفة اصلي بازي در سنين كودكي آماده سازي طفل براي بزرگسالي است . 
و بالاخره سومين نظريه ، نظريه مبني بر استراحت و كسب لذت است . « اسپنسر » در اين خصوص علتي گرايش انسان به تفريح را رها شدن از نيروهاي اضافي مي داند . 
« مورتين لازواروس » روانشناس آلماني ، عامل تفريح را نياز بشر به استراحت و جبران خستگي بيان مي كند . لازم به ذكر است كه افرادي مثل  « گروس » در مورد پيدايش تفريح و بازي نظري بنيامين دارند ، يعني ضمن قبول نظريه مربوط به غريزي بودن تفريح ، فرضيه استراحت و رهايي از مسئوليت ها و كسب لذت را نيز قبول دارند . ( حميد و نتايج ، ۱۳۸۰ ) 

اهداف گذران فراغت 
اوقات آزاد هر شخص متعلق به خود اوست و خود مي داند كه چگونه از آنها و در چه كارهايي استفاده كند . آنچه ميان اين اوقات مشترك است ، همين آزادي فرد در رسيدن به امور دلخواه است و بالتبع نتيجة آن راحتي خيال و امنيت ، استراحت و آرامش ، تنوع و دوري از تكرار ، خلاقيت و در مجموع فرصتي براي روح تشنة انسان است براي تفكر مجدد با نگاهي محيط بر وجود خود . 
هر چه زندگي شهري ريشه دارتر باشد ، مشكلات ناشي از آن بيشتر و عميق تر است . چنانچه كشورهاي اروپايي و آمريكايي ، با اين بحران از سالها قبل مواجه بوده اند و هم اكنون تفريح و آسايش شهروندان از اركان اساسي برنامه ريزيهاي  كلان آنها بشمار مي رود . 
حال اگر به انسان به ديده موجودي بنگريم كه نبايد زير چرخ دنده هاي تمدن خرد شود ، بايد به تمايلات و خواسته هاي روحي و جسمي او در زماني كه فارغ از وظايف معيشتي و زيستي خود مي باشد ، اجازه بروز داد . در حقيقت همتي كه فرد در زندگي مصروف مي دارد بايد در اين ساعت شكوفا شود ، تفكر با ارزش او در اين زمان صورت پذيرد و بتواند به امور دلخواه خود بپردازد . 
تفريح و وقت آزاد كه ديروز امكانات يك طبقه ويژه بودند ، امروز بصورت حق همگاني درآمده است . مفهوم تفريح در اجتماعي تغييرات زيادي يافته است . تحليل وقت آزاد با همة پيچيدگيش ما را وادار مي كند آن را در زمينه هاي زير بررسي كنيم : 
زمان وقت آزاد 
نوع فعاليت 
روش تفريح 
در وراء اين سه حالت تفريح ، سه پديده مشترك و هم معني وجود دارند : تفريح ، آزادي و حق انتخاب . 
انسان آگاهانه يا ناآگاهانه انتخاب مي كند و وقت هاي آزاد خود را طوري معين مي كند تا براي اعصابش كه در اثر فعاليتهاي اجباري زندگي روزانه ، كار ازدحام و خستگي ناشي از فشردگي بي حد محيط زندگي شهري آرامش دهنده بوده و باعث تعادل فيزيكي ـ رواني گردد . جفر دومازيه (  jaffre Damazedier ) سه عامل اصلي وقت آزاد را مشخص مي كند : 
رفع خستگي : با استراحت 
سرگرمي : با تغيير 
انبساط خاطر : با تفريح 
۱ ـ رفع خستگي : در وقت آزاد براي رهايي از خستگي شامل : استراحت ، سكوت ، بيكاري ، مشغوليات بدون هدف معين و اعمال بدون اجبار عيني . 
۲ ـ سرگرمي : براي رهايي از دلتنگي براي دوري از محل كار شامل : رفتن به مسافرت ، تغيير محيط ، جستجو و يا حتي تصورات ذهني . 
۳ ـ انبساط خاطر : براي رهايي از خستگي فكري و يكنواختي روزانه و در نتيجه پرورش جسم و روان و شكوفايي شخصيت و فرهنگ انساني . ( كانديليس ، ؟ ) 

