گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه    بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي‌سبک (داخلي – خارجي) را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۰۵صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت بسیار مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید 

فصل اول طرح تحقيق ۱
بيان موضوع يا تعريف مسأله: ۲
ضرورت انجام تحقيق: ۴
پيشينه تحقيق: ۵
فرضيات ۶
تعريف عمليات متغيرها: ۷
نوع تحقيق و دلايل آن: ۷
ابزار گردآوري داده ها: ۸
جامعه آماري: ۸
مراحل انجام تحقيق: ۸
تعريف مفاهيم: ۸
محدوديت ها ۱۲
فصل دوم ادبيات تحقيق ۱۳
تاريخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازي: ۱۴
تكنولوژي (فن آوري) در صنعت چرم ۲۱
مراحل ساخت چرم ۲۸
عوامل مؤثر بر كيفيت پوست و چرم ۳۰
الف- پوست: ۳۰
ب- چرم: ۳۳
انواع چرم و موارد استفاده از آن: ۳۵
انواع محصولات چرمي: ۳۷
بخش دوم مباحثي در باب صادرات و ابعاد مديريتي آن ۳۹
تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه ۴۰
جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور ۴۲
آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي ۴۲
نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال ۴۳
تعريف استراتژي ۴۵
نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي ۴۵
الف- استراتژي جايگزيني واردات ۴۵
ب- استراتژي توسعه صادرات: ۴۷
انواع استراتژي هاي رقابتي عام ۴۸
رهبري در هزينه ۵۰
تمايز محصول ۵۱
تمركز (محدودنگري) ۵۳
ميانه روي ۵۵
تعريف بازاريابي: ۵۷
استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار ۵۸
۱- استراتژي بازاريابي يكسان ۵۹
۲- استراتژي بازاريابي تفكيكي ۵۹
۳- استراتژي بازاريابي تمركزي ۶۰
ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار ۶۱
تقسيم بندي بازار هاي بين المللي ۶۳
استراتژي توسعه آميخته بازاريابي ۶۵
آميخته محصول ۶۶
اهميت قيمت در آميخته بازاريابي ۶۸
آميخته تشويق و ترفيع ۷۰
اجزاي تشويق و ترفيع ۷۱
توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي ۷۲
تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي ۷۳
۱- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل ۷۴
۲- تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83
۳-  تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل (Deciding Which market to enter) 85
۴- تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي (Diciding how to enter the market) 87
۵- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل (Deciding on the markting program) 96
۶- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 103
فصل سوم – روش تحقيق ۱۰۷
مقدمه ۱۰۸
روش تحقيق ۱۰۸
روش جمع آوري اطلاعات ۱۰۸
منابع اطلاعات ثانويه ۱۰۹
منابع اطلاعات اوليه ۱۱۰
روش اجراي پرسشنامه ۱۱۰
جامعه آماري: ۱۱۱
نمونه آماري ۱۱۱
تهيه و تنظيم پرسشنامه ۱۱۳
نحوه توزيع سوالات پرسشنامه ۱۱۴
روشهاي آماري مورد استفاده ۱۱۶
فصل چهارم – جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها ۱۱۹
مقدمه ۱۲۰
اطلاعات مربوط به ويژگيهاي مديران مراكز نمونه گيري شده ۱۲۰
آماره آزمون ۱۲۵
سوالات مربوطه: ۱۲۷
بررسي فرضيه ۲: ۱۲۹
آماره آزمون: ۱۲۹
آزمون فرضيه ۲: ۱۲۹
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتي ۱۲۹
بررسي فرضيه ۳: ۱۳۸
آماره آزمون ۱۳۸
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتي ۱۳۹
سوالات مربوطه: ۱۴۱
بررسي فرضيه ۴: ۱۴۵
آزمون فرضيه ۴: ۱۴۶
آزمون فرضيه ۴: ۱۴۷
سوالات مربوطه: ۱۴۸
بررسي فرضيه ۵: ۱۵۱
آزمون فرضيه ۵: ۱۵۱
تذكر: ۱۵۳
سوالات مربوطه: ۱۵۴
بررسي فرضيه ۶: ۱۵۶
آماره آزمون: ۱۵۶
آزمون فرضيه ۶: ۱۵۶
سوالات مربوطه: ۱۵۸
فصل پنجم –  نتيجه گيري و پيشنهادات ۱۶۱
نتيجه گيري ۱۶۲
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه ۱: ۱۶۲
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه ۲: ۱۶۳
نتايج بدست امه در ارتباط با فرضيه ۳: ۱۶۵
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه ۴: ۱۶۷
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه ۵: ۱۶۹
پيشنهادات ۱۷۱
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۱: ۱۷۱
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۲: ۱۷۳
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۳: ۱۷۷
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۴: ۱۷۸
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۵: ۱۸۰
پيشنهادات در ارتباطات با فرضيه ۶: ۱۸۲
ساير پيشنهادات ۱۸۴
ساير پيشنهادات ۱۸۵
توصيه به ساير دانشجويان محققين ۱۸۸
منابع: ۱۹۰
چکیده:

هدف از مطالعه موضوع:
۱- دستيابي به تصوير وضعيت موجود به ويژه ترسيم مسائل و مشكلات توليد كنندگان و صادر كنندگان محصولات چرمي‌سبك.
۲- كمك به سياست گذاران در امر صادرات و فروش محصولات چرمي‌و توجه بيشتر به ارزش افزوده اي كه از اين طريق بدست خواهد آمد.
۳- فراهم آوردن مبنايي براي مراجعه استفاده كنندگان در زمينه صادرات و فروش محصولات چرمي‌به دليل اطلاعات جمع آوري شده در اين خصوص.
۴- جلب توجه دست اندركاران توليد و صادرات محصولات چرمي‌سبك به ضرورت تحول در بينش و شيوه هاي انجام كار.
ضرورت انجام تحقيق:
متأسفانه پوست به عنوان يك ماده اوليه ارزشمند مورد بي لطفي قرار گرفته است و قرنها توسط افراد خواص با ديدگاه سنتي و صرفاً براي منافع كوتاه مدت و بدون توجه به ارزش افزوده زيادي كه مي‌تواند ايجاد نمايد صادر گرديده است و به تبع آن صنعت چرم ايران نيز عليرغم امكانات بالقوه و بالفعل نتوانسته است جايگاه خود را تثبيت نمايد.
ايران با پرورش ۴۸ ميليون رأس گوسفند (۸۴/۳% گوسفند جهان) و ۱۶ ميليون رأس بز (۳% بز جهان) سهم كمي‌از صادرات را عهده دار مي‌باشد . كشتار سالانه انواع دام سبك و سنگين در كشور ايران ۳۰ ميليون رأس مي‌باشد كه بعبارتي روزانه ۸۲۰۰۰ رأس را شامل مي‌شود كه ۷۰۰۰۰ رأس آن سبك مي‌باشد و با احتساب روزهاي كار در سال، معدل روزانه ۹۲۰۰۰ جلد پوست سبك مي‌باشد . همانطور كه گفته شد عمده صادرات ايران بصورت سالامبور و چرم نيمه تكميل شده مي‌باشد و اكثراً مرغوبترين پوستها به خارج صادر مي‌گردد. و توليد كننده چرم و البسه چرمي‌داخلي مجبور است از پوست و چرم با كيفيت پايين تر استفاده نمايد. 
صادرات سالانه ۱۹-۲۰ ميليون جلد سالامبور، حدود يكصد ميليون دلار ارزآوري را در بر خواهد داشت و اگر تبديل به لباس و محصولات چرمي‌شود تا يك ميلياد و چهارصد ميليون دلار ارزآوري دارد. تحقق چنين دستاوردي جز با اعمال مديريت صحيح و استفاده از تكنولوژي پيشرفته و در فضاي توليد مناسب ممكن نمي‌باشد در حاليكه در صورت تغيير بينش و فعاليت علمي‌مي‌توان محصولات متنوع و قابل رقابت در بازارهاي جهاني توليد نمود و از طريق توسعه اين صنعت علاوه بر ارزآوري فراوان، براي تعداد زيادي از افراد جامعه اشتغال نيز ايجاد نمود كه اين گام با سياست هاي نظام جمهوري اسلامي‌در جهت توسعه صادرات غير نفتي و اولويت ايجاد اشتغال در جامعه جوان كشور ايران هم راستا بوده و ضرورت پرداختن به آن از اولويت هاي اقتصادي-بازرگاني كشور قلمداد مي‌گردد .

