گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصل بقاي هرسازماني، ارايه محصولات و خدمات با كيفيت، مطابق با استانداردهاي جهاني و خواست مشتري است. شركت شتاب كار با بينش جهاني شدن در زمينه توليد قطعات خودرو و ايجاد سازماني نمونه، پيشرو و تأثيرگذار دراقتصاد ايران يكي از شركت‌هايي است كه كيفيت، رضايت مشتري و بهبود مستمر، پايه تمامي فرآيندهاي آن مي‌باشد و باتوجه به اينكه اهتمام كليه كاركنان ارايه محصولات و خدمات با كيفيت است، لذا اجراي پروژه SPC در دستور كار واحدهاي توليدي اين شركت قرارگرفته است. دراين راستا شركت شتاب كار كنترل فرآيند آماري (SPC) را درخط استكان تايپت واحد شماره يك خود به صورت آزمايشي اجرا نموده و پس از حصول نتايج موردنظر و با استفاده از تجربيات اكتسابي اين ابزار را به ساير خطوط و واحدهاي توليدي خود تعميم داد.
۱- آشنايي با شركت شتاب كار
شركت شتاب كار با هدف تأمين بخشي از نيازهاي صنعت خودروي كشور و با سرمايه‌گذاري صددرصد شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات خودرو داخلي (ساپكو) تأسيس گرديده است. اين شركت درسال ۱۳۶۲ با عنوان ساپكو ۴ فعاليت خود را ادامه داد و در تاريخ ۲۰/۵/۷۶ شركت چدن نشكن (سهامي خاص) به ثبت رسيده و از سال ۱۳۷۵ به شكل رسمي به شركت شتاب كار تغييرنام داد.
فعاليت‌هاي شركت توليدي شتاب كار در چهاركارخانه به شرح زير انجام مي‌گيرد:
واحد شماره يك 
توليد استكان تايپت، انگشتي(چپ و راست)، پايه انگشتي، ميل فرمان كوتاه پيكان دركارخانه شماره يك واقع درجاده آبعلي، خيابان سازمان آب، خيابان خورشيد صورت مي‌گيرد.
واحد شماره دو
توليد شاتون، پلوس، مونتاژ شاتون و پيستون و پروژه انژكتور و كيت گازسوز دركارخانه شماره دو واقع دركيلومتر ۷جاده مخصوص كرج صورت مي‌پذيرد.
واحد شماره سه 
توليد محفظه آب جلو سرسيلندر پژو و پيستون روي فنر سوپاپ پژو و پيستون روي فنر سوپاپ پژو دركارخانه شماره سه واقع درشهرستان تاكستان انجام مي‌شود.
واحد شماره چهار
مونتاژ جعبه فرمان پژو در كارخانه شماره ۴ واقع دركيلومتر ۱۷ جاده مخصوص كرج صورت مي‌پذيرد.
 
۲- تاريخچه پروژه SPC در شركت شتاب كار
اجراي پروژه SPC در راستاي تحقق اهداف زير از اسفندماه ۷۷ در واحد شماره يك آغاز گرديد:
۱- كاهش ضايعات و دوباره كاري‌ها
۲- كاهش ميزان نوسانات محصولات و خدمات
۳- فراهم آوردن فرصت براي تمامي كاركنان جهت مشاركت درامر بهبود مستمر
۴- كمك به مديريت و كاركنان درامر اتخاذ تصميمات اقتصادي درباره فرآيند
دراين پروژه خط توليد استكان تايپت بدليل داشتنن بيشترين درصد ضايعات و حجم بالاي توليد بعنوان خط نمونه انتخاب و كار بر روي آن آغاز گرديد تا درصورت مثبت بودن نتايج و تجربيات حاصله به سايرخطوط تسري يابد.
پس از گذشت ۴ماه از آغاز پروژه درخط استكان تايپت و دستيابي به نتايج قابل قبول و بكارگيري SPC درساير خطوط توليد مدنظر قرارگرفت. دراين راستا SPC درخطوط توليدي انگشتي چپ و راست با هدف كاهش ضايعات تا حد ۸/۰ درصد آغاز گرديد.
با بكارگيري تكنيكهاي SPC و ايجاد سيستم‌هاي انگيزشي مناسب در راستاي اهداف SPC ، اين پروژه درساير خطوط نيز به نتيجه مطلوب رسيد.
درحال حاضر نيز باتوجه به تجارب كسب شده درواحد شماره يك، استفاده از ابزار SPC به ساير واحدهاي توليدي توسعه داده شده است.
۳- مراحل انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار
مراحل اصلي انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار به شرح ذيل مي‌باشد:
۱- بررسي نياز به انجام SPC در سازمان
۲- تشكيل كميته اجرايي
۳- انتخاب فرآيندي كه بيشتري ضايعات را داراست (خط استكان تايپت)
۴- تهيه زمانبندي اجراي پروژه بمنظور استفاده بهينه از زمان
۵- امكان‌سنجي پروژه
۶- ايجاد سيستم جمع‌آوري و تحليل اطلاعات (شامل ضايعات و دوباره كاريها)
۷- آموزش كليه پرسنل و افراد مرتبط با SPC 
۸- شناسائي و مستندكردن مراحل انجام كار(رسم OPC و تعيين مشخصه‌هاي كيفي)
۹- ثبت تغييرات و تأثيرات تغييرات درفرآيند
۱۰- تدوين دستورالعملهاي لازم در SPC 
۱۱- تهيه و تدوين راهنماي استفاده از ابزارهاي هفتگانه جهت دستيابي به راه‌حل بهينه 
۱۲- تهيه و بررسي آمار ضايعات
۱۳- تهيه نمودار پاراتو وشناسائي مراحل اساسي منجر به ضايعات
۱۴- شناسائي حدود كنترلي مشخصه‌هاي كيفي و تعيين مشخصه‌هاي بحراني
۱۵- مشخص كردن ابزار انداز‌ه‌گيري و حصول اطمينان از دقت ابزار و مهارت مسئول اندازه‌گيري (تست IC) 
۱۶- تهيه نمودارهاي RUN CHART و اعمال حدود USL و LSL 
۱۷- تحليل نمودار روند و شناسائي اقدامات اصلاحي
۱۸- انجام اقدامات اصلاحي
۱۹- بررسي اثر بخشي اقدامات اصلاحي انجام شده
۲۰- تهيه نمودارهاي كنترلي مناسب (XBAR R-CHART, P-CHART) 
۲۱- تدوين سيستم انگيزشي در راستاي اهداف SPC 
۲۲- بهبود مستمر
۲۳- اجراي SPC در ساير خطوط
در ادامه مراحل كلي انجام پروژه SPC بصورت شماتيك نشان داده شده است.
 
