گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 356 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴۳اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کامپیوتر پایه مانو
واحد حافظه با ۴۰۹۶ کلمه ۱۶ بیتی
ثبات های AR, PC, DR, AC, IR, TR, OUTR, INPR, SC
فلیپ فلاپ های I, S, E, R, IEN, FGI, FGO
رمزگشای ۳ به ۸ اعمال و ۴ به ۱۶ زمانبندی
گذرگاه مشترک ۱۶ بیتی
دروازه های منطقی کنترلی 
جمع کننده و مدارهای منطقی که به ورودی AC وصل شده اند.
دستورهای کامپیوتر بصورت یک کد دودوئی هستند که ترتیب خاصی از ریز عمل ها را مشخص می کنند.
کد دستور + آدرس 
اگر تعداد دستورات ۲n باشد، کد دستور باید n بیتی باشد.
کد دستور گاهی درشت عمل نامیده می شود. 
آدرس یک ثبات و یا مکانی از حافظه را مشخص می کند.
مکان حافظه آدرس عملوند می باشد.
بجای کد دستور از مخفف دستور استفاده می کنیم.
دستورها و داده ها در حافظه قرار دارند.:

یک ثبات پردازنده 
AC – accumulator
شکل دستور 
کد دستور ۴ بیتی می باشد.
۱۲ بیت مربوط به آدرس می باشد (۴۰۹۶=۲۱۲)
چرخه اجرای دستور 
خواندن یک دستور ۱۶ بیتی از حافظه
استفاده از۱۲ بیت آدرس جهت واکشی عملوند از حافظه 
اجرای کد دستور ۴ بیتی
انواع آدرس:
آدرس ۱۲ بیتی قرار گرفته دستور
بلافصل (immediate)
مقدار واقعی داده 
مستقیم (direct)
آدرس مکانی از حافظه که داده در آنجا قرار گرفته است.
غیر مستقیم (indirect)
آدرس مکانی از حافظه که ، در آنجا آدرس داده مورد نظر (عملوند) قرار گرفته است. 
به آدرس مکان عملوند آدرس موثر (EA) گفته می شود.
یکی از بیت های دستور به عنوان بیت پرچم غیرمستقیم در نظر گرفته شده است.
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استفاده از كامپيوتر در ايران از چند سال قبل رايج شده است . امروزه در موارد متعددي از كامپيوتراستفاده بعمل مي آيد. چرخه استفاده از كامپيوتر از مرحله تهيه سخت افزارهاي لازم شروع و در ادامه با نصب تجهيزات سخت افزاري زمينه استفاده از مقولات ديگر نظير : نرم افزار، شبكه ،اينترنت و … فراهم ميگردد. در زمينه بكارگيري و استفاده از پتانسيل هاي فوق سوالات متعدد كاربردي براي هر يك از كاربران با سطوح متفاوت اطلاعاتي مطرح بوده و خواهد بود. تنها با يافتن پاسخ مناسب علمي به هر يك از موارد مطرح شده است كه مي توان اميدوار به ايجاد يك زير ساخت مناسب فرهنگي بمنظور استفاده از كامپيوتر در جايگاه واقعي خود بود. در صورت نيل به هدف فوق شتاب حركات هدفمند بمنظور نهادينه شدن فرهنگ عمومي استفاده و بكارگيري سيستم هاي سخت افزاري نرم افزاري و شبكه سير منطقي و معقول خود را طي خواهد كرد.
سخت افزار 
حافظه ROM 
. اين نوع از حافظه ها علاوه بر استفاده در كامپيوترهاي شخصي در ساير دستگاههاي الكترونيكي نيز بخدمت گرفته مي شوند . :
• ROM
• PROM
• EPROM
• EEPROM

• Flash Memory
هر يك از مدل هاي فوق داراي ويژگي هاي منحصربفرد خود مي باشند . حافظه هاي فوق در موارد زيرداراي ويژگي مشابه مي باشند:
• داد هاي ذخيره شده در اين نوع تراشته ها ” غير فرار ” بوده و پس از خاموش شدن منبع تامين انرژي اطلاعات خود را از دست نمي دهدند. 
• داده هاي ذخيره شده در اين نوع از حافظه ها غير قابل تغيير بوده و يا اعمال تغييرات در آنها مستلزم انجام عمليات خاصي است.

