گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يك سيستم ايده آل زماني يك پايگاه اطلاعاتي جداگانه محسوب مي شود كه مورد استفاده قرار گرفته و تمام اطلاعات مربوط به گزينه هاي مختلف نرم افزاري را دربر گيرد. اين قطعات نرم افزاري مي تواند شامل اين موارد باشد:
توليد:
مجموعه عملكردهايي كه شامل اين موارد مي‌شود؛ مهندسي، ظرفيت، مديريت و كنترل جريان كار، كنترل كيفيت، صورت حساب مواد اوليه، جريان و فرآيند توليد و غيره
امور مالي:
حساب هاي قابل پرداخت، حساب هاي دريافتي، دارايي هاي ثابت، دفتر حساب كنترل و مديريت پول نقد و غيره.
منابع انساني:
سودها، آموزش، ليست حقوق، زمان حضور و غيره.
كنترل زنجيره عرضه كالا:
ليست سياهه انبار، برنامه ريزي زنجيره عرضه كالا، برنامه ريزي زمان بندي شده تأمين كننده، جريان ادعاي خسارت، ثبت سفارش و غيره.

پروژه ها:
هزينه اي، صورت حسابي، كنترل فعاليت، زمان و مخارج مصرفي و غيره.
كنترل و مديريت رابطه مشتري:
فروش و بازاريابي، سرويس خدماتي، تشكيل كميسيون، تماس با مشتري، فراخواندن مركز حمايتي و غيره.
انبار اطلاعات:
به طور معمول بخشي است كه مي تواند توسط سازمان ها و مشتريان و تأمين كنندگان و كارمندان به آن دسترسي پيدا شود.
ERP روند توليد را بهبود مي بخشد:
قبل از سيستم هاي ERP، هر اداره موجود در يك سازمان به احتمال بسيار زياد از سيستم هاي كامپيوتري، اطلاعات و پايگاه مختص به خود برخوردار خواهند بود. متأسفانه، بسياري از اين سيستم ها قادر به برقراري ارتباط با يك سيستم ديگر نخواهد بود با اين كه به ذخيره و نوشتن مجدد اطلاعات جهت امكان پذير ساختن برقراري ارتباط بين سيستم هاي كامپيوتري نياز خواهند داشت. براي مثال، امور مالي يك شركت به جاي سيستم HR بر مبناي سيستم كامپيوتري مجزاست و آن را در زمينه به جريان انداختن برخي عملكردها، پيچيده و سخت گيرانه مي سازد.
هرگاه سيستم ERP در جايي وجود داشته باشد، به طور معمول تمام جنبه هاي يك سازمان مي توانند به طور هماهنگ به جاي هر سيستم جداگانه و منفردي كه نياز به سازگاري با يكديگر دارند، كار كنند. سازمان هاي بزرگ، قدرت توليد را افزايش دادند و انواع نرم افزاري كمتري را نتيجه كار خود قرار دادند.
اجراي يك سيستم ERP :
اجراي سيستم ERP كار ساده اي نمي باشد. در واقع مستلزم برنامه ريزي و مشاوره و رايزني بسياري است و در اكثر موارد ۳ ماه تا ۱ سال طول مي كشد. سيستم هاي ERP به طور فوق العاده اي از نظر ادراكي وسيع و گسترده مي باشند و براي بسياري از سازمان هاي بزرگ تر اين سيستم مي تواند بي نهايت پيچيده باشد. اجراي سيستم ERP در نهايت مستلزم تغييرات قابل توجهي در زمينه عملكردهاي پرسنل و عملكردهاي كاري خواهد بود. در حالي كه اين سيستم ممكن است براي پرسنل خانگي AT تا رييس و مدير پروژه معقول به نظر برسد، بسيار توصيه مي شود كه از مشاوران اجرايي ERP به واسطه اين حقيقت