۳-۱- نياز به انجام پروژه SPC در سازمان:
اعتقاد به بهبود كيفيت مستمر دركيفيت و بهره‌وري در راستاي سوددهي سازماني يك امرحياتي است. استانداردهاي ديروز مانند (AQI) كافي نيستند. براي عرضه محصولات در بازارهاي جهاني نياز به كيفيت برتر درسطح جهاني است مصرف‌كنندگان درجستجوي خريد محصولي با كيفيت برتر و قيمت كمتر هستند. هرسازماني بايد كليه پرسنل را متعهد به پيروي از روشهاي مؤثر درانجام فرآيندهاي توليدي و يا ستادي كند تا بهره‌وري وكيفيت درتوليد محصولات رقابتي باشد.
كنترل فرآيند آماري: يك ابزار براي بهبود مستمر كليه فرآيندهاي سازماني است. 
۳-۲- تشكيل كميته اجرائي و مهندسي:
هدف: كميته مهندسي جهت تصميم‌گيريهاي كلان پروژه و تشكيل كميته اجرائي جهت اجراي تصميمات گرفته شده و پيگيري امور SPC 
اقدامات انجام شده: 
تشكيل كميته مهندسي
تشكيل كميته اجرائي
تشكيل جلسات هفتگي كميته اجرائي براي اجراي SPC و تصميم‌گيري درخصوص نحوه ادامه SPC 
نتايج بدست آمده:
بررسي مشكلات و موانع اجرائي و سعي درجهت حل آنها
تدوين برنامه كاري هفتگي جهت اجرا
تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده 
۳-۳- انتخاب فرآيندي كه بيشترين ضايعات را داراست:
هدف: تعيين يكي از خطوط توليد براي پياده‌سازي SPC و كاهش ضايعات ماشينكاري و اطلاع از چگونگي جريان مواد درايستگاههاي كاري خط انتخاب شده
اقدامات انجام شده: 
تعريف كل پروژه (اهداف و رويه…)
شناسائي فعاليتهاي لازم براي هرفعاليت و زمان كل پروژهگ
تهيه برنامه زمانبندي اجراي پروژه وسيله نرم‌افزار M.S.PROJECT 
نتايج بدست آمده:
شناسائي فعاليت بحراني
درصد پيشرفت فيزكي پروژه درمقاطع مختلف زماني
پيش‌بيني زمان اتمام پروژه باتوجه به فعاليتهاي انجام شده درهرمقطع زماني 
۳-۴ تهيه زمانبندي اجراي پروژه به منظور استفاده بهينه از زمان:
هدف: استفاده بهينه از زمان جهت اجراي پروژه وكنترل روند انجام آن.
اقدامات انجام شده: 
تعريف كل پروژه (اهداف و رويه‌ها ….)
ـ شناسايي فعاليتهاي لازم جهت انجام پروژه
ـ تهيه زمانهاي لازم براي هرفعاليت و زمان كل پروژه
ـ تهيه برگه‌هاي FMEA جهت تشخيص علل بالقوه بروز عيب
ـ ثبت آثار خرابي بوجود آمده و علل بوجودآورنده آنها در برگه‌هاي FMEA 
ـ ثبت كنترلهائي كه بايد جهت جلوگيري از بروز مشكل انجام شود.
ـ تهيه ماتريس CP بعنوان شناسنامه‌اي جهت اقدامات اصلاحي و پيشگيري 
 نتايج بدست آمده:
درطرح كيفيت آورده شده است.
۳-۵- امكان‌سنجي اقتصادي پروژه
هدف: اطمينان از اقتصادي بودن انجام و يا ادامه پروژه
اقدامات انجام شده:
ليست قطعات ورودي و ضايعات ماشينكاري خروجي هرمرحله و تهيه فرمهاي موردنياز
محاسبه كل هزينه‌هاي مربوط به هرمرحله
ميزان صرفه‌جوئي در هزينه‌ها جهت دو دوره سه ماهه اجراي SPC 
محاسبه هزينه‌هاي انجام پروژه
 نتايج بدست آمده:
پروژه ازنظر اقتصادي بودن مقرون به صرفه است.
۳-۶- ايجاد سيستم جمع‌آوري و تحليل اطلاعات
شامل ضايعات برگشتي از مشتري و تعداد مردوديها و دوباره كاريها مي‌باشد.
هدف: به صفر رساندن ضايعات و حداقل كردن دوباره كاريها
اقدامات انجام شده:
دريافت قطعات برگشتي از مشتري و تهيه نظرات كارشناسان مربوطه جهت تهيه دلايل بوجود آمدن عيوب و انجام اقدامات اصلاحي 
طراحي و مكانيزه كردن سيستم ثبت اطلاعات ايستگاههاي كاري
نتايج بدست آمده:
آمار ضايعات طي بهمن و اسفندماه (آغاز پروژه SPC) متوسط ۱۰/۸۱ درصد بوده
آمار ضايعات پايان تيرماه (پايان فاز اول پروژه) ۳/۷۵ درصد بوده است.
۳-۷- آموزش كليه پرسنل و افراد مرتبط با SPC 
  هدف: رسيدن به سطح اطلاعاتي مطلوب پرسنل مرتبط با SPC 
اقدامات انجام شده:
برگزاري كلاسها و جلسات آموزشي براي پرسنل و كارآموزان درگير با پروژه
تهيه جزوات و اطلاعات مربوط به SPC 
كنترل و نظارت بركار آموزش پرسنل و كارآموزان
نتايج بدست آمده:
فراگيري پروژه درسطح بالاي اطلاعاتي براي پرسنل و كارآموزان SPC 
۳-۸- شناسائي و مستندكردن مراحل انجام كار
هدف: شناسائي و مستندكردن مراحل انجام كار و تفكيك رده‌هاي مختلف، مشخصه‌هاي كيفي استكان تايپت و تعيين محدوده پذيرش و اهميت آنها و مستندسازي اين اطلاعات
اقدامات انجام شده:
تهيه O.P.C. از قطعه خام تا محصول نهائي
شناسائي و رده‌بندي مشخصه‌هاي كيفي محصول
 نتايج بدست آمده:
مشخص شدن سه رده اولويتي به شرح زير:
رده A : مشخصه كيفي بسيار مهم دركيفيت محصول
رده B : مشخصه كيفي كه وجودش براي محصول اهميت دارد و عدم وجود آن باعث معيوب شدن قطعه نهائي مي‌شود.
رده C : مشخصه‌هاي بي‌اهميت
 
