گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع تلویزیون و عیب یابی بخش های مختلف آن که شامل ۸۹ صفحه و بشرح زیر میباشد:

 نوع فایل : Word

مقدمه

تعريف تلويزيون

آنچه كه امروزه در اصطلاح عمومي تلويزيون ناميده مي شود عبارت است از انتقال پيوسته تمام معلومات قابل رويت يك ميدان ديد توسط امواج الكترومغناطيسي از يك نقطه به محل ديگر به نحوي كه تمام تغييرات طبيعي اين ميدان ديد حركات تغييرات روشنايي و تاريكي از دور با احساس همزماني و پيوستگي قابل تعقيب باشد.

ولي در واقع تلويزيون هنگامي حقيقي است كه ديدگان با مسلح شدن به نوعي وسيله اپتيك مثلاً جام جمشيد افسانه اي بتواند با انتخاب شخصي و بدون هيچ وسيله كمكي ديگر شيئي را از دور رويت و آن را در نظر بگيرد. سيستمهاي رادار كه در آنها از انعكاس امواج ميليمتري متمركز تصوير نقاط دور به وجود مي آيد مي توانند به عنوان يك نوع تقرب نسبي به جام جادويي تلويزيون واقعي در نظر گرفته شوند.

آنچه كه ما در اينجا بدان خواهيم پرداخت آن نوع از تكنيك انتقال تصاوير است كه پس از مدت بيش از سي سال زمان تكامل امروزه ميدان صنعتي وسيعي را به خود اختصاص داده است . اين تكنيك كه به نحو فوق العاده اي پيشرفت كرده است ولي تكامل آن را هنوز پايان نيافته است دستگاههايي را به وجود آورده است كه با آنها گرچه افسانه جام جمشيد به حقيقت نپوسته است ولي اهميت آنها از نقطه نظر كوشش انسان براي از ميان بردن حدود

فضائي حس بينائي به هيچ وجه كمتر نيست. ما در روي صفحه تصوير يك گيرنده تلويزيون مي‌توانيم فقط آن چيزي را از دور ببينيم كه در آن محل از دوربين تلويزيون گرفته شده توسط فرستنده و گيرنده با شرايطي كه براي واضح بودن تصوير قائل مي شويم و نيز توسط حدود طبيعي انتشار امواج ااكترومغناطيسي تعيين مي شود. با استفاده از تقويت كننده هاي مدرن با حداقل نويز- تقويت كننده هاي پارامتري و Maser- و به كمك ماهواره ها از اين حدود تقريباً از ميان رفته اند و ميدان عمل تلويزيون به نحو غير قابل تصوري وسعت گرفته است.                                                                

مقايسه زماني تجزيه تصوير

ميدان تصوير تلويزيون يك ((ميدان)) يا ((مجموعه)) اي از سطرهاي (افقي) تصوير است كه مجاور هم قرار گرفته اند و يك نوع ((رده هاي سطر)) بوجود مي آورند.

    براي مطالعات بعدي لازم است سطرهاي تصوير را از بالا به پايين با ۱و۲و۳و…K شماره گذاري كنيم.

تجزيه تصوير در مقايس زمان فركانسهاي كاملاً متفاوت زير را بدست مي دهد:

الف: فركانس سطرها و يا فركانس افقي Fz

ب: فركانس ميدان تصوير

همراه كردن صوت در ارسال تصوير

گيرنده تلويزيون سياه و سفيد

بلوك دياگرام گيرنده تلويزيون

۱-تيونر

۲- تقويت كنندة IF تصوير و دمدولاتور

۳- تقويت كننده IF صوت آشكارساز نسبي و تقويت كننده صوتي

۴- تقويت كننده Video

۵- فيلتر دامنه

۶- كنترل اتوماتيك ضريب تقويت

۷- سيستمهاي انحراف با ايجاد كننده ولتاژ بالا براي آند لامپ تصوير

۲- تيونر تلويزيون

شناسايي عيب گيرنده از روي تصوير

مهمترين وظيفه يك گيرنده تلويزيون خوب نمايش تصوير خالي از عيب است . وقتي قسمتي از گيرنده دچار نقصي شود اين نقص بنحوي در تصوير روي صفحه گيرنده اثر مي گذارد و آن را از صورت واقعي خارج مي كند. عيب هر قسمت اثر مخصوصي روي تصوير دارد بطوري كه عملاً مي توان با مشاهده تصوير يك تلويزيون محل عيب را در بر گيرنده مشخص كرد و سپس به جستجوي دقيقتر براي يافتن الماني كه دچار نقص شده است اقدام نمود.

    در صفحات آينده تعدادي تصاوير غير معمولي از گيرنده هايي كه دچار نقص فني اند نمايش داده مي شوند ، نقايص مورد بحث ۸۰% نقايص ممكن را در برگيرنده مشخص مي كنند . در هر مورد عواملي كه مي توانند با معيوب شدن چنين تصويري را به وجود آورند مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و سپس قسمتهايي كه بايد مورد بررسي دقيقتر قرار گيرند مشخص مي شوند.

    نقايص مورد بحث به ترتيب قسمتهاي زير طبقه بندي شده اند:

قسمت HF و IF .

تقويت كننده Video .

انحراف عمودي .

انحراف افقي .

مدارهاي سنكرونيزاسيون .

منبع تغذيه .

متفرقه .

 1. معايب قسمت HF و IF تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي:

اشتباه بودن جهت آنتن قطع بودن سيم آنتن.

المانهاي ورودي گيرنده.

تقويت كننده HF .

۱-معايب قسمت IF  و HF     تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي:

تنظيم مناسب تيونر گيرنده.

تنظيم تقويت كننده HF و IF .


تجزيه و تحليل عوامل عيب                 1.معايب قسمت HF و IF

قسمتهاي مورد بررسي:

باز بودن خازن ۲۴۲C سيستم AGC .

باز بودن خازنهاي ۶۸۰C و ۱۶۰C در قسمت HF و IF .

تنظيم تقويت كننده هاي HF و IF . 

۱-معايب قسمت HF و IF             تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي:

۱-اسيلاتور تيونر.

۲-تقويت كننده HF .

۳-آشكارساز تصوير.

۱- معايب قسمت HF و IF          تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي:

المانهاي فيلتر منبع تغذيه .

خازنهاي بي پاس تقويت كننده IF .

تجزيه و تحليل عوامل عيب        2-معايب تقويت كننده Video

قسمتهاي مورد بررسي:

اتصال كوتاه بوبينهاي ۴۳۰L و ۴۳۱L .

باز بودن بوبين ۴۳۱L .

تنظيم تقويت كننده IF تصوير .

 1. معايب تقويت كننده Video تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي:

ترانزيستور (يا لامپ) تقويت كننده Video .

ولتاژ تغذيه اين تقويت كننده .

باز بودن بوبين ۴۳۰L ، ۷۰۳L و ۴۳۱L .

اتصال كوتاه شبكه كنترل و كاتد لامپ تصوير .

اتصال كوتاه ورودي تقويت كننده Video .

۳-معايب تقويت كننده Video      تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي:

نقطه كار تقويت كننده Video .

تجزيه و تحليل عوامل عيب            2-معايب تقويت كنندة Video

قسمتهاي مورد بررسي :

مقاومتهاي ۱۸۷R و ۱۸۸R .

مقاومت ۴۳۱R .

تنظيم گيرنده .

۳-معايب سنكرونيزاسيون         تجزيه و تحليل عيب

قسمتهاي مورد بررسي :

باز بودن يا كم شدن ظرفيت خازن كوپلاژ ۲۷۸G .

صحيح نبودن مقادير مقاومتهاي ۲۶۷T و ۳۹۱R .

ترانزيستورهاي ۲۶۷T و ۳۹۱T .

ولتاژ تغذيه طبقه مشترك سنكرونيزاسيون .

تجزيه و تحليل عوامل عيب                 3. معايب سنكرونيزاسيون

قسمتهاي مورد بررسي :

دامنه امپولسهاي سنكرون در ورودي اسيلاتور انحراف عمودي .

