گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قيمت گذاري را چگونه انجام خواهيد داد ؟
قيمت گذاري هنوز يك هنر است
اهمیت قیمت در شرکت:
قیمت گذاری بر اساس هزینه ها 

قیمت گذاری بر اساس ارزش کالا 
اهمیت قیمت در امیخته بازاریابی:

تمام عناصر آمیخته بازاریابی باید برای حمایت از استراتژی کلی هماهنگ شوند و این امر شامل قیمت نیز می شود  
۱- قیمت و محصول 
۲- قیمت و ترفیع 
۳- قیمت و توزیع 
قیمت گذاری در انواع مختلف بازارها:
– در حالت رقابت کامل  
۲- در حالت رقابت انحصاری  
۳- در حالت رقابت انحصاری چند جانبه
۴- در حالت انحصار کامل  
تجزیه وتحلیل رابطه بین قیمت وتقاضا:
قیمت بالا = تقاضا پائین و باالعکس  
 
۱- کنش پذیری
  
۲- عرضه محصولات و قیمتها رقبا
فرایند قیمت گذاری:
-مرحله اول :
تحليل وضعيت بازار  که شامل :
              1-فرايند قيمت گذاري است . 
                2-كنش پذيري تقاضا .
                 3-ارزيابي – تقاضا در بازار :

                 4-تغييرات منحني تقاضا :

                 5-تحليل رقابت كه شامل :
مرحله دوم :
 شناسايي موانع و محدوديتهاي قيمت گذاري : 
۱- هزینه ها 
۳-انتظارات كانالهاي توزيع
۴-تقاضاي مشتري
۵-رقابت 
۶-ملاحظات اخلاقي 
مرحله سوم :
تعيين هدفهاي قيمت گذاري 
۱-هدفهاي سود دهي 
۲-هدفهاي فروش
۳- هدفهای رقابتي :
۴-هدفهاي مربوط به موضوع سازي محصول و شركت :
۵-هدفهاي بقا :

عتیقه زیرخاکی گنج