۳-۹- ثبت تغييرات و تأثيرات تغييرات درفرايند
هدف: تشكيل ماتريس CP بعنوان تاريخچه‌اي از اتفاقات و اقدامات انجام شده 
اقدامات انجام شده: خط استكان تايپت براي كاهش ضايعات انتخاب شد و پس از بررسي نتايج و تجارب حاصله spc را روي خطوط ديگري نيز اعمال خواهيم كرد.
۳-۱۰- تدوين دستورالعملهاي لازم در SPC
هدف: ارائه رويه‌اي جهت اطمينان از توانمندي فرآيند درامر توليد محصواتي مطابق با نيازمنديهاي مشتري اقدامات انجام شده:
اطمينان از مهارت مسئول اندازه‌گيري
محاسبه قابليت فرآيند
اطمينان از صحت عملكرد ابزار اندازه‌گيري
سيستم اقدامات اصلاحي پيشگيرانه
سيستم تحت كنترل درآورنده فرآيندهاي خارج از كنترل 
 نتايج بدست آمده:
سيستم را كاملاً تحت كنترل درآورده و پس از آن با انجام اقدامات لازم اين حالت را تثبيت كرده و كاردرجهت بهبود مي‌باشد.
۳-۱۱- تهيه و تدوين راهنماي استفاده از ابزارهاي هفتگانه
 هدف: تنظيم و تشريح چگونگي استفاده از ابزارهاي حل مشكل
اقدامات انجام شده:
كتاب هفت گام طلائي‌ حل مشكل تهيه شده است.
نتايج بدست آمده:
آشنائي بيشتر با مراحل كار SPC و حل مشكلات پيش آمده درحين كار 
۳-۱۲- تهيه و بررسي آمار ضايعات:
هدف: اين قسمت جهت كاهش ضايعات انجام مي‌گيرد. 
اقدامات انجام شده:
تهيه نمودارهاي كنترلي و تجزيه و تحليل در راستاي كنترل خط توليد.
نتايج بدست آمده:
براساس اين آمار متوسط درصد ضايعات ماشينكاري درخط توليد استكان تايپت طي دوماه پاياني سال ۸ و ۱۰% بوده است.
۳-۱۳- تهيه نمودار پاراتو و شناسائي مراحل اساسي منجر به ضايعات: (محل ايجاد ضايعات و علل ايجاد ضايعات)
هدف: اولويت‌بندي كار بر روي ايستگاههاي كاري باتوجه درصد ضايعات آنها 
اقدام: نمودارها پاتو براي محل ضايعات خط استكان تايپت، تعدادي قطعه به دستگاه تكميل كادر داده شده و تعداد ضايعات ناشي از هريك از علل محاسبه شده است. 
نتايج بدست آمده: معلوم شده كه مهمترين علت بروز ضايعات درتكميل كار موقعيت STOP مي‌باشد و همچنين علت بعدي وجود شيب دركف قطعه بود كه در دستگاه كفساب فيكسچر جديدي براي رفع اين عيب طراحي و نصب شد.
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdf وبه صورت زیر تهیه شده:

