گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 84 views
  • بدون نظر

این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

البتّه در این زمینه مطالب و ضرب المثل هم زیاد گفته شده است. که به دو ضرب المثل اشاره مى کنیم:
سگ اصحاب کهف روزى چند پى نیکان گرفت و » « پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد »
آرى اخلاق دوست در ما اثر مى گذارد و این خیلى واضح است، اگر با یک شاگرد « مردم شد
درسخوان دوست شویم، از فردا مى بینیم که تلاشمان بیشتر و درسخوانتر و فعال تر مى شویم. اما اگر
با یک دوست منحرف که حرفهاى زشت هم مى زند و دنبال کارهاى خلاف مى رود دوست شویم،
کم کم مى بینیم خودمان هم مثل او شده ایم. لذا دوست مى تواند در سرنوشت آینده هر جوان دخیل
باشد. جوانان و نوجوانان عزیز! در انتخاب دوستان مناسب، و دوستان نامناسب باید صفات زیر را مد
نظر داشته باشیم:
صفات دوستان خوب و مناسب:
خیرخواه باشد – باوفا باشد – منصف و رازدار باشد – با تقواى و پرهیزکار باشد – گشاده رو و
خنده رو باشد – مؤمن و شجاع باشد – عالم و عاقل باشد – راستگو و درستکار باشد – صبور و بردبار
باشد – عابد و متدین باشد.
صفات دوستان بد و نامناسب:
بدخواه است – بىوفا است – متقلّب است – بدگمان است – احمق و بى خرد است – منافق و منحرف
است – بخیل و حسود است – دروغگو و ظالم است – لجوج و کینه توز است – عیب جو و خُردگیر
است.
انواع دوستان:
۱ – دوستان پرِکاهى: (هر جائى و بى محتوى و بى بند و بار).
۲ – دوستان شکمى: (که رفیق دیگران در مال و خوراکیها هستند).
۳ – دوستان زنبورى: (همانند زنبور به دیگران نیش و متلک مى زنند).
٣
۴ – دوستان بوقلمونى: (همانند بوقلمون، ملّون و رنگارنگ هستند).
۵ – دوستان جنگى: (دعوایى و جنجال به پا کن و آشوبگر هستند).
۶ – دوستان پارسالى: (به کسانیکه دوستى، آنان کمرنگ و بى تفاوت شده باشد).
از جمله دوستان خوب » ،( ۷ – دوستان آیینه اى: (همانند آیینه بیان کننده صحیح عیب دوستان هستند
«. هستند
.« از جمله دوستان خوب هستند » .( ۸ – دوستان پروانه اى: (همانند پروانه به دور انسان مى چرخند
وظیفه انسان در مقابل دوست خوب چیست؟
۱ – احترام او را نگهداریم. ۲ – نامش را زیبا صدا بزنیم. ۳ – کمک در گرفتاریها. ۴ – گذشت از
لغزشها (دوست را کس به یک بدى نفروخت). ۵ – بى جهت او را متّهم نکنیم. ۶ – تشکر از احسان او.
۷ – بیش از سه روز با او قهر نکنیم. ۸ – همانند آیینه عیب هاى او را صحیح به او متذکّر شویم. شاعر
مى گوید:
دوست باید جمله عیب تو را***همچون آیینه روبرو گوید
نه که چون شانه با هزار زبان***پشت سر رفته مو به مو گوید
امام صادق(علیه السلام) با بد زبان قطع رابطه کرد:
مردى مدتها با امام صادق(علیه السلام) دوست بود، اما روزى در بازار که او و غلامش همراه امام
صادق(علیه السلام) در حال عبور بودند و غلام شیفته زیبایى هاى ظاهرى بازار شده، بارها عقب مانده
بود تا بالاخره آن مرد عصبانى شدو در مرتبه دیگرى که غلام عقب مانده بود به او فحش داد و تا امام
شنید، فرمود: گمان نمى کردم تو اینقدر بد زبان باشى که براى یک امر کوچک اینگونه حرف زشت
بزنى … و بعد از آن امام صادق(علیه السلام) با او قطع رابطه کرد.
لطیفه دوست باوفا:
چرا » : مرد فقیرى در گوشه خیابان دو کلاه به دست گرفته بود و گدایى مى کرد. رهگذرى از او پرسید
چون دوستم به مسافرت رفته و کارهایش » : مرد فقیر جواب داد – «؟ امروز دو کلاه به دست گرفته اى
.« را به من سپرده است

عتیقه زیرخاکی گنج