گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

  مباني هنرهاي تجسمي را مي توان به قواعد درك زبان و ابداع در هنرهاي تجسمي و بصري تعبير كرد .به وسيله شناختن و تجربه كردن مباني هنرهاي تجسمي زبان آثار هنري كه با تجسم و با ارتباط بصري سروكار دارند بهتر فهميده مي شود و بهتر به كار گرفته مي شود . همان طور كه دانستن دستور زبان و قواعد ساختار صحيح جملات به درك بهتر از زبان نوشتاري و تفهيم بهتر مطالب كمك خواهد كرد دانستن قواعد زبان ارتباط بصري نيز به قدرت ابداع و ادراك در هنرتجسمي كمك مي كند.

عموما هنرهاي تجسمي به آن دسته از هنرها گفته مي شود كه قابليت تجسم و شكل پذيري دارند و مستقيما به وسيله حس بصري درك مي شوند هم از اين جهت به آنها هنرهاي بصري نيز گفتته مي شود . در گذشته هنرهاي تجسمي به طور خاص به نقاشي ، طراحي ، پيكره سازي، معماري ، گرافيك ، هنرهاي تزييني و برخي از آثار صنايع دستي گفته مي شد . اما پس از ابداع عكاسي و سينما به دليل رابطه ي مستقيم آنها باقوه بصري و ادراك آنها توسط قوه بينايي در مجموع به همه ي آنها هنرهاي بصري مي گويند.البته امروز به دليل وسعت نوآوري ها ، پيشرفت تكنولوژي و تنوع وسعت شيوه هاي گوناگون ارايه اثر ، مرزهاي سنتي رشته هاي متعدد هنر تجسمي دگرگون شده است تا جايي كه ديگر برخي از آنها از يكديگر قابل تفكيك به نظر نميرسند.

 همه اثار هنرهاي تجسمي از عناصر بصري شكل يافته اند .اين عناصر در درون اثر روابط زنده و فعالي با يكديگر دارند و به هيچ وجه به عنوان عناصري مفرد و جدايي از هم تلقي نمي شود . به كارگيري عناصر بصري و كيفيت ارتباط ميان آنها بستگي به روش و تجربه هنرمند در انتقال پيام اثر دارد . به بيان ديگر اثر هنري حاصل تجارب هنر مند و شناخت ائ از مواد و ابزار كار هنري است . هنر مند به طور اجتناب ناپذيري درك زيبايي شناختي ، موقعيت اجتماعي ، كيفيات روانشناختي و در مجموع ارتباط خود را با جهان در اثرش منعكس مي كند.بنابر اين در يك اثر هنري اين جنبه ها از يكديگر قابل تفكيك نيستند و مجموع انها به منزله يك كل ، قالب و و محتواي اثر هنري را تشكيل مي دهد.در واقع هنگام بررسي يك اثر هنري تنها به تجربه و تحليل عناصر بصري و كيفيت ارتباط ميان آنها نبايد بسنده كرد . بلكه از نظر زيبايي شناختي درك يك اثر تجسمي و ايجاد ارتباطبا آن بستگي به شناخت و درك كليت آن اثر دارد.

دانلود فایل گزارش کارآموزی اشنايي با امور گرافيك و امور چاپ – دفتر تبلیغاتی توفه


عتیقه زیرخاکی گنج