چاپ به معنی انتقال هر نوع حرف، نقش و تصوير بر روی يک ماده خاص، در تيراژ بالاتر از يک عدد
است بطوريکه شکل و فرم انتقال يافته تغييری نکند. با اين تعريف هزاران کالا را پيرامون خود خواهيد يافت
که به نوعی بر روی آنها چاپ صورت گرفته است. شيوه های چاپ را به طور کلی می توان به سه گروه عمده
.[ زير شامل چاپ مستقيم، چاپ غير مستقيم و چاپ غير تماسی تقسيم نمود[ ١،٢
الف) چاپ مستقيم
ويژگی اين شيوه اين است که چاپ شونده به طور مستقيم با فرم چاپ در تماس می باشد. معمول ترين
روشهای اين نوع چاپ عبارتند از لترپرس، داغی، فلکسو، ايچينگ، هليوگراور، سيلک اسکرين، چاپ مخمل،
.[ ورنی چاپ [ ١،٢ ،UV چاپ پارچه و پوشش
چاپ غير مستقيم
در اين شيوه چاپ، سطح چاپ شونده به طور غير مستقيم با فرم چاپ در تماس است بدين معنی
که نقش به سطوح ديگر منتقل شده و در نهايت به روی سطح مورد نظر چاپ می شود. معمول ترين
روشهای اين نوع چاپ عبارتند از افست، تامپو و افست روی فلز. معروف ترين شيوه چاپ غير مستقيم، چاپ
افست است که رابط چاپ (زينک) نقش را به روی لاستيک منتقل کرده و سپس طرح از روی لاستيک به
.[ سطح چاپ شونده انتقال می يابد [ ١،٢
ج) چاپ غير تماسی
در اين شيوه، چاپ در اثر تماس صورت نمی گيرد بلکه پودر يا جوهر به سطح چاپ شونده پاشيده
می شود. معمول ترين نمونه های اين نوع چاپ عبارتند از ترموگرافی، چاپگرهای ليزری- جوهرافشان و
انتخاب يک روش چاپ مشخص برای واحد چاپ صنعتی -١-١
با در نظر گرفتن اين مساله که چاپ صنعتی طيف وسيعی از شيوه های چاپ را در بر می گيرد (بدين
معنی که شيوه های گوناگونی از چاپ به دليل داشتن کاربردهای صنعتی در زير مجموعه عنوان “چاپ
صنعتی” می گنجند)، تعيين يک روش در اين ميان که به تنهايی محق عنوان “چاپ صنعتی” باشد، انتخابی
١)، مؤيد اين حقيقت است که در – بس دشوار است. اما بررسی کاربردهای روشهای گوناگون چاپ (جدول ١
مقام مقايسه می توان ادعا نمود چاپ بسته بندی از کاربردی ترين روشهای چاپ صنعتی است که طيف
وسيعی را پوشش می دهد [ ١]. صنعت بسته بندی و به تبع آن چاپ بسته بندی در ايران صنعتی نوپا است
که همچنان نياز به توسعه فراگير داشته و با توجه به نقشی که بسته بندی در توسعه صادرات غير نفتی و
افزايش درآمد ارزی کشور می تواند ايفا کند، سرمايه گذاری برای رشد و توسعه همه جانبه آن امری است
ضروری [ ١٨ ]. چاپ بسته بندي از جمله رشته هايي از صنف چاپ است كه طي سالهاي اخير توسعه كمي و
كيفي خوبي داشته اما در عين حال با وجود به خدمت گرفتن ماشين آلات پيشرفته هنوز درصد قابل توجهي
از آثار چاپي بسته بندي قابل رقابت با نمونه هاي غربي خود نيستند [ ٧]. گستردگی صنعت بسته بندی باعث
[ شده که شناخت خوبی برای اولويت بندی سرمايه گذاری در بخش های مختلف آن وجود نداشته باشد [ ١٩
اما آنچه مسلم است اين است که در تقسيم بندی صنعت بسته بندی به گواهی آمارهای موجود، قوطی
سازی را می توان يکی از مهم ترين شاخه های آن به حساب آورد که در حوزه چاپ، نيازمند چاپ بر روی
فلز است[ ٣]. با توجه به اينکه پتانسيل صنايع فرآوری محصولات کشاورزی و صنايع تبديلی کشورمان بسيار
نامحدود است و اکثر محصولات غذايی کنسرو شده، آب ميوه، نوشابه و … قابل صادر شدن به ساير کشورها
هستند بنابراين ايجاد ظرفيت های جديد قوطی سازی و به تبع آن چاپ روی فلز امری ضروری است. روش
چاپ بر روی فلزات يکی از روشهای مهم چاپ صنعتی است که شايد امروزه در مقايسه با ساير روشهای
صنعتی چاپ، برای طرحهای آتی توجه کمتری بدان معطوف شده است. اگرچه بسته بندی فلزی شامل انواع
گوناگونی از جمله قوطی ها، سطلها، بشکه ها، تيوپها، لفافها و … است [ ٣]، اما بيشترين کاربرد چاپ روی فلز
برای بسته بندی در ايران عمدتاً به چاپ روی قوطی های فلزی اختصاص دارد. شايان ذکر است که سفارشات چاپي حوزه بسته بندي از حساسيت بسيار زيادي برخوردارند. چاپ از نظر سرماي هگذاري و هزينه
تمام شده و يا پروسه تحقيقات و توليد براي بسياري از توليدكنندگان، موضوعي فرعي است و به آن به عنوان
يك صنعت تكميل كننده نگاه مي كنند. با اين حال بسياري از اوقات سرنوشت تمام فعاليتهاي بخش توليد و
.[ فروش يك واحد توليدي به ميزان دقت و دلسوزي چاپخانه وابسته است [ ٧
بر اساس آنچه به اختصار شرح داده شد، کليه بررسی های فنی و اقتصادی پروژه فعلی برای چاپ بر روی
فلزات در جهت توليد قوطی های فلزی انجام شده است.

آنچه منجر به پيدايش و توسعه ظروف فلزی شده نياز به بسته های مقاوم تر است. همانطور که قبلاً
اشاره شد، در تقسيم بندی صنعت بسته بندی به گواهی آمارهای موجود، قوطی سازی را می توان يکی از
مهم ترين شاخه های آن تلقی نمود. قوطی ها ظروفی هستند که عموماً دارای ظرفيت کمتر از ١٠ گالن بوده
و به عنوان بسته بندی انواع مختلفی از محصولات از جمله انواع روغنها (روغن موتور، روغن ترمز و …)، مواد
شيميايی (گريس، ضد يخ و …)، روغن نباتی، کنسروها، رنگها، شيرينی، اسپری، کمپوتها، رب گوجه فرنگی،
شير خشک، چای، گز، کرمها، نوشيدنی ها، خيارشور و … بکار برده می شوند.
قوطی ها دارای انواع بسيار متنوعی از نظر جنس و شکل و ابعاد و .. هستند که انواع متداول آنها از نظر
جنس به سه نوع فولادی، آلومينيومی و حلبی تقسيم می شود. از نظر قطعات تشکيل دهنده نيز می توان
١ نمونه – آنها را به چهار نوع شامل يک تکه، دو تکه، سه تکه و بيش از سه تکه تقسيم نمود [ ٣]. شکل ١
.[ هايی از چاپ بر روی بسته بندی فلزی را نشان می دهد