فركانس اسيلاتور انحراف عمودي در صورت درست نبودن فركانس مقاومتهاي

               302R و ۳۰۱R اندازه گيري شود.

      3-      خازن فيدبك ۳۰۶C و خازن كوپلاژ ۲۶۵C .

 1. معايب سنكرونيزاسيون تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي :

باز بودن و يا كمبود ظرفيت خازن ۳۵۲C .

ولتاژ DC تغذيه سيستم انحراف افقي .

تجزيه و تحليل عوامل عيب           3. معايب سنكرونيزاسيون

قسمتهاي مورد بررسي :

دامنه و شكل صحيح امپولسهاي سنكرون در مدار انتگرالي .

المانهاي تعيين كننده ۳۰۱R ، ۳۰۲R و خازن ۳۰۷C .

المانهاي مدار انتگرالي ۲۶۶R ، ۲۶۶C ، ۲۶۵R و ۲۶۴C .

 1. معايب سنكرونيزاسيون تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي :

باز بودن و يا كمبود ظرفيت خازن ۲۷۱C .

كمبود ظرفيت خازن ۲۷۸C .

تجزيه و تحليل عوامل عيب            3. معايب سنكرونيزاسيون

قسمتهاي مورد بررسي :

المانهاي اسيلاتور انحراف افقي بخصوص ۳۴۷R و ۳۴۷C .

 1. معايب سنكرونيزاسيون تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي :

باز بودن و يا كمبود ظرفيت خازن ۳۳۹C .

باز بودن و يا افزايش مقدار مقاومت ۳۳۸R .

تجزيه و تحليل عوامل عيب                4. معايب سيستم انحراف عمودي

قسمتهاي مورد بررسي :

كم شدن ظرفيت خازن ۳۲۶C .

كمبود اميزسيون لامپ طبقه انتهايي سيستم انحراف عمودي ۸۰۵PL .

معيوب بودي ترانسفورماتور خروجي .

نقطه كار لامپ طبقه انتهايي .

باز بودن و يا قطع خازن ۳۲۹C .

اشتباه بودن تنظيم پتانسيمتر ۳۱۱R ( ارتفاع تصوير) .

 1. معايب سيستم انحراف عمودي تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي :

المانهاي اسيلاتور انحراف عمودي .

تجزيه و تحليل عوامل عيب             4. معايب سيستم انحراف عمودي

قسمتهاي مورد بررسي :

افزايش اندازه مقاومت ۳۴۵R و ۳۴۶R .

خرابي ترانزيستورماتور خروجي سيستم انحراف عمودي .

نقطه كار لامپ طبقه انتهايي .

كم شدن ظرفيت خازن كاتد لامپ انتهايي ۳۲۹C .

خراب بودن لامپ طبقه انتهايي ۸۰۵PL .

 1. معايب سيستم انحراف عمودي تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي :

اتصال كوتاه خازن ۳۰۷C .

اتصال كوتاه مقاومتهاي ۳۰۱R و ۳۰۲R .

تجزيه و تحليل عوامل عيب               4. معايب سيستم انحراف عمودي

قسمتهاي مورد بررسي :

باز بودن بوبينهاي انحراف عمودي .

باز بودن ترانسفورماتور طبقه انتهايي سيستم انحراف عمودي .

كار نكردن اسيلاتور و يا لامپ طبقه انتهايي .

قطع ولتاژ آند لامپ طبقه انتهايي .

 1. معايب سيستم انحراف عمودي تجزيه و تحليل عيب

قسمتهاي مورد بررسي :

۱- المانهاي مدار خطي كننده مانند ۳۲۰R ، ۳۲۱R ، ۳۲۳R ، ۳۲۱C ، ۳۲۴C ، ۳۲۴R .

۲- خازن كوپلاژ ۳۲۷C .

۳- نقطه كار لامپ طبقه انتهايي .

۴- لامپ طبقه انتهايي .

 تجزيه و تحليل عوامل عيب                       4. معايب سيستم انحراف عمودي

قسمتهاي مورد بررسي :

كم شدن مقادير مقاومتهاي ۳۱۱R ، ۳۴۵R ، ۳۴۶R ، ۳۱۴R .

