گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع ترانسفورماتور هاي جريان Current  transformer که شامل ۳۵ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست

مقدمه ترانسفورماتور هاي جريان Current transformer 
پارامترهاي اساسي در C.t ها
۱ـ نقطه اشباع ترانس 
2ـ كلاس و دقت اندازه گيري ترانس جريان
۳ـ نسبت تبديل ترانس جريان
۴ـ ظرفيت ترانس جريان
انواع ترانسهاي جريان ازنظر ساختمان
۱ـ نوع حلقه اي Ring Type : 
2ـ نوع پايه اي Past Type : 
الف) هسته بالا (Top Core) 
ب) هسته پايين (Tank Type) 
3ـ۳ـ۳) مشخصات الكتريكي ترانسهاي جريان
ترانسفورماتورهاي ولتاژ
Voltage or potantial transformer 
مشخصات الكتريكي ترانسهاي ولتاژ
خروج دستي ترانسفورماتور جهت سرويس وتعميرات 
بر قدار كردن ترانسفور ماتور پس از پايان كار سرويس وتعميرات 
عمليات در پستهاي فوق توزيع داراي باسبار ۶۳ كيلو ولت 
الف) عمليات هنگام بي برق شدن پست 
ب ) نحوه بر قدار كردن پست 
ج) بدون برق كردن يكي از باس بارهاي ۶۳ كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات 
د) بر قدار كردن يكي از باس بارهاي ۶۳ كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات 
ه) بي برق كردن كليه باس بارهاي ۶۳ كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات 
ر) بر قدار كردن كليه باس بارهاي ۶۳ كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات 
بهره برداري از ترانسفور ماتورهاي فوق توزيع 
الف : بازديدها ومراقبت هاي ظاهري 
ب : نحوه موازي كردن ترانسفور ماتور ها 
ج- نحوه از حالت موازي خارج كردن ترانسفور ماتورها 
د- انجام عمليات در صورت خروج خود كار ترانسفور ماتور بعلت باز شدن ديژنكتورهاي ۲۰ و ۶۳ كيلو ولت 
ه- نحوه برقدار كردن ترانسفور ماتور هاي فوق توزيع پس از پايان كارهاي تعميراتي ورلياژي


عتیقه زیرخاکی گنج