گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دستگاههاي الكتريكي امروزه بخش وسيعي از صنعت را بخود اختصاص داده‌اند و هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌گردد. هر روزه علاوه بر افزايش كمي، تعداد دستگاههاي، از لحاظ كيفيت كاري و حساسيت ودقت در انجام كار روزبه‌روز بهتر شده و قابليت‌هاي انجام كار آنها بيشتر مي‌شود. و در يك خط توليد سري ممكن است كه يك دستگاه نقش حياتي ايفا كند و خرابي يك دستگاه توليد كارخانه را با خطر روبرو كنندو همچنين بعلت هزينه بسياري كه براي ساخت يا تهيه اين دستگاهها استفاده شده است در صورت و در آمدن اشكالي در كار آنها در اثر عدم ايجاد سيستم توزيعو حفاظت مناسب باعث بروز صدمات و زيانهاي چه از نظر مادي و چه از نظر زماني مي‌گردد
فرايند توليد
مواد ژلاتين (همان ژلاتين خوراكي البته بدون رسانس در اتاق ملتينگ داخل ديگ بزرگي كه دورتا‌دور آن بطور يكنواخت المنتهاي حرارتي قراردارد با آب و مواد افزودني ديگر ريخته مي‌شود و بوسيله يك همزن برقي بزرگ مخلوط مي‌شوند و با حرارت كم وغير مستقيم و يكنواخت (بوسيله المنت‌ها) پخته مي‌شوند بعد از پخته شدن و قبل از اينكه مواد به قسمت‌ توليد بروند مقداري از آن را به آزمايشگاه برده و آزمايشهاي مختلفي از قبيل ميكروب شناسي، در صد رنگ، در صد سفتي و آزمايشهاي ديگر روي آن انجام مي‌شود. پس از تائيد مواد راهي سالن توليد مي‌شوند. در سالن توليد مواد از ديگ بزرگ داخل ديگهاي كوچكي كه آنها هم داراي المنتهاي حرارتي هستند ريخته مي‌شود تا مواد قبل از رسيدن به ماشين توليد سرد نشوند. اين ديگهاي كوچك توسط جرثقيلهائي در سالن توليد بالا برده مي‌شوند و مواد توسط لوله‌هاي كه آنها هم داراي المنت حرارتي هستند به ماشين توليد منتقل مي‌شوند. ساختمان ماشين توليد به شكلي است كه در ابتداي آن حوضچه‌هاي كوچكي قرار دارد و مواد از طريق لوله‌ها درون اين حوضچه‌ها ريخته مي‌شوند و بعد از آن قالب كپسول به نام پيين‌بار به مقدار لازمي داخل اين خوضچه‌ها فرو مي‌رود و همان‌طور كه به دور خود مي‌چرخد مقداري از ماده را بخود مي‌گيرد و توسط چرخهاي ماشين بالا مي‌آيد و توسط قطعات مكانيكي ماشين به قسمت خنك كننده انتقال داده مي‌شود. بعد از خنك شدن مجدداً پين‌بارها به قسمت جلوي  ماشين منتقل مي‌شوند و عمليات تصحيح كپسول (پليسه گرفتن و جدا شدن از پين بارها) روي آنها انجام ميشود.
(قسمتهاي اضافه كپسول كه توسط تيغه‌هاي گردان دور كپسول گرفته توسط مكنده‌هائي كه زير دستگاه نصب شده مكيده مي‌شودو در جائي جمع مي‌شوند). بعد از توليد كپسولها آنها را داخل سطل‌هائي ميريزند بعد به سالن انتظار سورتينگ ميبرند  و بعد داخل اتاق سورتينگ مي‌شوند و در آنجا از نظر كوچك و بزرگي و رنگ مرتب مي‌شوند. ضمناً در همان جا يك چك آپ نهائي نيز روي كپسول‌ها انجام مي‌شود (اگر لكه سياهي روي كپسولها باشد توليد آن روز همه‌اش ضايعات مي‌شود).
بعد از مرتب و دسته‌بندي كردن، كپسول‌ها به اتاق پرينتينگ فرستاده مي‌شوند. در اين اتاق، دو قسمت كپسول (قسمت راست CAP و قسمت چپ CBADY داخل هم ‌مي‌شوند و روي آنها پرينت مي‌شوند. در اينجا توليد پوكه كپسول به پايان مي‌رسد، بعد از آن وارد انبار توليد مي‌شود و بعد به كارخانه‌هاي داروسازي منتقل مي‌شوند.
