گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نرم افزار پروتل علاوه بر قابليت ترسم شماتيك و PCP مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي قابليت ديگري نيز دارد شبيه سازي- تحليل و آناليز مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي را مي توان جزء مهم ترين وظايف نرم افزار پروتل نام برد جهت استفاده از بخش شبيه ساز نرم افزار پروتل بايد فقط از المان هاي موجود در كتاب خانه ي پي اس يا يس ( PS PI CE) يا كتابخانه ي شبيه سازي سي موليش (Sim) استفاده نمود.
نرم افزار پروتل قابليت ذخيره سازي اطلاعات به دو شيوه ي متفاوت را دارد نخست به صورت بانك هاي اطلاعاتي و ديگري به صورت فايل هاي منفرد ويندوز جهت ترسم مدارد مورد نظر براي آناليز و شبيه سازي در كادر New Doument كه از منوي فايل و انتخاب گزينه ي New در اين منو ايجاد شده است آيكن Schentic Docemnt را انتخاب مي نماييم. بعد از ورود به صفحه ي كادري شماتيك كليد كتاب خانه هاي موجود را بسته و فقط كتابخانه ي Sim بايد فعال باشد.
براي حذف و كتاب خانه هاي باز در قسمت Brows she دكمه Add/ Remov را بايد انتخاب كرد.
جهت جذف كتاب خانه ها بعد از انتخاب آنها در قسمت پايين كادر chang lirary دكمه ي Remow در انتهاي اين كادر انتخاب مي شود و هم چنين براي انتخاب خانه ي شبيه سازي از دكمه ي Add در انتهاي كادر فوق استفاده مي شود. فايل هاي كتاب خانه¬ي شبيه سازي عبارتند از splce. Dd, simdd.b .
بعد از گشودن كتاب خانه آلمان هاي مورد نظر در مجموعه هاي كوچك تر بوده كه داراي پسوند Lib مي باشند كه با انتخاب مناسب آن مي توان المان هاي مورد نظر را به صفحه ي شماتيك منتقل كرد.
در صفحه ي كادري شماتيك پروتل با المان هاي موجود در كتاب خانه Sim اقدام به ترسيم مدار الكتريكي مورد نظر مي نماييم در اين ميان در نظر گرفتن چند نكته مهم است.
۱- ارتباط الكتريكي المان ها در آرايش مداري بايد با صحت و دقت و در قسمت shem به يكديگر متصل گردد.
۲- همه ي المان ها علاوه بر اينكه داراي نام هستند بايد مقادير الكتريكي آنها مشخص گردد.
۳- شبكه ي الكتريكي مورد نظر بايد داراي اتصال زمين (grand) باشد.
۴- نقاطي از شبكه كه تحليل و آناليز آنها ضروري مي باشد بايد بر چسب گذاري گردد به عبارتي با انتخاب Net هاي مناسب اين كار صورت مي گيرد و بعداً از كامل نمودن شبكه ي مورد نظر از منوي simalat آخرين گزينه ي مربوط يعني setup را انتخاب مي نماييم كه منجر به باز شدن كادر آناليز پروتل مي گردد.
تمايلي قابليت هاي آناليز مدارهاي الكتريكي در كادر Ahalyse setua خلاصه شده است كه عبارت اند.
۱- تحلي DC مدار ۲- تحليل دماي مدار ۳- تابع انتقال
۴- مونت كارلو ۵- تحليل فوربه و حالت گذرا
۶-تحليل سيگنال كوچك مدار ۷- تحليل نويز
۸- تحليل پارامتري شبكه ها ۹- تعيين نقطه ي كادر DC مدار
جهت شروع تحليل در سربرگ جنرال از كادر Ahaly ses se شبيه سازي هاي مورد نظر را انتخاب مي كنيم.
بعد از انتخاب نوع آناليز sig nal مورد نظر بايد در قسمت سيگنال هاي فعال اضافه گردد. لذا ليست سيگنال هاي موجود سيگنال مورد نظر را انتخاب نموده و آن را به ليست سيگنال فعال اضافه مي نماييم هم چنين بايد جهت نمايش ورويت نتايج شبيه سازي گزينه ي show active sign انتخاب شده باشد و در انتها براي شروع تحليل سازي گزينه ي Ran Analgs در انتهاي كادر را انتخاب مي گردد.
( بررسي شكل موج هاي شبيه سازي شده در پروتل)
جهت رويت سيگنال به صورت تكي بايد گزينه ي singicoll انتخاب گردد.
گزينه ي ديگري نيز وجود دارد به نام All cells كه جهت نمايش همه ي شكل موج هاي آنيز شده توسط پروتل استفاده مي گردد. جهت اعمال تغييرات مقياس بندي ها در بخش scaling در سمت چپ مانيتور استفاده مي گردد هم چنين براي محاسباتي از قبيل تفاضل دو سيگنال، بررسي max  , min – مقدار دو سيگنال – متوسط و مقدار موثر سيگنال و هم چنين فركانسي سيگنال مورد نظر استفاده مي گردد.
ترسيم مدارهاي الكترونيكي و الكتريكي در OrcaD جهت ترسيم فايل هاي شماتيك در OrcaD از فايل اجرايي capture استفاده مي شود. بعد از گشو شده شدن پنجره ي Or- ce گزينه ي New را انتخاب كرده و از آنجا دومين گزينه را انتخاب مي كنيم و از آنجا گزينه ي Dizagn را انتخاب مي كنند- بعد از انتخاب سيد مناسب جهت ذخيره سازي پنجره جديديي گشوه مي شود كه ترسيم ها در آن صورت مي گيرد. جهت ذخيره سازي ترسيم هاي صورت گرفته گزينه Save را انتخاب مي كنيم. جهت انتخاب المان ها و انتقال آنها به صفحه ي نمايش از دومين آيكن جعبه ابزار به عنوان place pavt استفاده مي شود كه با انتخاب آن كادر placu باز مي شود كه از اين كادر مي توان كتاب خانه هاي مورد نياز و آنهايي كه مورد نياز نمي باشد را حذف نمود و همچنين جستجوي المان ها در اين كار امكان پذير است جهت اضافه كردن كتاب خانه ي از سومين كليد كتابي Add Librarg استفاده مي شود. بعد از انتخاب كتاب خانه ي مورد نظر مجموعه اين كتاب خانه ها در قسمت پايين سمت چپ اين كادر ( Placepart) ظاهر مي شود. نحوه جستجو در صورتي كه بخواهيم الماتي را در كتابخانه ي OrcaD جستجو كنيم بايد در كادر PlacePart گزينه ي Part serch… را انتخاب كنيم. در كادر جديداً گشوده كه به همين نام مي باشد نام المان را در قسمت بالايي نوشته در قسمت Part name و گزينه ي Begin search را كليد كرده كماكان گذي Ok تغيير فعال بوده تا زماني كه جهت تغيير حالت المان در مدار ترسيمي مي توان بر روي آن كليك كرده تا كادر خط چنين مربوطه تعيين گردد سپس بار است كليد كردن بر روي آلمان مربوطه منوي عمودي باز مي شود كه مي توان المان را به صورت عمودي يا افقي قرينه كرد و يا آن را چرخاند و يا خواص ويژگي ها آن  را 
 

عتیقه زیرخاکی گنج