مباني حافظه هاي ROM 
حافظه ROM از تراشه هائي شامل شبكه اي از سطر و ستون تشكيل شده است ( نظير حافظه RAM) . هر سطر وستون در يك نقظه يكديگر را قطع مي نمايند. تراشه هاي ROM داراي تفاوت اساسي با تراشه هاي RAM مي باشند. حافظه RAM از ” ترانزيستور ” بمنظور فعال و يا غيرفعال نمودن دستيابي به يك ” خازن ” در نقاط برخورد سطر و ستون ، استفاده مي نمايند.در صورتيكه تراشه هاي ROM از يك ” ديود” (Diode) استفاده مي نمايد. در صورتيكه خطوط مربوطه “يك”

باشند براي اتصال از ديود استفاده شده و اگر مقدار “صفر” باشد خطوط به يكديگر متصل نخواهند شد. ديود، صرفا” امكان حركت ” جريان ” را در يك جهت ايجاد كرده و داراي يك نفطه آستانه خاص است . اين نقطه اصطلاحا” (Forward breakover) ناميده مي شود. نقطه فوق ميزان جريان مورد نياز براي عبور توسط ديود را مشخص مي كند. در تراشه اي مبتني بر سيليكون نظير پردازنده ها و حافظه ، ولتاژ Forward breakover تقريبا” معادل شش دهم ولت است .با بهره گيري از

ويژگي منحصر بفرد ديود، يك تراشه ROM قادر به ارسال يك شارژ بالاتر از Forward breakover و پايين تر از ستون متناسب با سطر انتخابي ground شده در يك سلول خاص است .در صورتيكه ديود در سلول مورد نظر ارائه گردد، شارژ هدايت شده (از طريق Ground ) و با توجه به سيستم باينري ( صفر و يك )، سلول يك خوانده مي شود ( مقدار آن ۱ خواهد بود) در صورتيكه مقدار سلول صفر باشد در محل برخورد سطر و ستون ديودي وجود نداشته و شارژ در ستون ، به سطر مورد نظر منتقل نخواهد شد.

همانطور كه اشاره گرديد، تراشه ROM ، مستلزم برنامه نويسي وذخيره داده در زمان ساخت است . يك تراشه استاندارد ROM را نمي توان برنامه ريزي مجدد و اطلاعات جديدي را در آن نوشت . در صورتيكه داده ها درست نبوده و يا مستلزم تغيير و يا ويرايش باشند، مي بايست تراشه را دور انداخت و مجددا” از ابتدا عمليات برنامه ريزي يك تراشه جديد را انجام داد.فرآيند ايجاد تمپليت اوليه براي تراشه هاي ROM دشوار است .اما مزيت حافظه ROM بر برخي معايب آن غلبه مي نمايد. زمانيكه تمپليت تكميل گرديد تراشه آماده شده، مي تواند بصورت انبوه و با قيمت ارزان به فروش رسد.اين نوع از حافظه ها از برق ناچيزي استفاده كرده ، قابل اعتماد بوده و در رابطه با اغلب دستگاههاي الكترونيكي كوچك، شامل تمامي دستورالعمل هاي لازم بمنظور كنترل دستگاه مورد نظر خواهند بود.استفاده از اين نوع تراشه ها در برخي از اسباب بازيها براي نواختن موسيقي، آواز و … متداول است .
حافظه PROM

توليد تراشه هاي ROM مستلزم صرف وقت و هزينه بالائي است .بدين منظور اغلب توليد كنندگان ، نوع خاصي از اين نوع حافظه ها را كه PROM )Programmable Read-Only Memory) ناميده مي شوند ، توليد مي كنند.اين نوع از تراشه ها با محتويات خالي با قيمت مناسب عرضه شده و مي تواند توسط هر شخص با استفاده از دستگاههاي خاصي كه Programmer ناميده مي شوند ، برنامه ريزي گردند. ساختار اين نوع از تراشه ها مشابه ROM بوده با