  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ایده ی کسب و کار ما در ابتدا تولید عسل بوده که می توان با تعداد۲۰۰۰ عدد کندو شروع کرد برای این مقدار کندو اگر هر کندو را با زنبور به طور میانگین ۵۰۰۰۰تومان در نظر گرفت قیمت کل کندوها ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان خواهد شد. از آنجایی که هر ۲۰۰کندو به یک کارگر نیاز دارد تعداد کارگران این زنبور داری ۱۰نفر خواهد بود.
در هر سال مقدار تولید هر کندو ۱۲ کیلوگرم در منطقه ی خمین بوده که این مقدار عسل مقدار مناسبی برای یک کندو به حساب می آید و اگر بخواهیم مقدار کلی عسل ها را حساب کنیم به عدد ۲۴۰۰۰ کیلو عسل خواهیم رسید که یک شروع خوب خواهد بود. و در انتها می خواهیم به کارخانه ی بسته بندی عسل برسیم که شرح آن در ادامه خواهد آمد
جنبه های منحصر به فرد و خصوصیات ویژه ی ما  این است که خمین شهرستانی خوش آب و هوا و در تولید گل در ایران کم کم خود را به رقبایی مانند محلات رسانده است و به جز تولید گل از محصولات دیگری مانند باغات و زمین های مساعد برای تولید عسل برخوردار است که این امکانات زمینه را برای تولید عسل مرغوب فراهم می کند و علاوه بر آن قیمت کم زمین در این منطقه از مزایای دیگر آن به حساب می آید.
 
امکان سنجی:
از آنجایی که عسل یک ماده ی مقوی و با ارزش است تولید آن برای مصارف مختلف و بی شماری است که در مقدمه ذکر شد و بازار آن هرگز به اشباع کامل نمی رسد زیرا به جز مصارف آن در صنایع گوناگون داخلی به فکر صادرات آن به کشورهای دیگر نیز می توان بود که در مقدمه ذکرشد.
مشتریان ما شامل، مردم که یکی از مصرف کنندگان بزرگ محصول لوازم آرایشی و کرم، روغن، پماد و انواع روژ، صنعت شمع سازی که یکی از مصرف کنندگان عمده ی موم زنبور عسل است.
و دیگر مصرف کننده ی عمده ی موم عسل در صنعت زنبورداری برای ساخت برگه ی موم آج شده است. از دیگر استفاده ی موم در صنایع داروسازی برای ساختن کرم ها، پمادها، پوشش روی قرص ها و غیره، در دندان پزشکی برای تهیه ی قالب از دهان و دندان، در ریخته گری برای ساخت انواع واکس ها، جلادادن چرم و نخ و غیره، برای ساخت انواع چسب، جوهر، انواع مواد ضد آب، در صنعت کاغذ سازی و بسیاری از صنایع دیگر.
از آن جایی که در بالا ذکر شد از طریق فروش عسل و موم عسل می توان سود بالایی به دست آورد.
موانع ورود ما به این کار احتمالاً رقبای ما خواهند بود که به علت زیادی بازار فروش و صادرات می توان با این رقبا در بهتر بودن کیفیت محصول رقابت کرد. و این نکته نیز مهم است که کیفیت کار آنها نیز بالا بوده و عسل های سبلان و خانسار تولیدات عالی و با کیفیتی دارند.
در این محصول هر چه تلاش بیشتری شود و هر چه شما اقدام به تولید کندوهای بیشتری کنید می توانید درصد تصاحب بازار را نیز افزایش دهید ولی همیشه جا برای رفابت هست.
هزینه های راه اندازی که در ابتدا به ذکر قیمت و تعداد کندوها پرداخته شد و در ادامه می توان به این اشاره کرد که هر کندو قیمت داروها و خرج هایی که برای آن می شود در سال چیزی حدود ۱۰۰۰۰ تومان است که در کل قیمت ۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان خواهد شد.
و در مورد زمین مورد مصرف نیز باید ذکر شود که هر کندو به یک متر مربع زمین نیاز دارد که در کل ما به ۲۰۰۰ متر مربع زمین نیاز داریم. به اضافه ی دستگاه های موم ساز و دستگاه اکستراکتور که در کل قیمت این دو دستگاه حدود ۳۰۰۰۰۰ تومان خواهد شد. به انزمام کاردک، چنگال، کلاه، دودی اهرم، قاب، برگه موم، سیم.
تمام این هزینه ها منهای حدود ۲۰% از کل هزینه های راه اندازی را می توان با استفاده از وام های بانک ها تامین کرد که بحث آن در آینده توضیح داده خواهد شد.
 