ويژگيهاي فعاليتهاي فراغتي 
اوقات فراغت را مي توان زماني دانست كه فرد در آن به فعاليتها و اشتغالاتي مي پردازد كه به ميل خود به منظور استراحت ، تفريح ، سرگرمي ، افزايش معلومات و يا توسعه مهارتها برگزيده است . 
امروزه فراغت به  عنوان اصلي كه جاي مشخصي در اوقات شهروندان پيدا كرده داراي اهميت زيادي است و داراي ويژگيهاي ذيل مي باشد : 
رها بودن از وظايف رسمي 
هدف جهت مادي نداشتن 
نشاط و شادماني 
پاسخگويي به نيازهاي فردي ( سازمان مشاور فني و مهندسي شهرداري تهران ، …. ۱۶ ) 
چهار ويژگي اصلي فراغت از نظر دو مازيه عبارتند از : 
رهايي از وظيفه 
جهت نگرفتن 
سرگرم كردن 
تأثير شخصيت ( دومازيه ، ۱۳۵۲ ، ۱۲ )‌
مقاصد فراغت را مي توان به هفت دسته تقسم نمود : 
۱ ـ استراحت و تجديد قوا 
۲ ـ بازي و تفريح 
۳ ـ كسب اطلاع و تكميل معلومات شخصي 
۴ ـ پرورش و شكوفايي شخصيت 
۵ ـ نشست و برخاست با همگنان 
۶ ـ كار خلاق و ايجاد آثار 
۷ ـ طلب رهايي از ماديات زندگي و گريز از توهم 
اوقات فراغت به گفته آلتان (Altan) داراي كاركردهاي مثبت زير است : 
تأمين سلامت روحي و جسمي افراد و جامعه 
شناخت محيط و طبيعت و كسب تجربه هاي آموزشي 
توسعه هنرهاي زيبا 
بالا بردن ظرفيت كاري افراد ، پس از يك دوره استراحت و تمديد اعصاب 
توسعه روابط ميان جوامع ( حسين زاده ، ميكائيلي ، ۱۳۷۹ ) 

كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد 
كار دلخواه يعني فعاليتي كه انسان با ميل شخصي و فارغ از وظايف شغلي ، تعهدات خانوادگي و نيازهاي شخصي اوليه مثل : خواب ، خوراك و حمام و بطور كلي هر كاري كه با آزاداي دروني و ميل قلبي و باطني انجام مي دهد . اين فعاليت سطوح مختلف دارد و از آفرينشهاي علمي و هنري تا كارهاي ضد اجتماعي را در بر مي گيرد : اوج آن فعاليت دانشمند ، هنرمند ، نويسنده و يا فيلسوفي است  كه بنا بر نياز دورني اش به تحقيق و آفرينش دست مي زند . پس از آن فعاليتهايي مثل كتاب خواندن ، رفتن به سينما ، تماشاي فوتبال و يا بازي كردن قرار مي گيرد و در پايين اين طيف ، فراغت منفي و ناسالم است مانند تبهكاري اجتماعي ، اعتياد ، بزهكاري و  تشكيل باندها و گروههاي ضد اجتماعي . 
فراغت ناب : آفرينش و خلاقيت هنري و فكري و جستجوگري . 
تفريح : استراحت ، نشاط و تجديد قوا 
سرگرمي : رفع ملال و گذران وقت 
فراغت منفي : پديد هاي ضد اجتماعي و بزهكاري 
از آنجا كه گذران فراغت در فضا اتفاق مي افتد ( خصوصاً فراغت پويا ) با برنامه ريزي فضايي ارتباطي نزديك دارد . هر نوع فعاليت فراغتي مانند تماشاي تلويزيون در خانه ، رفتن به پارك ، قدم زدن ، دوچرخه سواري و بازديد آثار تاريخي به فضا مربوط مي شود . بنابراين يكي از معيارهاي طبقه بندي فراغت ، سلسله مراتب فضايي آن است . فراغت از نظر مكاني به سه بخش عمده تقسيم مي شود : 
گذران فراغت در محيط خانه 
گذران فراغت در محيط شهر و روستا 
گذران فراغت در عرصه كشور و بين المللي 
گذران فراغت در خانه يا جنبه فردي دارد . مثل شنيدن موسيقي ، تماشاي تلويزيون ، مطالعه و استراحت ؛ يا جنبه گروهي ، مانند ديدار و گفتگو با دوستان ، بازيهاي خانوادگي ، مطالعه دسته جمعي و كار توليد جمعي . در عرصه دوم يعني محيط شهر ، گذران فراغت يا در فضاي بسته اتفاق مي افتد كه براي فعاليت شخصي در نظر گرفته شده اند . مثل سينما ، تئاتر ، نمايشگاه ، موزه ، سالنهاي ورزشي ، كتابخانه و فرهنگ سرا كه بيشتر متناسب با فعاليت غيرفعال است ، يا در فضاهاي باز كه بيشتر با فراغت فعال سر و كار دارد مثل رفتن به پارك ، قدم زدن ، دوچرخه سواري ، ورزش در مكانهاي باز ، بازديد از فضاهاي شهري ، حضور در هفته بازارها و غيره . سرانجام فضاهاي گذران فراغت ، عرصه بيرون شهر را در بر مي گيرد و با مفهوم ديگري به نام گردشگري يا توريسم ( داخلي و خارجي ) ارتباط مي يابد . ( مهدي زاده ، ۱۳۷۹ ) 
فراغت و تفريح در دين 
« هيچوقت فارغ و بيكار منشين ، وقت خود را ضايع مساز ، وقت غنيمت است . تا وقت و فرصت باقي است آن را تلف ننموده و تكامل در تو وجود نداشته باشد ، همين كه از كار فارغ شدي به كار ديگري مشغول شو و در كارهاي ميل و رغبت و توكل تو به خداوند تعالي باشد . »  
