گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هماهنگي و حفاظت را ارتقاء مي بخشد.
بسياري از مصارف برقي مستلزم كاربرهاي قدرت صنعتي و تجاري هستند تا حفاظت در نقاط اصلي ورودي سرويس فراهم شود بنابراين سيستم توزيع تاسيسات از خطاهاي سيستم توزيع كارخانه جدا مي شود.
اين حفاظت نه تنها براي به حداقل رسيدن خرابي در سيستم توزيع تاسيسات و تجهيزات در زمان بروز خطاهاي شديد در كارخانه بلكه براي تقويت استفاده مي شود تا از بروز چنين خرابيهايي از سرويس تاثيرگذار بر كاربرهاي نيرو در سيستم تاسيسات جلوگيري كند.
چندين سال، دنده سويچ فلزي چند لا- روكش دار به عنوان استانداردي براي مصارف ورودي سرويس با قطع كننده هاي جريان مدار فراهم شده تا حفاظت سرويس در ورودي را انجام دهد. در سالهاي اخير فيوزهاي سويچ- دنده اي در ورودي سرويس نصب مي شود كه در لايه فلزي قرار دارند و حفاظت را فراهم مي‌كنند. البته به اين خاطر اين نوع فيوزها ترجيح داده شده اند زيرا حفاظت مي تواند با صرفه‌جويي بسيار چشمگيري در هزينه هاي نصب پديد آيد. همين طور صرفه‌جويي هزينه عملياتها و هزينه هاي نگهداري وقتي بارها دروني كارخانه زياد مي شود، طراحان سيستم مي بايست بين (۱) استفاده از فيوزهاي برقي ورودي كه گاهي اوقات كاملاً هماهنگ با فيوزهاي تامين كننده بزرگتر بار مورد نياز نيستند يا با اتكاء تاسيسات سرويس دهي يا (۲) مشخصات قطع كننده هاي جريان و ملحقات مربوط به آنها، انتخاب كنند.
در اولين گزينه، نشانه مهندسي وجود ندارد ودومين گران قيمت است.
قطع كننده هاي تامين كننده نيرو در ايستگاه فرعي سيستم توزيع نور و قدرت شهر كانزاس داراي تقويت كننده هاي جريان بالا با مجموعه خصوصيات معكوس زياد است تا amp320 ground trip و حداقل ۶۴۰ فاز trip (قطع شدن خودكار) فراهم شود. تقويت كننده هاي جريان زياد زميني پس از اولين قطع خودكار همزمان، بلوكه (مسدود) مي شوند و تقويت كننده هاي جريان زياد فاز عمليات قطع كننده اضافي در صورت نياز فراهم مي آورند. در گذشته به منظور رسيدن به هماهنگي، مشتريان KCP&L به استفاده از فيوزهاي E amp200 محدود بودند. براي نصب كردن به فيوزبندي بالاي amp200 نياز داشتند مشتريان مجبور به استفاده از قطع كننده هاي مدار بودند. 
مدار ويژگيهاي زمان- جريان (TCC) براي قطع كننده هاي تامين كننده ايستگاه فرعي توزيع و نمودارهاي TCC براي مشتريان و فيوزهاي تامين كننده بار در شكل ۱ نشان داده شده است. هماهنگي بين قطع كننده جريان KCP&L و ورودي سرويس (مشتري Customer) بدست آمده است. با اين وجود، بخش داخلي فيوز ورودي- سرويس با حداقل TCC فلزدار و فيوز بدون بار amp125 در مدار TCC فقدان هماهنگي را در جريانهاي اشتباه (خراب) بالاي amp3600 نشان مي دهد.
به اين علت كه بسياري از مشتريان صنعتي و تجاري بزرگ KCP&L اكنون مراكز بار KV-15 را با چندين ترانسفورمر دارند بنابراين به فيوزهاي تامين كننده بار amp125 يا بزرگتر نياز دارند. بديهي است كه فيوزهاي قدرتي در ورودي سرويس amp200 تامين كننده هماهنگي كلي در سيستم توزيع اوليه نيست.
راه حل بهتر
به منظور فراهم كردن راه حل براي نوعي از هماهنگي و پديد نيامدن مشكلات بوسيله KCP&L و ديگر تاسيسات امروزي، S&C برق (الكتريك)، فيوز الكترونيكي جديدي توسعه داده است كه Fault Fiter ناميده مي شود. اين فيوز جديد فراهم كننده الكترونيك منحصر بفردي است كه مشتق از TCC هاي معكوس است و اجازه مي‌دهد محورهاي برتر هماهنگي با تقويت كننده هاي جريان زياد منبع و فيوزهاي تامين كننده بار در كارخانه پديد آيند. ميزان amp400 متداوم و amp rms000/40 متقارن در ۱۶/۴، ۸/۱۳ و kv25 قطع شوند، بنابراين زمان قطع مناسبي سريعتر از قطع كننده جريان تقويت شده فراهم مي كند.
حفاظت بسيار و هماهنگي بدست آمده بوسيله Fault Fiter در شكل ۲ نشان داده شده است. ابزارهاي TCC هماهنگي نزديكتري با قطع كننده هاي جريان قطع amp640 ايستگاه توزيع فرعي KCP&L دارند. همچنين هماهنگي بيشتري با فيوزهاي تامين كننده بار مشتري TCC به بزرگي amp200 و در سراسر amp000/10 كل دسته جريانهاي نادرست دارند. علاوه بر اينها، ابزار جريان متداوم amp-600 و قطع amp000/40 با بارهاي در ارتباط با تامين كننده كناري بار چندگانه منطبق شده‌اند.
اصلي ترين عملكرد فراهم شده بوسيله فيوز الكترونيك Fault Fiter در كاربردهاي حفاظت ورودي- سرويس، وضوح سريع و محدود كردن خطاهاي سويچ- دنده است و back-up را براي فيوزهاي تامين بار درون كارخانه فراهم مي كند. در نتيجه سرويس دهي همانند تقويتي است كه سيستم تاسيسات را از خرابيها در سيستم كاربر جدا مي كند. علاوه بر اين، اين ابزار، اين اطمينان را به وجود مي آورد خطاهايي كه در كارخانه پيرامون بارجانبي دنده‌سويچي هستند با فيوز تامين‌كننده بدون نياز به Fault F و بنابراين بدون وارد كردن خرابي به بارهاي ديگر كارخانه مشخص مي شود.
فيوزهاي الكترونيك
دسته:
امروزه بزرگ ترين دسته فيوزهاي الكترونيك با فناوري بسيار نوين را ارائه داده‌ايم. اينها شامل ابزارهاي ضريب دماي مثبت جديد (PTC) هستند. PTCها يا به عبارتي كه معمولاً «فيوزهاي قابل تنظيم مجدد» ناميده مي شود. آينده را در حفاظت از مدارهاي جريان شكل مي دهند. فناوري جديد هم دسته اي از فيوزهاي سطحي را كه در كوچكترين بسته بندي با سايز تراشه ۴۰۲ هستند، بالا برده است. دسته هاي جديد ديگر شامل بلوك Nano & SMD، فيوز بالا است الكترونيك (EBF)، فيوز ميكرو ۷ زنگ طراحي جديد نشان دهنده فيوز و فيوز Smtelecom Nano است.
كاربردها:
فيوزهاي الكترونيك در بسته هاي متفاوت، متناسب با هر سطح يا سيستم هاي هادي محوري/ شعاعي پديد آمده اند. هر دو نوع معمولاً روي بردهاي مداري چاپ شده نصب مي شود. دسته فيوز الكترونيك مي تواند در مصارف كلي تا درگاههاي حفاظتي USB، اسپيكرهاي laud، سيستم هاي الكترونيك پزشكي، درگاههاي ماوس، ابزارهاي پرتابل، تجهيزات EF TOPS سيستم هاي امنيتي، ابزار تست كردن، تعديل كننده‌هاي حفاظت، تجهيزات شبكه، سيستم هاي تلفن، درايور ديسك، صفحه كليد باتري و غيره استفاده شود.

عتیقه زیرخاکی گنج