كه مشاوران به طور معمول مقرون به صرفه تر مي باشند و به ويژه در زمينه اجرايي اين نوع سيستم ها آموزش ديده اند، استفاده مي شود. يكي از مهمترين ويژگي هايي كه يك سازمان بايد در زمان اجراي سيستم ERP داشته باشد، مالكيت پروژه است. از آن جا كه تغييرات بسيار زيادي اتفاق مي افتد و تأثير گسترده آن بر روي تا حدودي هر فرد حاضر در سازمان رخ مي دهد، كسب اطمينان از اين كه هر فرد عضو هيأت رئيسه است و به ساخت پروژه و استفاده از  موفقيت يك سيستم جديد ERP، مهم تلقي مي شود. به طور معمول سازمان ها از فروشندگان ERP استفاده مي كنند يا براي اجراي سيستم سفارشي ERP خود يا شركت ها مشورت مي كنند. سه نوع سرويس خدماتي حرفه اي وجود دارد كه در هنگام اجراي سيستم ERP فراهم آورده مي شوند، آنها سيستم هاي مشورتي، سفارشي و حمايتي مي باشند.
سرويس هاي مشورتي:
به طور معمول سرويس هاي خدماتي مشاوره اي هستند كه مسئول مراحل اوليه اجراي ERP مي باشند، اين سيستم ها به سازمان كمك مي كنند تا با سيستم جديد خود، پيش بروند، با آموزش توليد محصول جريان كار همراه باشند و استفاده ERP را در سازمان خاص و غيره بهبود بخشند.
سرويس هاي سفارشي:
سرويس هاي خدماتي سفارشي با گسترش استفاده از سيستم جديد ERP با تغيير استفاده از آن و با ايجاد رابطه هاي سفارشي و يا كاربرد كد و رمز بنيادي كار مي كنند.
سرويس هاي حمايتي:
سرويس هاي حمايتي هم شامل حمايت و هم حفظ و پايدري سيستم هاي ERP مي شوند. براي مثال، عيب زدايي و رفع اشكال و ياري رساندن به موضوعات ERP.
فوايد سيستم هاي ERP:
فوايد بسيار زيادي در خصوص اجراي سيستم ERP وجود دارد؛ در اينجا تعداد كمي از آن ها ارائه مي شود:
يك سيستم به طور كامل هماهنگ و منسجم
توانايي كارآمد ساختن فرآيندها و جريان هاي كاري مختلف
توانايي به سادگي سهيم شدن اطلاعات سراسر ادارات متعدد در يك سازمان
بهبود كارآيي و راندمان و سطح توليد و بهره وري
رديابي و پيش بيني بهتر
هزينه هاي كمتر
بهبود سرويس خدمات مشتري
مضرات سيستم هاي ERP:
در حالي كه فوايد اين سيستم به طور معمول نسبت به مضرات آن براي اكثر سازمان هاي اجرايي سيستم ERP در كفه سنگين تر ترازو قرار دارد، اما در اين جا بعضي از متداول ترين موانع تجربه شده را بيان مي داريم: به طور معمول بسياري از موانع مي تواند جلوگيري شود مشروط بر اين كه سرمايه كافي تخصيص داده شود و آموزش كافي داده شود، با اين همه، موفقيت آن به مهارت ها و تجربه نيروي كاري براي سازگاري سريع تر با سيستم جديد بستگي دارد.
سفارش در بعضي موقعيت ها محدود مي شود.
نياز به مهندسي دوباره جريان هاي تجاري و بازرگاني
سيستم هاي ERP مي توانند براي نصب و راه اندازي، هزينه هاي بازدارنده داشته باشند.
حمايت فني و تكنيكي آن مي تواند چيز سرهم بندي شده اي باشد.
ممكن است ERP براي سازمان هاي خاصي كه هم جديد هستند و هم خواهان پيشرفت و سوق يافتن به يك چيز جديد در آينده نزديك مي باشند، بسيار سختگيرانه عمل مي كند.