پيامبر اكرم ( ص ) همواره در جهت رشد استعداد ها و پرورش جسم و روح تشويق مي نمودند : 
« تفريح كنيد ، بازي كنيد ، زيرا دوست ندارم در دين شما خشونتي ديده شود . » 
ايشان فرموده اند : « بهترين سرگرمي مؤمن شناست و به فرزندان خود نيز شنا و تيراندازي بياموزيد . » همچنين هشدار داده اند كه قدر نعمتهاي صحت و فراغت را بدانند و در آنها كفران روا مدارند تا مغبون نگردند . از طرفي آن حضرت عنايت داشتند كه برخي كارهاي فراغت كه هرزگي و ابتذال را به دنبال داشته باشند نه تنها موجب اسراف و تبذير در نعمتها و كفران آن مي گردد ، بلكه فرد را به انحرافات و بزهكاريها سوق داده باعث ايجاد مشكلات اجتماعي مي گردد ؛ به علاوه عدم توجه به امور تربيتي و اجتماعي و سهل انگاري در چگونگي گذران اوقات فراغت مردم بويژه جوانان و نوجوانان و محرومين و معلولين ، به تحليل تدريجي و استهلاك توان و استعداد آنها و صرف انرژي در راههاي ناصواب منجر مي شود كه در صورت وجود مشكلات بيولوژيكي ، فردي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ممكن است به بروز معلوليتهاي ثانويه ، ايجاد بي تفاويتها ، يأس  ، مرگ زودرس ، ناسازگاريها ، انحرافات و بزهكاري گردد . ( شهابي ، ۱۳۶۶ ، ۱ تا ۳ ) 

ابعاد اقتصادي گذران فراغت 
يك تلقي اشتباه فراغت را موضوعي تفنني و هزينه بر مي داند بايد اصلاح شود . امروزه در تمام دنيا به اين نتيجه رسيده اند كه فراغت يكي از نيازهاي اساسي و اوليه زيستي است .  تمام فعاليتهاي اقتصادي از نياز شروع مي شود و نياز به كالا ، اساس توليد ، توزيع و مصرف است : 
بنابراين مردم اگر براي رفع نيازهاي خود ، كالايي متناسب ببينند به راحتي حاضرند هزينه اش را بپردازند . ايجاد تسهيلات فراغتي را نبايد صرفاً سرمايه گذاري بخش عمومي بدون برگشت دانست . اولاً در اينجا برگشت سرمايه منفعتي اجتماعي است و به رشد روحي و افزايش توان ملي كمك مي كند ؛ ثانياً مي تواند منشأ اشتغال  و توليد باشد و درآمد ايجاد كند . از طرف ديگر تجربه جهاني نشانگر اين است كه برنامه ريزي گذران فراغت حتماً نياز به سرمايه گذاريهاي كلان و عيب ندارد ، آگاهي اوقات با كارهاي ساده و با استفاده ساده و با استفاده از فضاهاي مرده و تأسيسات و تجهيزات فرسوده نيز مي توان فضاهاي فراغتي مطلوب ايجاد كرد . فضاهاي قديمي و فرسوده شهر مي توانند از چند نظر جذاب باشند : 
يادآور تاريخ و هويت آن مكان هستند . 
با بازسازي مختصر مي توانند فضاي شهري را از نظر بصري زيبا  كنند . ( مهدي زاده ، ۱۳۷۹ ) 