اين تفاوت كه در محل برخورد هر سطر و ستون از يك فيوز( براي اتصال به يكديگر) استفاده مي گردد. يك شارژ كه از طريق يك ستون ارسال مي گردد از طريق فيوز به يك سلول پاس داده شده و بدين ترتيب به يك سطر Grounded كه نماينگر مقدار “يك” است ، ارسال خواهد شد. با توجه به اينكه تمام سلول ها داراي يك فيوز مي باشند، درحالت اوليه ( خالي )، يك تراشه PROM داراي مقدار اوليه ” يك” است . بمنظور تغيير مقدار يك سلول به صفر، از يك Programmer براي

ارسال يك جريان خاص به سلول مورد نظر، استفاده مي گردد.ولتاژ بالا، باعث قطع اتصال بين سطر و ستون (سوختن فيوز) خواهد كرد. فرآيند فوق را ” Burning the PROM ” مي گويند. حافظه هاي PROM صرفا” يك بار قابل برنامه ريزي هستند. حافظه هاي فوق نسبت به RAM شكننده تر بوده و يك جريان حاصل از الكتريسيته ساكن، مي تواند باعث سوخته شدن فيور در تراشه شده و مقدار يك را به صفر تغيير نمايد. از طرف ديگر ( مزايا ) حافظه اي PROM داراي قيمت مناسب بوده و براي نمونه سازي داده براي يك ROM ، قبل از برنامه ريزي نهائي كارآئي مطلوبي دارند.

حافظه EPROM 
استفاده كاربردي از حافظه هاي ROM و PROM با توجه به نياز به اعمال تغييرات در آنها قابل تامل است ( ضرورت اعمال تغييرات و اصلاحات در اين نوع حافظه ها مي تواند به صرف هزينه بالائي منجر گردد)حافظه هايEPROM)Erasable programmable read-only memory) پاسخي مناسب به نياز هاي مطح شده است ( نياز به اعمال تغييرات ) تراشه هاي EPROM را مي توان چندين مرتبه باز نويسي كرد. پاك نمودن محتويات يك تراشه EPROM مشتلزم استفاده از دستگاه

خاصي است كه باعث ساطع كردن يك فركانس خاص ماوراء بنفش باشد.. پيكربندي اين نوع از حافظه ها مستلزم استفاده از يك Programmer از نوع EPROM است كه يك ولتاژ را در يك سطح خاص ارائه نمايند ( با توجه به نوع EPROM استفاده شده ) اين نوع حافظه ها ، نيز داراي شبكه اي مشتمل از سطر و ستون مي باشند. در يك EPROM سلول موجود در نقظه برخورد سطر و ستون داراي دو ترانزيستور است .ترانزيستورهاي فوق توسط يك لايه نازك اكسيد از يكديگر جدا شده اند. يكي از ترانزيستورها Floating Gate و ديگري Control Gate ناميده مي شود. Floating gate صرفا” از طريق Control gate به سطر مرتبط است. ماداميكه لينك برقرارباشد سلول داراي مقدار يك خواهد بود. بمنظور تغيير مقدار فوق به صفر به فرآيندي با نام Fowler-Nordheim tunneling نياز خواهد بود

.Tunneling بمنظور تغيير محل الكترون هاي Floating gate استفاده مي گردد.يك شارژ الكتريكي بين ۱۰ تا ۱۳ ولت به floating gate داده مي شود.شارژ از ستون شروع و پس از ورود به floating gate در ground تخليه خواهد گرديد. شارژ فوق باعث مي گردد كه ترانزيستور floating gate مشابه يك “پخش كننده الكترون ” رفتار نمايد . الكترون هاي مازاد فشرده شده و در سمت ديگر لايه اكسيد به دام افتاد و يك شارژ منفي را باعث مي گردند. الكترون هاي شارژ شده

منفي ، بعنوان يك صفحه عايق بين control gate و floating gate رفتار مي نمايند.دستگاه خاصي با نام Cell sensor سطح شارژ پاس داده شده به floating gate را مونيتور خواهد كرد. در صورتيكه جريان گيت بيشتر از ۵۰ درصد شارژ باشد در اينصورت مقدار “يك” را دارا خواهد بود.زمانيكه شارژ پاس داده شده از ۵۰ درصد آستانه عدول نموده مقدار به “صفر” تغيير پيدا خواهد كرد.يك تراشه EPROM داراي گيت هائي است كه تمام آنها باز بوده و هر سلول آن مقدار يك را دارا است.

