گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 84 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

امام علی علیه السلام می فرماید: اي بندگان خدا، از دشمن خدا پرهیز کنید، مبادا
شما را به بیماري خود مبتلا سازد و با نداي خود شما را به حرکت درآورد و با
لشکرهاي پیاده و سواره خود بر شما بتازند! به جانم سوگند شیطان تیر خطرناکی
براي شکار شما به چلّه کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیکترین مکان شما
را هدف قرار داده است…
امام علی علیه السلام می فرماید: اي بندگان خدا، از دشمن خدا پرهیز کنید، مبادا شما را به بیماري خود مبتلا سازد و با نداي خود شما را به حرکت درآورد و بالشکرهاي پیاده و سواره خود بر شما بتازند! به جانم سوگند شیطان تیر خطرناکی براي شکار شما به چلّه کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیکترین مکان شمارا هدف قرار داده است…پس شیطان بزرگترین مانع براي دینداري و زیانبارترین و آتش افروزترین فرد برايدنیاي شماست! شیطان از کسانی که دشمن سرسخت شما هستند و براي درهم شکستنشان کمر بسته اید خطرناکتر است. مردم، آتش خشم خود را بر ضد شیطان بکار گیرید و ارتباط خود را با او قطع کنید به خدا سوگند شیطان بر اصل و ریشه شما فخر فروخت و بر حسب و نسب شما طعنه زد.
نقل شده است وقتی شیطان به خداي متعال گفت: لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم
لایتنهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم: من بر سر راه
مستقیم تو در برابر آنها کمین می کنم، سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف
راست و چپ آنها به سراغشان می روم فرشتگان پرسیدند شیطان از چهار سمت بر
انسان مسلط است. پس چگونه انسان نجات می یابد؟ خداوند فرمود: راه بالا و پایین
باز است راه بالا نیایش و راه پایین سجده و بر خاك افتادن است.
کید شیطان ضعیف است.
تعبیر قرآن کریم این است: ان کید الشیطان کان ضعیفا یعنی مکر و کید شیطان از
اول ضعیف بود. نه اینکه حالا ضعیف شده باشد، بلکه ماهیتاً ضعیف است. لیکن این
ضعیف به حساب آمدن در رابطه با خداست، نه کسانی که زیر مجموعه و تابع اوامر
و وسوسه هاي او هستند.
تأکید بر تلاوت سوره حمد
تلاوت آن به انسان، روح و ایمان می بخشد، او را به خدا نزدیک می کند، صفاي دل
و روحانیت می آفریند و اراده انسان را نیرومند و تلاش او را در راه خدا و خلق
افزون می سازد و میان او و گناه و انحراف فاصله افکند به همین دلیل در حدیثی از
امام صادق علیه السلام می خوانیم:
٣
رن ابلیس اربع رنات، اولهن یوم لعن و حین اهبط الی الارض و حین بعث محمد
صلی الله علیه و آله علی حسن فتره من الرسل و حین انزلت ام الکتاب . “شیطان
چهاربار فریاد کشید و ناله سرداد، نخستین بار روزي بود که از درگاه خدا رانده شد،
سپس هنگامی بود که از بهشت به زمین تنزول یافت، سومین بار هنگام بعثت محمد
صلی الله علیه و آله بعد از فترت پیامبران بود، و آخرین بار زمانی بود که سوره
حمد نازل شد.”
انشاء الله که خداوند ما را از مجاهدان در راه حق قرار دهد، هر نوع جهادي که
شایسته ماست و بر مقتضاي ماست و انشاء اله که ما بتوانیم دامن خود را به گناهان
آلوده نکنیم چراکه امام علی علیه السلام می فرمایند:
ماالمجاهد الشهید فی سبیل الله باعظم اجرا ممن قدر فعف
آن کس که در راه خدا جهاد کند و شربت شهادت بنوشد، بلند مقام تر از آن کس
نیست که توانایی بر گناه داشته باشد و دامن خود را آلوده نکند.
و ما بتوانیم نفس خود را نگه داشته و آلوده نکنیم زیرا شیطان گفته که من در سه
جا حضور پیدا می کنم:
-۱ در میدان جنگ که مجاهد را به یاد خانواده اش می اندازم.
-۲ در دعوا و عصبانیت و خشم میان دو نفر نقش مهمی را ایفا می کنم.
-۳ زمانی که دو جنس مخالف در خلوت هم حضور پیدا می کنند.

عتیقه زیرخاکی گنج