گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يك سيستم ايده آل زماني يك پايگاه اطلاعاتي جداگانه محسوب مي شود كه مورد استفاده قرار گرفته و تمام اطلاعات مربوط به گزينه هاي مختلف نرم افزاري را دربر گيرد. اين قطعات نرم افزاري مي تواند شامل اين موارد باشد:
توليد:
مجموعه عملكردهايي كه شامل اين موارد مي‌شود؛ مهندسي، ظرفيت، مديريت و كنترل جريان كار، كنترل كيفيت، صورت حساب مواد اوليه، جريان و فرآيند توليد و غيره
امور مالي:
حساب هاي قابل پرداخت، حساب هاي دريافتي، دارايي هاي ثابت، دفتر حساب كنترل و مديريت پول نقد و غيره.
منابع انساني:
سودها، آموزش، ليست حقوق، زمان حضور و غيره.
كنترل زنجيره عرضه كالا:
ليست سياهه انبار، برنامه ريزي زنجيره عرضه كالا، برنامه ريزي زمان بندي شده تأمين كننده، جريان ادعاي خسارت، ثبت سفارش و غيره.

پروژه ها:
هزينه اي، صورت حسابي، كنترل فعاليت، زمان و مخارج مصرفي و غيره.
كنترل و مديريت رابطه مشتري:
فروش و بازاريابي، سرويس خدماتي، تشكيل كميسيون، تماس با مشتري، فراخواندن مركز حمايتي و غيره.
انبار اطلاعات:
به طور معمول بخشي است كه مي تواند توسط سازمان ها و مشتريان و تأمين كنندگان و كارمندان به آن دسترسي پيدا شود.
ERP روند توليد را بهبود مي بخشد:
قبل از سيستم هاي ERP، هر اداره موجود در يك سازمان به احتمال بسيار زياد از سيستم هاي كامپيوتري، اطلاعات و پايگاه مختص به خود برخوردار خواهند بود. متأسفانه، بسياري از اين سيستم ها قادر به برقراري ارتباط با يك سيستم ديگر نخواهد بود با اين كه به ذخيره و نوشتن مجدد اطلاعات جهت امكان پذير ساختن برقراري ارتباط بين سيستم هاي كامپيوتري نياز خواهند داشت. براي مثال، امور مالي يك شركت به جاي سيستم HR بر مبناي سيستم كامپيوتري مجزاست و آن را در زمينه به جريان انداختن برخي عملكردها، پيچيده و سخت گيرانه مي سازد.
هرگاه سيستم ERP در جايي وجود داشته باشد، به طور معمول تمام جنبه هاي يك سازمان مي توانند به طور هماهنگ به جاي هر سيستم جداگانه و منفردي كه نياز به سازگاري با يكديگر دارند، كار كنند. سازمان هاي بزرگ، قدرت توليد را افزايش دادند و انواع نرم افزاري كمتري را نتيجه كار خود قرار دادند.
اجراي يك سيستم ERP :
اجراي سيستم ERP كار ساده اي نمي باشد. در واقع مستلزم برنامه ريزي و مشاوره و رايزني بسياري است و در اكثر موارد ۳ ماه تا ۱ سال طول مي كشد. سيستم هاي ERP به طور فوق العاده اي از نظر ادراكي وسيع و گسترده مي باشند و براي بسياري از سازمان هاي بزرگ تر اين سيستم مي تواند بي نهايت پيچيده باشد. اجراي سيستم ERP در نهايت مستلزم تغييرات قابل توجهي در زمينه عملكردهاي پرسنل و عملكردهاي كاري خواهد بود. در حالي كه اين سيستم ممكن است براي پرسنل خانگي AT تا رييس و مدير پروژه معقول به نظر برسد، بسيار توصيه مي شود كه از مشاوران اجرايي ERP به واسطه اين حقيقت كه مشاوران به طور معمول مقرون به صرفه تر مي باشند و به ويژه در زمينه اجرايي اين نوع سيستم ها آموزش ديده اند، استفاده مي شود. يكي از مهمترين ويژگي هايي كه يك سازمان بايد در زمان اجراي سيستم ERP داشته باشد، مالكيت پروژه است. از آن جا كه تغييرات بسيار زيادي اتفاق مي افتد و تأثير گسترده آن بر روي تا حدودي هر فرد حاضر در سازمان رخ مي دهد، كسب اطمينان از اين كه هر فرد عضو هيأت رئيسه است و به ساخت پروژه و استفاده از  موفقيت يك سيستم جديد ERP، مهم تلقي مي شود. به طور معمول سازمان ها از فروشندگان ERP استفاده مي كنند يا براي اجراي سيستم سفارشي ERP خود يا شركت ها مشورت مي كنند. سه نوع سرويس خدماتي حرفه اي وجود دارد كه در هنگام اجراي سيستم ERP فراهم آورده مي شوند، آنها سيستم هاي مشورتي، سفارشي و حمايتي مي باشند.
