گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهاي دولتي و غير دولتي براي رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدينگي آنها، ايجاد انگيزه کاري و حفظ نيروي کارآمد و جذب نيروهاي متخصص تسهيلاتي مانند وام براي آنها در نظر مي گيرند که هر شخص با توجه به نياز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفي در هر سازمان و شرکت دولتي و غير دولتي دارد اقدام مي نمايد که شامل وام خريد و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و وديعه مسکن، وام رفاه، وام ليزينگ خودرو و وام ازدواج مي باشد که هر يک از اين نوع وام ها شرايط خاص و مدارک و مستندات مربوط و ميزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و ساير شرايط را دارا مي باشد. البته شايان ذکر است که نحوه استرداد هر يک از انواع وامها به کارمندان، به ميزان مبلغ دريافتي آنها از سازمان يا شرکت بستگي دارد يعني بايد ۳/۱ جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات براي کارمند باقي بماند. براي روشن شدن اين مطلب وام مسکن که ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ريال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب ميکنند که ۰۰۰/ ۰۵۰/ ۳ ريال ميشود (هر قسط آن هم ۰۰۰/ ۵۵۰ ريال (۱+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسيم بر ۴۰۰/۲ و اگر پرداختي بعد از کسورات ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات کمتر ميشود که مبلغ ان ۰۰۰/۹۵۰ ريال است در صورتي که اگر جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات را در ۳ تقسيم کنيم مبلغ آن ميشود ۳۳۳/۸۳۳٫

ملاحظه ميشود که فرد توانايي پرداخت وام را  دارد ولي اگر اين ميزان بيشتر شود به جاي اينکه به فرد ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ريال وام بدهند مبلغ کمتري وام به وي مي دهند به ميزاني که بعد از محاسبات مربوطه ۳/۱ حقوق فرد باقي بماند و اين مورد در تمامي وامها صدق مي کند به غير از وام رفاه به علت اينکه مبلغ وام رفاه (۰۰۰/۰۰۰/۴ريال) مبلغ ناچيزي در سازمان محسوب ميشود و داراي اين شرايط نمي باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج