گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 412 views
  • بدون نظر

طرح توجیهی کارآفرینی اشتغال زایی طرح کسب و کار تولیدی مطالعات امکان سنجی جنین یاب پزشکی الکتریکی

فهرست مطالب این فایل شامل موارد زیر می باشد

۱مقدمه  1
2 معرفي محصول  2
1-2  نام و كد آيسيك محصول  2
2-2  شماره تعرفه گمركي ۲
۳-۲  شرايط واردات ۲
۴-۲  استاندارد ملي و بين المللي ۲
۵-۲  قيمت محصول ۳
۶-۲  توضيح موارد مصرف و كاربرد  3
7-2  كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر   3
8-2  اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز  3
9-2  كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ۴
۱۰-۲  شرايط صادرات ۴
۳ بررسي بازار ۵
۱-۳  بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي ۵
۲-۳  بررسي وضعيت طرحهاي جديد ۶
۳-۳  واردات ۱۰
۴-۳  صادرات ۱۰
۵-۳  مصرف ۱۰
۴ مطالعات فني و تكنولوژيكي ۱۱
۱-۴  بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و  11
2-4  تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي مرسوم   14
3-4 ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل   14
4-4  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح  15
5-4  وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال  17
6-4  بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت،   19
7-4  وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني  20
5 مطالعات مالي-اقتصادي  21
1-5  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي ۲۱
۲-۵  پيش بيني برنامه توليد و فروش ۲۲
۳-۵  برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت  22
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
فهرست مطالب
امكان سنجي مقدماتي دستگاه جنين ياب
عنوان صفحه
۴-۵  حمايت تعرفه گمركي و مقايسه با تعرفه هاي جهاني ۳۲
۵-۵  حمايت مالي بانكها-شركتهاي سرمايه گذار  32
6-5  چشم انداز ساختار گروه فعاليت هاي بخش صنعت  32
6 تجزيه و تحليل و ارايه جمع بندي و پيشنهاد نهايي


عتیقه زیرخاکی گنج