پيشينه تحقيق:
جديد بودن موضوع تحقيق، يكي از ويژگي هاي اين پژوهش مي‌باشد. در خصوص صنعت چرم پژوهش هاي اندكي در دانشگاهها صورت گرفته است و تحقيقات قبلي نيز بصورت كلي و محض به صنعت چرم و صادرات و واردات آن نگريسته اند ولي هيچكدام با ديد مديريتي به اين مسأله نپرداخته اند. لازم به ذكر است كه تنها دو عدد پايان نامه كارشناسي ارشد در زمينه صنعت چرم تدوين شده اند كه اولي به نام «قيمت تمام شده محصولات چرمي»  و با ديد حسابداري به مسئله نگريسته است و دومي‌به نام «چرم، صادرات و واردات»  بصورت كلي و صرفاً با ديد اقتصادي و تراز بازرگاني به اين مسئله پرداخته است كه هر دو از لحاظ محتوايي با پژوهش حاضر تفاوت دارند – و در حدي كه پژوهشگر تحقيق نموده است مي‌توان گفت در خصوص صادرات محصولات چرمي‌سبك و با ديد مديريتي اين اولين پژوهش دانشگاهي مي‌باشد.
همچنين بايد يادآور شد كه بجز طرحهاي تحقيقاتي بنام طرح مطالعاتي ارتقاء كيفيت، بهره وري و كاهش ضايعات در واحدهاي توليدي چرم كه توسط مديريت صنايع كوچك وزارت صنايع انجام شده است و نيز طرح مطالعاتي بنام بازار جهاني پوست، چرم و كفش چرمي‌كه توسط مركز پژوهش هاي بازرگاني وزارت بازرگاني صورت گرفته است و كتاب دوجلدي شيمي‌پوست و چرم كه با كمك بانك صنعت و معدن به چاپ رسيده است كار قابل ملاحظه ديگري توسط وزارت خانه ها و ادارات تابعه آنها صورت نگرفته است و ساير اطلاعات موجود دريافتي از سازمانهاي دولتي اكثراً به صورت جسته و گريخته و بي نظم بوده و تا حدي، مغاير با اطلاعات سازمان هاي ديگر مي‌باشد.

فرضيات
با توجه به بررسي هاي مقدماتي، مطالعات كتابخانه اي، نقطه نظرات ارائه شده در گزارشات اقتصادي و بازرگاني و عوامل عمومي‌مؤثر بر صادرات محصولات چرمي‌فرضيات زير ارائه مي‌گردد:
۱- قوانين و مقررات صادراتي موجود در كشور از صادرات محصولات چرمي‌سبك حمايت مي‌كند.
۲- صادركنندگان محصولات چرمي‌سبك از دانش و فنون بازاريابي آگاهي لازم را دارند.
۳- محصولات چرمي‌سبك از كيفيت مناسب براي صادرات برخوردار مي‌باشند.
۴- روشهاي نوين توليد (فن آوري جديد) محصولات چرمي‌سبك از سوي توليد كنندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۵- محصولات چرمي‌سبك توليد شده صادراتي، از قيمت رقابتي برخوردار مي‌باشند.
۶- محصولات چرمي‌سبك توليد شده از تنوع لازم براي صادرات برخوردار مي‌باشند.

تعريف عمليات متغيرها:
متغير تابع = f (متغيرهاي مستقل)
متغير تابع: فروش
نحوه عرضه: نحوه توليد، قيمت، كيفيت، نحوه عرضه، بازاريابي.

نوع تحقيق و دلايل آن:
در اين تحقيق با استفاده از اسناد و منابع كتابخانه اي به جمع آوري اطلاعات آماري و تاريخي اقدام شده و نيز از طريق مصاحبه به بررسي فرضيه ها اقدام گرديده است.


ابزار گردآوري داده ها:
در اين پژوهش اطلاعات از طريق مصاحبه هاي حضوري و در مواردي با استفاده از مكاتبات الكترونيكي (E-Mail) و از سوي ديگر منابع كتابخانه اي صورت گرفته است.
جامعه آماري:
شامل مراكزي مي‌باشد كه در زمينه توليد و صادرات محصولات چرمي‌سبك فعاليت مي‌كنند و نيز تعدادي از فروشگاههاي محصولات چرمي‌در سطح مشهد.
مراحل انجام تحقيق:
پس از انتخاب موضوع با استفاده از تجربيات و مشاوره هاي يكي از صادركنندگان فرضيه ها را تنظيم نموده و با توجه به آنها اقدام به انجام مصاحبه گرديد. در كنار آن به جمع آوري مطالب كتابخانه اي پرداخته شد.
تعريف مفاهيم:
محصولات چرمي‌سبك: در برگيرنده كليه فرآورده هايي است كه توسط عمل دباغي از پوست سبك بدست مي‌آيد و شامل پوست، سالامبور، وت بلو، كراست، دايكراست، چرم، جير و نهايتاً كالاهاي ساخته شده از چرم و جير مي‌باشد.
پوست : پوست لايه يا جداره اي است كه بين بدن موجودات زنده و دنياي اطراف آنها قرار گرفته و انجام وظيفه مي‌كند يا پوشش خارجي سطح بدن كليه موجودات زنده را پوست مي‌نامند كه در حقيقت مرزي بين دنياي خارجي و داخلي بدن آنها مي‌باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج