گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن-خرید اینترنتی پایان نامه بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن-دانلود رایگان مقاله بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن-پایان نامه بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن
این فایل در ۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مسئله اي كه گزارش حاضر به دنبال پاسخگويي به آن است، تأثيرات گوناگوني است كه محيط اطراف زندگي خانواده ها (محيط فيزيكي و رواني) ، بر روي روند و شكل زندگي آنها مي‌گذارد، است.
و اينكه آيا محيط ميتواند نقش تعيين كننده در سرنوشت و سير زندگي خانواده ها داشته باشد، يا خير.
همچنين ميزان دخالت تأثيرات بخشي از محيط بر روي رفتار و افكار و عقايد افراد ساكن در منطقة آرياشهر، مورد نظر بوده است.
با توجه به بار تجاري و تفريحي منطقة آرياشهر و به دنبال آن شلوغي و ميزان بالاي رفت و آمدها به اين منطقه، اين مسئله نيز به ذهن خطور مي كند كه زندگي خانواده هاي ساكن در اين منطقه به كجا خواهد رسيد؟ و آيا مشكلات گوناگوني كه در زندگي ساكنان صادقيه به چشم مي خورد، ناشي از سبك محيط پيرامون آنها است يا خير.
امروزه سازمان هاي جهاني مانند سازمان ملل، يونسكو و يا بسياري از شوراها و انجمن هايي كه در كشورها، در سطح ملي فعاليت مي كنند، به موضوع خانواده ، توجه ويژه اي نشان مي‌دهند و توصيه مي كنند كه دربارة اهميت نهاد خانواده، آگاهي بيشتري به مردم داده شود.
ثبات بخشيدن به جامعه، يعني مستقر كردن آن بر پايه نهادهاي مستمر. و خانواده نيز، مهمترين نهاد تشكيل دهندة جامعه است. هنجارهايي مثل نهاد خانواده، براي تمام افراد جامعه معتبر شمرده مي شوند، زيرا هر فرد به خانواده اي تعلق دارد.
“زندگي خانوادگي ، كليد فهم جامعة انساني است و درك زندگي خانوادگي، كليد پيشرفت جامعه و ايجاد جهاني شايسته و عادلانه و ضامن آينده اي مطمئن تر و ايمن تر است.” (درآمدي بر مطالعات خانواده ، جان برناردز، صفحه ۵۵ ).
با انجام مطالعات درباره خانواده، مي توان خانواده ها را تقويت و توانمند ساخته و آنها را قادر سازيم تا چيزهاي خوب را حفظ كنند. از آنجا كه منطقة آرياشهر از حالت مسكوني، تبديل به منطقه اي تجاري – تفريحي شده است، و با توجه به اهميت خانواده براي جامعه، به نظر مي رسد بررسي اوضاع خانواده هاي ساكن در آن و همچنين بررسي تأثير و پيامدهاي گوناگون اين منطقه بر زندگي خانواده هاي ساكن در آرياشهر، دور از اهميت نباشد.
۳-۱- اهداف تحقيق :
از مهمترين اهداف مطالعة انسان شناختي خانواده هاي منطقة صادقيه، عبارت است از:
۱- تصويربرداري از شرايط عمومي فرهنگ خانوادة شهري، به خصوص خانواده هاي ساكن در تهران
۲- بررسي نقش و ميزان تأثير محيط اطراف خانواده ها (محيط فيزيكي و جو رواني) بر زندگي آنها.
۳- فراهم كردن اطلاعات پايه اي براي بررسي ها و تصميم گيري هاي بعدي.
اين مطالعه درصدد توصيف و تاحدودي تبيين وضع فرهنگي و اجتماعي خانواده هاي آرياشهر است و گزارش نگرش ها، باورها و فراهم كردن اطلاعات پايه اي به نحوي كه در بررسي هاي بعدي نيز قابل استفاده باشد.
همچنين اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخ براي سؤالات گوناگوني است كه در بخش پرسش هاي تحقيق، آورده شده اند. از جمله يافتن راهكارهايي براي بهبود اوضاع زندگي خانواده‌ها و جلوگيري از فروپاشي كانون خانواده ها در تمامي مناطق، به خصوص منطقة آرياشهر است.
۴-۱- سؤالات تحقيق :
پرسش اساسي و كلي پژوهش حاضر، ميزان تأثير محيط پيرامون خانواده ها بر شيوه و سبك زندگي آنها است.
اما به طور جزئي تر، اين گزارش در پي پاسخگويي به اين سؤالات است :
۱٫شهرت منطقة صادقيه به چيست ؟ و چرا؟
۲٫ آيا خانواده هاي ساكن در اين منطقه، از محيط زندگي اشان راضي هستند؟
۳٫آيا بعد تجاري و تفريحي منطقه صادقيه بر زندگي خانواده هاي ساكن در آن سايه انداخته است؟
۴٫ آيا خانواده ها از نحوة زندگي شان و شرايط جوي موجود در خانواده‌شان راضي هستند؟
 5. مشكلات اساسي خانواده هاي ساكن در آرياشهر چه چيزهايي است؟
۶٫ آرياشهر و شرايط و جو موجود در آن، چه تأثيراتي بر روي زندگي خانواده هاي ساكن در آن گذاشته است؟
۷٫ دليل شلوغي و حجم بالاي ترافيك و رفت و آمد در آرياشهر چيست؟
۸٫پيامدهاي شرايط كنوني صادقيه بر خانواده هاي ساكن در آن، بيشتر مثبت است يا منفي؟
۹٫زندگي آينده خانواده هاي ساكن در آرياشهر، به چه صورتي درخواهد آمد؟
۱۰٫نقش رسانه هاي جمعي بر زندگي خانواده ها، به چه ميزان است؟
۱۱- آيا ما شاهد نوعي از هم گسيختگي در ميان خانواده هاي ساكن در آرياشهر هستيم يا خير؟
۱۲- چگونه مي توان به بهبود زندگي خانواده ها ، كمك كرد؟

عتیقه زیرخاکی گنج