سرويس هاي مشورتي:
به طور معمول سرويس هاي خدماتي مشاوره اي هستند كه مسئول مراحل اوليه اجراي ERP مي باشند، اين سيستم ها به سازمان كمك مي كنند تا با سيستم جديد خود، پيش بروند، با آموزش توليد محصول جريان كار همراه باشند و استفاده ERP را در سازمان خاص و غيره بهبود بخشند.
سرويس هاي سفارشي:
سرويس هاي خدماتي سفارشي با گسترش استفاده از سيستم جديد ERP با تغيير استفاده از آن و با ايجاد رابطه هاي سفارشي و يا كاربرد كد و رمز بنيادي كار مي كنند.
سرويس هاي حمايتي:
سرويس هاي حمايتي هم شامل حمايت و هم حفظ و پايدري سيستم هاي ERP مي شوند. براي مثال، عيب زدايي و رفع اشكال و ياري رساندن به موضوعات ERP.
فوايد سيستم هاي ERP:
فوايد بسيار زيادي در خصوص اجراي سيستم ERP وجود دارد؛ در اينجا تعداد كمي از آن ها ارائه مي شود:
يك سيستم به طور كامل هماهنگ و منسجم
توانايي كارآمد ساختن فرآيندها و جريان هاي كاري مختلف
توانايي به سادگي سهيم شدن اطلاعات سراسر ادارات متعدد در يك سازمان
بهبود كارآيي و راندمان و سطح توليد و بهره وري
رديابي و پيش بيني بهتر
هزينه هاي كمتر
بهبود سرويس خدمات مشتري
مضرات سيستم هاي ERP:
در حالي كه فوايد اين سيستم به طور معمول نسبت به مضرات آن براي اكثر سازمان هاي اجرايي سيستم ERP در كفه سنگين تر ترازو قرار دارد، اما در اين جا بعضي از متداول ترين موانع تجربه شده را بيان مي داريم: به طور معمول بسياري از موانع مي تواند جلوگيري شود مشروط بر اين كه سرمايه كافي تخصيص داده شود و آموزش كافي داده شود، با اين همه، موفقيت آن به مهارت ها و تجربه نيروي كاري براي سازگاري سريع تر با سيستم جديد بستگي دارد.
سفارش در بعضي موقعيت ها محدود مي شود.
نياز به مهندسي دوباره جريان هاي تجاري و بازرگاني
سيستم هاي ERP مي توانند براي نصب و راه اندازي، هزينه هاي بازدارنده داشته باشند.
حمايت فني و تكنيكي آن مي تواند چيز سرهم بندي شده اي باشد.
ممكن است ERP براي سازمان هاي خاصي كه هم جديد هستند و هم خواهان پيشرفت و سوق يافتن به يك چيز جديد در آينده نزديك مي باشند، بسيار سختگيرانه عمل مي كند.
مرور و بازنگري
برنامهريزي منبع سازماني (ERP) سيستم هاي تجاري عملي را كه يك سازمان براي كنترل و مديريت عملكردها و فعاليت هاي تجاري پايه اش در رابطه شغل و حرفه خود به كار مي بندد از قبيل تخصيص بودجه، حسابرسي، منابع انساني و جريان مواد اوليه را با هم هماهنگ و يكپارچه مي سازد. راه حل و فصل برنامه ريزي منبع سازماني (ERP) به شركت ها در حفظ هماهنگي جريان تجاري و حرفه اي بدون مرز مشخص در ميان عملكردها و فعاليتهاي تجاري مهم، كمك مي كند؛ و روند رقابتي خود را با پيشرفت هاي فناوري كنوني ادامه مي دهد.
اجراي موفقيت آميز ERP به سازمان ها اين توان را مي دهد تا جريان تجاري خود را به منظور بهبود فعاليت ها و عملكردهاي توليدي، توزيعي و جريان هاي مالي هر شغل و حرفه، ارتقا بدهند، خودكار سازند و مطلوب بگردانند. راه كار استفاده از ERP مي بايست سازمان را در جهت تأمين خدمات عالي به مشتري، قابليت نظارت روزانه بر عملكردها، برانگيختن عوامل محرك كاري، پيش بيني گرايش هاي آتي و اندازه‌گيري ضربان موقعيت مالي شركت، توانمند سازد.

عتیقه زیرخاکی گنج