گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فلسفه حجاب از مسائل مهمي است كه آگاهي از آن مي تواند يكي از پايه هاي تحقق فرهنگ پوشش اسلامي گردد و به آن عمق و معنا بخشد. زيرا به اين سئوال مهم بانوان كه «چرا بايد باحجاب باشيم» پاسخ مي دهد. پوشش ديني از فلسفه هاي متعددي برخوردار است كه به طور مستقل مورد بررسي قرار مي گيرند.
الف- ارزش والاي زن
زن از ديدگاه اسلام داراي شخصيتي شايسته و رسالت و موقعيتي الهي است كه مي تواند مدارج كمال را طي كرده و به مراتب عالي انسانيت بار يابد و مصداق تحقق فلسفه خلقت يعني خليفه خدا گردد. وجود زن، زينب بخش آفرينش انسان است و افق روح او تجلي گاه رحمت. دامن زن، مدرسه بشر است و كمالِ مرد بدون او ممكن نيست. زن مظهر ظرافت و جمال آفرينش است. اصلاح جامعه در گرو تقواي زن و محيط خانواده كلاس درس اوست و بر همين اساس زن مربي بشر است و مي تواند با تربيت فرزندي امتي را رهائي بخشد.
حال جايگاه والاي اين گوهر آفرينش اقتضا دارد كه در صدف حجاب قرار گيرد تا ارزش هاي او حفظ شود و اين است فلسفه پوششي كه خداي حكيم براي ناموس خلقت واجب كرده است.
فلسفه نگهباني و پوشش اشياء، ارزش آنهاست و هر قدر افزايش يابد درصد محافظت از آنها بيشتر مي شود به گونه اي كه جواهرات، اسناد و اوراق بهادار در مطمئن ترين و محكمترين جا نگهداري مي شوند. زن هم كه گوهري گرانبهاست بايد خود را در صدف حجاب نگهداري كند. از آنچه بيان شد معلوم مي گردد فلسفه حجاب حفظ ارزش والاي زن است و از همين رو است كه خداوند پوشش ديني را بر او واجب و نگاه به بدن و موي سر او را حرام فرموده است.
خانم «فاطمه دولان» استاد مسلمان انگليسي زبان در ايران مي گويد: من به عنوان كسي كه در كشور غربي زندگي كرده است مي فهمم كه فلسفه حجاب چيست؟ وجود حجاب باعث مي شود كه زن ارزش خود را از حد يك كالاي تجارتي و يا وسيله اي براي بهره دهي بيشتر، بالا ببرد و هم خود براي خويش ارزش قايل باشد و هم جامعه را وادار به احترام كند .
زن اگر موقعيت خود را در نظام آفرينش بيابد، حقيقت و ارزش خود را درك كند، بداند از كجا آمده است، در كجا قرار دارد و به كجا مي رود از پوشش ديني به عنوان يك نياز جدي خود بهره مي گيرد و هرگز جامعه را صحنه نمايش تن و تحركات جنسي خود قرار نمي دهد.
۱- نكته عرفاني:
اي گوهر آفرينش! زن چه نيكو مقامي دارد كه فاطمه از افق او تجلي كرد و مريم و زينب از آسمان او درخشيدند و آسيه و خديجه از هستي او طلوع كردند. پس گوهر وجود خود را به صدف حجاب زينت بخش كه حجاب اسلامي از جلوه هاي زيباي بندگي است.
ب- امنيت و آرامش زن
نفس آدمي دريائي از تمايلات و خواسته هاي اوست كه مهمترين آنها به خوراكيها، امور جنسي و مال و جاه مربوط مي شود و بدون شك بالاترين خواسته هاي مردان تمايل به جنس زن است. در سخنان عرفا آمده است:
اعظم الشهوه شهوه النساء 
بزرگترين خواسته مرد رغبت به زنان است.
ارائه زيبايي ها و مواضع بدن زن، به شهوت و طمع مردان دامن مي زند و آنها را به يك كانون جدي خطر مبدل مي سازد كه به سلب امنيت و آرامش زن منتهي مي گردد. آنچه مي تواند از اين ناامني پيشگيري كند پوشيدگي زن از چشم هاي گرسنه نامحرمان است كه با حجاب كامل اسلامي عمل خواهد شد. پوشش ديني پيام عفت، شخصيت و خداترسي زن مسلمان است و مردان جامعه نه تنها به چنين بانوئي چشم طمع نخواهند داشت كه پاكي و نجابت او را مي ستايند. و از طرفي بدن و اسرار زيبائي هاي او در ساية حجابي كه دارد از چشم نامحرم پوشيده خواهد بود. در اين صورت است كه زن در سنگر حجاب خود از تير نگاه هاي زهرآلود و سخنان آزار دهنده و برخوردهاي اراذل جامعه مصون خواهد بود و امنيت و آرامش دروني او برقرار خواهد شد.
جسم فروپوش چو دُر در صدف تا نشوي تير نگاه را هدف
قرآن كريم با اشاره به اين فلسفه حجاب فرموده است:
يا ايها النبي لازواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني ان يعرفن فلا يوذين .
