گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 227 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق ماتریس-خرید اینترنتی تحقیق ماتریس-دانلود رایگان مقاله ماتریس-دانلود رایگان پروژه ماتریس-دانلود رایگان پروژه ماتریس-تحقیق ماتریس-

این فایل در ۵۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
خاصیت ضرب اسکالر وانتقال-خاصیت زیر جمعی-خاصیت پایایی تشابهی یکانی-خاصیت تصویر-مکان هندسی
در ادامه به توضیحات مفصل درباره این فایل می پردازیم
مثال ۱-۸: واضح است که مقادیر ویژه یک ماتریس هرمیتی اعدادی حقیقی و مقادیر ویژه یک ماتریس پادهرمیتی اعداد موهومی محض است. بنابر این با توجه به قضیه ی ۱-۶ و لم ۱-۷ اگر  یک ماتریس هرمیتی باشند آنگاه  (متناظراً ) یک پاره خط بسته روی محور حقیقی (متناظراً موهومی) است که نقاط انتهایی آن کوچکترین و بزرگترین مقادیر ویژه ماتریس  می باشد

قضیه۱-۹: خاصیت تحدب:

برای هر ،  یک زیر مجموعه ی محدب از  است.

اثبات: اگر  یک مجموعه ی تک عضوی باشد چیزی برای اثبات نداریم.

فرض کنید که  دو نقطه ی متمایز و دلخواه و  نقطه ای روی پاره خط باز واصل  باشد نشان می دهیم که  است.

بدون کاستن از کلیت با توجه به قضیه ۱-۱ می توان فرض کرد  و  که


 لم ۱-۱۳: براي هر  يك ماتريس يكاني مانند  وجود دارد به طوري كه درايه هاي روي قطر اصلي ماتريس  هر دو برابر با  مي باشند.

اثبات: فرض كنيد  داده شده باشد، حالت­هاي زير را بررسي مي كنيم.

حالت اول: . در اين صورت مقادير ويژه ماتريس  قرينه هم مي باشند. لذا بنا به نتيجه  عنصري مانند  هست كه .

اكنون فرض كنيد  چنان باشد كه مجموعه  يك پايه متعامد براي  باشد.

  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

اگر میخاهید بدانید مشتق چیست و یکباره از دست آن خلاص شوید و برای همیشه در ذهن شما بماند
کافیست این مجموعه را که شامل ۵۰ فرمول از سیر تا پیاز مشتق را شامل استف مطالعه نمایید.
دسته بندی شده.
شامل مثال واقعی و حل ان.


عتیقه زیرخاکی گنج