تأثيرات عدم برنامه ريزي فراغت 
« زيباترين چيزي كه مي توان تجربه كرد ، چيزي است مرموز ، چنين چيزي سر چشمه هنر راستين و علم است . كسي كه با چنين احساسي ناآشناست ، كسي كه نمي تواند دمي فارغ از خويشتن به عالمي مرموز خيره شود ، كسي است كه در وجود خود چيزي بيش از يك مرده ندارد و چشم بينايي و بسته است . » ( آلبرت انيشتين ، ؟ ) 
بازي براي كودكان و نوجوانان يعني ابراز شوق از اينكه در وقت دلخواه و در مكان دلخواه كشفياتي انجام دهند . بازي در حد اعلاي خود نوعي پژوهش است . تمدن جديد در بازي طبيعي كودكان است برده است . آنچه براي كودكان در حول و حوش منزلشان جاذبه داشت از ميان رفته است و بيشتر مخفيگاههاي مرموز كه بازي را براي كودكن فريبنده مي ساخت جارو شده اند . 
غالباً فراموش مي كنند كه در جهان خشن و مدرن امروزي ، بازيهاي قايم باشك و ديدن چيزهاي زيبا ، همانقدر براي كودكان در حال رشد لازم است كه هوا و غذا . 
دكتر فنينگ ( fanning )  در مطالعه اي كه دربارة خانواده هاي آپارتمان نشين آلمان در سال ۱۹۶۷ انجام داده ، ثابت كرد كه تعداد بيماران رواني و ناراحتيهاي ريوي در بين آنها سه برابر خانواده هايي است كه در خانه هاي حياط دار زندگي مي كنند و هر چه ارتفاع آپارتمان بيشتر باشد ، بيداد بيماري رواني بيشتر خواهد بود . حال در ميان كودكان زير ۱۰ سال ميزان بيماري رقم بزرگتري را نشان مي دهد كه حاكي از تأثير مخرب تر بر روي اطفال است . خلاصه اينكه اگر از خردسالان فرصت بازي ، مخاطره جويي و دوستيابي در فضاي آزاد سلب شود ، رشد عواطف متوقف خواهد شد و اين يعني عمارتي كه از بن خراب شده است . ( هودسن ، ۱۳۴۷ )‌
در جامعه شهري امروز كه زندگي اكثر خانواده ها در توده هاي جمعي و مسكوني ( آپارتمانها و برجها ) مي باشد ، اثرات نامطلوب روحي و جسمي روي  تمام افراد خانواده مشهود است و اين تأثيرات مخرب روي كودكان ، خانمهاي خانه دار و سالخوردگان بيشتر است . بيشترين تأثير روي خردسالان و كودكان است كه شخصيتشان چون روحي سفيد در حال شكل گيري است و نياز به تحرك و جنب و جوش و بازي و ارتباط با همسالان ، حضور در طبيعت و كنجكاوي و جستجو دارند تا ذهنشان پرورش يافته ، شخصيتشان شكوفا گردد و به رشد جسماني آنها كمك شود . بنابراين يكي از مؤثرترين راه حلها براي زندگي متراكم در آپارتمانها و برجها ، برنامه ريزي تفريح ، بازي و سرگرمي آنها در مقاطع مختلف زماني است ؛ يعني تخصيص فضاهاي امن و در كنترل والدين در دل طبيعت و با تنوع و گونه گوني تا اين نياز كودكان برآورده شود . 
تقسيم بندي وقت آزاد 
اوقات فر اغت را مي توان از چند نظر بررسي كرد : 
از نظر زماني : مي تواند شامل بخشي از روز ، پس از پايان كار و اشتغال روزانه ، بخشي از روزهاي هفته ، تعطيلات آخر هفته ، بخشي از تعطيلات موردي و مناسبتهاي پراكنده در روزهاي سال ، بخشي از تعطيلات ساليانه بصورت چند هفته پيوسته يا ناپيوسته . 
از نظر مكاني : در محيط خصوصي خانه ، خارج از خانه و در فضاهاي بسته ( كلوپها ، سينماها ، پاركها و زمينهاي بازي . 
مسائل اجتماعي ـ اقتصادي : با توجه به وضعيت فعاليت ( فعال ، غير فعال ، شاغل ، غير شاغل ، خانه دار ، محصل و …. ) و با توجه به گروههاي عمده شغلي ، سطح سواد و شرايط جنسي و سني . 
چگونگي فعاليت : گذران فراغت فعال ( ورزشي ، مذهبي ، هنري ـ آموزشي ، تفريحي ، راهنمايي و گردش ) و گذران فراغت غير فعال ( مطالعه ، سرگرميهاي سمعي ـ بصري ، هنرها و سرگرميهاي خانگي ) . ( سازمان مشاور فني و مهندسي شهرداري تهران ، ۱۶ تا ۱۹ ) 
فراغت از نظر سني : هدف همه انسانها از زيستن رسيدن به كيفيت و دلخواه خود از زندگي يا سعادت است كه با فراغت تعريف مي شود . همه انسانها با اين موضوع درگير هستند و به همين دليل نيازهاي فراغتي بسيار متنوع است . از كودك خردسال تا سالخوردگان همگي احتياج دارند وقتشان را بصورت دلخواه و معنادار بگذرانند . كودكان ، زمان و مردان در سنين مختلف نيازهاي فراغتي ويژه اي دارند كه بايد به آنها پاسخ داده شود و عدم ارضاي آنها مترادف با احساس نگون بختي است . 
    نيازهاي فراغتي تناوب زماني دارند : 
نيازهاي روزمره و كوتاه مدت ، مانند پياده روي ، ديد و بازديد و غيره . 
نيازهاي ميان مدت ، مانند كوه نوردي و پيك نيك هفتگي در فضاها و تجهيزات گسترده تري مي طلبد . 
نيازهاي بلند مدت ، مانند سفرهاي چند روزه ، سير و سياحت و گردشگري كه به برنامه ريزي اقتصادي ـ اجتماعي نيازمند است . ( جوادزاده ، ۱۳۷۹ ) 