كم بودن دامنه ولتاژEHV .

 1. معايب سيستم انحرف عمودي تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي :

نقطه كار ترانزيستور اسيلاتور انحراف افقي .

اتصال كوتاه خازن كوپلاژ ۲۶۵C .

كم شدن ظرفيت خازن ۳۰۷C .

تجزيه و تحليل عوامل عيب             4. معايب سيستم انحراف عمودي

قسمتهاي مورد بررسي :

اتصال كوتاه خارجي بوبينهاي انحراف عمودي .

اتصال كوتاه داخلي بوبينهاي انحراف عمودي .

نقص مقاومتهاي موازي بوبينهاي انحراف عمودي .

 1. معايب سيستم انحراف افقي تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي :

۱-      دامنه و شكل ولتاژ انحراف در ورودي لامپ ۵۰۴PL .    

 2-      اتصال كوتاه مقاومت ۳۶۲R و يا معيوب بودن بوبينهاي انحراف .

۳-      اتصال كوتاه قسمتي از سيم پيچهاي ترانسفور ماتور سطر .

۴-      نقطه كار لامپ ۵۰۴PL .

۵-     ضعيف بودن لامپ ۵۰۴PL .                                                   

تجزيه و تحليل عوامل عيب             5. معايب سيستم انحراف افقي

قسمتهاي مورد بررسي :

باز بودن بوبينهاي انحراف افقي .

قطع سيم اتصال از ترانسفورماتور سطر به بونينهاي انحراف .

 1. معايب سيستم انحراف افقي تجزيه و تحليل عوامل عيب

قسمتهاي مورد بررسي :

اتصال كوتاه كنترل خطي كننده ۳۶۸L .

المانهاي خراب در طبقه انتهايي انحراف .

مقدمه

از ابتداي عرضه برنامه هاي تلويزيوني لزوم يك روش قابل اطمينان براي ضبط اطلاعات مربوط به تصوير بطوري كه بتوان بلافاصله بعد از ضبط مجدداً آن را پخش و مورد ارزيابي و اصطلاح قرار داد احساس مي شد چه اصلاحات مي بايست قبل از پراكنده شدن هنرمندان و اجراكنندگان با بررسي صحنه هاي ضبط شده انجام شود. علاوه براين در ممالك پهناوري مانند امريكا كه داراي مناطق زماني مختلف است و همين طور براي پخش برنامه هائي كه مي بايست در يك كشور توليد و در كشور ديگر پخش شود برنامه هاي تلويزيوني بدون وجود سيستم قابل قبولي براي ضبط با امكانات محدود كننده اي همراه بود .

    قبل از پاگرفتن ضبط ويديو شركتهاي پخش برنامه هاي تلويزيوني از روش فيلم برداري براي كنسروبرنامه هاي تلويزيوني استفاده مي كردند . براي اين كار معمولاً يك دوربين فيلم برداري مقابل مونيتور قرار مي گرفت و از برنامه هاي روي صفحه فيلم مي گرفت . طبعاً نتيجه حاصل به هيچ وجه بصورتي كه امروزه مورد قبول است نبود . بين زمانضبط و پخش همواره يك فاصله زماني كه اغلب هم طولاني تر مي شد وجود داشت و اگر در صحنه اي اشكالات فني وجود داشت شانس موجود براي اصطلاح آن كم و نيز گران بود .

    اولين دستگاه موفق ضبط مغناطيسي در سال ۱۹۰۰ عرضه شد . در اين سال آقاي valdemar poulson دستگاه خود را كه تلگرافون نام نهاده بود. به عنوان اختراع در امريكا به ثبت رساند . اين دستگاه ضبط مغناطيسي سيمي بود كه سيگنال حاصل از آن خيلي ضعيف و پر از نويز بود .

    در سال ۱۹۰۶ آقاي pederson  و poulson كشف كردند كه با مغناطيسي كردن اوليه سيم در دستگاه تلگرافون سيگنال خروجي خيلي افزايش مي يافت و لي مساله ضعف نسبت سيگنال به نويز هنوز حل نشده باقي ماند.