مرور و بازنگري
برنامهريزي منبع سازماني (ERP) سيستم هاي تجاري عملي را كه يك سازمان براي كنترل و مديريت عملكردها و فعاليت هاي تجاري پايه اش در رابطه شغل و حرفه خود به كار مي بندد از قبيل تخصيص بودجه، حسابرسي، منابع انساني و جريان مواد اوليه را با هم هماهنگ و يكپارچه مي سازد. راه حل و فصل برنامه ريزي منبع سازماني (ERP) به شركت ها در حفظ هماهنگي جريان تجاري و حرفه اي بدون مرز مشخص در ميان عملكردها و فعاليتهاي تجاري مهم، كمك مي كند؛ و روند رقابتي خود را با پيشرفت هاي فناوري كنوني ادامه مي دهد.
اجراي موفقيت آميز ERP به سازمان ها اين توان را مي دهد تا جريان تجاري خود را به منظور بهبود فعاليت ها و عملكردهاي توليدي، توزيعي و جريان هاي مالي هر شغل و حرفه، ارتقا بدهند، خودكار سازند و مطلوب بگردانند. راه كار استفاده از ERP مي بايست سازمان را در جهت تأمين خدمات عالي به مشتري، قابليت نظارت روزانه بر عملكردها، برانگيختن عوامل محرك كاري، پيش بيني گرايش هاي آتي و اندازه‌گيري ضربان موقعيت مالي شركت، توانمند سازد.
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به رشد روزافزون جمعيت جامعه انساني و فعاليتهاي اقتصادي آن در سالهاي اخير نياز به حسابداري در رشته‌هاي مربوط به آن را در جامعه‌اي امروزي به يك مسئله جدي مبدل ساخته است و صاحب‌نظران را برآن داشته كه در مورد توسعه و گسترش اين حرفه بااهميت فكر اساسي نمود و تلاش پرثمري را در اين مورد ارائه نمايند هدف ما از اين كارآموزي يادگيري حرفه حسابداري به صورت علمي و آشنايي دانشجويان با طرز روابط و رفتار قوانين سازمان‌ها و مؤسسات مي‌باشد. و تا به هنگام ورود دانشجويان به بازار كار بتوانند با اعتماد به نفس كافي عمل نمايند
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در تيرماه سال ۱۳۷۲ با سعي و تلاش فراوان مسئولات شهر شروع بكار نمود فعاليت آموزشي اين واحد عملاٌ از مهر ماه ۱۳۷۳ با پذيرش ۱۷۵ نفر دانشجو در رشته تحصيلي زراعت و اصلاح نباتات و ۵۲ نفر در رشته كارداني كامپيوتر آغاز گرديد.
فعاليتهاي ساختماني اين دانشگاه در سال ۱۳۷۵ شروع و با فضاي به وسعت ۷۲۰۰ متر مربع در مهرماه ۱۳۷۷ مورد بهره‌برداري قرار گرفت زمان اندكي نگذشت كه اين واحد با پيگيري‌هاي مستمر رئيس سابق واحد آقاي دكتر رجايي با تلاشهاي شبانه‌روزي خود بال و پر گسترده و با ۱۳ رشته و با فضاي آموزشي بيش از ۷۷۶۰ متر مربع و بالغ بر ۳۶ نفر عضو هيئت علمي تمام وقت خدمات علمي و فرهنگي خود را ارائه نمود.
در حال حاضر اين واحد دانشگاهي با دارا بودن دو سايت مجهز به شبكه كامپيوتري و با ازمايشگاههاي مجهز ۱۳ رشته داير و ۷ رشته در حال تأمين و بيش از ۱۵۰۰ نفر دانشجوي خواهر و برادر به يكي از واحدهاي دانشگاهي مطرح تبديل شده است.
هدف و وظايف اساسي دانشگاه
هــدف

