گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق صندلی چرخ دار الکتریکی را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۶۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب می باشد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فصل اول- مقدمه
فصل دوم- بررسي صندلي چرخدار
مقدمه
۱-۲- اجزاء صندلي چرخدار
۱-۱-۲- سيستم رانش
۳-۱-۲- چرخها
۴-۱-۲- اسكلت بندي
۲-۲- انواع صندلي چرخدار
۳-۲- ابعاد استاندارد صندلي چرخدار
۴-۲-پارامترهاي مهم در انتخاب صندلي چرخدار
۵-۲-نكات مهم در انتخاب صندلي چرخدار
۶-۲-مشخصات صندلي چرخدار الكتريكي
۱-۶-۲-روشهاي هدايت صندلي چرخدار الكتريكي
۲-۶-۲-روشهاي هدايت صندلي چرخدار الكتريكي
۷-۲-موارد استفاده از صندلي چرخدار
۸-۲-موارد عدم استفاده از صندلي چرخدار
خلاصه
فصل سوم- انتخاب ادوات مورد نياز
مقدمه
۱-۳-صندلي چرخدار
۲-۳- موتور الكتريكي
۱-۲-۳-باتريك نيكل- كادميوم
۲-۳-۳- باتري سرب- اسيد
۴-۳- مدار كنترل سرعت
۵-۳- انتخاب المال سوئيچ
۶-۳- انتخاب وسيله هدايت
خلاصه
فصل چهارم- طراحي كنترل كننده
مقدمه
۱-۴- پروتكل هدايت صندلي بر اساس حركت صندلي چرخدار
۲-۴- رابطه بين سرعت خط
۳-۴- بررسي ديناميك ثابت صندلي چرخدار
۴-۴- بررسي كنترل حلقه بسته
۴-۵- روشهاي كنترل صندلي چرخدار الكتريكي
۱-۵-۴- كنترل كننده هاي قابل تنظيم
۲-۵-۴- كنترل با سنسورها يا همكار
۳-۵-۴- كنترل تحمل پذير خطا
۶-۴- سازگاري الكترومغناطيسي
فصل پنچم
مقدمه
روشهاي ساخت مدار
۱-۵-پياده سازي به روش آنالوگ
۱-۱-۵- كنترل كننده PWM
۲-۱-۵- محاسبه جريان گيت ماسفت
۳-۱-۵- انتخاب فركانس برشگري
۴-۱-۵- استخراج پارامترهاي موتور ANCN7152
۵-۱-۵- ساختن ولتاژ منفي از ولتاژ مثبت
۲-۵- پياده سازي به روش ديجيتال
۱-۲-۵- روشهاي سنجش شارژ باتري
۲-۲-۵- ساخت منبع تغذيه منفي
خلاصه
فصل ششم- نتايج آزمايشات
فصل هفتم- نتيجه گيري و پيشنهاداتي براي ادامه كار
مراجع
ضميمه (۱)- نرم افزار هدايت صندلي چرخدار
ضميمه (۲)- برنامه ثبت و تحليل داده ها براي تعيين
ضميمه (۳)- گاتالوگ موتور ANCN7152
ضميمه (۴)- گاتالوگهاي ۸۹۵۱ و TL494