    در سال ۱۹۲۷ دو مهندس بنامهاي carpenter  وcarlson متوجه شدند كه با استفاده از جريان متناوب به عنوان بياز براي نوار يا سيم مغناطيسي نتيجه حاصل به نحو بي سابقه اي اصلاح مي شد و روش خود را در امريكا به ثبت رساندند.

    در سال ۱۹۲۸ دكتر p fleumer در آلمان اختراع يك نوار پلاستيكي را كه داراي بسياري از خواص مكانيكي مورد لزوم و با لايه اي از پودر ماده مغناطيسي پوشيده شده بود به ثبت رسانيد . اولين اختراع در سال ۱۹۳۵ با استفاده از اكسيد آهن به عنوان ماده مغناطيسي  اصلاح كرد و در همين سال در اروپا اولين دستگاه ضبط مغناطيسي عرضه شد . در حين جنگ بين الملل دوم پيشرفتهاي قابل توجه اي در آلمان در اين زمينه حاصل شد . كه نتايج بدست آمده از اين دستگاه را با بازده فيلم و صفحه قابل مقايسه ساخت.

    بعد از جنگ در سال ۱۹۴۸ يك شركت كوچك در كاليفرنيا كه در طول جنگ موتورهاي برقي توليد مي كرد . اولين دستگاه ضبط با نوار مغناطيسي را در امريكا عرضه كرد. اين شركت با ابداعات خود در ضبط ويديو انقلابي به وجود آورد بطوري كه تا سالها بعد از عرضه دستگاه مزبور در استوديوهاي توليد ضبط كردن برنامه ها را (( Ampex)) كردن آن مي ناميدند و نام اين شركت مترادف با ضبط مغناطيسي بود.

    با تولد دستگاه ضبط ويديو در پخش برنامه هاي تلويزيوني نيز انقلابي به وجود آمد . صحنه هاي زنده برنامه ها تقريباً از بين رفت و جزو گذشته ها شد. روشهاي توليد با استفاده از دستگاه ضبط عوض شدند چه ديگر لازم نبود برنامه ها در يك دوره زماني پيوسته توليد شوند و روشهاي ويرايش قابل اطمينان و ساده اي زاده شدند .

    بعد از پيدايش تلويزيون رنگي طبعاص دستگاه ضبط نيز مي بايست به پيروي از سير زمان بتواند برنامه هاي رنگي هر سه روش معمول تلويزيون رنگي را مي توان به خوبي ضبط و با كيفيت خوب پخش كرد. با وجود اين ضبط ويديو در ايستگاه فرستنده يك دستگاه گران قيمت و پيچيده اي است . تقريباً كمتر نوعي از فن مدار الكترونيكي يافت مي شود كه ازآن در دستگاه ضبط ويديو استفاده نشده باشد و هيچ فرستنده تلويزيوني نيست كه بتواند بدون استفاده از تعداد قابل توجه اي ضبط ويديو برنامه هاي خود را پخش كند .

    در كنار فرستنده هاي تلويزيوني و سيستمهاي تلويزيوني مدار بست دستگاه هاي ضبط ويديو در تعليم و تربيت دانشگاهها و مدارس براي مهندسين را دار و لابراتور ، آژانسهاي تبليغاتي ، دولت و صنعت و تمام مراجع استفاده كننده از سيستم كامپيوتر از اجزاء لاينفك و عدم وجود آنها غير قابل تصور است .

۲٫ اصول ضبط ويديو

۳٫ منحني B-H                                                                

۴٫ ضبط با جريان مبنا

۵٫ طول موج سيگنال ضبط شده

۶٫ مشخصات سيگنال پخش شده

۷٫ دامنه ديناميكي

۸٫ حد عملي فركانسهاي بالا

۹٫ بالا بردن سرعت نوشتن

۱۰٫ كنترل جارو كننده هد

۱۱٫ اندازه نوار

مقايسه سيستمهاي PAL,NTSC و SECAM نظري به آينده تلويزيون

۱٫ مقايسه SECAM , PAL , NTSC

۲٫ چرا تلويزيون رنگي ؟

۳٫ نظري به آينده تلويزيون


عتیقه زیرخاکی گنج