پرورش استعدادها و انتقال و پيشبرد دانش از طريق آموزش و پژوهش علمي و ترويج و توسعه علوم به منظور تأمين و تجهيز نيروي انساني متعهد و متخصص جهت رفع نيازهاي مشروع جامعه.

وظايف اساسي دانشگاه

بالابردن سطح اطلاعات علمي مردم در زمينه‌هاي مختلف.
گسترش مرزهاي دانش از طريق تبادل‌نظر با مراكز و منابع علمي داخلي، خارجي و بين‌المللي.
تعميم و توسعه آموزش علمي در اجراي بند ۳ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تربيت دانش‌آموختگان و متخصصان متعهد خدمت به جمهوري اسلامي.
تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و بهداشت و درمان و ساير رشته‌ها.
تربيت نيروي انساني آگاه و معتبر از ميان مردم كليه مناطق كشور بويژه مردم مناطق محروم به منظور جذب خدمت در آن مناطق در جهت رفع محروميتهاي موجود.
انجام پژوهشهاي علمي در زمينه‌هاي مختلف علوم و فنون.
كاستن از تعهدات در زمينه آموزش عالي و پژوهش‌هاي علمي.
جلب هرچه بيشتر مشاركت و همكاري و همياري مردم در زمينه آموزش عالي و تربيت متخصص و محقق.
اعمال و اجراي سياست عدم مركزيت در آموزش عالي و پژوهش.
فراهم ساختن زمينه حداكثر بهره‌وري از علما و فقها و استادان دانشگاهها و ساير متخصصان و كارشناسان در امور آموزشي و پژوهشي در سرتاسر كشور.
ترجمه و تأليف كتب و نشريات در زمينه‌هاي مختلف اسلامي، ادبي، علمي و فني.
ارائه خدمات علمي و پژوهشي به بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي.
خدمات دانشگاه آزاد ميانه

دانشگاه آزاد اسلامي فرآيند توليد نداشته و فعاليتش بصورت خدماتي مي‌باشد. به اينصورت كه پس از امتحان كنكور ديپلمه‌هاي رشته‌هاي مختلف پس از پذيرفته‌ شدن در رشته‌هاي موجود در دانشگاه ثبت نام نموده و بعد از تحصيل در مقطع كارداني (حدود دو سال) و كارشناسي (چهارسال) در اين دانشگاه فوق ديپلم يا كارشناس شناخته شده و بعنوان متخصص مي‌تواند در جامعه به فعاليت مشغول شوند بيش از ده رشته پذيرش دانشجو  دارد.

نوع خدمات و شرح مختصري از فرآيند خدماتي

الف- خدمات آموزشي: تعداد رشته‌هاي موجود در مقطع تحصيلي.
۱- حسابداري (كارداني – پيوسته و ناپيوسته)
۲- كامپيوتر (كارداني – پيوسته و ناپيوسته)
۳- كشاورزي (كارشناسي)
۴- اقتصاد كشاورزي (كارشناسي)
۵- اقتصاد صنعتي (كارشناسي)
۶- اقتصاد بازرگاني (كارشناسي)
۷- ادبيات (كارداني)
۸- ديني و عربي (كارداني)
۹- معماري(كارداني)
۱۰- تكنولوژي و توليدات گياهي (كارداني)
۱۱- الكترونيك (كارداني)
تأمين كانون فارغ‌التحصيلان و دفتر فرصتهاي شغلي.
جذب يا استخدام استادان متعهد و متخص و اعطاي بورسيه براي دوره‌هاي تحصيلي.
استفاده از طرح سربازي مشمولان متخصص.
توفيق چشمگير فارغ‌التحصيلان در دوره‌هاي تحصيلي و احراز مشاغل در بخشهاي مختلف اقتصادي جامعه.
اجراي متمركز ثبت نام – انتخاب واحد و حذف و اضافه – صدور تيم‌هاي دانشجويي با استفاده از طرح توسعه شبكه كامپيوتري.

ب – امور دانشجويي

۱- ارائه غذاي گرم براي بيش از ۶۰۰ نفر دانشجويان يا اساتيد يا پرسنل.
۲- تأمين هشت باب ساختمان خوابگاه خواهران و سه باب براي برادران.
۳- تأمين تمامي وسايل رفاهي موردنياز دانشجويان ساكن در خوابگاه.
۴- داير نمودن بوفه در محوطه دانشگاه.
۵- فراهم نمودن كارتهاي نيم‌بها جهت استفاده از استخر و …
۶- اجاره دادن سلف سرويس و شركت‌ تعاوني دانشجويان.