بمنظور باز نويسي يك EPROM مي بايست در ابتدا محتويات آن پاك گردد. براي پاك نمودن مي بايست يك سطح از انرژي زياد را بمنظور شكستن الكترون هاي منفي Floating gate استفاده كرد.در يك EPROM استاندارد ،عمليات فوق از طريق اشعه ماوراء بنفش با فركانس ۲۵۳/۷ انحام مي گردد.فرآيند حذف در EPROM انتخابي نبوده و تمام محتويات آن حذف خواهد شد. براي حذف يك EPROM مي بايست آن را از محلي كه نصب شده است جدا كرده و به مدت چند دقيقه زير اشعه ماوراء بنفش دستگاه پاك كننده EPROM قرار داد.

حافظه هاي EEPROM و Flash Memory 
با اينكه حافظه اي EPROM يك موفقيت مناسب نسبت به حافظه هاي PROM از بعد استفاده مجدد مي باشند ولي كماكن نيازمند بكارگيري تجهيزات خاص و دنبال نمودن فرآيندهاي خسته كننده بمنظور حذف و نصب مجدد آنان در هر زماني است كه به يك شارژ نياز باشد. در ضمن، فرآيند اعمال تغييرات در يك حافظه EPROM نمي تواند همزمان با نياز و بصورت تصاعدي صورت پذيرد و در ابتدا مي بايست تمام محتويات را پاك نمود.حافظه هاي Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)EEOPROM) پاسخي مناسب به نيازهاي موجود است . در حافظه هاي EEPROM تسهيلات زير ارائه مي گردد:
• براي بازنويسي تراشه نياز به جدا نمودن تراشه از محل نصب شده نخواهد بود.

• براي تغيير بخشي از تراشه نياز به پاك نمودن تمام محتويات نخواهد بود. 
• اعمال تغييرات در اين نوع تراشه ها مستلزم بكارگيري يك دستگاه اختصاصي نخواهد بود.

در عوض استفاده از اشعه ماوراء بنفش، مي توان الكترون هاي هر سلول را با استفاده از يك برنامه محلي و بكمك يك ميدان الكتريكي به وضعيت طبيعي برگرداند. عمليات فوق باعث حذف سلول هاي مورد نظر شده و مي توان مجددا” آنها را بازنويسي نمود.تراشه هاي فوق در هر لحظه يك بايت را تغيير خواهند داد.فرآيند اعمال تغييرات در تراشه هاي فوق كند بوده و در مواردي كه مي بايست اطلاعات با سرعت تغيير يابند ، سرعت لازم را نداشته و داراي چالش هاي خاص خود مي باشند.

توليدكنندگان با ارائه Flash Memory كه يك نوع خاص از حافظه هاي EEPROM مي باشد به محدوديت اشاره شده پاسخ لازم را داده اند.در حافظه Falsh از مدارات از قبل پيش بيني شده در زمان طراحي ، بمنظور حذف استفاده مي گردد ( بكمك ايجاد يك ميدان الكتريكي). در اين حالت مي توان تمام و يا بخش هاي خاصي از تراشه را كه ” بلاك ” ناميده مي شوند، را حذف كرد.اين نوع حافظه نسبت به حافظه هاي EEPROM سريعتر است ، چون داده ها از طريق بلاك هائي كه معمولا” ۵۱۲ بايت مي باشند ( به جاي يك بايت در هر لحظه ) نوشته مي گردند. شكل زير حافظه BIOS را كه نوع خاصي از حافظه ROM مدل Flash memory است ، نشان مي دهد.

