گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

این پایان نامه داراری ۵ فصل می باشد که شامل:

۱٫طرح تحقیق
۲٫ادبیات تحقیق
۳٫روش تحقیق
۴٫تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۵٫بحث و تفسیر داده های تحقیق

کل پایان نامه در ۱۱۸ صفحه میباشد.
سر فصل های ۳ فصل اول در قسمت توضیحات امده است.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقيق

۱-۱ مقدمه …………………………. ۲

۲-۱ اهميت و ضرورت تحقيق……………… ۵

۳-۱ بيان مسأله……………………… ۶

۴-۱ اهداف تحقيق ……………………. ۸

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ………………………… ۱۱

۲-۲ پيشينه تحقيق ………………….. ۱۱

بخش اول: مباحث نظري ……………….. ۳۹

قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني   39

الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني     39

ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن …….. ۴۱

ج: ماهيت فشارهاي عصبي  – رواني ……… ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني ۴۵

قسمت دوم: عوامل ايجاد كننده فشارهاي عصبي و رواني   46

الف: عدم اطمينان و فقدان كنترل ……… ۴۹

ب: سنگيني و سبك كار ……………….. ۵۰

ج: عدم امنيت شغلي …………………. ۵۰

د: ارزيابي عملكرد …………………. ۵۱

قسمت سوم: پيامدهاي فشارهاي عصبي و رواني ۵۷

الف: علائم فيزيولوژيكي جسماني ……….. ۵۷

ب: علائم رواني …………………….. ۵۷

ج: علائم رفتاري ……………………. ۵۷

– پيامدهاي سازماني فشارهاي عصبي و رواني ۵۸

قسمت چهارم: مديريت فشارهاي عصبي و رواني ۵۹

الف: مديريت بر استرس در سطح فردي ……. ۵۹

ب: مديريت بر استرس در سطح سازماني …… ۶۰

قسمت پنجم: رضايت شغلي ……………… ۶۴

الف: تعريف رضايت شغلي ……………… ۶۴

ب: روش هاي اندازه گيري و رضايت شغلي …. ۶۵

ج: نظريه هاي رضايت شغلي ……………. ۶۶

د: عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي …….. ۶۷

هـ : پيامدهاي رضايت شغلي …………… ۶۸

بخش دوم: تاريخچه، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني (ره) …………………………………… ۷۰

۱- تاريخچه: ………………………. ۷۰

۲- اركان كميته امداد امام خميني (ره) ۷۲

۳- اهداف وظايف ……………………. ۷۳

۴- فعاليت هاي عمده ………………… ۷۵

۱-۱ مقدمه …………………………. ۲

۲-۱ اهميت و ضرورت تحقيق……………… ۵

۳-۱ بيان مسأله……………………… ۶

۴-۱ اهداف تحقيق ……………………. ۸

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ………………………… ۱۱

۲-۲ پيشينه تحقيق ………………….. ۱۱

بخش اول: مباحث نظري ……………….. ۳۹

قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني   39

الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني     39

ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن …….. ۴۱

ج: ماهيت فشارهاي عصبي  – رواني ……… ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني۴۵

…..

  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یک امر اجتماعی در موارد گوناگون جنبة ارشادی دارد و از این جهت نیز یک روش تربیتی اساسی است. انسان طبیعتاً ارشاد را بهتر از دستور دادن تحمل می کند. افراد در موارد گوناگون در برابر دستورها مقاومت و گاهی نیز میل دارند برخلاف دستور دیگران عمل کنند. ارشاد تماس دو نفر یا دو گروه را بصورتی انسانی در می آورد. کار مربی یا پدر و مادر نیز اگر جنبة ارشادی داشته باشد مؤثرتر از روشهای دیگر است. در موقع ارشاد مسئله روشنتر مطرح می گردد، جوانب امر مورد مطالعه قرار می گیرد، آثار و نتایج کار پیش بینی می شود، دو طرف تجربیات خود را مطرح می کنند و فرد تحت ارشاد خود متوجه بدی یا خوبی عمل شده و به کاری اقدام یا از انجام  کاری خودداری می کند.

امر به معروف و نهی از منکر وقتی بعنوان یک وظیفه تلقی شد هم بصورت انگیزة فردی در می آید و هم آثار اجتماعی دارد. فرد خود درصدد کنترل اعمال خویشتن برمی آید. علاوه بر این، پیش از آنکه دیگران به فرد تذکر دهند او خود به اصلاح وضع خویش اقدام می کند. روی این زمینه فرد در مورد رفتار خود شخصاً احساس مسئولیت می کند و پیش از آنکه دیگران او را بازخواست کنند خود درصدد بازخواست خویشتن بر می آید.

ادامه دارد….

  • بازدید : 182 views
  • بدون نظر

قیمت : ۱۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴    کد محصول : ۱۷۶۲۱    حجم فایل : ۴۳ کیلوبایت   

عنوان مقاله: آزادی در اندیشه امام خمینی (ره)

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● روايت امام خميني(ره) از مسئله آزادي در غرب
● نقد امام خميني(ره) بر مسئله آزادي در ايران دوره پهلوي
● امام خميني(ره) و مفهوم آزادي
● امام خميني(ره) و ارزش آزادي
● امام خميني(ره) و انواع آزادي

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

  • بازدید : 162 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۸    کد محصول : ۱۸۳۴۵    حجم فایل : ۱۱۶ کیلوبایت   

عنوان مقاله: مبارزه تاریخی امام و پیروزی انقلاب اسلامی

این نوشتار که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد مهمترین سرفصل های مبارزات امام خمینی(ره) و قیام اسلامی حاصل از آن را تا مقطع ارتحال امام در بردارد. امید است که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد.

 


عتیقه زیرخاکی گنج