ج – تربيت بدني.

۱- برگزاري مسابقات كشتي دانشگاه ازاد اسلامي سراسر كشور.
۲- برگزاري مسابقات تنيس روي ميز منطقه.
۳- برگزاري مسابقات واليبال و فوتبال داخل سالن.


د- امور مالي.

۱- وصول چك دانشجويان.
۲- وام اعطائي به دانشجويان.
۳- و غيره.
فصل دوم
ارزشيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
موقعيت رشته كارآموز

به دليل اينكه دانشگاه آزاد يك سازمان دولتي نمي‌باشد و كليه مخارج دانشگاه از طريق شهريه‌هاي دانشجويان تأمين مي‌گردد. به همين علت موقعيت حسابداري دانشگاه آزاد داراي ماهيت زيادي مي‌باشد.
چون قسمت حسابداري دانشگاه است كه كليه دريافتها و پرداختهايي را كه دانشگاه انجام مي‌دهد را ثبت مي‌نمايد قسمت حسابداري دانشگاه بايد طوري دقيق عمل نمايد كه هم مانده بانكها منفي نيايد و هم تراز آزمايشي را در آخر هر ماه و شش ماه يك بار و در آخر سال به سازمان مركزي ارسال نمايد تا سازمان نيز با استفاده از آن ترازها، براي سال آينده دانشگاه برنامه‌ريزي نمايد.
نحوه عملكرد سيستم حسابداري دانشگاه به اين صورت مي‌باشد كه در اين دانشگاه دو نوع عملكرد وجود دارد كه عبارتند از : دريافتها و پرداختها

دريافتها

دريافتهاي نقد و يا مستقيم و دريافتهاي غيرنقدي يا غيرمستقيم يا همان چك كه اين خود به دو قسمت تقسيم مي‌گردد. وصول چك و برگشت چك، دريافتها: هر شركت و يا مؤسسه‌اي يك نوع درآمدهايي دارند كه دانشگاه آزاد نيز درآمدهايش با توجه به شهريه تأمين مي‌شود به اين ترتيب كه: وقتي كه دانشجويي براي ثبت نام مراجعه مي‌كند و تمام مراحل ثبت نام را انجام مي‌دهد در قسمت آخر به امور مالي دانشگاه يعني اپراتور حسابداري دانشگاه مراجعه مي‌كند تا شهريه خود را واريز نمايد دانشگاه آزاد ميانه براي شهريه دانشجويان در سال ۸۱ قانون جديدي براي دانشجويان خود در نظر گرفت كه دانشجويان با توجه به آن قانون شهر خود را پرداخت نمايند.
اول: دانشجويان ترم اول بايد شهريه خود را به طور مستقيم يا نقدي پرداخت نمايند دوم: دانشجويان ترم دوم و بالاتر مي‌توانند نصف شهريه خود را به طور مستقيم يعني نقد و بقيه را بطور غيرمستقيم يعني در دو عدد چك بپردازند البته بايد متذكر شويم كه دانشجويان مي‌توانند از صندوق رفاه دانشجويان وامي را از دانشگاه براي تأمين شهريه خود بردارنند همچنين مي‌توانند براي كمتر كردن و كاهش دادن هزينه شهريه از رياست دانشگاه تخفيف بگيرند وقتي كه دانشجويان براي پرداخت شهريه به اپراتور حسابداري مراجعه مي‌كنند اپراتور حسابداري با توجه به ترم اول و دوم يا ترمهاي بالاتر آنها را ثبت‌نام مي‌كند اپراتور حسابداري ضمن ثبت نام بايد توجه داشته باشد به چك‌ها و فيشهاي كه در اختيار دارد دانشجويان را ثبت نام مي‌كند بايد حتماً شماره فيش، تاريخ و همچنين شماره تاريخ چك‌ها بايد حتماً ثبت شود اپراتور حسابداري وقتي دانشجويان را ثبت‌نام كرد برگ انتخاب واحد آنها را Print مي‌كند كه اين قسمت با توجه به برنامه‌هاي آموزش و مالي انجام مي‌گيرد كه اين Print در سه نسخه مي‌باشد كه نسخه اول را اپراتور حسابداري برمي‌دارد و نسخه دوم را به آموزش و نسخه سوم در اختيار خود دانشجو قرار مي‌گيرد البته بايد متذكر شويم كه اپراتور حسابداري حتماً بايد هر سه برگ را امضاء كند. اپراتور حسابداري هر روز در آخر وقت اداري تمامي Printهاي دانشجويان را در اختيار امور مالي قرار مي‌دهد در قسمت امور مالي تنظيم‌كننده اسناد شهريه آنها را با توجه به رشته و فيش‌هايشان جدا مي‌كند و سند موردنظر يعني سند شهريه را مي‌زند كه در ثبت‌نام، ثبت سند فوق را مي‌زند كه بصورت زير مي‌باشد. سپس بانك و اسناد دريافتني را بدهكار و شهريه كارداني و كارشناسي را بتانكار مي‌كند در ضمن ثبت سند فوق زماني است كه بدهكار يا بستانكار و يا تخفيف و غيره را دانشجو نداشته باشد وقتي كه سند زده شده توسط تنظيم‌كننده اسناد شهريه امضاء شده و همراه با چك‌ها و فيش‌ها و Printها به رسيدگي كننده تحويل داده مي‌شود رسيدگي كننده بعد از اينكه اسناد شهريه را با توجه به چك‌ها و فيش‌هايشان بررسي نموده چك‌ها را برداشته و اسناد شهريه را به مدير مالي ارائه مي‌دهد البته رسيدگي‌كننده بعد از امضاء و مهر به شخص مدير مالي مي‌دهد و بعد از امضاء و بررسي مدير مالي به معاونت مالي دانشگاه تحويل داده مي‌شود و زماني كه سند به قسمت امور مالي تحويل داده مي‌شود البته با امضاء و تائيد رئيس دانشگاه، اين اسناد توسط مسئول بايگاني مي‌شود و دفتر روزنامه و كل و بانك نيز از روي آن نوشته مي‌شود.
پرداخت‌هاي دانشگاه آزاد