سخت افزار حافظه حافظه با هدف ذخيره سازي اطلاعات ( دائم ، موقت ) در كامپيوتر استفاده مي گردد. از انواع متفاوتي حافظه دركامپيوتر استفاده مي گردد . 
• RAM 
• ROM 
• Cache 
• Dynamic RAM 
• Static RAM 
• Flash Memory 
• Virtual Memory 
• Video Memory 
• BIOS 
هر يك از دستگاههاي فوق مدل هاي متفاوتي از حافظه را استفاده مي نمايند. مباني اوليه حافظه با اينكه مي توان واژه ” حافظه ” را بر هر نوع وسيله ذخيره سازي الكترونيكي اطلاق كرد، ولي اغلب از واژه فوق براي مشخص نمودن حافظه هاي سريع با قابليت ذخيره سازي موقت استفاده بعمل مي آيد.در مرحله بعد كامپيوتر BIOS را ازطريق ROM فعال خواهد كرد. BIOS اطلاعات اوليه و ضروري در رابطه با دستگاههاي ذخيره سازي، وضعيت درايوي كه مي بايست فرآيند بوت از آنجا آغاز گردد، امنيت و … را مشخص مي نمايد. در مرحله بعد سيستم عامل از هارد به درون حافظه RAM استفرار خواهد يافت . بخش هاي مهم و حياتي

سيستم عامل تا زمانيكه سيستم روشن است در حافظه ماندگار خواهند بود. در ادامه و زمانيكه يك برنامه توسط كاربر فعال مي گردد، برنامه فوق در حافظه RAM مستقر خواهد شد. پس از استقرار يك برنامه در حافظه و آغاز سرويس دهي توسط برنامه مورد نظر در صورت ضرورت فايل هاي مورد نياز برنامه فوق، در حافظه مستفر خواهند شد.و در نهايت زمانيكه به حيات يك برنامه خاتمه داده مي شود (Close) و يا يك فايل ذخيره مي گردد ، اطلاعات بر روي يك رسانه ذخير

ه سازي دائم ذخيره و نهايتا” حافظه از وجود برنامه و فايل هاي مرتبط ، پاكسازي ! مي گردد. همانگونه كه اشاره گرديد در هر زمان كه اطلاعاتي ، مورد نياز پردازنده باشد، مي بايست اطلاعات درخواستي در حافظه RAM مستقر تا زمينه استفاده از آنان توسط پردازنده فراهم گردد. چرخه درخواست اطلاعات موجود درRAM توسط پردازنده ، پردازش اطلاعات توسط پردازنده و نوشتن اطلاعات جديد در حافظه يك سيكل كاملا” پيوسته بوده و در اكثر كامپيوترها سيكل فوق ممكن

است در هر ثانيه ميليون ها مرتبه تكرار گردد. نياز به سرعت دليلي بر وجود حافظه هاي متنوع چرا حافظه در كامپيوتر تا بدين ميزان متنوع و متفاوت است ؟ در پاسخ مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: پردازنده هاي با سرعت بالا نيازمند دستيابي سريع و آسان به حجم بالائي از داده ها بمنظور افزايش بهره وري و

كارآئي خود مي باشند.. در صورتيكه پردازنده قادر به تامين و دستيابي به داده هاي مورد نياز در زمان مورد نظر نباشد، مي بايست عمليات خود را متوقف و در انتظار تامين داده هاي مورد نياز باشد. پردازند ه هاي جديد وبا سرعت يك گيگا هرتز به حجم بالائي از داده ها ( ميليارد بايت در هر ثانيه ) نياز خواهند داشت .

پردازنده هائي با سرعت اشاره شده گران قيمت بوده و قطعا” اتلاف زمان مفيد آنان مطلوب و قابل قبول نخواهد بود. طراحان كامپيوتر بمنظور حل مشكل فوق ايده ” لايه بندي حافظه ” را مطرح نموده اند. در اين راستا از حافظه هاي گران قيمت با ميزان اندك استفاده و از حافظه هاي ارزان تر در حجم بيشتري استفاده بعمل مي آيد.. حافظه RAM بتنهائي داراي سرعت مناسب براي همسنگ شدن با سرعت پردازنده نيست . بهمين دليل است كه از حافظه هاي Cache استفاده مي گردد.
  • بازدید : 155 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