 
فهرست شكلها
شكل صفحه
شكل (۲-۱): نمودار ابعاد اساسي صندلي چرخدار
شكل (۱-۳): تصاوير تقربي صندلي چرخدار از زواياي مختلف
شكل (۲-۳): نماي چرخ عقب و متعلقات آن
شكل (۳-۳) نيروهاي وارد شده به محور چرخ
شكل (۴-۳): نيروهاي وارد شده به صندلي چرخدار در سطح شيبدار
شكل (۵-۳): برشگر كاهنده با بار اهمي
شكل (۶-۳): تقسيم بندي برشگرها
شكل (۷-۳): برشگر كلاس B
شكل (۸-۳): برشگر كلاس C
شكل (۹-۳): برشگر كلاس D
شكل (۱۰-۳): برشگر كلاس E
شكل (۱۱-۳): كنترل دو جهته دور موتور DC با رله SPDT
شكل (۱۲-۳): نماي مداري GTO
شكل (۱۳-۳): نماي مداري ماسفت كانال N
شكل (۱۴-۳): نماي مداري IGBT
شكل (۱-۴): چرخهاي صندلي عقب صندلي چرخدار
شكل (۲-۴): نيروهاي وارد شده به مركز جرم
شكل (۳-۴): دستگاه مختصات صندلي چرخدار
شكل (۴-۴): دياگرام بلوكي سيستم صندلي چرخدار الكتريكي با كنترل انسان
شكل (۵-۴): سينماتيك صندلي چرخدار
شكل (۶-۴): دياگرام بلوكي دياگرام بلوكي كامل شده شكل (۴-۴)
شكل (۱-۵): جمع كننده و تفريق كننده آنالوگ
شكل (۲-۵): پياده سازي تابع قدر مطلق با پل ديودي
شكل (۳-۵): يكسوساز نيم موج ايده آل
شكل (۴-۵): يكسوساز تمام موج ايده آل
شكل (۵-۵): نحوه تضعيف سيگنال خروجي جمع كننده
شكل (۶-۵): نحوه تضعيف سيگنال خروجي تفريق كننده
شكل (۷-۵): نحوه بافر كردن خروجي جوي استيك
شكل (۸-۵): تراشه TL494
شكل (۹-۵): جريانهاي كشيده شده توسط گيت هنگام روشن شدن
شكل (۱۰-۵): روشن شدن ماسفت با مقاومت
شكل (۱۱-۵): روشن شدن ماسفت با مقاومت ترانزيستور
شكل (۱۲-۵): مدار تحريك ماسفت
شكل (۱۳-۵): ولتاژ و جريان سوئيچ در حال روشن شدن
شكل (۱۴-۵): روشن پاسخ پله براي استخراج  

شكل (۱۵-۵): اعمال ولتاژ پله به موتور
شكل (۱۶-۵): پاسخ پله به موتور
شكل (۱۷-۵): مدار معادل الكتريكي براي  موتور DC
شكل (۱۸-۵): پاسخ فركانس جريان آرميچر و سرعت موتور
شكل (۱۹-۵): تنظيم دوره كار توسط TL494
شكل (۲۰-۵): ساخت منبع تغذيه منفي
شكل (۲۱-۵): شكل موجهاي رگولاتور باك- بوست
شكل‌ (۲۲-۵): تنظيم فركانس و دوره كار توسط IC 555
شكل (۲۳-۵): نماي شماتيك مدار ديجيتال
شكل (۲۴-۵): نمودار گردشي برنامه نرم افزاري
شكل (۲۵-۵): تبديل ولتاژ به جريان
شكل (۲۶-۵):ساخت منبع تغذيه منفي در مدار ديجيتال