در بحث قبل گفتيم كه در شركت يا مؤسسه‌اي درآمدهايي وجود دارد اما در عوض پرداخت‌هايي هم وجود دارد كه هزينه مي‌شود كه به برخي از اين هزينه‌ها اشاره مي‌كنيم برگشت طلب دانشجو: يكي از پرداخت‌هايي كه در دانشگاه آزاد صورت مي‌گيرد برگشت طلب به دانشجويان مي‌باشد براي اينكه دانشجو بتواند طلب خود را از دانشگاه دريافت كند بايد مراحل زير را انجام دهد ابتدا بايد يك درخواست به معاون اداري و مالي بنويسد وقتي درخواست توسط دانشجو نوشته شد درخواست موردنظر توسط مسئول تنظيم‌كننده اسناد تائيد مي‌شود وقتي تائيد شد درخواست مورد نظر را به معاون اداري و مالي مي‌دهد تا براي پرداخت مورد چك صادر شود كه البته چك صادر شده بايد توسط مدير مالي تنظيم‌شده همراه با دستور پرداخت وجه به تنظيم‌كننده اسناد داده مي‌شود تا سند زده شود وقتي كه سند زده شد و امضاء شد به رسيدگي‌كننده اسناد مي‌دهند تا ضمن رسيدگي، امضاء كرده سپس به مدير مالي داده مي‌شود تا شخص مدير مالي هم امضاء كند و سپس معاون اداري و مالي هم امضاء كرده و چك موردنظر را براي امضاء و تائيد به رئيس دانشگاه ارائه داده مي‌شود بعد از امضاء معاون اداري و مالي چك‌ها را به امور مالي مي‌فرستند و چك‌ها را به اشخاص تحويل و در مقابل رسيدي از آنها گرفته مي‌شود و سندها را بايگاني مي‌كنند.


عتیقه زیرخاکی گنج