نكته قابل توجه در فرايند توليد تميز بودن صد در صد هوا و يكنواخت بودن دماي محيط توليد مي‌باشد كه قسمت اعظم تاسيسات الكتريكي و مانيكي را به خود اختصاص داده است.

برآورد بار مصرفي
در تهيه طرح تأسيسات برقي هر ساختمان، كارخانه و … يكي از شرايط مهم پيش‌بيني و برآورد هرچه دقيقتر درخواست (تقاضا يا ديماند) يا حداكثر توان مصرفي آن است كه براي تعيين برآورد حداكثر توان مصرفي دو روش موجود مي‌باشد:
روش اول جمع توتانهاي دستگاه‌ها و توان ديگر قسمت‌ها است و روش دوم روش   است كه در اين روش بطور كلي در برآورد بار فضاهاي مختلف مجتمع از استانداردهاي معتبر موجود و نيز استانداردهاي خاص وزارت نيرو كه در رابطه با يك سايت صنعتي مي باشد استفاده شده است در برآورد ذيل چگالي مصرف كل بر حسب   براي امكان مورد نظر بيان شده است.
ا
طبق برآورد و بررسيهاي انجام شده مصارف فوق شامل روشنايي داخلي روشنائي پياده‌روها فضاهاي محدود اطراف ساختمانها – مصارف پريزها – سيستم گرمايش و تهويه در مورد كارگاهها دربر‌گيرنده تجهيزات نيز مي‌باشد.
و براي توضيح بيشتر اول بايد گفت كه، براي فراهم كردن مقدمات تأمين نيروي برق هر طرح، (انشعات، پست، مولد و…) لازم است قبل از اقدام به تهيه طرح تأسيسات الكتريكي و در مراحل اوليه بايد به مطالعات معماري و ساختماني و حداكثر در خواست (ديماند) نيروي برق آن توجه كرد.
روش صحيح تخمين حداكثر در خواست براساس محاسبة توان كل نصب شده و اعمال ضرايب همزماني مناسب استوار است به شرط آنكه تجربيات گذشته كه از طرح‌هاي مشابه در محل بدست آمده باشد اين محاسبات را تأييد كند.
پيش‌بيني حداكثر در خواست، مخصوصاً از نظر وسائل و دستگاهها و روشنائي‌ها و تعداد پريزهاي نصب شده و غيره شديداً و ابسته به عرف و عادت محلي است لذا در اغلب موارد لازم خواهد بود حداكثر تقاضا پيش از مقادير بدست آمده از راه محاسبه انتخاب شود. اصولاً مطالب اين بخش جنبة راهنماي دارد و مقادير بدست‌ آمده از آنها نبايد بدون بررسي ها و مطالعات محني بكار برد.
از طرف ديگر لازم خواهد بود در پيش‌بيني حداكثر در خواست، عواملي نظير رشد سريع كيفيت زندگي و افزايش مصرف در طول عمر تأسيسات را در مدنظر گرفت.
براي تعيين توان كل نصب شده براساس خواسته‌هاي تأسيسات بايد به ترتيب زيرعمل كرد.
الف) موارد لازم  و دستگاه‌هاي نصب ثابت مي‌توان اسمي آنها، با اعمال ضريب توان آنها لازم خواهد بود.
ب) در خواست بارهاي القائي بايد به توجه به ضريب توان آنها تعيين شود.
ج) در خواست پريزها در مواردي كه نوع لوازم و دستگاههايي كه از انها تغذيه خواهند كرد مشخص نباشد از راه تخمين تقاضاي مدار نهايي آنها را برآورده مي‌كنند.
د) درخواست چراغهاي نصب ثابت از نوع تخليه‌اي (فلوئورسنت، جيوه‌اي و غيره) توان اسمي مصرفي لامپهاي آن با توجه به مصرف چوك آنهاست. درخواست اين گونه چراغها بر حسب ولت‌آمپر بايد ۲ برابر درخواست برحسب وات باشد.