اهداف:
از اهداف این طرح فروش عسل است که این طرح با تولیدی که دارد و قیمت هر کیلو عسل که در حدود ۱۰۰۰۰ تومان خواهد بود عددی در حدود ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان در سال خواهد بود که تنها از بخش عسل این محصول است که با فروش موم آن می توان سود خود را افزایش داد.
در ضمن زنبور عسل قابلیت تولید مثل را دارد و هر کندو می تواند بعد از یک دوره ی خاص تولید یک یا چند ملکه ی جدید کند که این خود به گسترش تولیدات کمک می کند.
از دیگر اهداف شرکت که در دوره ی کوتاهی به انجام آن اقدام خواهیم کرد قسمت بسته بندی عسل است که در ادامه به ذکر دستگاه ها زمین مورد نیاز، و مخارج آن می پردازیم.
مأموریت:
در مورد فروش و مأموران فروش باید به این نکته اشاره کرد که شرکت تا زمانی که تولید عسل دارد عسل رت به صورت عمده به شرکتهای بسته بندی می فروشد و زمانی که قسمت بسته بندی به راه افتاد در آن قسمت سعی می شود که از نمایندگی های مختلف در بعضی از شهرها استفاده کند که توصیه ی شرکت سعی بر مشتری مواری است تا مشتری در اولویت قرار گیرد و احترام به مشتری و بازپسگیری اجناس فاسد در نظر شرکت از ارزش بالایی برخوردار است.
کارکنان شرکت هم در قیمت تولید و هم بسته بندی به خصوص قسمت تولید و هر کارگری که مقدار عسل بیشتری از کندوهایش بگیرد دستمزد بالاتری خواهد گرفت.
کلیدهای موفقیت:
رمز موفقیت ما استفاده از گل های طبیعی و عسل با کیفیت بالا است که مشتری را به سمت خود جذب می کند.
در قسمت بسته بندی نیز ایجاد تحولی در بسته بندی که بتوان نظر مشتری را به خود جلب کند می تواند مهم و ضروری باشد این تحول می تواند به صورت بسته های کوچک مسافرتی، بسته هایی متوسط به شکل زنبور برای مصارف خانگی و بسته های بزرگ عمده فروشی باشد که هر قشری بتواند از آن استفاده نماید
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اندازه گيري ولتاژ يك سيستم قدرت داراي اهميت بالايي است . دانستن مقدار ولتاژ براي محاسبه مقدار توان سيستم ، حفاظت و موارد ديگر لازم است . در حال حاضر در شبكه هاي قدرت اندازه گيري ولتاژ توسط ترانسفورماتور ولتاژ القايي يا خازني صورت مي گيرد . در چند سال اخير ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري در موارد زيادي جايگزين ترانسفور ماتورهاي معمولي شده است .
براي اندازه گيري ولتاژ به كمك المانهاي نوري ، مي توان  از دو اثر كر و پاكلز بهره برد . همانطور كه مشاهده شد اثر كر با مجذور ميدان الكتريكي و اثر پاكلز با توان  اول ميدان رابطه دارد . اين تفاوت باعث شده كه در ساخت ترانسفورماتور ولتاژ نوري بيشتر از اثر پاكلز استفاده شود . در ادامه هر دو اين اثرها را به طور كاملتر بررسي كرده و مشخصات ترانسفور ماتور ولتاژي كه بر اساس هر يك از اين اثرها ساخته مي شود بدست آورده و با يكديگر مقايسه مي شوند . همچنين مشخصات و كارايي اين ترانسفور ماتورها بيان مي شود . ( در اينجا از OPT به جاي ترانسفور ماتور ولتاژ نوري استفاده مي شود ) .
OPT  بر اساس اثر پاكلز
همانطور كه ديده شده اثر كر با ولتاژ رابطه غير خطي دارد و نيز ثابت كر اكثر مواد خيلي كوچك است كه باعث مي شود در ولتاژهاي كم دقت OPT افت كند و با توجه به اين مشكلات استفاده از اثر پاكلز مناسب است زيرا اين اثر با توان اول ولتاژ رابطه دارد . در حال حاضر ، اكثر OPTها بر اساس اثر پاكلز طراحي مي شوند . در ادامه اين بخش ، اين نوعOPT به طور كامل بررسي مي شود .

۶-۲- ۱- اصول كار OPT
اساس كار تقريبا تماميOPT هاي موجود بر اثر پاكلز بنا نهاده شده است كه در فصل ۵ به طور كامل توضيح داده شد . در اينجا براي يادآوري به طور خلاصه اين اثر شرح داده مي شود . مطابق اثر پاكلز ، اگر يك ماده در ميدان الكتريكي قرار بگيرد پديده دو شكستي در آن ظاهر مي شود . در اثر ايجاد پديده دو شكستي ، نور ورودي به دو پرتو نور خطي عمود بر هم تبديل مي شود كه داراي سرعتهاي متفاوت هستند . بدليل اختلاف سرعت بين دو پرتو خروجي ، اختلاف فاز بين آنها بوجود مي آيد كه مطابق رابطه زير با ميدان الكتريكي و در نتيجه ولتاژ رابطه مستقيم دارد :
             ( 6-9 )                                                       
كه   ضريب شكست ماده ،   ثابت پاكلز ،  طول موج نور و  ولتاژ توليد كننده ميدان الكتريكي و   ولتاژ نيم موج است . در اينجا فرض شده است كه ميدان توسط دو الكترود تخت ايجاد مي شود و ميدان در راستاي مسير انتشار نور است . اگر ميدان در راستاي مسير نور نباشد مقدار  به طول سلول وابسته مي شود . حال اگر بتوان اين اختلاف فاز ايجاد شده را به طريقي اندازه گرفت ولتاژ اعمال شده به الكترودها براحتي محاسبه مي شود . براي انجام اين كار مي توان از سيستم مدولاسيون شدت نور بهره برد .

۶-۲-۲- سيستم مدولاسيون شدت نور در OPT
            يكي از روشهاي متداول براي بدست آوردن اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز استفاده از سيستم مدولاسيون شدت نور است . اين سيستم شدت نور خروجي از سلول پاكلز را به اختلاف فاز ايجاد شده ربط ميدهد و سپس با پردازش شدت نور خروجي از سيستم ، ولتاژ معين مي شود . در شكل ۶-۲ آرايش يكOPT  كه بر اساس سيستم مدولاسيون شدت نور عمل مي كند ، نشان داده شده است . قطبشگر اول نور ورودي را به نور خطي تبديل مي كند و سپس وارد سلول پاكلز مي شود و پس از خروج از آن وارد قطبشگر دوم شده تا تغييرات ايجاد شده در آن نمايان شود . اگر زاويه قطبشگر اول ۴۵ درجه و زاويه قطبشگر دوم ۱۳۵ درجه باشد از روش مولر داريم :
                      ( 6-10 )                                                   