:  Case مونتاژ شده با قطعات داخلی
 شامل: 
قطعات اصلی, قطعات جانبی
RAM : ناحیه کار, اطلاعات دراین قسمت موقت و فرّار.
CP : واحد محاسبات, کنترل و منطق
واحد سیستم:
  قطعات اصلی
۱- CPU ) Fan )
۲- MB =Board   Main ( ROM)
۳- RAM
۴- HDD  ((Hard Disk Drive
۵- FDD ((Floppy Disk Drive
۶- CD Ram
۷- GC(Graphic Adapter Card)
۸- SC( Sound Card)
۹- MODEM
۱۰- CASE
قطعات جانبی
۱۱- Key board 
۱۲- Mouse 
۱۳- Speaker 
۱۴- Monitor 

CPU: General Processor Unit 
همانند مغز، کلیۀ فعالیتهای سیستم را تنظیم می کند و به صورت یک مدار مجتمع (IC) یا تراشه بر روی برد اصلی قرار گرفته و عملیات محاسبه ای، مقایسه ای، منطقی و نیز کنترل سیستم را بر عهده دارد.
۱- طول کلمه: تعداد بیتهایی که در هر لحظه مورد پردازش قرار می گیرد.
۲- سرعت ساعت Clock pulse: فرکانس کار( تعداد پالسها) یا ضربانهای الکترونیکی که در یک ثانیه تولید می شود با واحد هرتز

وظایف واحد پردازنده:
۱- خواندن و انتقال دستورعمل ها از حافظۀ اصلی به درون سپادهای خود 
۲- تغییر دستور العمل ها جهت انجام وظایف خاص مثلاً کد.
                                                                                                                    
۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
                                                یعنی A

۳- انجام دستورالعملها ( اگر کد فوق جمع است عمل جمع را انجام دهد).
۴- انتقال نتیجه به حافظۀ اصلی
اعمال فوق توسط سه مسیر، گذرگاه یا  BUSانجام می شود.

۱- Control Bus:  
جهت ارسال سیگنال های کنترلی به کلیۀ بخش ها جهت نظارت بر عملیٌات آنها از مسیر استفاده می شود.
۲- Address Bus:
جهت ارسال آدرسهای اطلاعات به حافظه اصلی از این مسیر استفاده می شود.
۳- Data Bus: 
جهت برقراری ارتباط و ارسال داده ها و اطلاعات بین سه قسمت حافظه، ورودی و خروجی از این مسیر استفاده می شود.

در هر مادربرد گذرگاه های مختلفی قرار دارند که سیگنال های بین مؤلفه ها منتقل می کنند. هر گذرگاه مسیر متقاطع و مشترکی است که داده ها می تواند از طریق آن در یک رایانه جابجا شود.
این مسیر مختص برقراری ارتباط است و می تواند بین دو یا چند عنصر رایانه ایجاد شود.
گذرگاه های اصلی در یک سیستم جدید عبارتند از :

۱- گذرگاه پردازنده :
به آن گذرگاه جلویی یا FSB گفته می شود و سریع ترین گذرگاه در سیستم به شمار می رود و هستۀ مجموعه تراشه ها و مادربردها محسوب می گردد.
۲- گذرگاه AGP :
گذرگاه bit 32 با سرعت بالا, ویژه کارت ویدیویی یا تصویری می باشد.
۳- گذرگاه PCI :
   این گذرگاه در حالت عادی یک گذرگاه MHz 32 (سرعت)bit 32(      پهنای باند) است.که در همۀ سیستم های جدیدتر ۴۸۶ پنتیوم و پردازنده های بالاتر یافت می شود.

گذرگاه ISA: 
یک گذرگاه MHz 8 , bit 16 است که پس از اوّلین ظهور خود در pc های اوّلیه (bit 8 , MHz 5 ) هنوز در برخی از سیستم های امروزی باقی است.
برخی مادربردهای جدیدتر Controller به نام AMR یا CNR دارد، موارد مزبور اتصال گره های اختصاصی برای کارت هایی هستند که در طراحی مادربردهای بسیار خاص می باشد و انتخاب های ارتباط و شبکه را فراهم می کند.
Interface: رابط، جعبه تقسیم یا هاب( چند منظوره) 

گذرگاه RAM: 
جهت انتقال اطلاعات بین CPU و حافظه اصلی(RAM)استفاده می شود. 