اي پيامبر! به زنان و دخترانت و زنهاي مؤمنان بگو خود را با مقنعه بلند (چادر) بپوشانند كه اين پوشش براي آنكه به عفت شناخته شوند بهتر است تا (از تعرض هوسرانان) آزار نبينند.
۲- نكته عرفاني:
خواهرم! دنيا خراب آبادي است كه هر نقطه آن به مينهاي شيطان و نگاه هاي آلوده ناامن گشته است. اما فرشته هاي حجاب در محفل انس و ياد خدا در امنيتي به سر مي برند كه ديگران از طعم آن بي خبرند.
شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل 
كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها      
ج- سلامت نسل    
تحريكات جنسي كه در حواس پنجگانه آدمي به وجود مي آيد بر روي سيستم توليدنسل او نقش مؤثري دارد. دانشمندان معتقدند تحريكاتي كه در چشم به وجود مي آيد بر غدة هيپوفيز كه غدة كوچكي در زير مغز است اثر مي گذارد. اين غده شش هورمون توليد مي كند كه سه نوع آن بر روي سيستم توليدنسل تأثير دارد. نگاه به زنان بدحجاب و فيلم هاي محرك كه چنين اثري را به همراه دارد در نهايت به تأثير منفي در فرزندان و اختلالات وراثتي منتهي مي شود. 
حضرت شعيب (عليه السلام) يكي از دختران خود را به عقد حضرت موسي (عليه السلام) درآورد و مقرر گرديد كه او مدت هشت يا ده سال در خدمت حضرت شعيب (عليه السلام) باشد. وقتي مدت خدمتگزاري به پايان رسيد عرض كرد: مي خواهم به وطن خود مراجعت نمايم آيا چيزي به من خواهي داد؟
شعيب فرمود: همه گوسفندان سياه و سفيدي كه امسال زاييده مي شوند از آن تو باشند. وقتي موسي (عليه السلام) مي خواست گوسفندان را جفت گيري دهد پوست بخشي از عصاي خود را كند و قسمت هاي را به حال خود واگذارد و آن را در وسط آغل گوسفندان فرو برد و بر آن پارچه اي سياه و سفيد انداخت و سپس گوسفندان نر را به سراغ ماده مي فرستاد. گوسفندان نر به اين چوب و پارچه سياه و سفيد مي نگريستند و جفت گيري مي كردند و در نتيجه نوزاد آنها جملگي سياه و سفيد زاييده شدند. 
با توجه به آنچه بيان گرديد زنان و دختران خود نما تأثير ناروا و غيرقابل بخششي را بر سلامت نسلهاي اجتماع خواهند گذارد كه آنها خود از اختلالات وراثتي آن بيزارند و فلسفه حجاب ديني پيشگيري از چنين آثاري است.
پوشيدگي زن مهر تأييد عفاف اوست.
پايه هاي حجاب
پوششي كه اسلام آن را به عنوان يك حكم شرعي اعلام كرده است يك عمل ظاهري و گسسته از عوامل، پايه ها و فرهنگ پوششي اسلام نيست بلكه حجاب خيمه عفاف بانواني است كه آن را بر پايه هاي خود استوار كرده اند و چنانچه اين پايه ها در وجود هر خانمي بوجود آيد حجاب ديني او به طور طبيعي شكل خواهد گرفت در غير اين صورت به عنوان يك عمل خشك فيزيكي مطرح خواهد بود كه همواره در معرض تزلزل است.
الف- ايمان به خدا و آخرت
ايمان به خدا و ترس از آخرت از مهمترين پايه هاي حجاب به شمار مي رود. وقتي زن به خدايتعالي و علم و حكمت او ايمان آورد و معتقد گردد احكامي كه براي انسان تشريع كرده است بدون نقص و داراي فوائد و آثار مثبتي است و همچنين باور كند كه بي توجهي به احكام خدايتعالي خذلان دنيا و عذاب آخرت را به همراه دارد از حكم الهي حجاب استقبال مي كند. 
اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرموده است: انسان به وسيلة ايمان به كارهاي خوب رهنمون مي گردد. 
ب- آگاهي
شناخت سيماي زن، حقيقت حجاب و فلسفه و آثار آن از جمله پايه هاي مستحكم پوشش ديني است. وقتي خانمي به پاسخ دروني خود كه چرا بايد پوشيده باشيم نائل شود پاية حجاب ديني در درون او شكل مي گيرد و اين آگاهي به عمل او معنا و ارزش مي بخشد و دوام آن را نيز تضمين خواهد كرد. و ما در فصل اول، فلسفه حجاب را به طور مشروح بيان كرديم.