كه  ماتريس معرف اثر پاكلز ا ست ، كه در ضميمه بررسي شده است . با انجام محاسبات اين رابطه ، شدت نور خروجي برابر مي شود با :
                      ( 6-11 )                                                           
با جايگذاري  در اين معادله داريم : 
                      ( 6-12 )                              
اگر چه زاويه پاكلز با توان اول ميدان رابطه دارد ، ولي شدت  نور خروجي از اين سيستم مدولاسيون شدت نور ، رابطه اي خطي با ولتاژ ندارد به همين دليل در اين سيستم تغييري داده شده است كه باعث مي شود شدت نور با ولتاژ رابطه خطي برقرار كند . اين تغيير عبارت است از اضافه كردن يك تيغه ربع موج قبل يا بعد از سلول پاكلز . آرايش يك سيستم اصلاح شده كه در آن تيغه ربع موج قبل از سلول پاكلز قرار گرفته است ، در شكل ۶-۳ رسم شده است . تيغه ربع موج ، نور خطي ورودي به آن را به نور دايره اي تبديل مي كند . اين نور پس از خروج از تيغه ربع موج ، وارد سلول پاكلز مي شود و به صورت نور بيضوي در مي آيد . ميزان بيضوي شدن نور دايره اي رابطه مستقيمي با ولتاژ دارد . براي اين آرايش بردار نور خروجي از رابطه زيربدست مي آيد : 
                      ( 6-13 )                                        
كه  ماتريس تيغه ربع موج است كه در ضميمه معرفي شده است . در اين آرايش زاويه محور تيغه صفحه ربع موج با مسير نور ْ۹۰ است . شدت نور خروجي از سيستم اصلاح شده برابر است با :
             ( 6-14 )               
سيستم اصلاح شده پاكلز 
    در آرايش اصلاح شده دوم ، تيغه ربع موج بعد از سلول پاكلز قرار داده مي شود . زاويه هاي محور تيغه ربع موج و قطبشگرها مانند آرايش اول است . در اين مورد نور خروجي از سلول پاكلز وارد تيغه مي شود و اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز به اندازه  افزايش مي يابد . بردار نور خروجي از رابطه زير بدست مي آيد :
                      ( 6-15 )                                        
با انجام محاسبات اين رابطه ، براي شدت نور خروجي از قطبشگر دوم همان رابطه ۶-۱۴  دست مي آيد كه نشان مي دهد اين دو آرايش از لحاظ شدت نور خروجي با هم يكسان هستند بنابراين مشاهده مي شود كه با تغيير آرايش سيستم پاكلز ، شدت نور خروجي رابطه اي خطي با ولتاژ پيدا مي كند .(رابطه ۶-۱۴)

۶-۲-۳- مدار پردازش سيگنال در OPT 
شدت نور خروجي از سيستم پاكلز در قسمت  قبل بدست آمد ، اين سيگنال سپس وارد قسمت آشكار ساز نوري مي شود و به سيگنال الكتريكي تبديل مي شود . حال بايد با پردازش اين سيگنال مقدار  را بدست آورد . در اينجا فقط نتايج روشهاي پردازش اين سيگنال براي ترانسفور ماتور ولتاژ  بيان خواهد شد .
براي OPT هاي اثر كر، ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنال براي آرايش اصلاح نشده آن برابر است با :
             ( 6-16 )                                                                   
و براي آرايش اصلاح شده برابر مي شود با :
             ( 6-17 )                                                                   
همچنين براي OPT هاي اثر پاكلز همين رابطه ها صادق است و فقط بايد   با  جايگزين شود .

۶-۲-۴- مواد سازنده سلول پاكلز
بلور هاي زيادي وجود دارند كه اثر الكترو نوري پاكلز از خود نشان مي دهند كه ميان آنها مي توان از ،  ، ،   و  نام برد . از ميان اين مواد ، بيشتر از   و  براي ساخت سلول پاكلز استفاده مي شود . در اين ميان ،  بدلايل زير بر مواد ديگر ارجحيت دارد : 
۱ـ در مقايسه با   و   ، وابستگي حرارتي اثر پاكلز در  كوچك است .
۲ـ چون  هيچ توان گردان نوري ندارد ، مي توان ضخامت سلول را زياد گرفت تا تحمل عايقي آن زياد شود .  
۳ـ ثابت دي الكتريك   حدود ۱۶ است و مقاومت ويژه آن هم حدود  15 10است . بنابراين ، با توجه به كوچك بودن ثابت دي الكتريك  و بزرگ بودن مقاومت ويژه   ، توزيع ولتاژ اعمال شده بندرت توسط سنسور آشفته مي شود .
بعد از  ،  استفاده از  رايج تر است . يكي از تفاوتهاي  نسبت به  داشتن توان گردان نوري است كه رابط اختلاف فاز ايجاد شده توسط سلول پاكلز را پيچيده تر مي كند .  در صورت استفاده از اين ماده در سلول پاكلز هر دو پديده دو شكستي و چرخش صفحه پلاريزاسيون نور ورودي ، بطور همزمان اتفاق مي افتد .
قبلاً در بخش (۵-۲) حالت ايجاد همزمان پديده دو شكستي و چرخشي فارادي شد و در معادله (۵-۱۶) رابطه مربوط  به اين حالت آورده شد . چون چرخش فارادي شباهت زيادي به توان گردان نوري دارد مي توان از همان رابطه (۵-۱۶) در اين مورد خاص هم استفاه كرد . بنابراين اگرسلول پاكلز از  ساخته شده باشد و از اين سلول در سيستم مدولاسيون شدت نور با آرايش اصلاح شده استفاده شود ، شدت نور خروجي از سنسور با رابطه هاي زير بيان مي شود : 
             ( 6-18 )                                                             
             ( 6-19 )                                                             
             ( 6-20 )                                                          
             ( 6-21 )                                         
 ولتاژ نيم موج است كه برابر با ۶۸۰۰ ولت است و   توان گردان نوري و  عرض سلول پاكلز است . در ضمن به  ضريب مدولاسيون گفته مي شود كه اين اصطلاح در مورد ساير OPT ها هم بكار برده مي شود .

۶-۳- مشخصات OPT
براي پي بردن به كارآيي ترانسفور ماتور ولتاژ نوري ، بايد مشخصات و نحوه كار آنها مشخص باشد . از جمله اين مشخصات مشخصه خروجي و حرارتي آنهاست كه نقش مهمي در كار آيي آنها دارند . در اين بخش ، مشخصات خروجي OPT هاي اثر كر و پاكلز بررسي و با هم مقايسه مي شوند . همچنين تاثير حرارت را روي اثر پاكلز مشاهده كرده و راههايي براي كاهش تاثير حرارت در بعضي موارد خاص ارايه مي شود .