منابع سیستم :
عبارتند از کانالهای ارتباط و آدرس ها, و سایر سیگنال هایی که توسط دستگاه های سخت افزاری جهت برقراری ارتباط با گذرگاه استفاده می شود. معمولاً منابع در پایین ترین سطح شامل موارد زیر هستند:
۱- نشانه های حافظه( آدرس BUS) 
۲- کانال های  ) IRQدرخواست وقفه) یا Intrupt 
۳- کانال های DMA ( دستیابی مستقیم به حافظه) 
۴- نشانه های درگاه حافظه  

وقفه ها:
کانال های درخواست وقفه یا وقفه های سخت افزاری در دستگاه های مختلف سخت افزاری به کار می رود تا به مادربرد سیگنال دهد که یک تقاضا باید انجام دهد.
این کانال های وقفه) IRQ) توسط سیستم هایی که روی مادربرد و در اتصال گرهای شکاف قرار دارد نشان داده شده می شود.
DMA: 
از کانال های DMA(دستگاههای مستقیم به حافظه) از دستگاههای ارتباطی سریع استفاده می شود که باید اطلاعات را با سرعت بالا ارسال و دریافت کند. 
گاهی اوقات می توان کانال هایEMA را به اشتراک گذاشت به شرط آن که دستگاه ها به طور همزمان نیاز نداشته باشند. (پرت سریالDMA ندارند اما کارت صداEMA می تواند داشته باشد.)

برطرف کردن ناسازگاریهای منابع:
در یک سیستم محدود می شود متاسفانه تقاضا برای اینچنین منابعی نا محدود به نظر می رسد. هرچقدر شما آداب نور بیشتر به سیستم خود بیفزایید متوجه خواهید شد که نیروی ایستادگی در برابر ناسازگاریهای منبع هم افزایش می یابد.
اگر سیستم شما کاملاً سازگار باPap باشدplug and play ناسازگاریهای بالقوه باید به طور خودکار برطرف شود. ولی اغلب مواقع اینچنین نیست.
هر یک از رخدادهای زیر را می توان به عنوان یک ناسازگاری منبع در نظر گرفت:
۱- یک دستگاه، کار انتقال داده ها را درست انجام ندهد.
۲- مکرراً دستگاه شما قفل می کند.
۳- کارت صوتی شما به طور صحیح عمل نمی کند.
۴- موس شما کار نمی کند.
۵- بدون هیچ دلیل آشکاری روی صفحۀ ویدیویی شما آشغال ظاهر می شود.
۶- چاپگر شما کارها را به صورت شکسته و نامرتب چاپ می کند.
۷- کار فرمت کردن فلاپی دیسک وجود ندارد.
۸- کامپیوتر در حالت  Safe mode (در ویدوز های Xp) شروع به کار می کند.
نکته: در تشخیص ناسازگاریهای منبع دقت کنید چرا که ممکن است مشکل اصلاً مربوط به سازگاری منبع نبوده بلکه ویروس کامپیوتر بوده باشد. یک راه برطرف کردن ناسازگاری کمک به پیشگیری از آنها می باشد. 
بدین طریق می توان از ورود مشکل جلوگیری کرد:
۱- عدم استفاده از دستگاه هایISA قدیمی.
۲- راه دیگری که به شما کمک می کند نصب کارتها به طور ***********
۳- مراحل بارگذاری کارت ها به شرح زیر ارائه می شود:
کارت گرافیک – کارت صدا- مودم داخلی یا خارجی- کارت شبکه- دستگاه های کمکی تصویری.(copture)
۴- کارت های اسکازی:SCASI 
اولین باری که دستگاه جدیدی را راه اندازی می کنند اولین چیزی که باید توجه کنید تنظیماتBios است اگرBios  شما را پشتیبانی می کند مطمئن شود سیستم عامل شما نیز آن را پشتیبانی می کند.
در مرحله ی اول راه اندازی فقط یک قالب بندی حداقل با کارت های گرافیک- حافظه- درایوها- (فلاپی- هارد- سی دی)توصیه می شود.

برطرف کردن ناسازگاری ها بطور دستی:
۱-قبلاً تنها راه برطرف کردن ناسازگاریها به طور دستی این بود که تنظیماتSwitch کارت های تطبیق گر Adapter را تغییر دهیم خوشبختانه این کار با ویژگی Plug & PlAY ساده تر است. زیرا تمام کار ترکیب بندی از طریق نرم افزارDevic Manager در سیستم عامل انجام می شود. 
۲- به نکات دفترچه راهنمای همراه کارت تطبیق گر دقت نمایید. در پایان هر تغییر سیستم را مجدداً راه اندازی نموده و ببینید که آیا مشکل هنوز وجود دارد یا خیر.( توصیه می شود در هر مرتبه تنها یک چیز را تغییر دهید) در پایان برای اطمینان از برطرف شدن مشکل و به وجود نیامدن یک مشکل جدید سیستم را از طریق اجرای برنامه های کاربردی متفاوت، امتحان کنید.

مبانی حافظه:
حافظه ها در کامپیوتر انواع متفاوتی دارند که ما به بررسی آنها می پردازیم:
۱- RAM:Rondom Access Memory  (حافظه با دسترسی تصادفی)، این حافظه فضای کاری پردازنده رایانه نیز می باشد. با دسترسی تصادفی گفته می شود به این معنی که به طور اتفاقی و نه متوالی به هر مکانی از حافظه دسترسی دارد. علاوه بر این، این حافظه فرٌار است یعنی با قطع برق اطلاعات آن از بین می رود.
۲- حافظه فقط خواندنی- ROM:Read only Memory ، اطلاعات این حافظه با قطع برق از بین نمی رود، این نوع حافظه می تواند داده ها را به طور دائمی نگه دارد. ROM به تنهایی یک مکان ایده آل  برای قرار دادن دستورالعمل های شروع به کار Pc می باشد. برای درک بهتر حافظه های فیزیکی در یک سیستم باید ببینید که چگونه و در کجای سیستم قرار دارد.
۱- ROM یا حافظه ی فقط خواندنی که در یک تراشه ROM روی مادربرد قرار دارد. ولی بعضی از کارت های تطبیق گر نیز دارای ROM هستند.
۲- D Ram حافظه ی Ram دینامیک یا پویا:
رم های دینامیک نوعی تراشه حافظه می باشد که در بخش اعظم حافظه ی اصلی Pc جدید به کار می رود.

مزایای اصلی DRAM این است که بسیار فشرده است بدان معنا که می توانید تعداد زیادی بیت را در یک تراشه بسیار کوچک جای دهید و به دلیل اینکه ارزان است می توانید مقادیر بزرگی از حافظه را خریداری کنید، برای همین از این نوع رم در حافظه کامپیوتر استفاده می شود.
مشکل DRAM دینامیکیبودن آن است و به لحاظ نوع طراحی باید مدام(Refresh) نوسازی شود.
نوع کاملاً متفاوت از حافظه که بسیار سریع تر از نوع DRAM ها می باشدایستا بودن نیازی به نوسان سازی دوره ای ندارد. قیمت این رم ها بسیار بالاست از این رو صرفاً در حافظهCash سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع حافظه DRAM: 
FPM:DRAM استاندار از طریق یک تکنیک به نام صفحه بندی قابل دستیابی می باشد. دستیابی عادی به حافظه، مستلزم انتخاب نشانی سطر و ستون است که انجام این کار زمان می برد.
حافظه ی حالت سریع یاFPM ،fast page Mode صفحه بندی با نگاه داشتن نشانه سطر و فقط با تغییر نشانه ی ستون صورت می گیرد. بنابراین امکان دسترسی سریع تر به همه ی صفحه ها از طریق یک سطر از حافظه فراهم می شود.

عتیقه زیرخاکی گنج