ه) در خواست چراغهاي نصب ثابت از نوع رشته‌اي (التهابي) توان اسمي لامپهاي آنها نخواهد بود در مراحل برآورد اوليه در خواست توان چراغ بايد توان بزرگترين لامپي را كه بتوان در آن نصب كرد را در نظر گرفت.
غير همزماني يا تخمين ضريب ‌همزماني
به دليل وجود غير همزماني دو گروه تجهيزات و لوازم الكتريكي، بايد براي هر گروه از بارهاي مختلف (روشنايي، گرمايش، موتورها و غيره) از ضريب همزماني مناسب استفاده شود تا با اعمال آنها در بارهاي مربوطه، حداكثر توان مصرفي به حداكثر درخواست به دست آيد ضريب همزماني هر تأسيسات عددي است مختص همان تأسيسات.
براي همين در شرايط عادي پيش‌بيني دقيق آن امكان پذير نخواهد بود و فقط با توجه به تجربيات گذشته و آمار موجود مي‌توان ضريب همزماني را از پيش بعنوان راهنما و بصورت تقريبي تخمين زد.
با توجه به عدم كاربرد كليه دستگاهها و تجهيزات در كارگاهها و نيز عدم استفاده همزمان از كليه شبكه‌هاي توزيع فشار ضعيف شامل پريزها، مصارف روشنايي داخلي، روشنايي خارجي، موتورخانه‌ها و…. و با عنايت به آمار و مطالعات بدست آمده از كارگهاي فعال در زمينه تراشكاري و خدمات مشابه مجتمع به نظر مي‌رسد با دخالت فاكتورهاي همزماني در محاسبات برآورد بار مصرفي واقعي نزديكتر شده و محاسبات با دقت بيشتري انجام مي‌گيرد با توجه به اين موضوع كه احتمال افزايش و احدها وجود دارد و نيز عدم اطلاعات كامل راجع به تعداد دستگاهها و هر واحد فني ضريب همزماني را حدوداً ۵۲۵/۰ انتخاب مي‌كنيم.
با در نظر گرفتن اين موضوع كه در يك كارگاه تراشكاري تمامي دستگاهها با هم كار نمي‌كنند و نيز به توجه به اينكه بعضي از دستگاهها بصورت مكمل كاري دستگاههاي ديگر مي‌باشند با مراجعه به تراشكاريهاي متعدد به ظرفيت‌كاري بالا و متوسط متراژ ۱۵۰ متر مربع براي هر واحد تراشكاري به عدد ۷۵/۰ مي‌رسيم اين نشاندهندة اين مطلب است كه در يك تراشكاري در شرايط كاري خوب ۷۵/۰ از تجهيزات كارگاه مشغول به كار مي‌باشند در يك بررسي كلي اگر حدوداً ۷۵/۰ از تراشكاريهاي كل مجتمع مورد طراحي با اين ظرفيت كار كنند مصرف كل مجتمع را بايد در عدد ۷۵/۰ × ۷/۰ ضرب كرد. 
ضريب همزماني براي كارگاهها ۵۲۵/۰ = ۷۵/۰ × ۷/۰
محاسبه و طراحي سيستم روشنايي
۱ – اصول روشنايي و ساختمان لامپها 
مقدمه
بدون شك مهمترين حس انسان در هنگام كار بينائي است و به همين دليل است كه دقت در طراحي روشنائي از اهميت ويژه‌اي برخودار است. در دوران قديم بيشتر كارها و وقت مردم در فضاي بازگذرانده مي‌شود و از نور خورشيد بيشترين استفاده بعمل مي‌آمد اما امروزه بشتر كارها در سالن‌هاي سرپوشيده انجام مي‌شود و مردم بيشتر اوقات خود را در داخل ساختمانها مي‌گذرانند بنابراين يك طراح خوب و موفق سرعت بالا رفتن بهره‌وري و راندمان مي‌شود و هم برجستگي كارگرها و بقيه افراد جلوگيري مي‌كنند و فوائد ديگري هم دارد كه در طول اين فصل به آنها اشاره خواهيم كرد.
اگر يك طراحي روشنائي خوب و دقيق نباشد باعث خستگي چشم، سردرد، نقص بينائي و تصادفهائي ناشي از كمي نور يا درخشندگي و چشم زدگي مي‌شود.