۶-۳-۱- مشخصه خروجي OPT
مشخصه خروجيOPT ، بصورت ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنال برحسب ولتاژ اعمال شده بيان مي شود . اين مشخصه تابعي سينوسي برحسب   يا  است . در جدول (۶-۱) توابع خروجي OPT هاي اثر كر و پاكلز آمده است و مقادير تقريبي هر مشخصه هم بيان شده است .

آرايش اصلاح شده آرايش اصلاح نشده نوع OPT
 
 
OPT اثر كر
 
 
OPT اثر پاكلز
جدول (۶-۱) : توابع معرف مشخصه خروجي OPT
داشتن مشخصه خروجي  خطي از شرايط مهم براي كارايي بهترOPT  است . اگر به توابع تقريبي كه در جدول ( ۶-۱ ) داده شده است توجه شود ، مشاهده مي شود كه تنها اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده داراي مشخصه خطي است و در بقيه موارد مشخصه غير خطي است . بنابراين ، OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده بهترين نوع OPT است و در اكثر ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري از اين آرايش استفاده مي شود . از اين شكل مشخص است كه تنها مشخصه OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده نسبتاً خطي است و در بقيه موارد ، مشخصه ها كاملاً غير خطي است .
از ويژگيهاي ديگر OPT ، محدوده ديناميكي عملكرد آنهاست كه مي توان همان محدودة خطي OPT  در نظر گرفت . براي نمونه محدودة كار خطي براي OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده كه در شكل ( ۶-۴ ) مشخصه آن رسم شده است ، حدود ۴۰۰۰ ولت است كه مي توان بطور تقريبي برابر با محدودة ديناميكي OPT در نظر گرفت .
مشخصه خروجي OPT به عواملي مانند ثابت كر و پاكلز كه به نوع ماده بستگي دارد ، طول سلول كر وپاكلز و فاصله دو الكترود كه ميدان الكتريكي را ايجاد مي كند بستگي دارد . البته در اثر پاكلز در مد طولي آن ،   تنها با   رابطه دارد و در نتيجه مشخصه خروجي تنها به  وابسته مي شود .

شكل (۶-۴) : مشخصه هاي خروجي
الف ـ OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح نشده    ب‌ـ OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده
ج ـ OPT اثر كر با آرايش اصلاح نشده           د ـ OPT اثر كر با آرايش اصلاح شده
اگر ولتاژ اعال شده به سلول پاكلز كوچكتر از   باشد بطوريكه شرط  ارضا شود ، آنگاه ضريب مدولاسيون با ولتاژ رابطه خطي پيدا مي كند . در نتيجه هر چه   بزرگتر باشد رنج ديناميكي OPT بزرگتر مي شود . براي مقايسه در شكل ( ۶-۶ ) مشخصه خروجيOPT  براي  و   با ولتاژ هاي نيم موج ۶۸۰۰ ولت و ۱۱۲۰ ولت رسم شده است كه صحت ادعاي بالا تا‎‏ييد مي گردد . 
شكل (۶-۵) : مقايسه محدودة كار خطي دو سنسور ولتاژ نوري با ولتاژ با ولتاژهاي نيم موج متفاوت

۶-۳-۲-مشخصه حرارتي OPT 
مشخصه خروجي OPT تحت تاثير حرارت تغيير مي كند . تغيير درجه حرارت ثابت كروپاكلز يا به نوعي ولتاژ نيم موج اثر پاكلز را تحت تاثير قرار مي دهد كه موجب مي شود مشخصه خروجي OPT تغيير كند . اگر ضريب حرارتي   را  فرض كنيم ، رابطه  به صورت زير در مي آيد :
             ( 6-22 )                                              
براي نمونه ضريب حرارتي   براي   حدود ۵-۱۰*۶/۴ است . در شكل (۶-۶) تغييرات حرارتي ولتاژ خروجي مدار پردازشگر سيگنال برحسب درجه حرارت براي سنسور نوري ولتاژ ساخته شده از   رسم شده است .

شكل (۶-۶) : تغييرات حرارتي يك سنسور نوري كه ماده سازنده سلول سنسور  است .
اگر از ماده  بعنوان سلول پاكلز استفاده شود ، بدليل توان گردان نوري اين ماده ، وابستگي حرارتي سنسور بيشتر مي شود . مشخصه حرارتي اين ماده را مي توان بصورت تئوري از روابط ( ۶-۱۸) تا (۶-۲۱) بدست آورد . ضريب حرارتي   براي  حدود    4-10*5/3  و ضرب حرارتي توان گردان نوري آن حدود  5-10*6/4 است ]۱۷[.
بنابراين با فرض تغيير درجه حرارت باندازه معادله (۶-۲۱) به صورت زير در مي آيد:
چون ضريب حرارتي طول سلول حدود ۱۰ است در محاسبات تغيير حرراتي مشخصه خروجي در نظر گرفته نمي شود.
با وقت در رابطه (۶-۲۳) مشاهده مي شود كه تغييرات حرارتي به ضخامت سلول وابسته است.
در شكل (۶-۷) تغييرات ضريب مدولاسيون بر حسب ضخامت سلول به ازاي رسم شده است اين شكل نشان مي دهد كه وابستگي حرارتي با تغيير ضخامت سلول تغيير مي كند بطوريكه در ضخامتي حدود ۶۶/۴ حداقل است. در شكل (۶-۱۰) وابستگي حرارتي مشخصه خروجي با ازاي رسم شده است كه مي توان وابستگي حرارتي را به ازاي اين دو ضخامت با يكديگر مقايسه كرد. تغييرات حرارتي به ازاي در محاوده ۱۰- تا ۸۵ درجه سانيتگراد حدود است كه در مقايسه با سلول با قابل اغماض است.

عتیقه زیرخاکی گنج