نيازهاي امروزي به فعاليتهاي فراغتي 
صنعت از طريق تقليل تدريجي ساعات كار ، افزايش درآمد ، فراهم آوردن وسايل و امكانات لازم و القاء نظام نويني از زندگي به انسانها ( نظام ماشيني ) ابعاد جديدي به فراغت بخشيده است . ابعاد مزبور در زمينه هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و خانوادگي تجلي مي يابد . 
 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

شهر اردكان در ۶۰ كيلومتري شمال غربي يزد و در مسير جاده ترانزيت ( تهران- يزد) قرار گرفته است.
شهر در طول جغرافيايي ۵۳ درجه و ۴۸ دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي ۳۲ درجه و ۲۰ دقيقه شمالي واقع شده است.
شهر برسر راه تهران به كرمان و بندرعباس واقع شده كه اين راه از مركز شهر(جاده سنتو يا دكتربهشتي)ميگذرد و در قلب كوير مركزي ايران جاي دارد.
موقعيت قرارگيري شهر در دشت يزد-اردكان مي باشد.
در قسمت غربي شهر آبادي هاي دهستان عقدا،در قسمت جنوبي دهستان ميبد ، در قسمت شرقي دهستان زرين قرار دارند.
موقعيت شهر:اردكان از جنوب به شهر ميبد ، از شمال به باغات پسته ، از غرب به زمين هاي زراعي و از شرق به خانه باغهاي معدودي محدود ميشود.
مساحت شهر اردكان ۲۸۶۸ هكتار است.
شهرستان اردكان ۳۲% پهنه استان يزد را در خود جاي داده و وسيعترين شهرستان در استان يزد است.
فاصله هوايي شهر اردكان تا تهران ۴۴۶ كيلومتر ، فاصله زميني شهر تا يزد ۶۰ كيلومتر و تا ميبد ۱۰ كيلومتر است.
توپوگرافي:
بخش عمده شهرستان با خط تراز تقريبي ۱۵۰۰ متر محدود مي شود.
تنها حدود ۵% مساحت شهرستان كوهستاني بوده و ارتفاع متوسط شهرستان از سطح دريا ۱۲۳۴ متر است.
در محدوده شهرستان بلندترين نقطه ارتفاعي مربوط به كوه خوانزا با ارتفاع ۳۱۵۸ متر است.
بلندي شهر اردكان از سطح دريا ۱۰۳۵ متر است.
ارتفاعات:
كوه هريشت( ارتفاع ۱۹۳۹)  —->12 كيلومتري شمال شرقي اردكان (محل قرارگيري پيرانگاه پير سبز هريشت ، زيارتگاه ، زرتشتيان)
كوه چك چك( ارتفاع ۲۷۴۵ ) —->38 كيلومتري شرقي اردكان (در دامنه غربي آن محل زيارتگاه زرتشتيان ، پيرسبز چك چكو )
كوه تپه ريگ(ارتفاع ۱۶۰۵ ) —->25 كيلومتري شمال شرقي اردكان
كوه هاي خرانق( ارتفاع قله ۳۱۹۹ متر)—-> جنوب شرقي شهرستان
كوه هاي ندوشن(ارتفاع ۲۸۱۷ متر)—-> غرب شهرستان
 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر
تحقیق در مورد اقلیم ۱۰ ص
 
نوع فایل: word

دانشجوی گرامی سلام. از اینکه به فروشگاه فایل استور اومدی متشکرم. اگه دنبال پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ،گزارش کارآموزی یا هر فایل دیگه ای میگردی کافیه به ما اطلاع بدید تا در کمترین زمان قرار بگیره البته اگر در فروشگاه نبود. در این بخشم میتونی تحقیق در مورد اقلیم  رو  براحتی دانلود کنی و ازش استفاده کنی پس هرچه زودتر دانلود کن که از هرجای دیگه ارزون تره.موفق باشی.

مقدمه

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است.انجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.

بطورکلی،این پژوهش ها به دو صورت نظری وعملی انجام می گیرد.دروجه اول،مباحث نظری مربوط به اقلیم و ساختمان،مورد بررسی قرارمی گیرد و در وجه دوم،با بهره جستن از آمار آب و هوایی مناطق مختلف و انجام تقسیم بندی های اقلیمی،همچنین با استفاده از نمونه های ساختمانی مناطق مختلف اقلیمی،آزمایش ها و محاسبات دقیق صورت می گیرد.از آنجا که ازمایش ها عملی در چار چوب وظایف موسسات تحقیاقات ساختمانی انجام می گیرد واین امر تنها با تخصیص بودجه وزمان کافی از سوی سازمانهای مربوطه اماکان پذیر است، همچنین به دلیل نبود امکانات عملی جهت انجام این برنامه ها ودر دست نبودن امار واطلاعات آب وهوایی مناطق مختلف، پژوهش حاضر بیشتردر وجه اول استوار است.

معماری واقلیم، پیوندشان بیشتر به رابطه نوزاد وآغوش می ماند، یا نسبت هر رستنی با خاک ، حریم امن وبستر بالیدن. با بستگی ای تکامل آفرین؛ الهام بخش والبته ، نه محیط زا. در این معنا، آغوش، خاک واقلیم ، رابط حیات وسرزندگی ونبودشان نمود میرایی است . تجربیات معماری بومی در پهنه جهان وآروین های آن در معماری ایران زمین نیز ، خود گواه تاکیدی بر اندیشه ی فرم زایی ملاحظات اقلیمی در معماری است تا عاملی بر محدودیت آن یا اسارت معمار.