بطور كلي روشنائي خوب و رضايت بخش بايد داراي خصوصيات زير باشد:
۱ – نور از نظر توزيع فركانسها يكنواخت باشد.
۲ – درخشندگي سطوح كار طوري باشد كه سبب چشم‌زدگي نشود.
۳ – نور كافي است.
۴ – سايه در محيط كار وجود نداشته باشد.
روشنايي رضايتبخش به راحتي انسان كمك مي‌كند و بازدهي كار را بالا مي‌برد و با كاهش تصادفهاي ناشي از نور غير كافي به ايمني كار كمك بسيار مي‌كند.
مسائلي كه در طراحي بايد در نظر گرفته شود علاوه بر اجراي هدفهاي خواسته شده از جانب سفارش دهنده عبارتند از:
الف – اصول اقتصادي
ب – اصول بهداشتي
ج – اصول زيبايي
الف) اصول اقتصادي
در بررسي اصول اقتصادي طراحي روشنائي نوع لامپ و نوع روشنائي مورد نياز مطرح است. در سيستم‌هائيكه بيشتر بطرف سيستم‌هاي مستقيم روشنائي تمايل دارند جنبه‌هاي اقتصادي بيشتر در نظر گرفته مي‌شود و تعداد لامپ‌هاي كمتري در اينگونه موارد لازم است بدين صورت اگر مسئله را فقط از جنبه اقتصادي بررسي نمائيم سيستم مستقيم اقتصادي‌ترين نوع روشنائي است. در رابطه با انتخاب نوع لامپ از جنبة اقتصادي دو ديدگاه هزينه‌اي و جود دارد.   1  – هزينه اوليه ۲ – هزينه نگهداري و تعميرات.
بعنوان مثال هزينه اوليه لامپهاي فلوئورسنت از لامپ‌هاي رشته‌اي بيشتر است در صورتيكه عمر اين لامپها نسبت به لامپ‌هاي رشته‌اي بيشتر است و نگهداري آنها هزينه كمتري دارد. علاوه بر آن بهره نوري لامپ فلوئورسنت در مقايسه با لامپ رشته‌اي خيلي بيشتر است.
ب – اصول بهداشتي
يك طراحي روشنائي هنگامي قابل قبول است كه اصول بهداشتي در مورد آن رعايت شده باشد. در مرحله اول نور بايد يكنواخت باشد تا خيرگي براي چشم ايجاد نشود و از ايجاد سايه‌هاي مزاحم جلوگيري شود. در مرحله بعدي بايد روشنائي كافي بوده و تا حد امكان به نور روز نزديك باشد. در طراحي روشنائي بايستي دو عامل اقتصادي و بهداشتي توأماً در نظر گرفته شود.
ج) اصول زيبائي:
در رعايت اصول زيبائي بايستي شكل لامپها و چگونگي قرار گرفتن آنها و فاصله بين لامپها از يكديگر و معماري محل مورد توجه قرار گيرد و بين آنها هماهنگي وجود نداشته باشد. اين جنبه نيز به در نظر گرفتن اصول اقتصادي و بهداشتي بايستي مطرح شود.
از آنجائيكه فضاهاي موجود در اين كارخانه به كاربريهاي متفاوتي مي‌باشند از لحاظ نوع و تأمين مقدار روشنايي لازم به يكديگر متفاوت مي باشند و بايستي براي هر فضا محاسبات لازم در نظر گرفته شود با توجه به كاربري فضاها مختلف از عواقب ناگوار عدم وجود روشنائي استاندارد جلوگيري كرده و باعث بالا رفتن ضريب ايمني براي مجتمع و افراد مشغول به كار درآن گردد. مبحث روشنايي را به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم مي‌نمائيم.
روشنائي داخلي:
مواردي كه در مبحث روشنائي داخلي مورد بحث قرار مي‌گيرند عبارتند از:
انتخاب نوع لامپ وضع روشنائي مناسب
انتخاب نوع چراغ و سيستم روشنائي فضاهاي مختلف
روشنائي مورد نياز براي هر قسمت
محاسبات روشنائي:
انتخاب نوع لامپ و منبع روشنائي مناسب:
طبق استانداردهاي مختلف بين‌المللي براي اماكن مختلف استفاده از انواع لامپ فمورسنت و جيوه‌اي پيشنهاد شده است.