فهرست جداول

جدول صفحه
جدول (۱-۲): ابعاد استاندارد صندلي چرخدار
چکیده:
معلوليت دگرگوني هايي از نظر آناتومي و فيزيولوژي در بدن فرد ايجاد مي كند كه در يك مقطع شخص بيمار محسوب مي شود. ولي بعد از درمان فردي است كه عليرغم داشتن ضايعه بايد زندگي طبيعي داشته باشد. صندلي چرخدار وسيله خوبي براي كمكهاي فيزيكي به  افراد معلوليت دار مي باشد و به آنها در انجام امور شخصي خود تا حد زيادي استقلال مي دهد . صندلي چرخدار افزايش كارآيي فرد باعث عارضه يا عوارض احتمالي نشود. به دليل اشكالات موجود در صندليهاي چرخدار فعلي، استفاده كنندگان دچار عوارض مختلفي مي شوند. به عنوان مثال تقريباً نيمي از افرادي ك به طور مداوم از صندلي چرخدار با نيروي رانش خود شخص استفاده مي كنند از درد در مفاصل شانه شكايت دارند [۱۰] تحقيقات وسيعي در زمينه طراحي صندلي چرخدار و چگونگي ارتباط آن با كاربر در حال انجام است تا ايمني تكنولوژي صندلي چرخدار افزايش يابد. [۱].
۱-اجزاء صندلي چرخدار
يك صندلي چرخدار از چهار جزء اساسي به شرح زير تشكيل شده است:
۱-۱- سيستم نگهدارنده بدن
۱-۲- سيستم رانش
۱-۳- چرخها
۱-۴- اسكلت بدنه
۱-۱-سيستم نگهدارنده بدن:
اين سيستم از قسمتهايي تشكيل شده است كه يا بدن روي آنها به طور مستقيم تكيه مي كند و يا نگهدارنده بدن هستند. مثل تكيه گاه پشت، محل نشستن، تكيه گاه ساعد و دست، تكيه گاه ساق و زيرپايي.
۱-۲-سيستم رانش:
اين سيستم خود از سيستم هاي محرك، هدايت و ترمز تشكيل مي شود.
۱-۲-۱-سيستم محرك:
اين سيستم شامل  منبع توليد نيرو، وسائل كنترل نيرو، انتقال نيرو و چرخهاي رانش مي باشد.
۱-۲-۲-۱- منبع توليد نيرو: نيروي لازم رانش مي تواند توسط انسان يا باتري و يا موتور سوختي توليد گردد.
۲-۱-۲-۱- وسائل كنترل: قسمتي از سيستم محرك است كه مستقيماً با راننده در تماس بوده و سبب كنترل نيروي اعمال شده مي تواند نيروي عضلاني راننده و يا نيروي ديگري باشد كه توسط راننده كنترل مي شود و يا مي تواند تركيبي از هر دو باشد.
۳-۱-۲-۱- وسايل انتقال: مجموعه اجرائي هستند كه نيروي اعمال رانش را از وسايل كنترل به چرخهاي راننده منقل مي كند وسائل انتقال مي توانند مكانيكي، هيدروليكي، نيوماتيكي، الكتريكي و يا تركيبي از اينها باشند. در صورتي كه نيروي رانش توسط منبعي به غير از نيروي عضلاني راننده ايجاد شود، محفظه حامل نيرو جزء سيستم انتقال محسوب مي شود.
۲-۲-۱-سيستم هدايت:
اين سيستم شامل وسائل كنترل،  انتقال و چرخهاي هدايت مي باشد.
۱-۲-۲-۱-وسايل كنترل: قسمتي از سيستم هدايت است كه مستقيماً از راننده فرمان مي گيرد. 
۱-۲-۲-۱-وسائل انتقال: مجموعه اجزايي است كه نيروي لازم براي هدايت را از وسايل كنترل به چرخهاي هدايت، منتقل مي كند.
۳-۲-۲ چرخهاي هدايت: به ۲-۳-۱ مراجعه شود.
۳-۲-۱-سيستم ترمز:
اين سيستم شامل وسائل كنترل، انتقال و ترمز چرخها مي باشد.
۱-۳-۲-۱- وسائل كنترل: قسمتي از سيستم ترمز است كه مستقيماً با راننده در تماس بوده و نيروي ترمز را به وسائل انتقال مي رساند.
۲-۳-۲-۱-وسائل انتقال: مجموعه اجزائي است كه نيروي لازم براي ترمز كردن را از وسائل كنترل به ترمز چرخ مي رساند.
۳-۳-۲-۱-ترمز چرخ: اجزايي از صندلي چرخدار هستند كه نيروي ترمز بين آنها ايجاد مي شود. ترمز چرخ مي تواند به صورتهاي زير باشد: ترمز اصطكاكي كه نيروي  ترمز بر اثر اصطكاك بين اجزاء نسبت به هم گردنده ايجاد مي شود. ترمز الكتريكي كه نيروي ترمز بر اثر عملكرد در ميدان الكترومغناطيسي بر روي اجزا نسبت به هم گردنده ايجاد مي شود. اين اجزاء با  هم تماس ندارند و يا ترمز هيدروليكي كه نيروي ترمز بر اثر عملكرد جريان سيال بين اجزاء نسبت به هم گردنده مي شود.
دو سيستم ترمز در صندلي چرخدار وجود دارد. يك سيستم، ترمزي است كه راننده توسط آن به طور مؤثر، سريع و يا آهسته توأم با ايمني سرعت صندلي چرخدار را كم و يا آن را كاملاً متوقف مي نمايد. اين روش ترمز مانند ترمز عادي در وسائل نقليه مي باشد. سيستم ديگر، ترمزي است كه براي ثابت نگه داشتن صندلي چرخدار بر روي سطوح شيب دار حتي اگر راننده صندلي را ترك كرده باشد استفاده مي شود. اين روش ترمز مانند ترمز دستي است.
۳-۱-چرخها:
۱-۳-۱-چرخ راننده: چرخي است كه با سيستم رانش ارتباط دارد وقتي كه اين چرخ روي زمين قرار مي گيرد نيروي رانش ايجاد مي شود.
۲-۳-۱-چرخ هدايت: چرخي است كه با سيستم هدايت ارتباط دارد و هنگامي كه اين چرخ روي زمين قرار مي گيرد نيروي هدايت ايجاد مي شود.
۳-۳ چرخ جلوي هرزگرد: چرخي است كه مي تواند به دور خود بچرخد اما به منظور ايجاد نيروي هدايت نيست.

عتیقه زیرخاکی گنج