میزان متفاوت وترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیای مناطق مختلف است، حوزه های اقلیمی متفاوتی در جان پدید آورده که هریک ویژگی های خاصی دارد. محیط زیست ، شهرها وحتی بناهای مربوط به این حوزه های اقلیمی، ویژگیهای خاصی متناسب با شرایط اقلیمی خود به دست آوردند. هدف این گزارش ، تعیین حوزه های مختلف اقلیمی ایران در ارتباط با معماری وارائه اطلاعاتی است که برای دست یابی به طرحهای منطقی معماری وهماهنگ با اقلیم مورد نظر است .

 • بازدید : 79 views
 • بدون نظر

مقاله ای مفید و قابل استفاده و آمزنده در مورد آلبالو. کلیه موضوعات مربوط به شناخت، کاشت و نگهداری درختان آلبلو در این مقاله سودمند آمده است. ازجمله: از نطر بهترین شرایط منطقه ای برای درخت آلبالو، از نظر گیاه شناسی گیاه درخت آلبلو کاملا بیان گردیده است، اقلیم مورد نیاز درخت آلبالو، روش های ازدیاد درختان آلبالو، تاریخچه پیوند زدن درختان، انواع مختلف پیوندها، هرس کردن درختان آلبالو، نحوه برداشت محصول آلبالو، :ود و تغذیه، افات مهم آلبالو، پراکنش درخت آلبالو، میزبان آلبالو در پیوند، شکل شناسی، نحوه خسارت، زیست شناسی، نحوه مبارزه با آفات درخت آلبالو، بیماری های آلبالو، خواص دارویی آلبالو، خواص غذایی و درمانی آلبالو، چگونگی مصرف آلبالو، آلبالو برای چه افرادی مفید است، چه کسانی نباید آلبلو بخورند، و …….

آلبالو با نام علمی (prunus serasus) از نظر گياه شناسي بسيار به گيلاس شبيه است. آلبالو بومي نواحي بين درياي خزر و درياي سياه است كه احتمالاً بذر آن توسط پرندگان به ساير نقاط از جمله اروپا برده شده است. مناطق عمده كشت آلبالو فرانسه، يوگسلاوي و آلمان مي باشد.

آلبالو گياهي خزان پذير با برگهاي لوزي بصورت متناوب روي شاخه قرار دارند. رنگ پوست آن قهوه اي روشن تا نقره اي است. آلبالو از نظر حجم در مقايسه با گيلاس جاي كمتري را اشغال مي كند.

ارتفاع درختان آلبالو ۴-۲ متر و ساقه بعضي از ارقام بسيار قابل انعطاف است و براحتي بدون آنكه شكسته شود خم مي شود بهمين دليل در چيدن ميوه بعضي ارقام نيازي به نردبان نمي باشد و ميتوان درخت را خم كرد و ميوه آنرا چيد. گل روي اسپورهاي سـالهاي قبل و همچنين روي شــاخه هاي ســال قبل هم تشكيل مي شود. گلها بصورت ۵-۳ تايي در يك جوانه ظاهر و گلها داراي ۵ گلبرگ، ۵ كاسبرگ، پرچم و يك مادگي است. بر عكس گيلاس آلبالو خود بارور است و براي تلقيح نيازي به ارقام گرده افشان ندارد. گرده ‌آلبالو ميتواند گل گيلاس را تلقيح كند.

گل آلبالو معمولاً ديرتر از ساير ميوه هاي هسته دار باز مي شود بهمين دليل معمولاً با خطر سرمازدگي مواجه نمي شود. ميوه آلبالو داراي دم بلند كه بر اساس بلندي يا كوتاهي دم تقسيم بندي مي شود و معمولاً ارقام دم كوتاه مرغوب ترند.

 

                                   

 

 

اقليم :

نياز سرمايي آلبالو بين ۱۶۰۰-۶۰۰ ساعت زير ۷ درجه سانتيگراد مي باشد. تابستان هاي خشك و خنك براي اين درخت مناسب است. مقاومت به سرما در حد سيب است. ريشه آلبالو در برابر خاك مرطوب نسبت به گيلاس داراي مقاومت بيشتري است و ريشه آلبالو سطحي و تا حداكثر عمق ۵/۱ متر گسترش مي يابد.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۰    کد محصول : ۱۶۸۰۰    حجم فایل : ۱۰۲۰ کیلوبایت   

 طرح هادی روستای گوش  + نقشه و عکس

 

مقدمه

 پیشینه و سابقه روستانشینی در ایران طی مطالعات و تحقیقات علمی و باستان شناسی به عمل آمده، عمر روستایی را در ایران به ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد برآورد می نماید. با وجود تحولات زیادی در سیمای اقتصادی- اجتماعی وسیاستهای توسعه جهانی در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته و به رغم افزایش سطح رفاه در شهرها گسترش شهر نشینی و هجوم جمعیت عظیم مهاجرین روستایی به شهرها هنوز حدود ۵۷% جمعیت جهان در سکونت گاههای روستایی زندگی می کنند که توجیه کافی ومناسبی برای بذل توجه به جایگاه برنامه ریزی روستایی را نشان می دهند. کشور ما نیز با داشتن رقم ۳۸٫۳ درصد کل جمعیت با مسئله عدم هماهنگی و تجانس نظام استقرار بخشی از جمعیت روستایی با شرایط تحول و توسعه در شرایط کنونی مواجه می باشد. شاید بتوان عمده ترین مسائل موجود در حوزه های روستایی را به ترتیب زیر نام برد:

۱٫ نابسامانی در وضعیت معیشت و فعالیت بسیار محدود و ابتدایی.

۲٫ نابسامانی در پیوند حوزه های روستایی با بدنه نظام اسکان به دلیل فقدان یک شبکه دسترسی کارآمد.

۳٫ بی ثباتی شدید اسکان در حوزه ها که خود باعث ناپایداری جمعیت می باشد.

به دنبال درک واقعیتهای مکانی- فضایی فوق و خالی شدن نقاط روستایی به سمت مراکز بزرگ روستایی و شهری که خود زمینه ساز بروز عوارض خاص اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی در مقصد نیز شده است. ضرورت و تغییر نگرش و توجه خاص به عرصه های روستایی و سامان بخشی به نظام و الگوی استقرار روستاها احساس گردید. نتیجه اصلی تحقیق مبتنی بر رعایت دو اصل می باشد، شناسایی وضع موجود روستا و روابط بین عناصر سازنده مورد مطالعه براساس نتایج حاصله. شروع مرحله دوم یعنی دستیابی به روشها، قوانین و تئوری هایی است که به کمک آنها بتوان به شناخت سیستم ها دست یافت و خصوصیت و رفتار آینده آنرا پیش بینی نمود.

 

 

 

"فهرست مطالب"

عنوان                                                                                 صفحه  

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱

 

فصل اول: شناخت و ارزیابی وضع موجود

 

 1. معرفی اجمالی شهرستان

 

سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………….۲

موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………۳

ویژگی های طبیعی………………………………………………………………………………………………………….۴

ویژگی های انسانی ………………………………………………………………………………………………………..۶

ویژگی های اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………..۹

 1. شناسایی حوزه نفوذ

 

تعیین حوزه نفوذ روستا………………………………………………………………………………………………… ۱۲

بررسی ویژگی های طبیعی حوزه نفوذ روستا…………………………………………………………………..۱۲

 1. شناسایی روستا

 

موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………..۱۲

تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی……………………………………………………………….۱۳

بررسی منابع آب ………………………………………………………………………………………………………..۱۳

بررسی ویزگی های جمعیتی…………………………………………………………………………………………..۱۳

ویژگی های اقتصادی……………………………………………………………………………………………………۱۸

شناخت عوامل مؤثر در پیدایش روستا………………………………………………………………………….۲۱

شناخت و تعیین نحوه کاربری فضاهای موجود ……………………………………………………………….۲۲

شناسایی مراکز تفرج گاهی و جاذبه های توریستی و تأثیر آن بر توسعه روستا…………………۲۲

شناخت کیفیت ابنیه و بررسی مصالح ساختمانی…………………………………………………………….۲۶

بررسی شبکه های ارتباطی…………………………………………………………………………………………..۲۶

 

فصل دوم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

 

۱٫ برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا………………………………………………………..۲۷

۲٫ تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا…………………………………………………..۲۷

۳٫ پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا……………………………………………..۲۸

فهرست منابع و ماخذ


عتیقه زیرخاکی گنج