گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر

این فایل در ۸۴ اسلاید تهیه شده است و شامل سرفصل های زیر است:          

  در فصل اول فولادهای ساختمانی (روش تهیه فولاد- شکل دادن به فولاد- کارسردوگرم برروی فولاد- انواع فولادها- محسنات ومعایب فولاد) تعریف شده است،در فصل دوم به نصب سازه های فولادی (فن نصب برنامه پیشرفت کار عملیات کارگاهی تجهیزات نصب وسایل نصب روشهای نصب پل روش های نصب ساختمان)پرداخته شده است، در فصل سوم  جوشکاری (اصول وفرایند وسایل جوشکاری رویه جوشکاری ترک در جوش پیش گرمی کنترل اعوجاج کاربرد اقسام جوش) بیان گردیده و در فصل چهارم برشکاری  و فصل پنجم به ضوابط اجرائی (مشخصات فولادمصرفی انحرافات مجاز- ضوابط ساخت قطعات ضوابط نصب قطعات) اختصاص داده شده است.

 

سوابق تاریخی

به نظر می رسدکه بشراولیه آهن را از طریق سنگهای آسمانی شناخته باشد

– تاریخ دقیق استفاده بشر از آهن معلوم نیست ولی قدمت آن به ۵۰۰۰سال می رسد.                                                                                  

– درگذشته استفاده حداکثرازآهن نشانه تمدن برتروتعیین کننده برنده جنگها بوده است.                                                                                  

– قدمت استفاده ازفولاد به دوتاسه هزارسال پیش می رسد که شمشیرهای فولادین می ساختند.

– اولین سازه قابل توجه آهنی پلی است ازچدن درانگلستان به دهانه ۳۰متر  (1779-1777).                                                                  

– فولاددرمقیاس صنعتی اولین بارتوسط کوره بسمر(۱۸۸۵) ایجاد و به ثبت رسید.

– آهن ۹۵% کل تولیدات فلزات دنیارا به خود اختصاص داده است              

سنگ آهن                                                  

– وجودآهن درطبیعت به صورت سنگ آهن است به سنگی که بیش از۲۰%آهن داشته باشد سنگ آهن می گویند.                                                      

– مقدارآهن درطبیعت نزدیک به ۵% پوسته زمین تخمین زده می شود.           

سنگهای آهن متعارف به صورتهای زیر است:                                        

۱- سنگ ماگنتیت که تا۶۵%آهن داردورنگ آن سیاه است.               

۲- سنگ هماتیت که بین ۵۰تا۶۰%آهن داردورنگ آن قهوه ای مایل به قرمز است.                                                                          

۳- سنگ هیدراته:لیمونیت بارنگ قهوه ای مایل به زردوگوتیت

۴-سنگ معدن کربناته:سیدریت حداکثرتا۴۵%آهن بارنگ سیاه مایل به قهوه یی ودرمجاورت هوا                                  


عتیقه زیرخاکی گنج