شناخت آثار حجاب بخش ديگري از آگاهي هاي ضروري را تشكيل مي دهد. انسان تا به آثار مثبت كاري پي نبرده باشد به انجام آن راغب نخواهد بود اما با آگاهي از آثار مثبت آن با علاقه به دنبال تحقق آن حركت مي كند. به عنوان مثال اگر انسان به فوايد باران آگاهي نداشته باشد باريدن باران را جز گل شدن زمين و ايجاد مشكلات نمي پندارد كه مانع ركود فعاليتها، محدوديت در بيرون رفتن از منزل و امثال آن مي گردد اما وقتي بداند كه اثر باران سرسبزي و طراوت زمين، حيات جنگلها، رشد و تغذيه موجودات زنده، پاك سازي زمين و آسمان از آلودگيها، و آثار فراوان ديگري از جمله پاسخ به نيازهاي ضروري و حياتي انسان خواهد بود به بارش باران علاقمند مي گردد و از گل شدن زمين و برخي مشكلات سطحي و زودگذر آن كمترين ناراحتي به خود راه نخواهد داد.
وقتي زن به آثار و بركات حجاب آگاهي يابد نه تنها از آن احساس سنگيني نمي كند كه از آن استقبال مي كند و وسوسه هاي شيطاني را به هيچ مي انگارد. و ما انشاءالله در مباحث آينده آثار حجاب را مورد بحث قرار خواهيم داد و در نكته هاي عرفاني نيز به آن اشاره هايي شده است.
شناخت آثار زيانبار خودنمائي و جلوه گري هاي زن و تأثيرات نامطلوبي كه بر جنس مخالف مي گذارد مكمل آگاهي هايي است كه از آنها سخن گفتيم. اگر زن با ايماني كه از دلي بيمار برخوردار نيست بداند نمايش زيبائي ها يا بخشي از موهاي سر يا بدن او سبب تحريك و اشتغال ذهني نامحرم مي گردد، تمايل خفته او را بيدار و آرامش وي را بر هم مي زند و در غفلت از ياد خدايش فرو مي برد هرگز خود را عامل چنين آثار سوئي نخواهد كرد. آثار خودنمائي و پوشش هاي ناقص و آفتمند در مباحث آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
خداوند حيا و پوشيدگي بندگانش را دوست دارد. پيامبر اكرم (ص) 
ادله حجاب اسلامي
لزوم پوشيدگي زن از چهار دليل قرآن، روايات، سيره و عقل برخوردار است كه هر كدام به تنهايي براي اثبات ضرورت حجاب بانوان كافي است. و در اين فصل همة آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف- قرآن و روايات
مهمترين دلايل شرعي وجوب پوشش بانوان آيات سورة نور و احزاب است، خداي تعالي در سورة نور فرموده است.
قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء و لا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين زينتهن و توبوا الي الله جميعاً ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. 
(اي پيامبر) به زنان با ايمان بگو ديده هاي خود را فروبندند و عورت خود را بپوشانند. (دامان خود را پاك نگاه دارند) و زيور و زينت خويش بر نامحرم آشكار نسازند مگر آنچه پيداست. و سرپوش هاي خود را بر گريبانهاي خويش اندازند و زينت و جمال خود را آشكار نكنند مگر براي شوهران، يا پدران، يا پدرشوهران، يا پسران، يا پسران شوهر، يا برادران، يا برادرزادگان، يا خواهرزادگان، يا زنان، يا كنيزان خود، يا مرداني كه از زن بي نيازند، يا كودكاني كه از عورت زنان آگاه نيستند و پاي بر زمين نزنند كه زيور پاهايشان معلوم گردد. اي مؤمنان همگي به سوي خداوند توبه كنيد باشد كه رستگار گرديد.
آنچه از اين آيه شريفه استفاده مي شود عبارت است از:
۱- بستن چشم از نگاه هاي شهوت آلود به مردان.
۲- لزوم پوشش عورت از ديگران. (بر هر مرد و زن مسلمان واجب است عورت خود را به استثناي همسر از هر زن و مرد محرم و نامحرم و اطفال مميز بپوشاند). 
۳- لزوم پوشش بدن و زينت هاي آن.
۴- جواز آشكار بودن بدن و زينت هاي آن در برابر محارم.
حجاب برتر
خداي تعالي در سورة احزاب فرموده است:
يا ايها النبي قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني ان يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفوراً رحيماً. 
اي پيامبر به زنان و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب هاي خود را به هم نزديك سازند كه با اين پوشش بهتر شناخته شوند تا از تعرض (هوسرانان) آزار نبينند و خداوند بخشنده و مهربان است.
اين آيه يكي ديگر از آيات حجاب اسلامي است كه پس از آيه شريفه سورة مباركه نور نازل شده است. آنچه بايد در اين آيه مورد بحث و بررسي قرار گيرد معناي جلباب است.
در اين آيه خداي تعالي از همه زنان خواسته است تا با پوششي به نام «جلباب» كه مفرد «جلابيب» است خود را بپوشانند.
مفسران و اهل لغت معاني مختلفي را براي جلباب ذكر كرده اند.
ابن عباس گويد: الرداء الذي يستر من فوق الي اسفل. 
جلباب ردائي است كه سراسر بدن از بالا تا پائين را مي پوشاند.

عتیقه زیرخاکی گنج