گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
اهداف تربيت بدني در جوامع گذشته و امروز: مطالعه و تحليل تاريخي احوال اقوام گذشته و حال نشان مي دهد كه سعي و تلاش انسان قدمت تاريخي دارد ، تا آنجا كه مي توان گفت اداره حيات اقوام ابتدايي بدون حركت و فعاليت ميسر نبوده است. اجراي مهارتهايي از قبيل زوبين اندازي ، تيراندازي با تير و كمان ، كوه و غار پيمايي ، كشتي گيري و حتي اجراي مسابقه هاي دو كه در قرآن كريم در داستان برادران يوسف نيز از آن ذكري به ميان آمده است ، جملگي حاكي از رواج فعاليتهاي جسماني و تربيت بدني در نزد ملتها و اقوام روزگاران گذشته بوده است. در زندگي فردي و اجتماعي بسياري از جوامع و ملتهاي امروز جهان ، تربيت بدني و ورزش بخش مهم و جدايي ناپذيري از برنامه هاي كلي تربيت كودكان و جوانان به حساب مي آيد . امروزه ملتها بر اساس جهان بيني و شناخت كلي از انسان به طرح و تنظيم برنامه هاي ورزشي و تربيت بدن مي پردازند و اين گونه برنامه ها را در زندگي خانوادگي و آموزشگاهي نسلهاي حال و آيندة خود قرار مي دهند.  اهداف عمدة تربيت بدني در تاريخ زندگي انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعميم بهداشت ، رشد و تقويت قواي جسمي ، آمادگي براي فعاليتهاي دفاعي ، كسب شادابي و نشاط ، و نيل به موفقيت در وظايف حرفه اي و شغلي . اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغييري در نزد اكثريت جوامع بشري ترغيب مي شود و بر حسب ضرورت تاريخي بر يك يا چند هدف تاكيد بيشتري به عمل مي آيد. 

اهداف تربيت بدني و ورزش
۱ـ هدفهاي بهداشتي و تندرستي
ـ تامين سلامت و بهداشت بدن و تجهيز آن در برابر عوارض و بيماريها ؛
ـ تامين و تسهيل شرايط رشد و تقويت بدن در حد امكان و توان رعايت جنبة اعتدال در آن ؛
ـ ايجاد ورزيدگي و هماهنگي در بين اعضا و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت سرعت ، چابكي و مهارت ؛
ـ ايجاد مقاومت و افزايش ميزان تحمل و عادت دادن آدمي به صبر و استقامت در برابر شدايد و سختي ها
ـ دستيابي به قدرت ضبط ارادي اعضاي بدن و به كارانداختن ارادي آنها .
ـ بازسازي و نو تواني بدن به منظور رفع نقايص جسمي و نارساييهاي فيزيكي و افزايش ميزان كارآيي آن .
۲ـ هدفهاي تربيتي و اخلاقي
ـ پرورش روان و ايجاد زمينه براي استقلال شخصيت ، سعة صدر ، همت بلند ، ايثار و فداكاري .
ـ دستيابي به مراتب قوت قلب ، جرات ، شهامت ، استقامت و پايداري و تقويت روحيه.
ـ رشد و پرورش ، رغبتهاي مثبت و جهت دهي آنها به سوي خير و كمال .
ـ توجه به كرامت و والايي خود و خويشتنداري در برابر نابسامانيها و مفسده ها .
ـ شناخت و مسئوليتهاي انساني و اسلامي و سعي در انجام دادن هرچه بهتر تكاليف و وظايف خود .
ـ افزايش توان و قدرت تصميم گيريهاي سريع ، عادلانه ، اقتصادي و مناسب.
ـ رشد و پرورش توجه و دقت ، مقايسه و تشخيص و جهت دادن به آنها براي رسيدن به هدفهاي مورد نظر. 


عتیقه زیرخاکی گنج