گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 181 views
  • بدون نظر
چکیده
دراين بخش سعي خواهد شد به طرح مسايل مربوط به گزينش،آماده سازي و تربيت معلمان وسرانجام استخدام وجذب آنان كه از عمده ترين مسايل امروز نظام تربيت معلم كشور به شمار مي آيد، پرداخته شود وهمراه با طرح مسايل يادشده به ارايه راهكارهايي كه مي تواند در حل وفصل هريك از مسايل طرح شده موثر افتد، اشاره گردد.

کلیدواژه
ارزشیابی ، کارکنان ، اداری ، معلم ، آموزش ، پرورش


عتیقه زیرخاکی گنج