بررسي و مقايسه لامپهاي مختلف:
به منظور انتخاب مناسب‌ترين لامپها، براي روشن نمودن مناطق مختلف بهتر است لامپهاي مختلف با يكديگر مقايسه و سپس بهترين نوع آن براي هر منطقه انتخاب گردد.


الف) لامپها فلوئورسنت:
بهره نوردهي لامپهاي فلوئورسنت ۳۴ الي ۵۱ لومن بروات و عمر متوسط آنها حدود ۷۵۰۰ ساعت مي‌باشد. زمان لازم  براي روشن شدن آن به نسبت لامپهاي جيوه‌اي بسيار كمتر و امكان تأمين رنگهاي مورد نياز كه از نظر اقتصادي مناسبت باشد وجود دارد و در نهايت داراي نور بيشتر و مصرف كمتري است در ضريب قدرت شبكه در صورتيكه از خازن استفاده شود تأثير چنداني ندارد.
ب) لامپ جيوه‌اي:
بهر نوردهي آن بين ۳۴ تا ۸۲ لومن بر وات است و طول عمر متوسط آنها حدود ۷۵۰۰ ساعت مي‌باشد و زمان لازم براي روشن شدن آن و رسيدن به نور ماكزيمم خود حدود ۳ الي ۶ دقيقه مي‌باشد و داراي نور بيشتر و مصرف كمتر است.
ج) لامپ‌هاي رشته‌اي خارجي با رفلكتور و بدون رفلكتور:
بهره نوردهي آنها پايين بوده و بين ۹ تا ۲۰ لومن بر وات مي باشد و طول عمر متوسط آنها حدود ۱۰۰۰۰ ساعت است. فاقد زمان لازم براي روشن شدن هستند، داراي طيف نوري قرمز زياد مي‌باشند، در ضريب قدرت شبكه تأثير چنداني ندارد و بارگرمايي بين لامپها بالاست.
د) لامپهاي هالوژن:
بهره نوردهي آنها بين ۱۵ تا ۲۵ لومن بر وات مي‌باشد و طول عمر مفيد آنها ۲۰۰۰ ساعت است و فاقد زمان لازم براي روشن شدن هستند. بار حرارتي اين لامپها بالاست، در ضريب قدرت شبكه تأثيري ندارند و براي روشنايي محوطه و نورپردازي ويترينها و نماي ساختماني مناسب هستند.
ه) لامپهاي سديم فشار زياد:
ضريب بهره‌نوري آنها زياد و حدود ۱۰۰ لومن بر وات مي‌باشد و داراي نور سفيد طلايي زيبائي هستند و قابليت تعويض با لامپهاي جيوه‌اي و متال هاليد با قدرتهاي مشابه‌تر دارند. زمان لازم براي روشن شدن اين گونه لامپها حدود ۱ تا ۲ دقيقه مي‌باشد.
مورد استعمال اين لامپها در خيابانها، ميدانها و مراكز خريد و … مي‌باشد. رنگ نور لامپهاي سديم با فشار كم زرد مي‌باشد و نيز بهر‌ة نوري بالاترين دارند.
انتخاب نوع چراغ و سيستم روشنايي فضا‌هاي مختلف
مطابق استانداردهاي BS8260 و BS4533  مي‌توان چراغهاي مختلف را بر اساس فاكتورهاي زير تقسيم بندي نمود.
الف) پخش نور:
چراغهايي كه براي روشنايي داخلي بكار مي‌روند از ديدگاه و وضعيت نور به پنج گروه تقسيم مي‌شوند:
۱) چراغهاي با نور مستقيم:
اين چراغها ۹۰ در صد شارنوري را به طرف كف اتاق منتشر مي‌كنند.
۲) چراغهاي با نور غير مستقيم:
اين چراغها كه ۹۰ درصد شارنوري را بطرف سقف اتاق منتشر مي‌نمايند بطوريكه سقف منبع نوري ثانويه شده و شارنوري را دوباره به سوي ديوارها و سطح كاربر مي‌گرداند.
۳) چراغهاي با نور مختلط (يكنواخت):
شار منتشر شده بر سطح افقي موازي و مماس با منبع نوري بين ۶۰ – ۵۰ درصد شارنوري خروجي چراغ مي‌باشد.
۴) چراغ با نور نيمه مستقيم:
شار منتشره از زير سطح افقي كه از منبع مي‌گذرد حداقل ۶۰ درصد شار كل چراغ مي‌باشد.
۵) چراغ با نور نيمه غير مستقيم:
شار منتشره‌اي كه از روي سطح افقي منبع مي‌گذرد حداقل ۶۰ درصد شار كل چراغ مي‌باشد.
ب) چراغها از لحاظ نوع نصب و موقعيت نصب به شش دسته تقسيم بندي مي‌شوند.
۱) سقفي بصورت توكار     2) سقفي بصورت نيمه توركار  3)سقفي بصورت روكار
۴) ديواري                         5) آويز ۶)پرتابل
سيستم روشنايي فضاهاي مختلف:
به عنوان مثال به اماكن زير كه در بيشتر مجتمع‌ها وجود دارد مي‌توان اشاره كرد.
الف) كارگاهها:
با توجه به اين نكته كه تراشكاري از جمله كارهاي دقيق محسوب مي‌شود و كارگر تراشكار نياز به مشاهده دقيق قطعه مورد تراش در هنگام كار دارد و نيز نهايتاً بعد از انجام تراشكاري نياز نهايتاً بعد از انجام تراشكاري كنترل دقيق قطعه توليد شده مد نظر خواهد بود سيستم روشنايي بايد طوري طرح و اجرا گردد كه كليه نيازهاي فوق را به نحوي برآورده سازد كه شدت روشناي ايجاد شده باعث خيره‌گي و خستگي چشم نگردد. در كارگاههاي تراشكاري از تركيب چراغهاي فلوئورسنت با قاب رفلكتوري و چراغ‌هاي صنعتي با لامپ جيوه‌اي بصورت آويز استفاده مي‌گردد.
ب) موتورخانه:
در مورد موتورخانه‌ها و كلاَ فضاهاي تأسيساتي به اين دليل كه عموماً سقف تيره‌ است و ضريب انعكاس بسيار پائيني دارد لذا براي روشنائي آن از چراغهاي فلوئورسنت رفلكتوري واترپروف با چراغهاي جيوه‌اي رفلكتوري صنعتي استفاده مي‌شود.

ج) سالن ورزشي:
مطابق استاندارد BS4533 براي اين نوع اماكن چراغهاي صنعتي وفلكتوري به لامپ جيوه‌اي فشار بالا توصيه مي‌شود و بايستي جهت جلوگيري از خيره‌گي از پوشش مناسب استفاده گردد و نيز بايستي مجهز به توري مناسب  و مقاوم در مقابل ضربات باشد.
د) اماكن اداري:
در اين فضاها معمولاً چراغها با قاب پلاستكي و يالودر دار انتخاب مي‌شوند در پاره‌اي موارد نيز به جهت بافت خاص معماري و سازه و يا رعايت جنبه دكوراتيو محل از تركيب چراغهايي با لامپ رشته‌اي استفاده خواهد شد.
ه) غذا‌خوريها:
چراغهاي كه اماكن بصورت كلي بايستي از تركيب چراغ‌هاي فلوئورسنت و سيلندري رشته‌اي انتخاب شود نوع نصب آن بصورت سقفي توكار يا روكار يا نيمه توكار انتخاب مي‌شود كه بستگي به نحوة انتخاب سقف كاذب محل دارد.
شدت روشنائي هر قسمت نيز بايد به نحوي باشد تا از خستگي و فرسودگي و خيرگي چشم‌ها ممانعت شود در جدول (۳ – ۱) صفحه بعد طبق استاندارد شدت روشنائي مورد نياز آورده شده است. با توجه به كاربريهاي متفاوت ساختمانهاي موجود در مجتمع روشنائي براي هر يك از فضاها مختلف متفاوت بوده و شدت روشنائي لازم هر محل در جدول شماره (۳ – ۲) ارائه گرديده است.
نوع محل استاندارد ايران DIN503 IEC پيشنهادي
نوع محل كار نوع چراغ مورد استفاده نوع كلاس نوع پخش نور نوع نصب
سالن ورزشي سرپوشيده رفلكتوري صنعتي جيوه‌هاي I مستقيم آويز
مراكز خريد فلوئورسنت نور موضعي II مستقيم دكوراتير روكار دركوراتير
مسجد فلوئورسنت لوسترهاي رشته اي I مستقيم روكار آويز دركوراتير
پاركينگ فلوئورسنت رفلكتوري I مستقيم سقفي ديواري
سيستم تراسفورماتور رشته‌اي صنعتي نوين I مستقيم ديواري
موتور‌خانه فلوئورسنت صنعتي و ضد رطوبت I مستقيم آويز
سرويس‌هاي بهداشتي چراغ رشته‌اي گرماي II مستقيم سقفي روكار
دستشويي چراغ فلوئورسنت مخصوص بالاي آئينه I مستقيم ديواري
مركز فرضي و تابلوهاي برق فلوئورسنت رفتكوري I مستقيم سقفي روكار
راهروها فلوئورسنت لودردار با تمام پلاستيك II مستقيم سقفي روكار يا توكار
اتاقهاي اداري فلوئورسنت لودردار با تمام پلاستيك II مستقيم سقفي روكار يا توكار
كارگاهها فلوئورسنت رفتگري با صنعتي جيوه‌اي I مستقيم آويز
انبارها فلوئورسنت رفكتوري I مستقيم آويز
مركز كامپيوتر فلوئورسنت با تمام پلاستيك I مستقيم سقفي روكار يا توكار
رستوران تركيبي از فلوئورسنت و سيندري رشته‌اي II مستقيم سقفي روكار يا توكار يا نيمه كار
جدول (۳ – ۲) انتخاب نوع چراغ مورد استفاده با توجه به نوع‌ محل
پارامتر‌هاي مهم ديگر در طراحي روشنايي علاوه بر اجراي هدفهاي خواسته شده عبارتند از:
۱) اصول اقتصادي:
وقتي بخواهيم روشنايي يك مكان را طراحي نمائيم بايد به دو هزينه در رابطه با جنبه‌هاي اقتصادي طرح دقت لازم را بنمائيم يكي هزينه اوليه تأمين روشنائي و ديگري هزينه تعمير و نگهداري مثلاً هزينه اوليه لامپهاي فلوئورسنت بيشتر از لامپهاي رشته‌اي است در صورتيكه عمرشان و همچنين هزينه نگهداري آنها كمتر است.
۲) اصول زيبائي:
 طراحي روشنائي يك محل بايد هماهنگي بين شكل و محل نصب لامپها با محيط رعايت شود. مثلاً در يك سقف آكوتيك استفاده از لامپهاي آويز به زيبايي محيط صدمه مي‌زند.
۳) اصول بهداشتي:
هرچه نور باصطلاح گرمتر (داراي امواج مادون قرمز) باشد آرام بخش‌تر است لذا بايستي در تأمين روشنايي محيط‌هاي گوناگون به جنبه بهداشتي آن توجه بيشتري كرد. مثلاً نصب لامپهاي جيوه‌اي در محل مطالعه يا اتاق پذيرايي كاملاً غير بهداشتي است.

۴) جنبه‌هاي ايجاد پارازيت و جرقه:
استفاده از لامپ‌هاي فلورسنت كه داراي استارت بوده و دستگاههاي صوتي را دچار اختلال مي‌كند و نيز استفاده از لامپهاي با توان مصرف بالا در مكانهائي مانند: محل‌هاي نگهداري برگ خشك درختان – پارچه‌هاي پنبه‌اي – انبارگاز و پتروشيمي و همچنين استفاده از لامپهاي آويز در معادن زغال‌سنگ از نظر فني توصيه نمي‌شود.
محاسبات روشنايي (روش شارنوري):
در محاسبات روشنائي مراحل زير بايد بترتيب رعايت گردد:
الف – تعيين شدن روشنائي
ب) – انتخاب نوع روشنائي (عمومي  – موضعي)
پ) – انتخاب سيستم روشنائي
ت) – انتخاب نوع حباب و نوع لامپ آن
ث) – انتخاب ضريب آلودگي
ج) – تعيين و محاسبة ضريب فضا
چ) – مشخص – نمودن وضع رنگ سقف و ديوارها
ح) – تعيين ضريب بهرة روشنائي
خ) محاسبة جريان نوري كل
د – تعيين فاصله حباب يا لامپ و تعداد لامپها
ذ – تعيين و محاسبه روشنائي 

عتیقه زیرخاکی گنج